❞ كتاب اعتقادات صحیح واجب برای هر مسلمان ❝  ⏤ عبدالسلام برجس

❞ كتاب اعتقادات صحیح واجب برای هر مسلمان ❝ ⏤ عبدالسلام برجس


خداوند را شكر و ستايش، و درود االله و تسليم شدگانش بر رسول االله و آل وي و تمامي صحابهاش. اما بعد:
عقيده صحيح، همان دين حقّي است كه بر هر مسلماني واجب است تا اعتقادات خود را بر آن بنا نهد؛ زيـرا آن،
اعتقاد رسول االله  و صحابهي گرامي وي  ميباشد. و كسي كه در اين وادي با آنها مخالفت كند، خـود را بـراي
كيفر شديد خداوند و بغض و غضب وي، نامزد كرده است.
رسول االله - صلي االله عليه و سلم – درباره فرقههائي كه در اسلام بوجود خواهند آمد و تعداد آنها كـه هفتـاد و
سه عدد خواهد بود، فرموده است: «تمامي آنها در آتش خواهند بود، بجز يكي و آن جماعت است»
1
. امام احمـد و

ابو داود آنرا نقل كردهاند. و احمد و ابن ماجه و ابن ابي عاصم نيز از أنس  آنرا روايت كردهاند.
پيامبر  اين جماعت را كه از وعيد جهنم در امان دانسته است، اينگونه توصيف ميفرمايد و ميگويد: «كسي
2 كه مانند من و اصحاب امروز من باشد»

. آجري در «الشريعة» از عبداالله ابن عمرو و طبراني در «الصغير» و

«الاوسط» از انس ابن مالك  آنرا روايت كردهاند.
عقيده صحيح بطور كلي بدينگونه توصيف ميشود: به سنت پيامبر  و سنت خلفاء راشدين  تمسك داشته
و براي قبول آنها درنگ نميكنند، از اين رو آنها فرقه ناجي بوده و همان كساني هستند كه در روز قيامت از آتش
[جهنم] نجات مييابند، و نيز در اين دنيا از بدعت [و دست كاري در دين] سالم ميمانند، و با توجه به سخن پيامبر
عقيده صحيح، همان دين حقّي است که بر هر مسلماني واجب است تا اعتقادات خود را بر آن بنا نهد؛ زيرا آن، اعتقاد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و صحابه گرامي وي مي باش و کسي که در اين وادي با آنها مخالفت کند، خود را براي کيفر شديدِ خداوند و بغض و غضب وي، نامزد کرده است
عبدالسلام برجس - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اعتقادات صحیح واجب برای هر مسلمان ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
اعتقادات صحیح واجب برای هر مسلمان


خداوند را شكر و ستايش، و درود االله و تسليم شدگانش بر رسول االله و آل وي و تمامي صحابهاش. اما بعد:
عقيده صحيح، همان دين حقّي است كه بر هر مسلماني واجب است تا اعتقادات خود را بر آن بنا نهد؛ زيـرا آن،
اعتقاد رسول االله  و صحابهي گرامي وي  ميباشد. و كسي كه در اين وادي با آنها مخالفت كند، خـود را بـراي
كيفر شديد خداوند و بغض و غضب وي، نامزد كرده است.
رسول االله - صلي االله عليه و سلم – درباره فرقههائي كه در اسلام بوجود خواهند آمد و تعداد آنها كـه هفتـاد و
سه عدد خواهد بود، فرموده است: «تمامي آنها در آتش خواهند بود، بجز يكي و آن جماعت است»
1
. امام احمـد و

ابو داود آنرا نقل كردهاند. و احمد و ابن ماجه و ابن ابي عاصم نيز از أنس  آنرا روايت كردهاند.
پيامبر  اين جماعت را كه از وعيد جهنم در امان دانسته است، اينگونه توصيف ميفرمايد و ميگويد: «كسي
2 كه مانند من و اصحاب امروز من باشد»

. آجري در «الشريعة» از عبداالله ابن عمرو و طبراني در «الصغير» و

«الاوسط» از انس ابن مالك  آنرا روايت كردهاند.
عقيده صحيح بطور كلي بدينگونه توصيف ميشود: به سنت پيامبر  و سنت خلفاء راشدين  تمسك داشته
و براي قبول آنها درنگ نميكنند، از اين رو آنها فرقه ناجي بوده و همان كساني هستند كه در روز قيامت از آتش
[جهنم] نجات مييابند، و نيز در اين دنيا از بدعت [و دست كاري در دين] سالم ميمانند، و با توجه به سخن پيامبر
عقيده صحيح، همان دين حقّي است که بر هر مسلماني واجب است تا اعتقادات خود را بر آن بنا نهد؛ زيرا آن، اعتقاد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و صحابه گرامي وي مي باش و کسي که در اين وادي با آنها مخالفت کند، خود را براي کيفر شديدِ خداوند و بغض و غضب وي، نامزد کرده است .
المزيد..

تعليقات القرّاء:


خداوند را شكر و ستايش، و درود االله و تسليم شدگانش بر رسول االله و آل وي و تمامي صحابهاش. اما بعد:
عقيده صحيح، همان دين حقّي است كه بر هر مسلماني واجب است تا اعتقادات خود را بر آن بنا نهد؛ زيـرا آن،
اعتقاد رسول االله  و صحابهي گرامي وي  ميباشد. و كسي كه در اين وادي با آنها مخالفت كند، خـود را بـراي
كيفر شديد خداوند و بغض و غضب وي، نامزد كرده است.
رسول االله - صلي االله عليه و سلم – درباره فرقههائي كه در اسلام بوجود خواهند آمد و تعداد آنها كـه هفتـاد و
سه عدد خواهد بود، فرموده است: «تمامي آنها در آتش خواهند بود، بجز يكي و آن جماعت است»
1
. امام احمـد و

ابو داود آنرا نقل كردهاند. و احمد و ابن ماجه و ابن ابي عاصم نيز از أنس  آنرا روايت كردهاند.
پيامبر  اين جماعت را كه از وعيد جهنم در امان دانسته است، اينگونه توصيف ميفرمايد و ميگويد: «كسي
2 كه مانند من و اصحاب امروز من باشد»

. آجري در «الشريعة» از عبداالله ابن عمرو و طبراني در «الصغير» و

«الاوسط» از انس ابن مالك  آنرا روايت كردهاند.
عقيده صحيح بطور كلي بدينگونه توصيف ميشود: به سنت پيامبر  و سنت خلفاء راشدين  تمسك داشته
و براي قبول آنها درنگ نميكنند، از اين رو آنها فرقه ناجي بوده و همان كساني هستند كه در روز قيامت از آتش
[جهنم] نجات مييابند، و نيز در اين دنيا از بدعت [و دست كاري در دين] سالم ميمانند، و با توجه به سخن پيامبر

 

 

 


 عقيده صحيح، همان دين حقّي است که بر هر مسلماني واجب است تا اعتقادات خود را بر آن بنا نهد؛ زيرا آن، اعتقاد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و صحابه گرامي وي مي باش و کسي که در اين وادي با آنها مخالفت کند، خود را براي کيفر شديدِ خداوند و بغض و غضب وي، نامزد کرده استحجم الكتاب عند التحميل : 513.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة اعتقادات صحیح واجب برای هر مسلمان

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل اعتقادات صحیح واجب برای هر مسلمان
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالسلام برجس - Abdul Salam Burgess

كتب عبدالسلام برجس ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اعتقادات صحیح واجب برای هر مسلمان ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالسلام برجس