❞ كتاب معالجه با نسخه قرآن و سنت ❝  ⏤ سعيد بن علي بن وهف القحطاني

❞ كتاب معالجه با نسخه قرآن و سنت ❝ ⏤ سعيد بن علي بن وهف القحطاني

حمد و سپاس براي خداوندي كه قلوب ما را به نعمت ايمان مزين گردانيد و اسلام
را براي ما دين قرار داد و محمد مصطفي را براي ما رسول فرستاد و درود و سلام بر
نبي كريم و اصحاب او باد.
امروزه مسلمين از وجود نعمتهاي بزرگي كه االله براي آنها ارزاني داشته غافل
هستند نعمتهايي كه پيامبران پيشين آرزوي آنها را براي خود و امتشان داشتند؛ بهترين
دين، بهترين كتاب، بهترين رسول، بهترين امت، وليكن صد افسوس كه ما قدر آنها را
نميشناسيم و حق آنها را بجاي نميآوريم.
امروزه ميبينيم كه چطور رمالان و نسخهنويسان و طالعبينان كذابي كه هيچ رابطهاي
با اصل دين ندارند مردم را سركيسه ميكنند و براي مداواي امراض و سحر و جنون و
غيره، طرق حرام و نامشروع را اتخاذ ميكنند كه هيچ گونه سند شرعي وعقلي براي آنها
وجود ندارد و بر گرفته از روشهاي خرافي و فرَق ضالّه ميباشند. لذا جهت اجتناب از
اين گونه افراد و كارها و تداوي امراض قلبي و جسمي و روحي بايد به اهل آن مراجعه
نمود آنها كساني نيستند جز عالمان شريعت كه خود نيز به آن عامل هستند و سنت
نبوي را حفظ مينمايند و از هر گونه خرافهگويي به دور ميباشند.
به اميد اينكه اين كتاب مورد استفاده همه دوستداران شريعت و سنت نبوي شريف
قرار بگيرد.


شیوه درمان بیماری‌های جسمی و روحی به وسیله قرآن و سنت را توضیح می‌ده با وجود پیشرفت‌های پزشکی هنوز بسیاری از مشکلات انسان حل نشده باقی مانده است. در این میان برخی افراد غافل به سراغ وِرد و سِحر و جادو می‌روند؛ حال آن که شفای دردهایشان در قرآن کریم و اذکار و دعاهای مأثور از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم است. نویسنده در اثر حاضر، به خواننده آگاهی می‌دهد که چطور با اتصال به منبع لایزالِ وحی می‌تواند بر مشکلاتش فائق آی وی پس از بیان مقدمه‌ای در اهمیت درمآنهای معنوی، شیوه معالجه جادو و سِحرزدگی، چشم‌زخم و جن‌زدگی را به نقل از روایات متعدد توضیح می‌ده در ادامه، روش درمان برخی مشکلات جسمی را بیان می‌کند؛ از جمله: تب و نیش حشرات و گزندگان. وی سپس توصیه‌هایی را که در مورد معالجه‌های گیاهی و طبیعی به ما رسیده شرح می‌دهد و در پایان، شیوه درمان بیماری‌های روحی و وسوسه‌های نفس را بیان می‌کن
سعيد بن علي بن وهف القحطاني - سعيد بن علي بن وهف القحطاني صاحب كتاب حصن المسلم، من مواليد قرية العرين من بلاد قحطان سنة 1371 هـ، وهو إمام مسجد سعودي، بلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفا أبرزها كتاب حصن المسلم، وهو من أهم مؤلفاته. توفي يوم الإثنين 21 محرم 1440 هـ الموافق 1 أكتوبر 2018
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
معالجه با نسخه قرآن و سنت

حمد و سپاس براي خداوندي كه قلوب ما را به نعمت ايمان مزين گردانيد و اسلام
را براي ما دين قرار داد و محمد مصطفي را براي ما رسول فرستاد و درود و سلام بر
نبي كريم و اصحاب او باد.
امروزه مسلمين از وجود نعمتهاي بزرگي كه االله براي آنها ارزاني داشته غافل
هستند نعمتهايي كه پيامبران پيشين آرزوي آنها را براي خود و امتشان داشتند؛ بهترين
دين، بهترين كتاب، بهترين رسول، بهترين امت، وليكن صد افسوس كه ما قدر آنها را
نميشناسيم و حق آنها را بجاي نميآوريم.
امروزه ميبينيم كه چطور رمالان و نسخهنويسان و طالعبينان كذابي كه هيچ رابطهاي
با اصل دين ندارند مردم را سركيسه ميكنند و براي مداواي امراض و سحر و جنون و
غيره، طرق حرام و نامشروع را اتخاذ ميكنند كه هيچ گونه سند شرعي وعقلي براي آنها
وجود ندارد و بر گرفته از روشهاي خرافي و فرَق ضالّه ميباشند. لذا جهت اجتناب از
اين گونه افراد و كارها و تداوي امراض قلبي و جسمي و روحي بايد به اهل آن مراجعه
نمود آنها كساني نيستند جز عالمان شريعت كه خود نيز به آن عامل هستند و سنت
نبوي را حفظ مينمايند و از هر گونه خرافهگويي به دور ميباشند.
به اميد اينكه اين كتاب مورد استفاده همه دوستداران شريعت و سنت نبوي شريف
قرار بگيرد.


شیوه درمان بیماری‌های جسمی و روحی به وسیله قرآن و سنت را توضیح می‌ده با وجود پیشرفت‌های پزشکی هنوز بسیاری از مشکلات انسان حل نشده باقی مانده است. در این میان برخی افراد غافل به سراغ وِرد و سِحر و جادو می‌روند؛ حال آن که شفای دردهایشان در قرآن کریم و اذکار و دعاهای مأثور از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم است. نویسنده در اثر حاضر، به خواننده آگاهی می‌دهد که چطور با اتصال به منبع لایزالِ وحی می‌تواند بر مشکلاتش فائق آی وی پس از بیان مقدمه‌ای در اهمیت درمآنهای معنوی، شیوه معالجه جادو و سِحرزدگی، چشم‌زخم و جن‌زدگی را به نقل از روایات متعدد توضیح می‌ده در ادامه، روش درمان برخی مشکلات جسمی را بیان می‌کند؛ از جمله: تب و نیش حشرات و گزندگان. وی سپس توصیه‌هایی را که در مورد معالجه‌های گیاهی و طبیعی به ما رسیده شرح می‌دهد و در پایان، شیوه درمان بیماری‌های روحی و وسوسه‌های نفس را بیان می‌کن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

عنوان صفحه
مقدمه مترجم ...................................................................................................................4
مقدمه...............................................................................................................................5
و اما بيماريهاي قلب و روح دو نوع ميباشد................................................................6
علما بر جايز بودن رقيه و دعا با گذاشتن سه شرط اجماع نمودهاند...............................9
درمان جادو و سحر.......................................................................................................10
درمان شرعي جادو و سحر دو قسمت ميباشد ............................................................10
تعوذات (پناه جستن به االله (ورقيه و دعاهاي جامع..................................................15
درمان چشمخوردگي.....................................................................................................19
روش اول : قبل از چشمخوردگي است، و آن نيز چند نوع ميباشد............................19
روش دوم : بعد از چشمخوردگي است و آن نيز بر چند نوع ميباشد.........................19
روش سوم : استفاده از اسبابي كه چشم بخيل را دور ميكند .......................................20
درمان آدم جنزده..........................................................................................................22
نوع اول : قبل از ابتلاست..............................................................................................22
نوع دوم : درمان بعد از ورود جن به آدم غشي است ...................................................22
درمان بيماري روحي (قلبي) .........................................................................................23
معالجه زخم عفوني و زخمهاي ديگر ...........................................................................27
درمان مصيبت................................................................................................................28
درمان غم و اندوه..........................................................................................................30
علاج بلاي بزرگ ..........................................................................................................31
معالجه بيمار توسط خودش ..........................................................................................3

معالجه با نسخه قرآن و سنت 3
درمان بيمار در موقع عيادت او .....................................................................................32
درمان آشفتگي و و حشت در خواب............................................................................32
درمان تب......................................................................................................................32
درمان نيشخوردگي از مار و عقرب و غيره..................................................................32
علاج خشم و غضب.....................................................................................................32
روش اول : دوري از آن................................................................................................33
روش دوم : آن موقع كه خشم ظاهر ميشود ................................................................33
معالجه با سياهدانه (شونيز) ............................................................................................33
درمان با عسل................................................................................................................33
درمان با آب زمزم..........................................................................................................34
درمان امراض قلبي........................................................................................................34
معالجه و درمان قلب با چهار چيز امكان دارد...............................................................37

 

حمد و سپاس براي خداوندي كه قلوب ما را به نعمت ايمان مزين گردانيد و اسلام
را براي ما دين قرار داد و محمد مصطفي را براي ما رسول فرستاد و درود و سلام بر
نبي كريم و اصحاب او باد.
امروزه مسلمين از وجود نعمتهاي بزرگي كه االله براي آنها ارزاني داشته غافل
هستند نعمتهايي كه پيامبران پيشين آرزوي آنها را براي خود و امتشان داشتند؛ بهترين
دين، بهترين كتاب، بهترين رسول، بهترين امت، وليكن صد افسوس كه ما قدر آنها را
نميشناسيم و حق آنها را بجاي نميآوريم.
امروزه ميبينيم كه چطور رمالان و نسخهنويسان و طالعبينان كذابي كه هيچ رابطهاي
با اصل دين ندارند مردم را سركيسه ميكنند و براي مداواي امراض و سحر و جنون و
غيره، طرق حرام و نامشروع را اتخاذ ميكنند كه هيچ گونه سند شرعي وعقلي براي آنها
وجود ندارد و بر گرفته از روشهاي خرافي و فرَق ضالّه ميباشند. لذا جهت اجتناب از
اين گونه افراد و كارها و تداوي امراض قلبي و جسمي و روحي بايد به اهل آن مراجعه
نمود آنها كساني نيستند جز عالمان شريعت كه خود نيز به آن عامل هستند و سنت
نبوي را حفظ مينمايند و از هر گونه خرافهگويي به دور ميباشند.
به اميد اينكه اين كتاب مورد استفاده همه دوستداران شريعت و سنت نبوي شريف
قرار بگيرد.


 شیوه درمان بیماری‌های جسمی و روحی به وسیله قرآن و سنت را توضیح می‌ده با وجود پیشرفت‌های پزشکی هنوز بسیاری از مشکلات انسان حل نشده باقی مانده است. در این میان برخی افراد غافل به سراغ وِرد و سِحر و جادو می‌روند؛ حال آن که شفای دردهایشان در قرآن کریم و اذکار و دعاهای مأثور از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم است. نویسنده در اثر حاضر، به خواننده آگاهی می‌دهد که چطور با اتصال به منبع لایزالِ وحی می‌تواند بر مشکلاتش فائق آی وی پس از بیان مقدمه‌ای در اهمیت درمآنهای معنوی، شیوه معالجه جادو و سِحرزدگی، چشم‌زخم و جن‌زدگی را به نقل از روایات متعدد توضیح می‌ده در ادامه، روش درمان برخی مشکلات جسمی را بیان می‌کند؛ از جمله: تب و نیش حشرات و گزندگان. وی سپس توصیه‌هایی را که در مورد معالجه‌های گیاهی و طبیعی به ما رسیده شرح می‌دهد و در پایان، شیوه درمان بیماری‌های روحی و وسوسه‌های نفس را بیان می‌کنحجم الكتاب عند التحميل : 402.3 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة معالجه با نسخه قرآن و سنت

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل معالجه با نسخه قرآن و سنت
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
سعيد بن علي بن وهف القحطاني - Said Bn Ali Bn Wahf Al Kaahtani

كتب سعيد بن علي بن وهف القحطاني سعيد بن علي بن وهف القحطاني صاحب كتاب حصن المسلم، من مواليد قرية العرين من بلاد قحطان سنة 1371 هـ، وهو إمام مسجد سعودي، بلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفا أبرزها كتاب حصن المسلم، وهو من أهم مؤلفاته. توفي يوم الإثنين 21 محرم 1440 هـ الموافق 1 أكتوبر 2018. المزيد..

كتب سعيد بن علي بن وهف القحطاني