❞ كتاب مصائب صحابه رضي الله عنهم ❝  ⏤ سید نور الحسن بخاری

❞ كتاب مصائب صحابه رضي الله عنهم ❝ ⏤ سید نور الحسن بخاری

مطالعة تاریخ حیات طیبه و احوال زندگی مقدس صحابه آن فرشتگان زمین‌نشین و برتران از ملائکه را که به خاطر اسلام، قرآن و حفظ شرف محمدیص با درد و رنج به سر بردند، و عاشقانه در راه خدای ذوالجلال جان باختند و اسب همت را تا ثریا تاخته و در میادین مبارزة حق علیه باطل، حماسه‌هایی آفریدند که ثبت وقایعش امروز هم زینت‌بخش صفحات تاریخ است
سید نور الحسن بخاری - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مصائب صحابه رضي الله عنهم ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
مصائب صحابه رضي الله عنهم

مطالعة تاریخ حیات طیبه و احوال زندگی مقدس صحابه آن فرشتگان زمین‌نشین و برتران از ملائکه را که به خاطر اسلام، قرآن و حفظ شرف محمدیص با درد و رنج به سر بردند، و عاشقانه در راه خدای ذوالجلال جان باختند و اسب همت را تا ثریا تاخته و در میادین مبارزة حق علیه باطل، حماسه‌هایی آفریدند که ثبت وقایعش امروز هم زینت‌بخش صفحات تاریخ است . المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمة مترجم ................................ ................................ ................................ .............7
پيشگفتار مؤلف ................................ ................................ ................................ ......19
ستمهاي مشركان بر نبي كريم و اصحاب كرام.......... ................................21
اقسام دوگانة اذيت و شكنجه:....................................................................................21
مظلوميت حضرت رحمة للعالمينص........................................................................22
تصميم قتل................................................................................................................36
اذيت با زبان:.............................................................................................................39
حقايق لرزه آفرين و دردناك مظلوميت و جفاكشي اصحاب رسول االلهص...45
مظلوميت دردناك مؤمنين مستضعفين ........................................................................47
49.................................................................................................: بلال حضرت- 1
2 -حضرت خباب بن الارت ............................................................................... :50
اهل بيت اسلام حضرت عمار، حضرت ياسرو حضرت سميه رضي االله عنهن................51
52.................................................................................................:عمار حضرت- 3
4 -حضرت سميهل:..............................................................................................53
55................................................................................................. :ياسر حضرت- 5
6 -حضرت عبداالله بن ياسرب: ..............................................................................56
7 -حضرت صهيبس:..............................................................................................56
8 -حضرت ابو فكيهه:...............................................................................................57

4 مصائب صحابه
9 -حضرت عامربن فهيره: .........................................................................................58
رواداشتن جور و ستم برزنان......................................................................................60
10 -حضرت زنيرهك:..............................................................................................60
11 -حضرت لبينهك: ...............................................................................................61
12 و 13 -حضرت نهديه ودخترشب: .................................................................62
14 -حضرت ام عبيسك: .........................................................................................63
15 -حضرت ام عبدااللهك:.........................................................................................64
16 -حضرت فاطمه بنت خطابب:.......................................................................65
مظلوميت خواهر سبب هدايت برادر ميشود...............................................................65
نمونة بارز وزريني از فضائل صديق اكبر............................................................... :66
مظلوميت حضرت بلالس وآزاديش:........................................................................67
17 -حضرت ام سلمهب: .......................................................................................69
رويداد اذيت و آزار جانگداز و روحفرساي احرار و عزتمندان سابقين اولين
71.. ................................ ................................ ................................ ................................
18 -حضرت ابوبكر صديق ................................................................................. :72
19 -حضرت عمر س:...............................................................................................78
اسلام عمرس موجب عزت (غلبه) اسلام است.............................................................81
20 -حضرت عثمان ذي النورين:................................................................................82
21 -حضرت زبيرس: ................................................................................................83
22 -حضرت طلحهس:..............................................................................................83
23 -حضرت سعد بن ابي وقاص...........................................................................:83
24 -حضرت عامربن ابي وقاص برادر حضرت سعد بن ابيوقاص..................... :85
25 -حضرت ابوذر غفاريس:....................................................................................86

فهرست مطالب 5
26 -حضرت خالد بن سعيد..................................................................................:88
27 -حضرت عبداالله بن مسعودس: .............................................................................90
28 -حضرت سعيد بن زيدس:....................................................................................92
29 -حضرت عثمان بن مظعونس: .............................................................................94
داستان اسارت و زنداني صحابه كرام قديم الاسلام......................................................97
30 -حضرت عياش بن ابي ربيعه: ...............................................................................97
31 -سلمه بن هشامس: ..............................................................................................98
32 -حضرت وليدس بن وليد بن مغيره: ......................................................................99
تصميم قريش در باره قتل آن هرسه حضراتش........................................................100
33 -حضرت مصعب بن عميرس:.............................................................................101
34 -حضرت هشام بن عاصس:...............................................................................102
يك واقعهاي ايمانافروز وآموزنده..........................................................................103
روشنترين كردار نمونه در تاريخ.............................................................................105
35 -36 -حضرت عبداالله بن سهيل و حضرت ابوجندل بن سهيلش:...........................107
37 -حضرت ابو بصيرس:.........................................................................................110
107 -حضرت طليب بن عمير: .................................................................................111
عرياني و تشنگي صحابهش به خاطر اسلام................................................................111
108 -حضرت عبداالله ذوالبجادينس:.......................................................................112
109 -حضرت ابوامامه باهليس: ..............................................................................112
110 -حضرت ابو رافعس: .......................................................................................113
داستان ناتمام...........................................................................................................114
بيان مظلوميت صحابه كرامش در قرآن مجيد.............................................................114
علت اساسي هجرت، مظلوميت صحابهش است.........................................................116

6 مصائب صحابه
علت اساسي جهاد نيزمظلوميت صحابهش است.........................................................117
اذيت شدن در راه خدا .............................................................................................118
هجرت به حبشه......................................................................................................119
هجرت دوم.............................................................................................................122
تعداد مهاجرانش هجرت دوم..................................................................................123
هجرت به مدينه.......................................................................................................123
بيان هجرت در قرآن...............................................................................................124
فضائل و مناقب حضرات مهاجرانش................................ ................................ .129
مقام ارفع واعلي.....................................................................................................130
ضميمه:...................................................................................................................132
فداكاري و نثار جان درراه دين ...............................................................................132
1 -حضرت عروه بن مسعودس: ...............................................................................133
2 -حضرت عبداالله بن حذافهس: ..............................................................................134
دعاء ................................ ................................ ................................ ....................... 137

 

وصحابته الأكرمين من المهاجرين والأنصار، الذين بذلوا غاية جهودهم الممكن، في
نشر الدعوة الإسلامية بتضحية الأنفس والآهلين والأموال، الذين لم يفتروا عن عبادة ربهم في
أي حال ولم يتقاعدوا عن المكابدة والمجاهدة والقتال، وناضلوا في سبيل خالقهم حق النضال
حتى أرتفعت ألوية التوحيد وخفقت رايات الإسلام واهتزت أعلام الشريعة المحمدية في
ً بطون الأودية وعلى قلل الجبال، اللهم ارض عنهم جميعا ً رضا دائما ً سرمدا ً أبديا، لا يزول ولا
يزال، وارزقنا الاهتدأ بهديهم و الاقتدأ بسيرتهم الكريمة في جميع الخصال وصالح الأعمال،
وارض عنا بفضلك وكرمك يا ذالمن والجود والنوال ويا من تنزهت وتقدست وتعاليت عن
الحدوث والنقص والزوال.
اما بعد! هزار و چهار صد سال پيش، زماني كه دنيا در گرداب ظلمتهاي كفر و ضلالت،
و در امواج متلاطم طوفان شرك و جهالت، سفاهت و انواع گمراهيها سقوط كـرده بـود، و
فرزندان آدم  راه روشن انسانيت را فراموش كرده، آيين آدميـت را پـس پشـت انداختـه
بودند، ظلمت كفر و شرك و جهالت جهانهستي را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب فرا
گرفته بود، ناگهان از ميان كوههاي سر به فلككشيدة سرزمين بطحا، آفتاب عالمتاب رشـد و
هدايت، و خورشيد درخشان رسالت، با اشعة عـالمگيرش بـر افـق عـالم طلـوع كـرده، جهـان
بشريت را با آيين انسانيت آشنا، و ظلمتكدة دنيا را تحت الشعاع انوار نبوت قـرار داده منـور
ساخت.

 

 مطالعة تاریخ حیات طیبه و احوال زندگی مقدس صحابه آن فرشتگان زمین‌نشین و برتران از ملائکه را که به خاطر اسلام، قرآن و حفظ شرف محمدیص با درد و رنج به سر بردند، و عاشقانه در راه خدای ذوالجلال جان باختند و اسب همت را تا ثریا تاخته و در میادین مبارزة حق علیه باطل، حماسه‌هایی آفریدند که ثبت وقایعش امروز هم زینت‌بخش صفحات تاریخ استحجم الكتاب عند التحميل : 1011.8 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة مصائب صحابه رضي الله عنهم

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل مصائب صحابه رضي الله عنهم
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
سید نور الحسن بخاری - Syed Noor Al Hassan Al Bukhariی

كتب سید نور الحسن بخاری ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مصائب صحابه رضي الله عنهم ❝ ❱. المزيد..

كتب سید نور الحسن بخاری