❞ كتاب حکم مخدرات در اسلام ❝  ⏤ قريب الله مطيع

❞ كتاب حکم مخدرات در اسلام ❝ ⏤ قريب الله مطيع

ستايش و سپاس خداونـد عالميـان را سـت ، آن ذاتيكـه آفريننـده زمـين و
آسمان است، ذاتيكه انسان را بيĤفريد و برهمه مخلوقاتش برتري داد .
درود وسلام فراوان بر رسول گرامى ما حضرت محمد ، آنكه بشـريت را
از تاريكى به روشني رهنمون فرمود . ه همه پاكي ها را حـلال ، و از پليـدي هـا
باز داشت . ند
وبعد :
خداوند زمين را براي انسان همـوار سـاخت و همـه چيزهـا را بـرايش
مسـخر گردانيـد تـا از آن بطـور درسـت و در راه درسـت اسـتفاده نمايـد و ،
بخاطربدست آوردن روزي حلال بكوشد، تنبلي و سستي را به بهانه ايـن و آن
به خود راه ندهد. انسان زحمتكش با هر نوع پيشه و حرفـه مبـاح ، نـزد مـردم
محبوب و محترم است، چنانكه انسان بي كـار و تنبـل كـه بـار دوش ديگـران
است، سبك، و از نظرها افتاده ميباش . د
اسلام كار و پيشه را محترم شمرده هرگز اجازه نميدهد تا شغلي يـا پيشـه
اي كه از آن روزي حلال بدست مى آيد مورد تمسخر قرار گيرد پيامبر بـزرگ
اسلام حضرت محمد ياران خود را هميشه توصيه به كار و عمل مينمودند
چنانكه فرموده اند: (اگـر كسـي از شـما ريسـمان ي را گرفتـه وهيـزم ب رپشـت
خـويش بيـاورد، وآنـرا ب فروشـد، خداونـد رويـش را از آتـش دوزخ بـاز
ميدارد)
حصول رزق و دارائى از راه مواد مخدر چه زراعت يا تجارتباشد، حرام بوده باعث بدبختى ها و رنجها مى شود
قريب الله مطيع - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ حکم مخدرات در اسلام ❝ ❞ 99 سوال وجواب در عقيده ❝ ❞ خطاهای خطرناک عقیدتی ❝ ❞ روابط با خویشاوندان ❝ ❞ مسيحيت را بشناسيد ❝ ❞ سپر مومن دعا ❝ ❞ چهل حدیث نبوی برای خانواده ها ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الملك فهد الوطنية ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
حکم مخدرات در اسلام

ستايش و سپاس خداونـد عالميـان را سـت ، آن ذاتيكـه آفريننـده زمـين و
آسمان است، ذاتيكه انسان را بيĤفريد و برهمه مخلوقاتش برتري داد .
درود وسلام فراوان بر رسول گرامى ما حضرت محمد ، آنكه بشـريت را
از تاريكى به روشني رهنمون فرمود . ه همه پاكي ها را حـلال ، و از پليـدي هـا
باز داشت . ند
وبعد :
خداوند زمين را براي انسان همـوار سـاخت و همـه چيزهـا را بـرايش
مسـخر گردانيـد تـا از آن بطـور درسـت و در راه درسـت اسـتفاده نمايـد و ،
بخاطربدست آوردن روزي حلال بكوشد، تنبلي و سستي را به بهانه ايـن و آن
به خود راه ندهد. انسان زحمتكش با هر نوع پيشه و حرفـه مبـاح ، نـزد مـردم
محبوب و محترم است، چنانكه انسان بي كـار و تنبـل كـه بـار دوش ديگـران
است، سبك، و از نظرها افتاده ميباش . د
اسلام كار و پيشه را محترم شمرده هرگز اجازه نميدهد تا شغلي يـا پيشـه
اي كه از آن روزي حلال بدست مى آيد مورد تمسخر قرار گيرد پيامبر بـزرگ
اسلام حضرت محمد ياران خود را هميشه توصيه به كار و عمل مينمودند
چنانكه فرموده اند: (اگـر كسـي از شـما ريسـمان ي را گرفتـه وهيـزم ب رپشـت
خـويش بيـاورد، وآنـرا ب فروشـد، خداونـد رويـش را از آتـش دوزخ بـاز
ميدارد)
حصول رزق و دارائى از راه مواد مخدر چه زراعت يا تجارتباشد، حرام بوده باعث بدبختى ها و رنجها مى شود .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

فهرست مطالب ..........................................................................................................3
ي مقدمه مترجم : فضيلت رزق حلال ........................................................................4
تعريف مواد مخدر ................................................................................................ 9 ....
تعريف لغوى مواد مخدر : ................................................................................................ 9 ..
تعريف اصطلاحي مواد مخدر : .......................................................................................... 9
انواع مواد مخدر:................................................................................................................ 9
حكم مواد مخدر .......................................................................................................11
دليل از قرآن كريم : ..........................................................................................................11
دليل از سنت مطهر : ........................................................................................................15
دليل اجماع : .....................................................................................................................16
دليل قياس : ......................................................................................................................16
حكم زراعت و تجارت مواد مخدر ..........................................................................18
حكمت در حرام بودن مواد مخدر ..........................................................................22
فتاواى و علما فيصلههاي سازمان هاى جهانى در مورد مواد مخدر ...............29
* فتاواى علما در باره مواد مخدر : ..................................................................................29
فيصله سازمان هاى بين المللى درباره مواد مخدر : ..........................................................33
جزاى معتاد، رواج دهنده، قاچاقبر، وكشاورزمواد مخدر : .................................35
اول -: جزاى شخص معتاد به مواد مخدر :......................................................................35
دوم: جزاى رواج دهنده مواد مخدر :................................................................................36
سوم: جزاى قاچاق بران مواد مخدر : ...............................................................................37
چهارم: جزاى كشاورزان مواد مخدر : ..............................................................................38

ستايش و سپاس خداونـد عالميـان را سـت ، آن ذاتيكـه آفريننـده زمـين و
آسمان است، ذاتيكه انسان را بيĤفريد و برهمه مخلوقاتش برتري داد .
درود وسلام فراوان بر رسول گرامى ما حضرت محمد ، آنكه بشـريت را
از تاريكى به روشني رهنمون فرمود . ه همه پاكي ها را حـلال ، و از پليـدي هـا
باز داشت . ند
وبعد :
خداوند زمين را براي انسان همـوار سـاخت و همـه چيزهـا را بـرايش
مسـخر گردانيـد تـا از آن بطـور درسـت و در راه درسـت اسـتفاده نمايـد و ،
بخاطربدست آوردن روزي حلال بكوشد، تنبلي و سستي را به بهانه ايـن و آن
به خود راه ندهد. انسان زحمتكش با هر نوع پيشه و حرفـه مبـاح ، نـزد مـردم
محبوب و محترم است، چنانكه انسان بي كـار و تنبـل كـه بـار دوش ديگـران
است، سبك، و از نظرها افتاده ميباش . د
اسلام كار و پيشه را محترم شمرده هرگز اجازه نميدهد تا شغلي يـا پيشـه
اي كه از آن روزي حلال بدست مى آيد مورد تمسخر قرار گيرد پيامبر بـزرگ
اسلام حضرت محمد  ياران خود را هميشه توصيه به كار و عمل مينمودند
چنانكه فرموده اند: (اگـر كسـي از شـما ريسـمان ي را گرفتـه وهيـزم ب رپشـت
خـويش بيـاورد، وآنـرا ب فروشـد، خداونـد رويـش را از آتـش دوزخ بـاز
ميدارد)

 


 حصول رزق و دارائى از راه مواد مخدر چه زراعت يا تجارتباشد، حرام بوده باعث بدبختى ها و رنجها مى شودحجم الكتاب عند التحميل : 489.6 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة حکم مخدرات در اسلام

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل حکم مخدرات در اسلام
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
قريب الله مطيع - qarib allah matie

كتب قريب الله مطيع ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ حکم مخدرات در اسلام ❝ ❞ 99 سوال وجواب در عقيده ❝ ❞ خطاهای خطرناک عقیدتی ❝ ❞ روابط با خویشاوندان ❝ ❞ مسيحيت را بشناسيد ❝ ❞ سپر مومن دعا ❝ ❞ چهل حدیث نبوی برای خانواده ها ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الملك فهد الوطنية ❝ ❱. المزيد..

كتب قريب الله مطيع