❞ كتاب موانع اصلی تقریب و وحدت میان شیعیان و اهل سنت ❝  ⏤ محب الدین خطیب

❞ كتاب موانع اصلی تقریب و وحدت میان شیعیان و اهل سنت ❝ ⏤ محب الدین خطیب


بيان اصول مهمي كه دين شيعه اماميه اثناعشري بر آن قرارگرفته است و
محالبودن تقريب ميان آنها و اصول همه مذاهب و فرقههاي اسلامي
تقريب ميان انديشه، تفكر، جهتگيري و اهداف مسلمانان از بزرگترين اهداف اسلام
و ابزار قدرت، خيزش و اصلاح است و همچنين اين امر همواره در هر زمان و مكاني
براي ملتها و جوامع شان بسيار مفيد و ضروري است.
چنانچه تقريب فارغ از هرگونه قصد و غرضي باشد و جزئيات آن زياني بيش از منافع
آن نداشته باشد، بر هر مسلماني واجب است كه به دعوت آن پاسخ دهد و در راه
پيروزي آن همكاري كند.
در سالهاي اخير دربارهي اين دعوت بسيار سخن گفته شده است، سپس عدهي
فراواني از آن تأثير پذيرفتهاند تا جايي كه دانشگاه الأزهر يعني مشهورترين و بزرگترين
مركز علمي اهل سنت و پيروان مذاهب فقهي چهارگانه، تحت تأثير نداي آن قرار گرفته
است. بدين ترتيب دانشگاه الأزهر خود در چهارچوبي فراتر از آنچه از دوران
صلاحالدين ايوبي تا كنون در پيش گرفته است، به پيگيري مسألهي تقريب پرداخته است.
بدين ترتيب الأزهر، از آن اصول و چهارچوب خارج شده و به روش آشنايي با مذاهب
ديگر و در رأس همه آنها مذهب شيعهي اماميه اثناعشريه روي آورده است و الأزهر
همچنان در آغاز اين راه است.مولف در این کتاب موانع اصلی تقریب میان اهل سنت و شیعیان را بیان می کنند و راه حل هایی هم که عملی باشد ارائه می کنن
محب الدین خطیب - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ ذو الالكتبین عثمان بن عفان رضی الله عنه ❝ ❞ بهائیت فرزند ناخلف مذهب رفض ❝ ❞ موانع اصلی تقریب و وحدت میان شیعیان و اهل سنت ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
موانع اصلی تقریب و وحدت میان شیعیان و اهل سنت


بيان اصول مهمي كه دين شيعه اماميه اثناعشري بر آن قرارگرفته است و
محالبودن تقريب ميان آنها و اصول همه مذاهب و فرقههاي اسلامي
تقريب ميان انديشه، تفكر، جهتگيري و اهداف مسلمانان از بزرگترين اهداف اسلام
و ابزار قدرت، خيزش و اصلاح است و همچنين اين امر همواره در هر زمان و مكاني
براي ملتها و جوامع شان بسيار مفيد و ضروري است.
چنانچه تقريب فارغ از هرگونه قصد و غرضي باشد و جزئيات آن زياني بيش از منافع
آن نداشته باشد، بر هر مسلماني واجب است كه به دعوت آن پاسخ دهد و در راه
پيروزي آن همكاري كند.
در سالهاي اخير دربارهي اين دعوت بسيار سخن گفته شده است، سپس عدهي
فراواني از آن تأثير پذيرفتهاند تا جايي كه دانشگاه الأزهر يعني مشهورترين و بزرگترين
مركز علمي اهل سنت و پيروان مذاهب فقهي چهارگانه، تحت تأثير نداي آن قرار گرفته
است. بدين ترتيب دانشگاه الأزهر خود در چهارچوبي فراتر از آنچه از دوران
صلاحالدين ايوبي تا كنون در پيش گرفته است، به پيگيري مسألهي تقريب پرداخته است.
بدين ترتيب الأزهر، از آن اصول و چهارچوب خارج شده و به روش آشنايي با مذاهب
ديگر و در رأس همه آنها مذهب شيعهي اماميه اثناعشريه روي آورده است و الأزهر
همچنان در آغاز اين راه است.مولف در این کتاب موانع اصلی تقریب میان اهل سنت و شیعیان را بیان می کنند و راه حل هایی هم که عملی باشد ارائه می کنن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه.......................................................................................................................................3
تقريب ميان فرقهها و مذاهب اسلامي................................................................................ 4
بيان اصول مهمي كه دين شيعه اماميه اثناعشري بر آن قرارگرفته است و محال
بودن تقريب ميان آنها و اصول همه مذاهب و فرقههاي اسلامي ................................ 4
فقه اسلامي....................................................................................................................7
تقيه................................................................................................................................7
طعن نسبت به قرآن كريم..............................................................................................8
دروغبستن بر ديگران حتي بر علي.......................................................................... 12
شادي مبلّغان تبشيري..................................................................................................12
نظر شيعه دربارهي حاكمان .........................................................................................14
كينه نسبت به ابوبكر و عمر ........................................................................................15
بزرگداشت و تعظيم قاتل عمر ....................................................................................16
عقدهي به حكومترسيدن...........................................................................................16
از تشيع به سوي كمونيسم ..........................................................................................18
انديشهي رجعت..........................................................................................................20
انديشهي تكفيركردن ديگران نزد شيعه همچنان تغيير نكرده است .............................21
شيعيان معتقدند علم غيب از آن امامان است و آنان از غيب اطلاع دارند!..................24
تملّق و نفاق ................................................................................................................26

2 اصول اساسي دين شيعه اماميه اثناعشري
خيانتهاي ابنعلقمي و ابن ابيالحديد.......................................................................27
شيعيان نه تنها در فروع دين بلكه در اصول دين نيز با مسلمانان اختلاف دارند...28
انشقاق نصيريه و حكايت سرداب...................................................................................31
دوستي با مسلمانان...........................................................................................................32
دوستي و مودت ميان خلفاي راشدين .............................................................................33
چرا از آنها برائت ميجوييم؟..........................................................................................34
انشقاق فرقهي اسماعيليه از شيعيان..............................................................................36
فتنهي بابيت........................................................................................................................38


بيان اصول مهمي كه دين شيعه اماميه اثناعشري بر آن قرارگرفته است و
محالبودن تقريب ميان آنها و اصول همه مذاهب و فرقههاي اسلامي
تقريب ميان انديشه، تفكر، جهتگيري و اهداف مسلمانان از بزرگترين اهداف اسلام
و ابزار قدرت، خيزش و اصلاح است و همچنين اين امر همواره در هر زمان و مكاني
براي ملتها و جوامع شان بسيار مفيد و ضروري است.
چنانچه تقريب فارغ از هرگونه قصد و غرضي باشد و جزئيات آن زياني بيش از منافع
آن نداشته باشد، بر هر مسلماني واجب است كه به دعوت آن پاسخ دهد و در راه
پيروزي آن همكاري كند.
در سالهاي اخير دربارهي اين دعوت بسيار سخن گفته شده است، سپس عدهي
فراواني از آن تأثير پذيرفتهاند تا جايي كه دانشگاه الأزهر يعني مشهورترين و بزرگترين
مركز علمي اهل سنت و پيروان مذاهب فقهي چهارگانه، تحت تأثير نداي آن قرار گرفته
است. بدين ترتيب دانشگاه الأزهر خود در چهارچوبي فراتر از آنچه از دوران
صلاحالدين ايوبي تا كنون در پيش گرفته است، به پيگيري مسألهي تقريب پرداخته است.
بدين ترتيب الأزهر، از آن اصول و چهارچوب خارج شده و به روش آشنايي با مذاهب
ديگر و در رأس همه آنها مذهب شيعهي اماميه اثناعشريه روي آورده است و الأزهر
همچنان در آغاز اين راه است.

 

 مولف در این کتاب موانع اصلی تقریب میان اهل سنت و شیعیان را بیان می کنند و راه حل هایی هم که عملی باشد ارائه می کننحجم الكتاب عند التحميل : 396.3 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة موانع اصلی تقریب و وحدت میان شیعیان و اهل سنت

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل موانع اصلی تقریب و وحدت میان شیعیان و اهل سنت
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محب الدین خطیب - MHB ALDیN KHTیB

كتب محب الدین خطیب ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ ذو الالكتبین عثمان بن عفان رضی الله عنه ❝ ❞ بهائیت فرزند ناخلف مذهب رفض ❝ ❞ موانع اصلی تقریب و وحدت میان شیعیان و اهل سنت ❝ ❱. المزيد..

كتب محب الدین خطیب