❞ كتاب Ljubav prema Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem između dosljednog sljeđenja i novotarija ❝  ⏤ عبد الرحمن محمد عثمان

❞ كتاب Ljubav prema Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem između dosljednog sljeđenja i novotarija ❝ ⏤ عبد الرحمن محمد عثمان

SADRŽAJ:
- SMISAO I VRSTE LJUBAVI
- LJUBAV KROZ ŠERIJATSKE TEKSTOVE
- LJUBAV PREMA ALLAHU, Azze ve Dželle
- LJUBAV PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- VEZA IZMEĐU LJUBAVI PREMA ALLAHU I NJEGOVOM
POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- OBAVEZA LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- MOTIVI LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve
sellem, I POVODI NJENOG POVEĆANJA
- POVODI POVEĆANJA LJUBAVI
- MANIFESTI LJUBAVI PREMA POSLANIKU, alejhi sellam
- TRAGOVI LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve
sellem, NA PONAŠANJE I DJELO MUSLIMANA
- PLODOVI LJUBAVI
- DRUGI DIO : SLIJEĐENJE
- POSLANIKOVA, sallallahu alejhi ve sellem, DJELA
- OBAVEZNOST POKORNOSTI I SLIJEĐENJA POSLANIKA,
sallallahu alejhi ve sellem
- MANIFESTI SLIJEĐENJA
- PRETJERIVANJE I NOVOTARSTVO
- VRSTE PRETJERIVANJA
- RAZLOZI PRETJERIVANJA- PRETJERIVANJE PREMA LIČNOSTI POSLANIKA, sallallahu alejhi ve
sellem, KOD ŠIJA - RAFIDIJA
- PRETJERIVANJE PREMA LIČNOSTI POSLANIKA, sallallahu alejhi ve
sellem, KOD SUFIJA
- POSLJEDICE PRETJERIVANJA PREMA POSLANIKU, sallallahu
alejhi ve sellem, NA UVJERENJE I DJELO
- PRETJERIVANJE U UVJERENJIMA
- NIŠTAVNOST POJMA LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu
alejhi ve sellem, KOD SUFIJA
- POSLJEDICE PRETJERIVANJA PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi
ve sellem, NA IBADETE (ISLAMSKO OBREDOSLOVLJE)
- PROPIS ISLAMA O ONOME KO PRETJERUJE PREMA
ALLAHOVOM POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- NOVOTARSTVO
- NOVOTARIJE KOJE SU SE POJAVILE POD IZGOVOROM
LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- SUFIJSKA TVRDNJA DA VIDE POSLANIKA, sallallahu alejhi ve sellem,
NA JAVI
- VJEROVJESNIK, sallallahu alejhi ve sellem, KAO SREDSTVO
PRIBLIŽAVANJA ALLAHU, Azze ve Dželle
- NOVOTARIJA PROSLAVLJANJA POSLANIKOVOG, sallallahu alejhi ve
sellem, ROĐENDANA (MEVLUD)
- NOVOTARSKI SALAVATI NA ALLAHOVOG POSLANIKA, sallallahu
alejhi ve sellem
- POSLJEDICE NOVOTARIJA
- NAČIN BORBE I ODUPIRANJA NOVOTARIJAMARaduje nas da možemo našem bosanskom čitateljstvu ponuditi još

jednu knjigu u nizu onih knjiga koje obrađuju tematiku temeljnih posta-
vki Islama i njihovog dosljednog očuvanja. Čuvanje originalnih teme-
lja naše vjere Islama znači i očuvanje samih nas, kao i našeg uspjeha na

Ahiretu. Prijevod knjige, „Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,
između dosljednog slijeđenja i novotarija“, je samo jedno malo zalaganje u
cilju odbrane ličnosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u našim krajevima, a
posebno u ovim našim tegobnim vremenima kada se mnogi usuđuju posta
aviti kao tumači Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi, djela i namjera,
bez osvrta na dokaze iz Kur’ana i Sunneta. Knjiga je, sama po sebi, jedinstv
vena kod nas i šire. Zato, u ime Allaha, tražimo od svakog onoga do čijih
ruku stigne, da je pročita bez ikakvih predrasuda oslanjajući se samo na
ono što se uzima kao vjerski temelj.
Važno je naglasiti da su neka poglavlja ove knjige prilikom prijevod
da sažeta zbog obimnosti, ali je srž ostala ista. Posebno se to odnosi na

pojašnjenje jezičkog utemeljenja nekih termina, što za naše obično čitate-
ljstvo nema nikakvog posebnog značaja. Također, skraćeni su i predugi

navodi o značenju poslanstva, pojedinim misticima, njihovim izrekama i
stihovima, te preduge fus note sa više izvora gdje smo se zadovoljili navod
dom jednog ili dva izvora. Navedena je srž koja to pojašnjava na dostatan
način.
Molimo Allaha, Azze ve Dželle, da knjiga naiđe na odaziv i da bude
temeljem našeg odnosa prema našem Poslaniku i Vjerovjesniku, sallallahu
alejhi ve sellem.Iako je ljubav od djela srca ona mora ostaviti svoje tragove na ostali dio tijela u riječima i djelovanju. Ova knjiga nam prestavlja i osvjetljava pitanje ko su ti koji zaista vole Allahova poslanika sallalahu alejhi ve sellem i kakve su njihove osobine..vanjske i unutarnje.
عبد الرحمن محمد عثمان - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ Ljubav prema Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem između dosljednog sljeđenja i novotarija ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة البوسنية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
Ljubav prema Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem između dosljednog sljeđenja i novotarija

2006م - 1445هـ
SADRŽAJ:
- SMISAO I VRSTE LJUBAVI
- LJUBAV KROZ ŠERIJATSKE TEKSTOVE
- LJUBAV PREMA ALLAHU, Azze ve Dželle
- LJUBAV PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- VEZA IZMEĐU LJUBAVI PREMA ALLAHU I NJEGOVOM
POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- OBAVEZA LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- MOTIVI LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve
sellem, I POVODI NJENOG POVEĆANJA
- POVODI POVEĆANJA LJUBAVI
- MANIFESTI LJUBAVI PREMA POSLANIKU, alejhi sellam
- TRAGOVI LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve
sellem, NA PONAŠANJE I DJELO MUSLIMANA
- PLODOVI LJUBAVI
- DRUGI DIO : SLIJEĐENJE
- POSLANIKOVA, sallallahu alejhi ve sellem, DJELA
- OBAVEZNOST POKORNOSTI I SLIJEĐENJA POSLANIKA,
sallallahu alejhi ve sellem
- MANIFESTI SLIJEĐENJA
- PRETJERIVANJE I NOVOTARSTVO
- VRSTE PRETJERIVANJA
- RAZLOZI PRETJERIVANJA- PRETJERIVANJE PREMA LIČNOSTI POSLANIKA, sallallahu alejhi ve
sellem, KOD ŠIJA - RAFIDIJA
- PRETJERIVANJE PREMA LIČNOSTI POSLANIKA, sallallahu alejhi ve
sellem, KOD SUFIJA
- POSLJEDICE PRETJERIVANJA PREMA POSLANIKU, sallallahu
alejhi ve sellem, NA UVJERENJE I DJELO
- PRETJERIVANJE U UVJERENJIMA
- NIŠTAVNOST POJMA LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu
alejhi ve sellem, KOD SUFIJA
- POSLJEDICE PRETJERIVANJA PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi
ve sellem, NA IBADETE (ISLAMSKO OBREDOSLOVLJE)
- PROPIS ISLAMA O ONOME KO PRETJERUJE PREMA
ALLAHOVOM POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- NOVOTARSTVO
- NOVOTARIJE KOJE SU SE POJAVILE POD IZGOVOROM
LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- SUFIJSKA TVRDNJA DA VIDE POSLANIKA, sallallahu alejhi ve sellem,
NA JAVI
- VJEROVJESNIK, sallallahu alejhi ve sellem, KAO SREDSTVO
PRIBLIŽAVANJA ALLAHU, Azze ve Dželle
- NOVOTARIJA PROSLAVLJANJA POSLANIKOVOG, sallallahu alejhi ve
sellem, ROĐENDANA (MEVLUD)
- NOVOTARSKI SALAVATI NA ALLAHOVOG POSLANIKA, sallallahu
alejhi ve sellem
- POSLJEDICE NOVOTARIJA
- NAČIN BORBE I ODUPIRANJA NOVOTARIJAMARaduje nas da možemo našem bosanskom čitateljstvu ponuditi još

jednu knjigu u nizu onih knjiga koje obrađuju tematiku temeljnih posta-
vki Islama i njihovog dosljednog očuvanja. Čuvanje originalnih teme-
lja naše vjere Islama znači i očuvanje samih nas, kao i našeg uspjeha na

Ahiretu. Prijevod knjige, „Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,
između dosljednog slijeđenja i novotarija“, je samo jedno malo zalaganje u
cilju odbrane ličnosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u našim krajevima, a
posebno u ovim našim tegobnim vremenima kada se mnogi usuđuju posta
aviti kao tumači Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi, djela i namjera,
bez osvrta na dokaze iz Kur’ana i Sunneta. Knjiga je, sama po sebi, jedinstv
vena kod nas i šire. Zato, u ime Allaha, tražimo od svakog onoga do čijih
ruku stigne, da je pročita bez ikakvih predrasuda oslanjajući se samo na
ono što se uzima kao vjerski temelj.
Važno je naglasiti da su neka poglavlja ove knjige prilikom prijevod
da sažeta zbog obimnosti, ali je srž ostala ista. Posebno se to odnosi na

pojašnjenje jezičkog utemeljenja nekih termina, što za naše obično čitate-
ljstvo nema nikakvog posebnog značaja. Također, skraćeni su i predugi

navodi o značenju poslanstva, pojedinim misticima, njihovim izrekama i
stihovima, te preduge fus note sa više izvora gdje smo se zadovoljili navod
dom jednog ili dva izvora. Navedena je srž koja to pojašnjava na dostatan
način.
Molimo Allaha, Azze ve Dželle, da knjiga naiđe na odaziv i da bude
temeljem našeg odnosa prema našem Poslaniku i Vjerovjesniku, sallallahu
alejhi ve sellem.Iako je ljubav od djela srca ona mora ostaviti svoje tragove na ostali dio tijela u riječima i djelovanju. Ova knjiga nam prestavlja i osvjetljava pitanje ko su ti koji zaista vole Allahova poslanika sallalahu alejhi ve sellem i kakve su njihove osobine..vanjske i unutarnje. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

SADRŽAJ:
- SMISAO I VRSTE LJUBAVI
- LJUBAV KROZ ŠERIJATSKE TEKSTOVE
- LJUBAV PREMA ALLAHU, Azze ve Dželle
- LJUBAV PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- VEZA IZMEĐU LJUBAVI PREMA ALLAHU I NJEGOVOM
POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- OBAVEZA LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- MOTIVI LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve
sellem, I POVODI NJENOG POVEĆANJA
- POVODI POVEĆANJA LJUBAVI
- MANIFESTI LJUBAVI PREMA POSLANIKU, alejhi sellam
- TRAGOVI LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve
sellem, NA PONAŠANJE I DJELO MUSLIMANA
- PLODOVI LJUBAVI
- DRUGI DIO : SLIJEĐENJE
- POSLANIKOVA, sallallahu alejhi ve sellem, DJELA
- OBAVEZNOST POKORNOSTI I SLIJEĐENJA POSLANIKA,
sallallahu alejhi ve sellem
- MANIFESTI SLIJEĐENJA
- PRETJERIVANJE I NOVOTARSTVO
- VRSTE PRETJERIVANJA
- RAZLOZI PRETJERIVANJA

 

- PRETJERIVANJE PREMA LIČNOSTI POSLANIKA, sallallahu alejhi ve
sellem, KOD ŠIJA - RAFIDIJA
- PRETJERIVANJE PREMA LIČNOSTI POSLANIKA, sallallahu alejhi ve
sellem, KOD SUFIJA
- POSLJEDICE PRETJERIVANJA PREMA POSLANIKU, sallallahu
alejhi ve sellem, NA UVJERENJE I DJELO
- PRETJERIVANJE U UVJERENJIMA
- NIŠTAVNOST POJMA LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu
alejhi ve sellem, KOD SUFIJA
- POSLJEDICE PRETJERIVANJA PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi
ve sellem, NA IBADETE (ISLAMSKO OBREDOSLOVLJE)
- PROPIS ISLAMA O ONOME KO PRETJERUJE PREMA
ALLAHOVOM POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- NOVOTARSTVO
- NOVOTARIJE KOJE SU SE POJAVILE POD IZGOVOROM
LJUBAVI PREMA POSLANIKU, sallallahu alejhi ve sellem
- SUFIJSKA TVRDNJA DA VIDE POSLANIKA, sallallahu alejhi ve sellem,
NA JAVI
- VJEROVJESNIK, sallallahu alejhi ve sellem, KAO SREDSTVO
PRIBLIŽAVANJA ALLAHU, Azze ve Dželle
- NOVOTARIJA PROSLAVLJANJA POSLANIKOVOG, sallallahu alejhi ve
sellem, ROĐENDANA (MEVLUD)
- NOVOTARSKI SALAVATI NA ALLAHOVOG POSLANIKA, sallallahu
alejhi ve sellem
- POSLJEDICE NOVOTARIJA
- NAČIN BORBE I ODUPIRANJA NOVOTARIJAMA

 

Raduje nas da možemo našem bosanskom čitateljstvu ponuditi još

jednu knjigu u nizu onih knjiga koje obrađuju tematiku temeljnih posta-
vki Islama i njihovog dosljednog očuvanja. Čuvanje originalnih teme-
lja naše vjere Islama znači i očuvanje samih nas, kao i našeg uspjeha na

Ahiretu. Prijevod knjige, „Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,
između dosljednog slijeđenja i novotarija“, je samo jedno malo zalaganje u
cilju odbrane ličnosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u našim krajevima, a
posebno u ovim našim tegobnim vremenima kada se mnogi usuđuju posta
aviti kao tumači Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi, djela i namjera,
bez osvrta na dokaze iz Kur’ana i Sunneta. Knjiga je, sama po sebi, jedinstv
vena kod nas i šire. Zato, u ime Allaha, tražimo od svakog onoga do čijih
ruku stigne, da je pročita bez ikakvih predrasuda oslanjajući se samo na
ono što se uzima kao vjerski temelj.
Važno je naglasiti da su neka poglavlja ove knjige prilikom prijevod
da sažeta zbog obimnosti, ali je srž ostala ista. Posebno se to odnosi na

pojašnjenje jezičkog utemeljenja nekih termina, što za naše obično čitate-
ljstvo nema nikakvog posebnog značaja. Također, skraćeni su i predugi

navodi o značenju poslanstva, pojedinim misticima, njihovim izrekama i
stihovima, te preduge fus note sa više izvora gdje smo se zadovoljili navod
dom jednog ili dva izvora. Navedena je srž koja to pojašnjava na dostatan
način.
Molimo Allaha, Azze ve Dželle, da knjiga naiđe na odaziv i da bude
temeljem našeg odnosa prema našem Poslaniku i Vjerovjesniku, sallallahu
alejhi ve sellem.

 

Ljubav... Riječ za koju znamo svi, pa čak i mala djeca od tri-četiri god
dine... Riječ koju često čujemo i koju na različite načine tumačimo. Sam poj
jam ljubavi, kako to kaže Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, nemoguće je definisati
potpunom definicijom. On kaže:” Ljubav se ne može definisati jasnijom
definicijom nego što je sama ta riječ, a svaka definicija samo joj povećava
suhoparnost i skrovitost. Njena definicija jeste njeno postojanje i ne može

se ljubav opisati jasnijim opisom nego što je sama riječ ljubav...” (Medaridžus-
Salikin)

Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem... Fraza koju mi musl
limani često upotrebljavamo i, nažalost, na različite načine shvatamo i
tumačimo. No, da li je ovo samo fraza ili to u sebi nosi određene smislove
i propise koji se direktno tiču našeg uvjerenja?
Vjerovanje u Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je jedan od temeljnih
principa vjerovanja i jedan od temelja Islama. Vjerovanje u Allahovog Pos
slanika, sallallahu alejhi ve sellem, spada prvenstveno u srčane postupke ili
etiku naspram njega. U ovu etiku spada i ljubav prema njemu.
Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, jeste nešto što je
skriveno i što jedino može znati Uzvišeni Allah. Ljudi samo mogu znati
manifestaciju te ljubavi, kao što je slijeđenje i pokornost Poslaniku, sallall
lahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah, iskušavajući one koji tvrde da Ga vole,
kaže, u prijevodu značenja ajeta: “Reci:ako vi volite Allaha, onda mene slijedite,
i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! A Allah je Oprostitelj grijeha,
Milostivi!” (Ali Imran, 31.)
Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, jeste jedan od

uzročnika imana. Štaviše, ona je sam iman, kao što na to ukazuje hadis:”Ni-
ko od vas ne vjeruje dok mu ja ne budem draži od njegovog roditelja, djetet

ta i svih ljudi.” (Buhari, Kitabul-iman)
Iz hadisa se razumije da se ljubav među ljudima očituje na tri
načina:
- ljubav poštovanja i uvažavanja, kao što je ljubav prema roditeljima,
- ljubav samilosti i sažalijevanja, kao što je ljubav prema djeci, i
- ljubav slaganja i odobravanja, kao što je ljubav prema ostalim lju-
dima.

Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je iznad svih spomen
nutih vrsta ljubavi, a na to ukazuje sintagma iz hadisa: “(sve dok mu ja) ne
budem draži...”.
Bude li čovjek uistinu volio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve
sellem, to bi se trebalo očitovati i raspoznavati po slijedećem:
- Preferiranje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nad samim sobom.
Kaže Uzvišeni Allah, u prijevodu značenja ajeta:”I oni koji su prije njih Medinu
nastanili i iman prihvatili; oni vole one koji im doseljavaju, i u grudima
svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima
nego samima sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se uščuvaju
lahkomislenosti i tvrdičluka, oni će sigurno uspjeti.’’ (El-Hašr, 9) Iako je ovaj
ajet općenit u preferiranju muhadžira, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je
prvi od svih stvorenja kojeg treba voliti i on je prvak i vođa muhadžira.
- Mržnja prema svakom onom ko mrzi Allaha i Njegovog Poslani
ika, sallallahu alejhi ve sellem, bez obzira na srodstvo ili položaj, na temelju
riječi Uzvišenog, u prijevodu značenja ajeta:’’Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i
Ahiret vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu
suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća
njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i
svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u dženetske bašče, kroz koje
teku rijeke, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan i oni su
zadovoljni Njime. Oni su Allahova stranka, a Allahova stranka su, doista,
oni koji će zasigurno uspjeti.’’ (El-Mudžadele, 22.)
- Ljubav prema onima koji vole Allaha i Njegovog Poslanika, sallall
lahu alejhi ve sellem, na temelju njegovih riječi:”Allaha se, Allaha čuvajte u
pogledu mojih ashaba! Nemojte ih poslije mene omalovažavanju izvrgav
vati. Onaj ko ih zavoli, mojom ljubavlju ih je zavolio, a onaj ko ih mrzi,
mojom mržnjom prema njemu ih je zamrzio. Onaj ko ih uznemiri, mene
je uznemirio, a onaj ko mene uznemiri, uznemirio je Allaha, a onaj ko
uznemiri Allaha, samo što ga nije On kaznio.” (Tirmizi, Menakib)
- Ispravno slijeđenje, a ono podrazumijeva slijeđenje Poslanika, sall
lallahu alejhi ve sellem, u svim njegovim djelima i izrekama, koje je uradio ili
izgovorio na način koji ukazuje na obaveznost ili pohvalnost, uz postojanje
namjere slijeđenja i uzimanja njega za uzor.

 


Iako je ljubav od djela srca ona mora ostaviti svoje tragove na ostali dio tijela u riječima i djelovanju. Ova knjiga nam prestavlja i osvjetljava pitanje ko su ti koji zaista vole Allahova poslanika sallalahu alejhi ve sellem i kakve su njihove osobine..vanjske i unutarnje.سنة النشر : 2006م / 1427هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.2 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Ljubav prema Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem između dosljednog sljeđenja i novotarija

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Ljubav prema Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem između dosljednog sljeđenja i novotarija
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الرحمن محمد عثمان - Abdul Rahman Mohammed Osman

كتب عبد الرحمن محمد عثمان ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ Ljubav prema Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem između dosljednog sljeđenja i novotarija ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الرحمن محمد عثمان