❞ كتاب Kabir Nimeti ve Azabı ❝  ⏤ حسين العفايس

❞ كتاب Kabir Nimeti ve Azabı ❝ ⏤ حسين العفايس
Şüphesiz ki hamd Allah'ındır. O'na hamdederiz ve O'na
istiane ederiz ve O'ndan mağfiret dileriz. Ve nefislerimizin
şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah
kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur ve kimi de
saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Ve Allah'tan başka
ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur.
Ve Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü olduğuna şehadet
ederim.1
Allah (subhanehu ve teala) "Bidayet'el-Salikin" serisinin
bir devamı olarak bu kitabı yazmamı nasib etti: "Kabir
Azabı Ve Nimeti"
Ben inanıyorum ki, müslüman kardeşlerime bu bilgileri
aktarmam zaruridir. Çünkü kabir azabı ve nimetleri akideyi
ilgilendiren mes'elelerdendir. Bizim tarafımızdan bilinmesi
kaçınılmazdır. (Doğru) imanın rukunları, kabir azabı ve
nimeti, cehennem azabı ve cennet nimetleri gibi. Bu
1
Bu hitabın kitapların başında zikrediliyor olmasının sebebi, Allah Resulu
(sallAllahu aleyhi ve sellem)'den sahih olarak gelen bir sünnet olmasıdır.
Bu hitab Hutbet'ul-Haceh diye bilinir. Allah Resulu (sallAllahu aleyhi ve
sellem) bu başlangıç duasını nikahta, cuma hutbelerinde vb. ortamlarda
okumuş ve bizzat sahabelere (radiyAllahu anhuma)'ya öğretmiştir.
Kur'an ve Sünnetle amel eden her alim ve davetçi, kitaplarına ve
konuşmalarına bu dua ile başlar. Günümüzdeki sünnet inkarcıları ise
kasden bu sünneti iptal etmek için kendi düzdükleri kafiyeli sözlerle
başlarlar. Bu seni şaşırtmasın!

m

Kabir azabı haktır ve îmân edilmesi gerekir. Nitekim Kur’an ve sünnetten deliller bunun
hak olduğuna delâlet etmiş, Vâkıa ve Ğâfir Mü’min sûrelerinde bu husus zikredilmiştir. Ayrıca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den sahih olarak bildirildiğine göre ondan hiç kimsenin kurtulamayacağı kabrin bir sıkıştırması vardır.İnsan, kabrinden ameliyle başbaşa kalacak, âilesi ve malı dünyada kalacak ve en muhtaç olduğu günde ondan ayrılacaktır. Kabir, âhiretin ilk merhalesidir. Onun azabından kurtulan, onun için ondan sonrası daha kolay olacaktır. Ondan kurtulamayan için ise, daha şiddetli ve daha korkunç olacaktır.Bundan dolayı insanın bir an önce istiğfar edip nasuh tevbeyle Allah’a tevbe etmesi ve ölüye, kabrinde Münker ve Nekir’in sorgusu karşısında sebât etmesi için duâ etmesi gerekir.
حسين العفايس - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Kabir Nimeti ve Azabı ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغه التركية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
Kabir Nimeti ve Azabı

2013م - 1444هـŞüphesiz ki hamd Allah'ındır. O'na hamdederiz ve O'na
istiane ederiz ve O'ndan mağfiret dileriz. Ve nefislerimizin
şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah
kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur ve kimi de
saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Ve Allah'tan başka
ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur.
Ve Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü olduğuna şehadet
ederim.1
Allah (subhanehu ve teala) "Bidayet'el-Salikin" serisinin
bir devamı olarak bu kitabı yazmamı nasib etti: "Kabir
Azabı Ve Nimeti"
Ben inanıyorum ki, müslüman kardeşlerime bu bilgileri
aktarmam zaruridir. Çünkü kabir azabı ve nimetleri akideyi
ilgilendiren mes'elelerdendir. Bizim tarafımızdan bilinmesi
kaçınılmazdır. (Doğru) imanın rukunları, kabir azabı ve
nimeti, cehennem azabı ve cennet nimetleri gibi. Bu
1
Bu hitabın kitapların başında zikrediliyor olmasının sebebi, Allah Resulu
(sallAllahu aleyhi ve sellem)'den sahih olarak gelen bir sünnet olmasıdır.
Bu hitab Hutbet'ul-Haceh diye bilinir. Allah Resulu (sallAllahu aleyhi ve
sellem) bu başlangıç duasını nikahta, cuma hutbelerinde vb. ortamlarda
okumuş ve bizzat sahabelere (radiyAllahu anhuma)'ya öğretmiştir.
Kur'an ve Sünnetle amel eden her alim ve davetçi, kitaplarına ve
konuşmalarına bu dua ile başlar. Günümüzdeki sünnet inkarcıları ise
kasden bu sünneti iptal etmek için kendi düzdükleri kafiyeli sözlerle
başlarlar. Bu seni şaşırtmasın!

m

Kabir azabı haktır ve îmân edilmesi gerekir. Nitekim Kur’an ve sünnetten deliller bunun
hak olduğuna delâlet etmiş, Vâkıa ve Ğâfir Mü’min sûrelerinde bu husus zikredilmiştir. Ayrıca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den sahih olarak bildirildiğine göre ondan hiç kimsenin kurtulamayacağı kabrin bir sıkıştırması vardır.İnsan, kabrinden ameliyle başbaşa kalacak, âilesi ve malı dünyada kalacak ve en muhtaç olduğu günde ondan ayrılacaktır. Kabir, âhiretin ilk merhalesidir. Onun azabından kurtulan, onun için ondan sonrası daha kolay olacaktır. Ondan kurtulamayan için ise, daha şiddetli ve daha korkunç olacaktır.Bundan dolayı insanın bir an önce istiğfar edip nasuh tevbeyle Allah’a tevbe etmesi ve ölüye, kabrinde Münker ve Nekir’in sorgusu karşısında sebât etmesi için duâ etmesi gerekir. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

MUKADDİME...................................................................4
1. BÖLÜM RUH KABZOLUNMADAN ÖNCE NE
OLUR?...............................................................................8
2. BÖLÜM ÖLÜMÜN GELDİĞİ AN.......................10
3. BÖLÜM RUH KABZOLUNDUKTAN SONRA
NE OLUR?.......................................................................12
4. BÖLÜM KABİRDEKİ GÜNAHKARLARIN
BEDENLERİNE YAPILAN AZAB...............................39
5. BÖLÜM KABİRDE AZABA SEBEB OLAN
GÜNAHLAR....................................................................44
6. BÖLÜM PEYGAMBERLER VE BERZAH............49
7. BÖLÜM ÖLÜYE VEFATINDAN SONRA
FAYDA VERECEK AMELLER...................................56
8. BÖLÜM KİŞİYİ KABİR AZABINDAN
KORUYAN ŞEYLER.....................................................60
SON SÖZ GÜNLÜK İSLAMİ HAYAT........................63

 

Şüphesiz ki hamd Allah'ındır. O'na hamdederiz ve O'na
istiane ederiz ve O'ndan mağfiret dileriz. Ve nefislerimizin
şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah
kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur ve kimi de
saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Ve Allah'tan başka
ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur.
Ve Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü olduğuna şehadet
ederim.1
Allah (subhanehu ve teala) "Bidayet'el-Salikin" serisinin
bir devamı olarak bu kitabı yazmamı nasib etti: "Kabir
Azabı Ve Nimeti"
Ben inanıyorum ki, müslüman kardeşlerime bu bilgileri
aktarmam zaruridir. Çünkü kabir azabı ve nimetleri akideyi
ilgilendiren mes'elelerdendir. Bizim tarafımızdan bilinmesi
kaçınılmazdır. (Doğru) imanın rukunları, kabir azabı ve
nimeti, cehennem azabı ve cennet nimetleri gibi. Bu
1
Bu hitabın kitapların başında zikrediliyor olmasının sebebi, Allah Resulu
(sallAllahu aleyhi ve sellem)'den sahih olarak gelen bir sünnet olmasıdır.
Bu hitab Hutbet'ul-Haceh diye bilinir. Allah Resulu (sallAllahu aleyhi ve
sellem) bu başlangıç duasını nikahta, cuma hutbelerinde vb. ortamlarda
okumuş ve bizzat sahabelere (radiyAllahu anhuma)'ya öğretmiştir.
Kur'an ve Sünnetle amel eden her alim ve davetçi, kitaplarına ve
konuşmalarına bu dua ile başlar. Günümüzdeki sünnet inkarcıları ise
kasden bu sünneti iptal etmek için kendi düzdükleri kafiyeli sözlerle
başlarlar. Bu seni şaşırtmasın!

www.kitabvesunnet.blogspot.de KABİR AZABI VE NİMETİ

5

mes'eleleri öğrenmek kalbin canlanmasına, bu da dışa
yönelik amellerin hareketlenmesine vesile olacaktır. Bu
durum ahlakımızın düzelmesi ve tabii olarakta
müslümanlar ve tüm ümmet için emniyetli, (dış
zararlardan) korunmuş bir hayatın (İslami) esaslar üzerine
bina edilmesi anlamına gelecektir.
Biz biliyoruz ki bozulma, bir fert veya toplulukta
uyarıcıların az olmasından kaynaklanmaktadır. En büyük
uyarı Allah (subhanehu ve teala)'ya iman hususunda
olmalıdır. O'nun özel veya sosyal hayatımızda, gizli veya
açık yaptığımız herşeyi gördüğüne, meleklerin var
olduğuna, kabir azabı ve nimetine, cennete ve cehenneme
ve inanılması gereken tüm konulara inanmakta
bunlardandır.
Mü'min bir şey söylemeden veya yapmadan önce
zihninde bu yaptığı işin sonucunun onu Allah (subhanehu
ve teala) tarafından nereye götüreceğine bakması gerekir.
Cehennem, cennet, kabir azabı ve nimeti gibi.
Binaenaleyh bir mü'min iyi işler haricinde bir iş
yapmamalı, yine de ona yakışmayan bir şey söylediği veya
yaptığında da, kabir azabını ve cehennem ateşini
ayaklarının altından daha yakın hissetmelidir.
Allah (subhanehu ve teala)'dan günahlarının
affedilmesi için istiğfar etmeden sakinleşmemelidir.
Rabbisinin önünde gözü yaşlı, başı eğik ve pişman
vaziyyette yalvarmalıdır.

www.kitabvesunnet.blogspot.de KABİR AZABI VE NİMETİ

6

Bu inançla dolu önceki müslümanlar (selef) Dünya'yı
fethetmişlerdir. Günümüzde ise İslam ümmeti, bizim imani
(boyuttaki) cahilliğimize binaen bütün yüksek ahlaki ve
kültürel değerlerini kaybetmiştir. Biz saadetimizi,
istikrarımızı ve emniyetimizi kaybetmiş bir durumdayız.
Aramızdaki kardeşlik sevgisini, cihadı ve Allah yolunda
kurban vermeyi unuttuk. Bu da düşmanlarımızı
cesaretlendirip, birbirlerini (yardıma) çağırıp, topluca bir
sofraya oturur gibi üzerimize saldırmalarına yol açmıştır.2
Dünya da çok şey kaybettik, bir de ahireti kaybetmek çok
feci olurdu.
Dinimiz önderliğin meşalesidir. İslam ümmetinin ve
Allah'ı arayanların yolunu aydınlatan bir meşale...
O meşale ki, kalplere hayat verir ve birleştirir. Nefret ve

düşmanlığı giderir. Şeref ve saadetimizi geri iade eder-
Fakat bu sadece meşaleye iki elle sarılırsak mümkündür.

"...O halde var mı ibret alıp düşünen?"3

2 Müellif burda şu hadise veya hadiseye adeta işaret etmektedir: Sevban
(radiyAllahu anh)'tan rivayet edilmistir: "Allah Resulu (sallAllahu aleyhi
ve sellem) şöyle buyurdu: "Yakında ümmetler yemek yiyenlerin
çanaklarına davet ettikleri gibi size karşı (savaşmak için) biribirlerini
davet edecekler." Birisi: 'O gün sayıca azlığımızdan mı (dolayı mı
olacak)?' dedi. (Allah Resulu sallAllahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:
"Bilâkis siz o gün kalabalıksınız, fakat selin önündeki çer-çöp gibi
(zayıf) olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma
hissini alacak. Allah sizin kalbinize de vehn atacak" Biri: 'Vehn nedir ey
Allah'ın Resulu?' dedi. "Dünya'yı sevmek ve ölümü kerih görmektir"
buyurdu." Bknz. Ebu Davud, 4297. hadis. Şeyh el-Elbani sahihtir demiştir.
(mütercim)

 


Bana bu kitabı yazmamda yardımcı ve destek olanlara
teşekkürü bir borç bilirim. Özellikle hocam Muhammed
Nasiruddin el-Elbani'ye teşekkür borçluyum çünkü, bana
yayınlanmamış "Sahih el-Terğib ve't-Terhib"4

isimli
eserini araştırmalarım için inceleme imkanı vermiştir.
Allah (subhanehu ve teala) onu iyilikle mükafatlandırsın.
Allah (subhanehu ve teala)'dan temennimiz bu kitabın
O'nun rızasına uygun olmasıdır. Bizden bu amelimizi kabul
etmesini diler, beni ve müslüman kardeşlerimi kabir ve
cehennem azabından korumasını ümit ederim. Bizi kabirde
nimetlendirmesini ve cennetini vermesini taleb ederim.
O'ndan dünyada ve ahirette bize iyi şeyler vermesini
dileriz. Muhakkak O'nun gücü buna yeter.

 

 

 

 

 

 Kabir azabı haktır ve îmân edilmesi gerekir. Nitekim Kur’an ve sünnetten deliller bunun
hak olduğuna delâlet etmiş, Vâkıa ve Ğâfir Mü’min sûrelerinde bu husus zikredilmiştir. Ayrıca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den sahih olarak bildirildiğine göre ondan hiç kimsenin kurtulamayacağı kabrin bir sıkıştırması vardır.İnsan, kabrinden ameliyle başbaşa kalacak, âilesi ve malı dünyada kalacak ve en muhtaç olduğu günde ondan ayrılacaktır. Kabir, âhiretin ilk merhalesidir. Onun azabından kurtulan, onun için ondan sonrası daha kolay olacaktır. Ondan kurtulamayan için ise, daha şiddetli ve daha korkunç olacaktır.Bundan dolayı insanın bir an önce istiğfar edip nasuh tevbeyle Allah’a tevbe etmesi ve ölüye, kabrinde Münker ve Nekir’in sorgusu karşısında sebât etmesi için duâ etmesi gerekir.سنة النشر : 2013م / 1434هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 6.8 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Kabir Nimeti ve Azabı

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Kabir Nimeti ve Azabı
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
حسين العفايس - Hussein Al Afasy

كتب حسين العفايس ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Kabir Nimeti ve Azabı ❝ ❱. المزيد..

كتب حسين العفايس