❞ كتاب اصول علمی در حرکت دعوت اسلام راستین ❝  ⏤ عبدالرحمن عبدالخالق

❞ كتاب اصول علمی در حرکت دعوت اسلام راستین ❝ ⏤ عبدالرحمن عبدالخالق

به نام االله شروع میکنم که روزی رسانی جز او وجود نداشته و هدايت در
اين کتاب ترجمه ای از راه و روش اسلام راستينی است که الله تعالی بر بنده و فرستاده ی خود نازل کرده است

دست اوست، شـهادت
میدهم که معبودی و پرستش شوندهای بر حقی جز او وجود نداشته و محمد صلی االله عليـه و سـلم
بنده و فرستادهی اوست.
بحمد االله که کتاب االله در دست ماست و سنت نبيش زنده و پابرجاسـت تـا بتـوانيم بـر منهجـی
حرکت کنيم که خداوند باريتعالی دين خود را بر آن منهج استوار کرده و آن را به ما هديه داده است.
اين کتاب ترجمهای از راه و روش اسلام راستينی است که االله تعالی بـر بنـده و فرسـتادهی خـود
نازل کرده است و بحمد االله که تمامی دلايل آن از کتاب خداوند و سنت نبيش میباشد ان شاء االله که
برگ برندهای در نامه اعمال ما شده و ما را از بدعت و دين سازی، به اسلام نابی که بـر پيـامبر نـازل
شده بود سوق دهد.
عبدالرحمن عبدالخالق - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ❝ ❞ أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في العقيدة ❝ ❞ السلفيون والأئمة الأربعة ❝ ❞ المقاصد العامة للشريعة الاسلامية - لعبد الخالق ❝ ❞ أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ❝ ❞ موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة ❝ ❞ القواعد الذهبية في حفظ القرآن وتدبره والفتح على الإمام ❝ ❞ الأصول العلمية للدعوة السلفية ❝ ❞ الرد على أسئلة توني بولدرو جافاك وتشكيكاته حول القرآن الكريم والنبي والعظيم ❝ الناشرين : ❞ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ❝ ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ مكتبة ابن تيمية ❝ ❞ دار الكتب السلفية ❝ ❞ مكتبة الصحوة الاسلاميه ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
اصول علمی در حرکت دعوت اسلام راستین

به نام االله شروع میکنم که روزی رسانی جز او وجود نداشته و هدايت در
اين کتاب ترجمه ای از راه و روش اسلام راستينی است که الله تعالی بر بنده و فرستاده ی خود نازل کرده است

دست اوست، شـهادت
میدهم که معبودی و پرستش شوندهای بر حقی جز او وجود نداشته و محمد صلی االله عليـه و سـلم
بنده و فرستادهی اوست.
بحمد االله که کتاب االله در دست ماست و سنت نبيش زنده و پابرجاسـت تـا بتـوانيم بـر منهجـی
حرکت کنيم که خداوند باريتعالی دين خود را بر آن منهج استوار کرده و آن را به ما هديه داده است.
اين کتاب ترجمهای از راه و روش اسلام راستينی است که االله تعالی بـر بنـده و فرسـتادهی خـود
نازل کرده است و بحمد االله که تمامی دلايل آن از کتاب خداوند و سنت نبيش میباشد ان شاء االله که
برگ برندهای در نامه اعمال ما شده و ما را از بدعت و دين سازی، به اسلام نابی که بـر پيـامبر نـازل
شده بود سوق دهد.

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

به نام االله شروع میکنم که روزی رسانی جز او وجود نداشته و هدايت در دست اوست، شـهادت
میدهم که معبودی و پرستش شوندهای بر حقی جز او وجود نداشته و محمد صلی االله عليـه و سـلم
بنده و فرستادهی اوست.
بحمد االله که کتاب االله در دست ماست و سنت نبيش زنده و پابرجاسـت تـا بتـوانيم بـر منهجـی
حرکت کنيم که خداوند باريتعالی دين خود را بر آن منهج استوار کرده و آن را به ما هديه داده است.
اين کتاب ترجمهای از راه و روش اسلام راستينی است که االله تعالی بـر بنـده و فرسـتادهی خـود
نازل کرده است و بحمد االله که تمامی دلايل آن از کتاب خداوند و سنت نبيش میباشد ان شاء االله که
برگ برندهای در نامه اعمال ما شده و ما را از بدعت و دين سازی، به اسلام نابی که بـر پيـامبر نـازل
شده بود سوق دهد.

ابو عمر تهرانی

مقدمه چاپ دوم:

االله را شکر و ستايش ميکنيم، زيرا که شايستهي ذاتِ مبارکش ميباشد و حمد و شکرگزاري خود
را زياد ميکنيم، تا جايي که زياد شدن احسانش را در پي دارد، که خود آغاز مجدد نو ساختن نعمتهـا
و بخشايش ميباشد.
و درود و سلام بر پيامآور و فرستادهاش، که دعوت کنندهاي به راه مستقيم و هدايت کننـدهاي بـه
دين صحيحِ االله ميباشد، گواهي ميدهم که معبود بر حقي جز االله نميباشد و محمد بنده و فرستادهي
اوست.
چند سالي است که چاپ اول اين کتاب، توسط برادران سلفي ما به بهره برداري رسيده اسـت، و
به فضل و کَرَمِ االله اين مطالب به شکل نسخهبرداري با قلم و يا فتوکپي و طرق ديگر از فردي به فـرد

 

ديگر انتقال يافته است.
با وجود حجم کمش به شکر االله تعريف جامعي از موضوع مورد بحـث را در بـر مـيدارد. بيـان
کنندهي کليت منهج سلفي، راهنمائي براي اهداف رسالت اسلام، واضح کنندهي قصـد نهـائي دعـوت
سلفيت، بيان کنندهي منهج سلفيت، که همان منهج صحيح در فهم اسلام و عمل به آن، و رهايي امـت
و سبيل عزت و پيروزي است.
همانا به حمد االله شاهد برکاتِ منهج سلفي و راهنمائيهايش بودهايم؛ نخبگـان سـلفي کـه بـر ايـن
منهج تربيت يافته بودند، با اخلاق و صفات و اعمال و عِلمشان، حقانيت راه سـلف صـالح را ثابـت
کردهاند، که مثال محکم آن بهترين امت، که همان مسلمانان قرون اوليه هستند، مـيباشـند. ديـنداري
آنان عجايبش تمام نشده است و ذخايرش همچنان باقي خواهد ماند و همواره طائفهاي از اين امـت،
از روي حق، همواره چيره خواهند بود تا با آخرين پيرو باطل که همان دجال است، وارد جنگ شوند.
به حمد االله برادران سلفي خود را ديدهايم که بر اين منهج درس خوانده و اسلام را بطور بينقص
و صحيح شناخته و بين خود و اطرافيانشان آن را نشر دادهاند.
بر وجوب دعوت بسوي االله با علم و بصيرت همت گمـارده و در مقابـل اهـل باطـل بـه اَشـکالِ
مختلفِ جهاد ايستادگي کردهاند و از ورود هرگونه انحراف در عقيده، راه و سلوک جلوگيري کـرده-
اند، و درخشندگي، زيبائي، حيات، حرکت، جواني و تازگي را به اسلام برگرداندهاند
.

 

 

 اين کتاب ترجمه ای از راه و روش اسلام راستينی است که الله تعالی بر بنده و فرستاده ی خود نازل کرده استحجم الكتاب عند التحميل : 511.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة اصول علمی در حرکت دعوت اسلام راستین

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل اصول علمی در حرکت دعوت اسلام راستین
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالرحمن عبدالخالق - Abdul Rahman Abdul Khaliq

كتب عبدالرحمن عبدالخالق ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ❝ ❞ أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في العقيدة ❝ ❞ السلفيون والأئمة الأربعة ❝ ❞ المقاصد العامة للشريعة الاسلامية - لعبد الخالق ❝ ❞ أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ❝ ❞ موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة ❝ ❞ القواعد الذهبية في حفظ القرآن وتدبره والفتح على الإمام ❝ ❞ الأصول العلمية للدعوة السلفية ❝ ❞ الرد على أسئلة توني بولدرو جافاك وتشكيكاته حول القرآن الكريم والنبي والعظيم ❝ الناشرين : ❞ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ❝ ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ مكتبة ابن تيمية ❝ ❞ دار الكتب السلفية ❝ ❞ مكتبة الصحوة الاسلاميه ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالرحمن عبدالخالق