❞ كتاب Kur rsquo acirc n ve S uuml nnet Işığında Sihir Hakikati Etkisi H uuml km uuml Korunma ve Ted acirc vi Yolları ❝  ⏤ بركة بنت مضيف الطلحي

❞ كتاب Kur rsquo acirc n ve S uuml nnet Işığında Sihir Hakikati Etkisi H uuml km uuml Korunma ve Ted acirc vi Yolları ❝ ⏤ بركة بنت مضيف الطلحي

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Şahitlik

ederim ki; hiçbir ortağı olmayan, sâlihlerin dostu ve yar-
dımcısı, iyi ve temiz kulların rabbi olan Allah’tan başka

hak ma’bûd yoktur. Yine şahitlik ederim ki; peygamber-
lerin sonuncusu ve tüm Âdemoğlunun efendisi olan Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve rasûlüdür.

Allah, O’na, tertemiz âilesine ve ashâbına salât ve selâm
etsin.
Hiç şüphesiz Kitap ve Sünnetteki deliller ve ileri gelen

âlimlerin icması şu noktada ittifak etmiştir ki: Sihir haram-
dır ve sihir yapan kişi kınamayı hak etmiş kötü bir kimse-
dir. Aynı şekilde aklı olan herkes -müslüman olmasa dahi-
sihrin, akıl ve beden üzerinde yıkıcı etkileri olan tehlikeli

bir şey olduğunu bilir.
Hanım kardeşimiz Berake binti Mudîf et-Talehî’nin bu
konuda yazmış olduğu “Sihir Konusunda Bir Araştırma”
adlı eseri inceledim ve onun, bu alanda yazılmış faydalı,
önemli ve neşredilmeye değer bir eser olduğunu gördüm.

6 Kur’ân ve Sünnet Işığında Sihir Hakikati

Zira yazar; sihir, sihrin kötü etkileri ve vahim neticeleri ko-
nularında yazmış olduğu bu eserinde, Kitap ve Sünnetten

delillere ve ileri gelen âlimlerin görüşlerine dayanmıştır.

Allah, niyetleri bilendir. O’nun salât ve selâmı Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ve ashâbının üzerine

olsun.
Şüphesiz hamd, Allah’a aittir. O’na hamd eder, O’ndan
yardım, bağışlanma ve hidâyet diler ve O’na tevbe ederiz.

Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerin-
den O’na sığınırız. Allah’ın doğru yola ulaştırdığını hiç

kimse saptıramaz; O’nun saptırdığını da hiç kimse doğru
yola ulaştıramaz. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka hak

ma’bûd yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed sal-
lallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve rasûlüdür.

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bir sürü hurafe ve hile

baş göstermiş ve bunlar, din ya da akıl engeline takılma-
dan insanların içine kadar işlemiştir. Öyle ki, insanlardan

birçoğu ya sihri meslek edinip onu yaymaya başlamış; ya
sihre müptela olup sihir yapanların pençesine düşmüş; ya
da sihir vasıtasıyla insanlara zarar verir hale gelmiştir.

İnsanlar, kendilerini çektikleri bu sıkıntılardan kurta-
rabilecek ve onları karanlıklardan, yani bâtıl yolların, kötü

niyetli sihirbaz ve büyücülerin sözlerinin karanlıklarından

çıkarıp nura, yani şifa ve hesapsız rızık vermeye gücü ye-
ten Allah’ın nuruna ulaştıracak kimselerden habersiz bir

şekilde karanlıklar içinde ve gaflet dehlizlerinde bocalayıp
duruyorlar.

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bir sürü hurafe ve hile baş göstermiş ve bunlar, din ya da akıl engeline takılmadan insanların içine kadar işlemiştir. Öyle ki, insanlardan birçoğu ya sihri meslek edinip onu yaymaya başlamış ya sihre müptela olup sihir yapanların pençesine düşmüş ya da sihir vasıtasıyla insanlara zarar verir hale gelmiştir.Hiç şüphesiz Kitap ve Sünnetteki deliller ve ileri gelen âlimlerin icması şu noktada ittifak etmiştir ki: Sihir haramdır ve sihir yapan kişi kınamayı hak etmiş kötü bir kimsedir. Aynı şekilde aklı olan herkes müslüman olmasa dahi sihrin, akıl ve beden üzerinde yıkıcı etkileri olan tehlikeli bir şey olduğunu bilir.
بركة بنت مضيف الطلحي - كتوراه في أصول الدين وماجستير دعوة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية حفظ القران بالقراءات السبع في العمل الاداري لأكثر من عشرين عامامديرة التوجيه والإرشاد النسوي بالمسجد النبوي.


❰ لها مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ Kur rsquo acirc n ve S uuml nnet Işığında Sihir Hakikati Etkisi H uuml km uuml Korunma ve Ted acirc vi Yolları ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الغرباء ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغه التركية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
Kur rsquo acirc n ve S uuml nnet Işığında Sihir Hakikati Etkisi H uuml km uuml Korunma ve Ted acirc vi Yolları

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Şahitlik

ederim ki; hiçbir ortağı olmayan, sâlihlerin dostu ve yar-
dımcısı, iyi ve temiz kulların rabbi olan Allah’tan başka

hak ma’bûd yoktur. Yine şahitlik ederim ki; peygamber-
lerin sonuncusu ve tüm Âdemoğlunun efendisi olan Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve rasûlüdür.

Allah, O’na, tertemiz âilesine ve ashâbına salât ve selâm
etsin.
Hiç şüphesiz Kitap ve Sünnetteki deliller ve ileri gelen

âlimlerin icması şu noktada ittifak etmiştir ki: Sihir haram-
dır ve sihir yapan kişi kınamayı hak etmiş kötü bir kimse-
dir. Aynı şekilde aklı olan herkes -müslüman olmasa dahi-
sihrin, akıl ve beden üzerinde yıkıcı etkileri olan tehlikeli

bir şey olduğunu bilir.
Hanım kardeşimiz Berake binti Mudîf et-Talehî’nin bu
konuda yazmış olduğu “Sihir Konusunda Bir Araştırma”
adlı eseri inceledim ve onun, bu alanda yazılmış faydalı,
önemli ve neşredilmeye değer bir eser olduğunu gördüm.

6 Kur’ân ve Sünnet Işığında Sihir Hakikati

Zira yazar; sihir, sihrin kötü etkileri ve vahim neticeleri ko-
nularında yazmış olduğu bu eserinde, Kitap ve Sünnetten

delillere ve ileri gelen âlimlerin görüşlerine dayanmıştır.

Allah, niyetleri bilendir. O’nun salât ve selâmı Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ve ashâbının üzerine

olsun.
Şüphesiz hamd, Allah’a aittir. O’na hamd eder, O’ndan
yardım, bağışlanma ve hidâyet diler ve O’na tevbe ederiz.

Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerin-
den O’na sığınırız. Allah’ın doğru yola ulaştırdığını hiç

kimse saptıramaz; O’nun saptırdığını da hiç kimse doğru
yola ulaştıramaz. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka hak

ma’bûd yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed sal-
lallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve rasûlüdür.

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bir sürü hurafe ve hile

baş göstermiş ve bunlar, din ya da akıl engeline takılma-
dan insanların içine kadar işlemiştir. Öyle ki, insanlardan

birçoğu ya sihri meslek edinip onu yaymaya başlamış; ya
sihre müptela olup sihir yapanların pençesine düşmüş; ya
da sihir vasıtasıyla insanlara zarar verir hale gelmiştir.

İnsanlar, kendilerini çektikleri bu sıkıntılardan kurta-
rabilecek ve onları karanlıklardan, yani bâtıl yolların, kötü

niyetli sihirbaz ve büyücülerin sözlerinin karanlıklarından

çıkarıp nura, yani şifa ve hesapsız rızık vermeye gücü ye-
ten Allah’ın nuruna ulaştıracak kimselerden habersiz bir

şekilde karanlıklar içinde ve gaflet dehlizlerinde bocalayıp
duruyorlar.

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bir sürü hurafe ve hile baş göstermiş ve bunlar, din ya da akıl engeline takılmadan insanların içine kadar işlemiştir. Öyle ki, insanlardan birçoğu ya sihri meslek edinip onu yaymaya başlamış ya sihre müptela olup sihir yapanların pençesine düşmüş ya da sihir vasıtasıyla insanlara zarar verir hale gelmiştir.Hiç şüphesiz Kitap ve Sünnetteki deliller ve ileri gelen âlimlerin icması şu noktada ittifak etmiştir ki: Sihir haramdır ve sihir yapan kişi kınamayı hak etmiş kötü bir kimsedir. Aynı şekilde aklı olan herkes müslüman olmasa dahi sihrin, akıl ve beden üzerinde yıkıcı etkileri olan tehlikeli bir şey olduğunu bilir. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Şahitlik

ederim ki; hiçbir ortağı olmayan, sâlihlerin dostu ve yar-
dımcısı, iyi ve temiz kulların rabbi olan Allah’tan başka

hak ma’bûd yoktur. Yine şahitlik ederim ki; peygamber-
lerin sonuncusu ve tüm Âdemoğlunun efendisi olan Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve rasûlüdür.

Allah, O’na, tertemiz âilesine ve ashâbına salât ve selâm
etsin.
Hiç şüphesiz Kitap ve Sünnetteki deliller ve ileri gelen

âlimlerin icması şu noktada ittifak etmiştir ki: Sihir haram-
dır ve sihir yapan kişi kınamayı hak etmiş kötü bir kimse-
dir. Aynı şekilde aklı olan herkes -müslüman olmasa dahi-
sihrin, akıl ve beden üzerinde yıkıcı etkileri olan tehlikeli

bir şey olduğunu bilir.
Hanım kardeşimiz Berake binti Mudîf et-Talehî’nin bu
konuda yazmış olduğu “Sihir Konusunda Bir Araştırma”
adlı eseri inceledim ve onun, bu alanda yazılmış faydalı,
önemli ve neşredilmeye değer bir eser olduğunu gördüm.

6 Kur’ân ve Sünnet Işığında Sihir Hakikati

Zira yazar; sihir, sihrin kötü etkileri ve vahim neticeleri ko-
nularında yazmış olduğu bu eserinde, Kitap ve Sünnetten

delillere ve ileri gelen âlimlerin görüşlerine dayanmıştır.

Allah, niyetleri bilendir. O’nun salât ve selâmı Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ve ashâbının üzerine

olsun.

 


Şüphesiz hamd, Allah’a aittir. O’na hamd eder, O’ndan
yardım, bağışlanma ve hidâyet diler ve O’na tevbe ederiz.

Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerin-
den O’na sığınırız. Allah’ın doğru yola ulaştırdığını hiç

kimse saptıramaz; O’nun saptırdığını da hiç kimse doğru
yola ulaştıramaz. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka hak

ma’bûd yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed sal-
lallahu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve rasûlüdür.

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bir sürü hurafe ve hile

baş göstermiş ve bunlar, din ya da akıl engeline takılma-
dan insanların içine kadar işlemiştir. Öyle ki, insanlardan

birçoğu ya sihri meslek edinip onu yaymaya başlamış; ya
sihre müptela olup sihir yapanların pençesine düşmüş; ya
da sihir vasıtasıyla insanlara zarar verir hale gelmiştir.

İnsanlar, kendilerini çektikleri bu sıkıntılardan kurta-
rabilecek ve onları karanlıklardan, yani bâtıl yolların, kötü

niyetli sihirbaz ve büyücülerin sözlerinin karanlıklarından

çıkarıp nura, yani şifa ve hesapsız rızık vermeye gücü ye-
ten Allah’ın nuruna ulaştıracak kimselerden habersiz bir

şekilde karanlıklar içinde ve gaflet dehlizlerinde bocalayıp
duruyorlar.

8 Kur’ân ve Sünnet Işığında Sihir Hakikati
İşte bu şartlar içerisinde gücü yeten herkes, doğru
yoldan sapmış olan bu kimselere hak yolu göstermek için

elinden geleni, bu uğurda ortaya koyduğu şeyin basitliği-
ne aldırmaksızın yapmaktadır. Ben de bu meyanda işte bu

kitabı takdim ediyorum. Onun içerisinde sihrin tanımı,
zararının boyutları, ondan korunmanın yöntemi ve bir

müslümanın başına geldiği vakit ondan nasıl tedavi ola-
cağı Allah’ın Kitabı’na ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’in

sünnetine uygun olarak açıklanmıştır. Allah’tan bu kitabı
faydalı ve rızasına uygun kılmasını niyaz ederim. Âmîn.
Konunun Önemi ve Tercih Nedeni
Müslümanın saf ve katışıksız bir akîdeye sahip olması,

onun dünya ve âhiret mutluluğu için büyük önem arz et-
mektedir. Bu ise onun amellerinin dünyada sâlih, âhirette

makbul olmasına bağlıdır. Akîdenin saf ve katışıksız ol-
ması ise ancak onun saflığını bulandırabilecek olan teh-
likeleri tanımakla mümkündür. Bu tehlikeler, akîdenin saf

menbaını susuzluğu gidermeyen ve gerçekte var olmayan
bir seraba çevirir. Serabın peşinde koşan kimse ise susuz
çöllerde şaşkın bir halde dolaşıp durur. İşte böyle bulanık

bir akîdeye sahip olup büyücülerin hile ve yalanlarına ka-
pılmak sûretiyle içine düştüğü tehlikenin farkında olma-
yan kimsenin durumu da bundan farklı değildir.

Müslümanın doğru yolda ilerleyebilmesi için kendi-
sini emniyet yurduna, yani Allah’ın Kitabı’na ulaştıracak

bir rehber bulması gereklidir. O Allah’ın Kitabı ki, ona ne
önünden ne de arkasından bâtıl yaklaşamaz. O, Allah’ın

Etkisi, Hükmü, Korunma ve Tedavi Yolları 9
sağlam ipidir ki ona sımsıkı sarılan kimseyi Allah mutlaka
kurtarır. Yine müslümanın kendisini Allah Rasûlü sallallahu

aleyhi ve sellem’in sünnetine ulaştıracak bir rehbere de ihti-
yacı vardır. O Allah Rasûlü ki şöyle buyurmuştur:

“Sizi, gecesi gündüzü gibi olan apaydınlık bir yol üze-
re bıraktım. Benden sonra o yoldan ancak helak olanlar

sapar.”(1)
Yine sihir konusu akîde ile yakından ilgilidir. Şöyle ki,
sihrin hakikati ve etkisi olduğuna inanmak, sihir yapan
kimsenin gaybı bildiğini kabul etmek, sihirden korunmak,
sihri tedavi etmek vs. hep akîde ile alakalı konulardır.
Ayrıca ben, sihirle alakalı bütün konuları içeren bir
kitap da görmedim. İşte bütün bu sebeplerden dolayı, bu

alanda böyle bir eser yazma konusunda ilmine güven-
diğim kimselerle istişare ettikten sonra istihâre de yapıp

Allah’tan hayırlı olanı nasip etmesini diledim.

Bu konuyu tercih etmemdeki sebeplere gelince, onla-
rı şöyle özetlemek mümkündür:

1. İnsanların birçoğu sihir yapan kimselerin duru-
mundan habersizdir. Öyle ki bazıları sihir yapanları tasdik

etmekte ve bunun akîdelerine bir zarar vermeyeceğini dü-
şünmektedirler.

2. Bazı insanlar ise sihri çeşitli kısımlara ayırmakta ve

bir kısmını helal diğer bir kısmını da haram kabul etmek-
tedir. Bazıları da sihrin etkisi olduğunu inkâr etmektedir.

(1) İbn Mâce, Kitâbu ittibâi’s-sünne, Bâbu ittibâi sünneti’l-hulefâi’r-
râşidîne’l-mehdiyyîn, hadis no :43.

10 Kur’ân ve Sünnet Işığında Sihir Hakikati

3. Çocuğu olmayan bazı insanlar da kâhin ve falcıla-
ra giderek onlardan medet ummakta, dünyalık arzularını

gerçekleştirecek çareleri onların yanında aramakta ve ne-
ticede bu uğurda dinlerini feda etmektedirler.

4. Bazı insanların içlerindeki kin ve haset onları, müs-
lümanlara zarar vermek, onların aralarını açmak ve dü-
zenlerini bozmak amacıyla büyücülere gitmeye sevk et-
mektedir.

Konu İle İlgili Yapılmış Çalışmalar:

Sihir konusunda -tefsirlerde ve akîde ile ilgili kitapla-
rın içerisinde serpiştirilmiş halde bulunan bilgiler hariç-
eski dönemlerde te'lif edilmiş müstakil bir esere rastlama-
dım. Zikri geçen eserler içerisinde bu konuyu aşağı yukarı

ilk olarak ele alanlar ise şunlardır:
1. et-Tefsîru’l-Kebîr, Fahruddîn er-Râzî.
2. Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, İbn Kesîr.
Bu iki müellif, sihrin çeşitlerinden bahsetmiş ve sihrin
etkisi konusundaki düşünceleri uyarınca her bir çeşidin
dinî anlamdaki hükmüne değinmişlerdir.
3. el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, el-Kurtubî.
4. Câmiu’l-Beyân, et-Taberî.

Bu iki müellif de “Süleyman’ın hükümranlığı hakkın-
da onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular...

”(Bakara, 2/102) âyetinin tefsirinde sihirden söz etmişlerdir.
5. Teysîru’l-Azîzi’l-Hamîd fî Şerhi Kitâbi’t-Tevhîd, Şeyh

Etkisi, Hükmü, Korunma ve Tedavi Yolları 11

Süleyman b. Abdillah b. Muhammed b. Abdilvehhâb. Mü-
ellif, eserinde sihirle ilgili âyet, hadis ve rivâyetlere yer ver-
miş ve sihir yapan kişiye uygulanacak olan had cezasından

bahsetmiştir.
6. Meâricu’l-Kabûl, Şeyh Hâfız el-Hakemî rahmetullahi

aleyh. Müellif, adı geçen eserinde sihir yapan kişiye uygula-
nacak olan had cezasından, bazı sihir çeşitlerinden ve sih-
ri benzeri bir sihirle çözmenin hükmünden bahsetmiştir.

Sihir konusunda yazılmış çağdaş eserlere gelince bazı-
ları şunlardır:

1. Âlemu’s-Sihr ve’ş-Şa’veze, Dr. Ömer b. Süleymân

el-Eşkar. Yazar, zikri geçen eserinde sihri çözmek için si-
hir yapan kimselere başvurmanın İslâm’daki hükmüne ve

sihri bozmak için başvurulabilecek meşru yollara değin-
miştir.

2. Kitâbu’s-Sihr Beyne’l-Hakîka ve’l-Hayâl, Dr. Ahmed
b. Nâsır b. Muhammed el-Hamed. Yazar, eserinde sihrin
kısımlarından söz etmiş ve sihrin hakikatinin varlığına
dâir delillere yer vermiştir.

3. es-Sihr Beyne’l-Hakîka ve’l-Vehm fi’t-Tasavvuri’l-
İslâ-mî, Dr. Abdusselam es-Sukkerî. Yazar, eserinde muci-
ze ile sihir arasındaki farka değinmiş ve sihir yapmanın ve

sihir yapmayı öğrenmenin hükmünden söz etmiştir.
4. es-Sârimu’l-Bettâr fi’t-Tesaddî li’s-Seharati’l-Eşrâr,
Va-hîd Abdusselam Bâlî. Yazar, adı geçen eserinde sihrin

belirtilerinden ve şer’î rukyeden (dine uygun okuma şekil-
lerinden) bahsetmiştir.

12 Kur’ân ve Sünnet Işığında Sihir Hakikati
Çalışmada Takip Ettiğim Metod
1. Önce Kur’ân-ı Kerîm’den sonra Nebevî sünnetten

son-ra da âlim ve müfessirlerin sözlerinden deliller sun-
dum.

2. Temel kaynaklardaki bilgileri taradım, analiz yap-
tım ve onlardan çıkan şer’î hükümleri ortaya koydum.

3. Sihrin çeşitlerinden bahsederken her çeşit sihrin

hükmüne değindim ve tâbi olduğu dînî hükmü açıkla-
dım.

4. Sihirle ilgili hükümlerden bahsederken ilgili özel
hükümleri ve varsa bu hükümlerdeki ihtilaf sebeplerini
açıkladım.
5. Konu ile ilgili en sahih hadislere dayandım. Eğer

varsa Buhârî ve Müslim’in ortaklaşa rivâyet ettikleri, yok-
sa ikisinden birinin rivâyet ettiği hadislere yer verdim.

Eğer bir hadis bu iki kaynakta yer almıyorsa, o hadisi ki-
min tahrîc ettiğini belirttim ve imkan bulduğum nispette

âlimlerin sıhhat ya da zayıflık yönünden o hadis hakkın-
daki sözlerine yer verdim.

Konu Başlıkları:
GİRİŞ: Sihrin hakikati. Üç alt başlıktan oluşmaktadır:
I. Sihrin sözlük ve terim anlamları
II. Sihir gerçek midir yoksa hayal mi?

III. Sihir yapanın kâfir oluşu, kâhin ve büyücünün sö-
zünü tasdik etmenin müminin akîdesine etkisi. İki alt baş-
lıktan oluşmaktadır:

Etkisi, Hükmü, Korunma ve Tedavi Yolları 13
A. Sihir yapanın kâfir oluşu.

B. Kâhin ve büyücünün sözünü tasdik etmenin mü-
minin akîdesine etkisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Sihre öngörülen had cezası. Üç alt başlıktan oluşmak-
tadır:

I. Sihrin çeşitleri
II. Sihrin hükmü. İki alt başlıktan oluşmaktadır:
A. Sihir yapmanın hükmü
B. Sihir öğrenmenin hükmü
III. Sihir yapanın hükmü
İKİNCİ BÖLÜM
Sihirden korunma ve sihrin tedavisi. Üç alt başlıktan
oluşmaktadır:
I. Sihirden nasıl korunabiliriz?
II. Sihrin belirtileri
III. Sihrin tedavisi. İki alt başlıktan oluşmaktadır:
A. Şer’î rukye, tarifi ve şekli.
B. Nüşre ya da sihri benzer bir sihirle çözmek
SONUÇ: Sonuç kısmı çalışmanın kısa bir özetini ve
konuyla ilgili bazı fetvaları içermektedir.
Son olarak, bana yardım eden ve kolaylık sağlayan

Allah’a hamd ederim. Bu çalışmamı rızasına uygun kılma-
sını ve içerisindeki eksikliklerden dolayı beni bağışlama-
sını dilerim. Eğer ortada bir kusur ya da hata varsa okuyu-
culardan özür dilerim. Bu çalışmada herhangi bir eksiklik

14 Kur’ân ve Sünnet Işığında Sihir Hakikati
görenlerin de beni uyarmalarını ümit eder ve onlara hayır
duada bulunurum.

Yine Yüce Allah’tan, bu çalışmayı son şekline gelince-
ye kadar inceleme, değerlendirme ve önerilerde bulunma

inceliğini gösteren İslâm Üniversitesi eski öğretim görev-
lisi Sayın Ubeyd b. Abdillah el-Câbirî’nin ecir ve sevabını

kat kat artırmasını niyaz ederim.
Aynı şekilde bu kitabın basımının tamamlanmasına
kadar -ki bunu sağlayan Allah’a hamd ederim- elinden
gelen yardımı esirgemeyen kocama da teşekkür ve duayı
bir borç bilirim. Allah hem onların hem de fikir vermek,

tavsiye ve yardımda bulunmak sûretiyle bu kitabın orta-
ya çıkmasına katkıda bulunan herkesin mükâfatını kat kat

versin.

 

 

 

 Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bir sürü hurafe ve hile baş göstermiş ve bunlar, din ya da akıl engeline takılmadan insanların içine kadar işlemiştir. Öyle ki, insanlardan birçoğu ya sihri meslek edinip onu yaymaya başlamış ya sihre müptela olup sihir yapanların pençesine düşmüş ya da sihir vasıtasıyla insanlara zarar verir hale gelmiştir.Hiç şüphesiz Kitap ve Sünnetteki deliller ve ileri gelen âlimlerin icması şu noktada ittifak etmiştir ki: Sihir haramdır ve sihir yapan kişi kınamayı hak etmiş kötü bir kimsedir. Aynı şekilde aklı olan herkes müslüman olmasa dahi sihrin, akıl ve beden üzerinde yıkıcı etkileri olan tehlikeli bir şey olduğunu bilir.حجم الكتاب عند التحميل : 1.3 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Kur rsquo acirc n ve S uuml nnet Işığında Sihir Hakikati Etkisi H uuml km uuml Korunma ve Ted acirc vi Yolları

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Kur rsquo acirc n ve S uuml nnet Işığında Sihir Hakikati Etkisi H uuml km uuml Korunma ve Ted acirc vi Yolları
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
بركة بنت مضيف الطلحي - Bareket bint Metwif al Talhi

كتب بركة بنت مضيف الطلحي كتوراه في أصول الدين وماجستير دعوة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية حفظ القران بالقراءات السبع في العمل الاداري لأكثر من عشرين عاما مديرة التوجيه والإرشاد النسوي بالمسجد النبوي. ❰ لها مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ Kur rsquo acirc n ve S uuml nnet Işığında Sihir Hakikati Etkisi H uuml km uuml Korunma ve Ted acirc vi Yolları ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الغرباء ❝ ❱. المزيد..

كتب بركة بنت مضيف الطلحي
الناشر:
مكتبة الغرباء
كتب مكتبة الغرباء ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (ماجستير) ❝ ❞ سبل السلام من صحيح سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام ❝ ❞ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ابن أبي الدنيا) ❝ ❞ 99 Hadiste İsl acirc m rsquo ın Temel Esasları ❝ ❞ رسالة شرح السنة ❝ ❞ Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı ❝ ❞ İb acirc det Mu acirc mel acirc t ve Ahl acirc kta Muhammed icirc Yol ❝ ❞ العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون ❝ ❞ Kalpten Kalbe ❝ ❞ البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ جلال الدين السيوطي ❝ ❞ عبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا ❝ ❞ عبد المحسن بن حمد العباد البدر ❝ ❞ أحمد بن عثمان المزيد ❝ ❞ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ❝ ❞ صالح بن عبد الله الدرويش ❝ ❞ عثمان بن محمد الخميس ❝ ❞ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري ❝ ❞ عبد الله بن عبد الحميد الأثري ❝ ❞ عمر عبدالمنعم سليم ❝ ❞ بكر بن عبد الله زيد ❝ ❞ بركة بنت مضيف الطلحي ❝ ❞ شريف عبد المقصود ❝ ❞ إسماعيل بن يحي المزني ❝ ❞ ناجى بن دايل السلطان ❝ ❞ خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور ❝ ❞ عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري ❝ ❱.المزيد.. كتب مكتبة الغرباء