❞ كتاب G ouml zlerinle G ouml r uuml yormuş ccedil asına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ❝

❞ كتاب G ouml zlerinle G ouml r uuml yormuş ccedil asına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ❝Allah’a hamd, Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’e,
ailesine ve ashabına salât ve selam olsun.
Gönülden bir sevgi ile bağlı olduğum insanı, Allah’ın
Rasûlü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i yazarken tarafsız
olamam. Çünkü ben, dünyanın herhangi bir köşesinde bir

devlet kurmak için halkına kendi tezini sunan ve taraftarları-
na düşüncelerini arz eden siyasî bir lideri yazmıyorum. Bila-
kis ben, âlemlerin Rabbi tarafından bütün insanlığa rahmet

olarak gönderilen bir peygamberi yazıyorum.

Onun hakkında yazarken hiçbir zaman tarafsız olmaya-
cağım. Çünkü ben orduları, yasaları, taraftarları, tonlarca al-
tın ve gümüşü, atları, davarları ve ekinleri olan bir kral hak-
kında yazmıyorum. Ben, âlemlere hediye edilmiş bir rahmet

ve bahşedilmiş bir nimet hakkında, Allah’ın Rasûlü, Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazıyorum.

Ben asla tarafsız olmayacağım. Çünkü ben, kılıcıyla ve

kamçısıyla insanları egemenliği altına alan, gücüyle saltana-
tıyla ve asasıyla insanları korkutan bir hükümdardan söz et-

8 Gözlerinle Görüyormuşcasına

miyorum. Ben Allah’ın gönlünü genişlettiği, yükünü kaldır-
dığı ve şanını yücelttiği, masum bir peygamberden söz edi-
yorum.

Ben asla tarafsız olmayacağım. Çünkü ben coşkulu bir
şairden veya geveze bir hatipten veya kıvırtan demagogdan

veya kafası karışık bir filozoftan veya hayalperest bir roman-
cıdan veya yapmacıklı bir yazardan veya zengin bir tüccar-
dan söz etmiyorum. Bilakis ben, kendisine Allah’tan vahiy

gelen, Cebrail inen, Sidre-i Müntehâ’ya ulaşan, şefaat-i uz-
mânın, büyük bir mertebenin, Kevser Havuzunun, Makâm-ı

Mahmûd’un ve Livâu’l-Hamd sancağının sahibi olan son
Peygamber’den söz ediyorum.

Kalben en çok sevdiğim ve benim için en değerli insa-
nı ve yaratılmışların en şereflisini yazarken duygularımı hap-
setmemi, sevgimi sınırlandırmamı ve kalbimin atışlarını zapt

etmemi mi istiyorsun? Bu ne acayip bir istek!
Onun siretini yazarken gözyaşlarımı tutmamı, onunla

ilgili bilgileri satırlara dökerken ruhumun ateşini söndürme-
mi ve onun hatıralarını yâd ederken gönlümün duygularını

dondurmamı mı istiyorsun? Bunu asla yapamam. Hayır, bin
defa hayır!
Çünkü ben her şeyde kendisini örnek aldığım ve rehber
edindiğim bir modeli ve bir lideri yazıyorum.
Namaz kılıken, onu hatırlıyorum. Çünkü: “Ben nasıl
namaz kılıyorsam, benden gördüğünüz gibi namaz kılın.”
Buyuruyor.1

Haccederken, onu hatırlıyorum. Çünkü “Hacda yapa-
cağınız ibadetleri benden alın” buyuruyor.2

1
Buhârî (631), Mâlik b. Huveyris radıyallâhu anh’den. 2
Müslim (1297), Cabir b. Abdillah radıyallâhu anh’den.

Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem 9

Gözümü her açıp kapattığımda onu hatırlıyorum. Çün-
kü O, şöyle buyuruyor: “Benim sünnetimden yüz çeviren

benden değildir.”3

Hayatımın her anında onu hatırlıyorum,

çünkü Allah teâlâ şöyle buyuruyor:

Andolsun Allah’ın Rasûlünde sizin için güzel bir ör-
nek vardır. (Ahzab: 21).

İnsanların en değerlisini, en yücesini, en faziletlisini ve
âlemlerin en temizini yazıyorum. Bu konudaki kaynağım

kalbimde sakladığım sevgi defteridir ve hatıralarıma kazın-
mış hayranlık divanıdır. Sanki ben vücudumun sinirleriyle ve

kalbimin damarlarıyla yazıyorum. Sanki mürekkep yerine
kanım ve gözyaşlarımla yazıyorum:
Allah’tan sonra onun gibisini sevmedim,
Ne şehirde, ne çölde, Arap’tan ve acemden
Bakışım hiçbir güzel manzaradan şifa bulmadı,
Daha güzel bir söz dökülmedi dilimden.


Yazar, kitabının önsözünde şöyle demiştir: Gönülden bir sevgi ile bağlı olduğum insanı, Allah’ın Rasûlü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i yazarken tarafsız olamam.Çünkü ben,dünyanın herhangi bir köşesinde bir devlet kurmak için halkına kendi tezini sunan ve taraftarlarına düşüncelerini arz eden siyasî bir lideri yazmıyorum.Bilakis ben,âlemlerin Rabbi tarafından bütün insanlığa rahmet olarak gönderilen bir peygamberi yazıyorum. Onun hakkında yazarken hiçbir zaman tarafsız olmayacağım. Çünkü ben orduları, yasaları, taraftarları, tonlarca altınve gümüşü, atları, davarları ve ekinleri olan bir kral hakkında yazmıyorum. Ben,âlemlere hediye edilmiş bir rahmet ve bahşedilmiş bir nimet hakkında, Allah’ın Rasûlü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazıyorum.
-
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
G ouml zlerinle G ouml r uuml yormuş ccedil asına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

2007م - 1445هـ


Allah’a hamd, Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’e,
ailesine ve ashabına salât ve selam olsun.
Gönülden bir sevgi ile bağlı olduğum insanı, Allah’ın
Rasûlü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i yazarken tarafsız
olamam. Çünkü ben, dünyanın herhangi bir köşesinde bir

devlet kurmak için halkına kendi tezini sunan ve taraftarları-
na düşüncelerini arz eden siyasî bir lideri yazmıyorum. Bila-
kis ben, âlemlerin Rabbi tarafından bütün insanlığa rahmet

olarak gönderilen bir peygamberi yazıyorum.

Onun hakkında yazarken hiçbir zaman tarafsız olmaya-
cağım. Çünkü ben orduları, yasaları, taraftarları, tonlarca al-
tın ve gümüşü, atları, davarları ve ekinleri olan bir kral hak-
kında yazmıyorum. Ben, âlemlere hediye edilmiş bir rahmet

ve bahşedilmiş bir nimet hakkında, Allah’ın Rasûlü, Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazıyorum.

Ben asla tarafsız olmayacağım. Çünkü ben, kılıcıyla ve

kamçısıyla insanları egemenliği altına alan, gücüyle saltana-
tıyla ve asasıyla insanları korkutan bir hükümdardan söz et-

8 Gözlerinle Görüyormuşcasına

miyorum. Ben Allah’ın gönlünü genişlettiği, yükünü kaldır-
dığı ve şanını yücelttiği, masum bir peygamberden söz edi-
yorum.

Ben asla tarafsız olmayacağım. Çünkü ben coşkulu bir
şairden veya geveze bir hatipten veya kıvırtan demagogdan

veya kafası karışık bir filozoftan veya hayalperest bir roman-
cıdan veya yapmacıklı bir yazardan veya zengin bir tüccar-
dan söz etmiyorum. Bilakis ben, kendisine Allah’tan vahiy

gelen, Cebrail inen, Sidre-i Müntehâ’ya ulaşan, şefaat-i uz-
mânın, büyük bir mertebenin, Kevser Havuzunun, Makâm-ı

Mahmûd’un ve Livâu’l-Hamd sancağının sahibi olan son
Peygamber’den söz ediyorum.

Kalben en çok sevdiğim ve benim için en değerli insa-
nı ve yaratılmışların en şereflisini yazarken duygularımı hap-
setmemi, sevgimi sınırlandırmamı ve kalbimin atışlarını zapt

etmemi mi istiyorsun? Bu ne acayip bir istek!
Onun siretini yazarken gözyaşlarımı tutmamı, onunla

ilgili bilgileri satırlara dökerken ruhumun ateşini söndürme-
mi ve onun hatıralarını yâd ederken gönlümün duygularını

dondurmamı mı istiyorsun? Bunu asla yapamam. Hayır, bin
defa hayır!
Çünkü ben her şeyde kendisini örnek aldığım ve rehber
edindiğim bir modeli ve bir lideri yazıyorum.
Namaz kılıken, onu hatırlıyorum. Çünkü: “Ben nasıl
namaz kılıyorsam, benden gördüğünüz gibi namaz kılın.”
Buyuruyor.1

Haccederken, onu hatırlıyorum. Çünkü “Hacda yapa-
cağınız ibadetleri benden alın” buyuruyor.2

1
Buhârî (631), Mâlik b. Huveyris radıyallâhu anh’den. 2
Müslim (1297), Cabir b. Abdillah radıyallâhu anh’den.

Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem 9

Gözümü her açıp kapattığımda onu hatırlıyorum. Çün-
kü O, şöyle buyuruyor: “Benim sünnetimden yüz çeviren

benden değildir.”3

Hayatımın her anında onu hatırlıyorum,

çünkü Allah teâlâ şöyle buyuruyor:

Andolsun Allah’ın Rasûlünde sizin için güzel bir ör-
nek vardır. (Ahzab: 21).

İnsanların en değerlisini, en yücesini, en faziletlisini ve
âlemlerin en temizini yazıyorum. Bu konudaki kaynağım

kalbimde sakladığım sevgi defteridir ve hatıralarıma kazın-
mış hayranlık divanıdır. Sanki ben vücudumun sinirleriyle ve

kalbimin damarlarıyla yazıyorum. Sanki mürekkep yerine
kanım ve gözyaşlarımla yazıyorum:
Allah’tan sonra onun gibisini sevmedim,
Ne şehirde, ne çölde, Arap’tan ve acemden
Bakışım hiçbir güzel manzaradan şifa bulmadı,
Daha güzel bir söz dökülmedi dilimden.


Yazar, kitabının önsözünde şöyle demiştir: Gönülden bir sevgi ile bağlı olduğum insanı, Allah’ın Rasûlü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i yazarken tarafsız olamam.Çünkü ben,dünyanın herhangi bir köşesinde bir devlet kurmak için halkına kendi tezini sunan ve taraftarlarına düşüncelerini arz eden siyasî bir lideri yazmıyorum.Bilakis ben,âlemlerin Rabbi tarafından bütün insanlığa rahmet olarak gönderilen bir peygamberi yazıyorum. Onun hakkında yazarken hiçbir zaman tarafsız olmayacağım. Çünkü ben orduları, yasaları, taraftarları, tonlarca altınve gümüşü, atları, davarları ve ekinleri olan bir kral hakkında yazmıyorum. Ben,âlemlere hediye edilmiş bir rahmet ve bahşedilmiş bir nimet hakkında, Allah’ın Rasûlü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazıyorum. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Şiirle ilgili dört tane divanı vardır ve şunlardır:
1. Lahnu’l-Hulûd.
2. Tacu’l-Medâih.
3. Hedaya ve Medâih.
4. Kıssatu’t-Tamuh.
Te’lif ettiği eserlerine gelince, hadis, tefsir, fıkıh, edebiyat, siyer ve
biyografi dalında pek çok eser te’lif etmiştir. Lübnan’daki İbn Hazm
Yayınevi tarafından neş-redilenler şunlardır:
1- el-İslam ve Kazaya el-Asr.
2-Tacu’l-Medâih
3- Selasûne Sebeben li’s-Seade.
4-Durûsu’l-Mescidi fî Ramazan.

5- Fa’lem ennehu lailahe illallah.
6- Muctemeu’l-Musul.
7- Virdu’l-Muslim ve’l-Muslime.
8- Fıkhu’d-Delîl.
9- Nûniyyetu’l-Karni.
10- el-Mucizetu’l-Halide.
11- İkra’ b’ismi Rabbik.
12- Tuhafu’n-Nebeviye.
13- Hatta Tekûne Es’adu’n-Nas.
14- Siyatu’l-Kulûb.
15- Fityetu’n Amenû bi Rabbihim.
16- Hakeza Kale Lena Muallim.
17- Velakin Kûnû Rabbaniyyin.
18- Min Muvahhidin ila Mulhıd.
19- İmparator eş-Şuara.
20- Vahyu’z-Zakira.
21- İlellezine Esrafû ala Enfusihim.
22- Tercumanu’s-Sunne.
23- Hadaiku Zatu’l-Behce.
24- el-Azametus.
25- La Tahzen.
26- Ve Câet Sekratu’l-Mevti bi’l-Hakkı.
27- Makamatu’l-Karnî.
28- İhfezıllahe Yahfezke.
29- A’zebu’ş-Şi’r.
Onlarca konferansa ve şiir gecelerine katılmıştır. Müslüman Arap

Gençliği Konferansında ve ABD’de yapılan Kitap ve Sünnet Konfe-
ransında hazır bulundu. Edebiyat meclislerinde, Üniversitelerde ve

Kültür merkezlerinde konferanslar verdi.

 

 

Allah’a hamd, Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’e,
ailesine ve ashabına salât ve selam olsun.
Gönülden bir sevgi ile bağlı olduğum insanı, Allah’ın
Rasûlü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i yazarken tarafsız
olamam. Çünkü ben, dünyanın herhangi bir köşesinde bir

devlet kurmak için halkına kendi tezini sunan ve taraftarları-
na düşüncelerini arz eden siyasî bir lideri yazmıyorum. Bila-
kis ben, âlemlerin Rabbi tarafından bütün insanlığa rahmet

olarak gönderilen bir peygamberi yazıyorum.

Onun hakkında yazarken hiçbir zaman tarafsız olmaya-
cağım. Çünkü ben orduları, yasaları, taraftarları, tonlarca al-
tın ve gümüşü, atları, davarları ve ekinleri olan bir kral hak-
kında yazmıyorum. Ben, âlemlere hediye edilmiş bir rahmet

ve bahşedilmiş bir nimet hakkında, Allah’ın Rasûlü, Mu-
hammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazıyorum.

Ben asla tarafsız olmayacağım. Çünkü ben, kılıcıyla ve

kamçısıyla insanları egemenliği altına alan, gücüyle saltana-
tıyla ve asasıyla insanları korkutan bir hükümdardan söz et-

8 Gözlerinle Görüyormuşcasına

miyorum. Ben Allah’ın gönlünü genişlettiği, yükünü kaldır-
dığı ve şanını yücelttiği, masum bir peygamberden söz edi-
yorum.

Ben asla tarafsız olmayacağım. Çünkü ben coşkulu bir
şairden veya geveze bir hatipten veya kıvırtan demagogdan

veya kafası karışık bir filozoftan veya hayalperest bir roman-
cıdan veya yapmacıklı bir yazardan veya zengin bir tüccar-
dan söz etmiyorum. Bilakis ben, kendisine Allah’tan vahiy

gelen, Cebrail inen, Sidre-i Müntehâ’ya ulaşan, şefaat-i uz-
mânın, büyük bir mertebenin, Kevser Havuzunun, Makâm-ı

Mahmûd’un ve Livâu’l-Hamd sancağının sahibi olan son
Peygamber’den söz ediyorum.

Kalben en çok sevdiğim ve benim için en değerli insa-
nı ve yaratılmışların en şereflisini yazarken duygularımı hap-
setmemi, sevgimi sınırlandırmamı ve kalbimin atışlarını zapt

etmemi mi istiyorsun? Bu ne acayip bir istek!
Onun siretini yazarken gözyaşlarımı tutmamı, onunla

ilgili bilgileri satırlara dökerken ruhumun ateşini söndürme-
mi ve onun hatıralarını yâd ederken gönlümün duygularını

dondurmamı mı istiyorsun? Bunu asla yapamam. Hayır, bin
defa hayır!
Çünkü ben her şeyde kendisini örnek aldığım ve rehber
edindiğim bir modeli ve bir lideri yazıyorum.
Namaz kılıken, onu hatırlıyorum. Çünkü: “Ben nasıl
namaz kılıyorsam, benden gördüğünüz gibi namaz kılın.”
Buyuruyor.1

Haccederken, onu hatırlıyorum. Çünkü “Hacda yapa-
cağınız ibadetleri benden alın” buyuruyor.2

1
Buhârî (631), Mâlik b. Huveyris radıyallâhu anh’den. 2
Müslim (1297), Cabir b. Abdillah radıyallâhu anh’den.

Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem 9

Gözümü her açıp kapattığımda onu hatırlıyorum. Çün-
kü O, şöyle buyuruyor: “Benim sünnetimden yüz çeviren

benden değildir.”3

Hayatımın her anında onu hatırlıyorum,

çünkü Allah teâlâ şöyle buyuruyor:

Andolsun Allah’ın Rasûlünde sizin için güzel bir ör-
nek vardır. (Ahzab: 21).

İnsanların en değerlisini, en yücesini, en faziletlisini ve
âlemlerin en temizini yazıyorum. Bu konudaki kaynağım

kalbimde sakladığım sevgi defteridir ve hatıralarıma kazın-
mış hayranlık divanıdır. Sanki ben vücudumun sinirleriyle ve

kalbimin damarlarıyla yazıyorum. Sanki mürekkep yerine
kanım ve gözyaşlarımla yazıyorum:
Allah’tan sonra onun gibisini sevmedim,
Ne şehirde, ne çölde, Arap’tan ve acemden
Bakışım hiçbir güzel manzaradan şifa bulmadı,
Daha güzel bir söz dökülmedi dilimden.

* * *

Zamanın bir bahçedir, yeşildir dönemin,
Hatıran, gagalayan kuşudur kalbimin.
Sen varken tarlalarda sümbüller vardı,
Serçeler vardı ve yeşil çamlar vardı.
Emellerimize dokundun, kanallar haline geldi.
Sevgi olarak yağdırdın bize ve yağdırıyorsun hala.
Her akşam yeniden aklıma geliyor senin hatıran
Fikrim yapraklanıyor seni düşündüğüm zaman
Yaralarım reddediyor dudaklarını kapatmayı,


Buhârî (5063); Müslim (1401), Enes b. Malik radıyallâhu anh’den.

10 Gözlerinle Görüyormuşcasına
Sanki aşk yarasıdır bu, bilmiyor kapanmayı.
Seni seviyorum, anlatamam duygularımı,
Neyi anlatayım ki, sevgi hiç anlatılır mı?
Geciktin ey yüce insan, gecelerimiz uzun.
Uyumadı kandiller, sönmüyor ışıkları.

 


Muhammed’dir. Muhammed, çok övülen demektir.

Müsemmaya uygun bir isimdir. Sahibini en güzel şekilde an-
latan bir özel isimdir. İmama uygun bir vasıftır. O övgüleri

kendinde toplamış ve hiç kimsenin sahip olmadığı üstün me-
ziyetlere sahip olmuştur. Liderlikle temayüz etmiştir. Allah

tarafından övülmüştür. Çünkü o, Allah’ın masum elçisidir.
Son nebisidir. Salih kuludur. Yaratıklarının en seçkinidir.
Halkın içinde Allah’ın yakın dostudur. İnsanlar tarafından da

övülmüştür. Çünkü o kalplere yakındır. Gönüllerin sevgilisi-
dir. İnsanlığa hediye edilen bir rahmettir, bahşedilen bir ni-
mettir. Nerede olursa olsun mübarektir. Nerede bulunursa

bulunsun bir ilgi odağı olmuştur. Nereye giderse gitsin tak-
dirle karşılanmıştır. Ahlakı övülmüştür, çünkü vahiyle terbi-
ye edilmiştir. Saygın bir kişiliğe sahiptir. Çünkü bu kişiliği,

nübüvvet nuru aydınlatır. Allah, mahmûddur/hamd edilendir,
Rasûlü Muhammed’dir/övülendir:
Kendi isminden ismini türetti yüceltmek için onu,
Arşın sahibi Mahmud’dur, onun ismi Muhammed.

12 Gözlerinle Görüyormuşcasına
Bir ismi de Ahmed’dir. İsa peygamber kavmine onu bu
isimle müjdeledi. Âkıb, Hâşir ve Mâhi de onun isimleridir.
O, resullerin sonuncusu ve nebilerin en hayırlısıdır. Bir araya
geldikleri zaman onların sözcüsü ve lideridir.
Mahşer yerinde insanların susuzluklarını gidermek için
geldikleri Kevser havuzunun, altında toplandıkları sancağın
ve Makam-ı Mahmûd’un sahibidir. Abdest azaları nurludur.

Tevrat’ta ve İncil’de ondan söz edilir. Cebrail tarafından des-
teklenmiştir. Lüeyoğulları içinde şeref sancağının taşıyıcısı-
dır. Abdimenaf oğulları içinde yüce bir dağ gibidir. Kalpte

anılanın en şereflisidir. Şehirliler ve köylülerin en hatırlısıdır.

En büyük ıslahatçı ve rehberdir. Kadri yücedir. Göğsü geniş-
letilendir. Şanı yüceltilendir. Emri isabetlidir. Şükredendir.

Allah’ın yardımıyla korunmuştur. Günahtan berîdir. Her çağ-
da mübarektir. Her ülkede bilinip tanınandır. Zamanın him-
metindedir. Deniz kadar cömert, yağmur gibi bereketlidir.

Yıldızlar doğduğu, kuşlar öttüğü, rüzgâr estiği ve yolcular
gidip geldiği müddetçe Allah’ın salât ve selamı onun üzerine
osun.

 

 


 Yazar, kitabının önsözünde şöyle demiştir: Gönülden bir sevgi ile bağlı olduğum insanı, Allah’ın Rasûlü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i yazarken tarafsız olamam.Çünkü ben,dünyanın herhangi bir köşesinde bir devlet kurmak için halkına kendi tezini sunan ve taraftarlarına düşüncelerini arz eden siyasî bir lideri yazmıyorum.Bilakis ben,âlemlerin Rabbi tarafından bütün insanlığa rahmet olarak gönderilen bir peygamberi yazıyorum. Onun hakkında yazarken hiçbir zaman tarafsız olmayacağım. Çünkü ben orduları, yasaları, taraftarları, tonlarca altınve gümüşü, atları, davarları ve ekinleri olan bir kral hakkında yazmıyorum. Ben,âlemlere hediye edilmiş bir rahmet ve bahşedilmiş bir nimet hakkında, Allah’ın Rasûlü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazıyorum.سنة النشر : 2007م / 1428هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 981.4 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة G ouml zlerinle G ouml r uuml yormuş ccedil asına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل G ouml zlerinle G ouml r uuml yormuş ccedil asına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

الناشر:
مكتبة الغرباء
كتب مكتبة الغرباء ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (ماجستير) ❝ ❞ سبل السلام من صحيح سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام ❝ ❞ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ابن أبي الدنيا) ❝ ❞ 99 Hadiste İsl acirc m rsquo ın Temel Esasları ❝ ❞ Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı ❝ ❞ رسالة شرح السنة ❝ ❞ İb acirc det Mu acirc mel acirc t ve Ahl acirc kta Muhammed icirc Yol ❝ ❞ العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون ❝ ❞ Kalpten Kalbe ❝ ❞ البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ جلال الدين السيوطي ❝ ❞ عبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا ❝ ❞ عبد المحسن بن حمد العباد البدر ❝ ❞ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ❝ ❞ أحمد بن عثمان المزيد ❝ ❞ صالح بن عبد الله الدرويش ❝ ❞ عثمان بن محمد الخميس ❝ ❞ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري ❝ ❞ عبد الله بن عبد الحميد الأثري ❝ ❞ عمر عبدالمنعم سليم ❝ ❞ بكر بن عبد الله زيد ❝ ❞ بركة بنت مضيف الطلحي ❝ ❞ شريف عبد المقصود ❝ ❞ إسماعيل بن يحي المزني ❝ ❞ ناجى بن دايل السلطان ❝ ❞ خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور ❝ ❞ عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري ❝ ❱.المزيد.. كتب مكتبة الغرباء