❞ كتاب احادیثی در فضایل خلفای راشدین ❝  ⏤ احمد بن عباس بن على

❞ كتاب احادیثی در فضایل خلفای راشدین ❝ ⏤ احمد بن عباس بن على

صفحات تاریخ اسلام به مشیت الله تعالی بگونه ای رقم زده شد که بعد از وفات رسول الله، بهترین اصحاب او به خلافت برسند تا از اسلام نوپا در قبال اعداء الله و رسولش دفاع کنند و ایادی این معاندین را قطع نماین خلفای راشدین المهدیین در انجام این وظیفه خوش درخشیدند و علاوه بر جهاد با اعداء داخلی از مرتدین و مدعیان کذاب رسالت، توانستند ملک خبیث صاحب آن یدی که رساله رسول الله را پاره کرده بود را بر باد دهند و مردم مملکت فارس را از این یوغ ظلم و جور آزاد و رها سازند و تعالیم الهی اسلام را بر آنان عرضه دارند تا هر کس که خواهد از شرک مجوسی دست کشد و بر توحید اسلامی مشرف شو و همین خلفای راشدین المهدیین بودند که در زمان خلافت آنان و به امرشان هیمنه روم فرو ریخت و همانان مسلمین را برای اسقاط بنیان حکومتها و حکام ظالم، متحد و جمع کردند تا ندای اسلام بر أسماع خلق عالم برسد تا بر آنان اختیار دیگری بنام اسلام در سعادت دنیوی و اخروی مهیا گرد
احمد بن عباس بن على - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ احادیثی در فضایل خلفای راشدین ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
احادیثی در فضایل خلفای راشدین

2007م - 1445هـ
صفحات تاریخ اسلام به مشیت الله تعالی بگونه ای رقم زده شد که بعد از وفات رسول الله، بهترین اصحاب او به خلافت برسند تا از اسلام نوپا در قبال اعداء الله و رسولش دفاع کنند و ایادی این معاندین را قطع نماین خلفای راشدین المهدیین در انجام این وظیفه خوش درخشیدند و علاوه بر جهاد با اعداء داخلی از مرتدین و مدعیان کذاب رسالت، توانستند ملک خبیث صاحب آن یدی که رساله رسول الله را پاره کرده بود را بر باد دهند و مردم مملکت فارس را از این یوغ ظلم و جور آزاد و رها سازند و تعالیم الهی اسلام را بر آنان عرضه دارند تا هر کس که خواهد از شرک مجوسی دست کشد و بر توحید اسلامی مشرف شو و همین خلفای راشدین المهدیین بودند که در زمان خلافت آنان و به امرشان هیمنه روم فرو ریخت و همانان مسلمین را برای اسقاط بنیان حکومتها و حکام ظالم، متحد و جمع کردند تا ندای اسلام بر أسماع خلق عالم برسد تا بر آنان اختیار دیگری بنام اسلام در سعادت دنیوی و اخروی مهیا گرد

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 صفحات تاریخ اسلام به مشیت الله تعالی بگونه ای رقم زده شد که بعد از وفات رسول الله، بهترین اصحاب او به خلافت برسند تا از اسلام نوپا در قبال اعداء الله و رسولش دفاع کنند و ایادی این معاندین را قطع نماین خلفای راشدین المهدیین در انجام این وظیفه خوش درخشیدند و علاوه بر جهاد با اعداء داخلی از مرتدین و مدعیان کذاب رسالت، توانستند ملک خبیث صاحب آن یدی که رساله رسول الله را پاره کرده بود را بر باد دهند و مردم مملکت فارس را از این یوغ ظلم و جور آزاد و رها سازند و تعالیم الهی اسلام را بر آنان عرضه دارند تا هر کس که خواهد از شرک مجوسی دست کشد و بر توحید اسلامی مشرف شو و همین خلفای راشدین المهدیین بودند که در زمان خلافت آنان و به امرشان هیمنه روم فرو ریخت و همانان مسلمین را برای اسقاط بنیان حکومتها و حکام ظالم، متحد و جمع کردند تا ندای اسلام بر أسماع خلق عالم برسد تا بر آنان اختیار دیگری بنام اسلام در سعادت دنیوی و اخروی مهیا گرد

 

خلفاي راشدين المهديين

(.
( توبه: 92 نا). زل شده است.
به او سلام كرديم و گفتيم: نزد تو آمده ايم كه تو را زيارت و عيـادت كنـيم و علـم و حـديث اقتبـاس
نماييم. عرباض گفت: روزي رسول االله بر ما صلات خواند بعد رو به ما كرد و ما را موعظه نمـود .
موعظه بليغه اي كه اشك را بر چشمها جاري سـاخت و قلبهـا را بـه تـرس و لـرزش انـداخت . شخصـي
گفت: يا رسول االله! اين موعظه وداع است پس ما را به چه چيز امر مي كني؟ رسول االله گفت: شما
را به تقواي الهي توصيه مي كنم و اينكه بشنويد و اطاعت كنيد حتي اگر از بنـده اي حبشـي باشـد . هـر
كس از شما زندگيش بعد از من ادامه يابد اختلاف زيادي را خواهد ديد پس بر شـما اسـت (عمـل بـه )
سنت من و سنت خلفاي راشدين المهديين. بـه آن متمسـك شـويد و بـا دنـدانهايتان آن را بگيريـد و از
محدثات امور برحذر باشيد كه هـر محدثـه اي بـدعت اسـت و هـر بـدعتي ضـلالت . (سـنَنُ أبـي داود،
لسليمان بن الأشعث السجستَاني، كتاب السنة، باب في لزوم السنة ).
رسول االله مي گويد كه : در اختلافات زيادي كه بعد از او بروز خواهند كرد بر مسـلمين اسـت
كه به سنت او و سنت خلفاي راشدين المهديين عمل كنند. گرفتن با دندان كنايـه از بـا قـدرت گـرفتن
است و محدثه به امور جديدي گويند كه در شريعت وجود ندارد .
***

1
- ترجمه: « [ و نيز بر] آنان كه چون به نزدت آيند بر[ تا ] مركبى سوارش ان كنى، گويى چيزى نمىيابم كه شـما بـر را آن
سوار كنم [، گناهى ] نيست » .


از سفينه روايت شده كه رسول االله گفت: خلافت نبوت سي سال است بعد االله ملكش را بر هر
كس كه خواهد بدهد يا هر كس را كه خواهد ملك گردانـد . (سـنَنُ أبـي دا ود، لسـليمان بـن الأشـعث
السجِستَاني، كتاب السنة، باب في الخلفاء ).
مدت خلافت خلفاي راشدين المهديين  سي سال بوده است ، و حديث بيان مي كند كه اين چهار
نفر خليفه نبي محسوب مي شده اند. بعضي گويند كه مدت كوتاه خلافت حسـن بـن علـي
نيز در اين خلافت سي ساله داخل است . واالله أعلم .
***

 
از حميد بن عبدالرحمن از سعيد بن زيد روايـت شـده كـه رسـول االله گفـت : ده نفـر در جنـت
هستند: ابوبكر در جنت است و عمر در جنـت اسـت و علـي و عثمـان و زبيـر و طلحـه و عبـدالرحمن و
ابوعبيده و سعد بن ابي وقاص (در جنت هستند). حميد گويد: سعيد بن زيد اين نه نفر را اسـم بـرد و از
گفتن نفر دهم ساكت شد. قوم گفتند: تو را به االله قسم مي دهيم يا اباالأعور (سـعيد بـن زيـد ) نفـر دهـم
كيست؟ گفت: مرا بـه االله قسـم داديـد . ابوالأعـور در جنـت اسـت . (سـنن الترمـذي لمحمـد بـن عيسـى
ال
اين عده از اصحاب رسول االله به عشره مبشره معروفند يعني كساني كه رسول االله آنهـا را
به جنت بشارت داده است. البته رسول االله افراد ديگري را نيز به جنت وعده داده بود ولي در ايـن
حديث مشخصا ده نفر را ذكر مي كند. اين ده نفر همـانطور كـه در حـديث فـوق اسـم بـرده شـده انـد
عبارتند از: ابوبكر بن ابي قحافه، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علي بـن ابـي طالـب، زبيـر بـن عـوام،
طلحةبن عبيداالله، عبدالرحمن بن عوف، ابوعبيده جراح، سعد بن ابي وقاص و سعيد بن زيد  .سنة النشر : 2007م / 1428هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 578.2 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة احادیثی در فضایل خلفای راشدین

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل احادیثی در فضایل خلفای راشدین
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
احمد بن عباس بن على - Ahmed bin Abbas bin Aliی

كتب احمد بن عباس بن على ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ احادیثی در فضایل خلفای راشدین ❝ ❱. المزيد..

كتب احمد بن عباس بن على