❞ كتاب Giảng giải Kitab Tawhid theo c aacute ch dễ hiểu ❝  ⏤ عبد الملك القاسم

❞ كتاب Giảng giải Kitab Tawhid theo c aacute ch dễ hiểu ❝ ⏤ عبد الملك القاسمMọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài. Cầu xin bằng an
và phúc lành cho vị cao quý nhất trong các vị Nabi và các vị
Thiên sứ, Nabi của chúng ta Muhammad, và cho gia quyến
của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người . . .
Kitab Tawhid của Imam, Sheikh Muhammad Bin
Abdul Wahab  là một cuốn sách vĩ đại bao quát tất cả các
sách viết về Tawhid như đã được giới học giả Ulama hết
lòng khen ngợi.
Sheikh Sulayman Bin Abdullah A-li Ashsheikh 
nói: Về mặt nội dung thì nó là cuốn sách độc nhất chưa từng
có cuốn sách nào giống như vậy trước đó và là một cuốn
sách chưa từng có người nào bổ sung sau đó.
Sheikh Abdurrahman Bin Qasim  nói: Không cần
phải xem xét về sự có mặt của nó, quả thật cuốn sách đã nổi
tiếng và mang lại giá trị hữu ích, đã có rất nhiều học giả đã
nghiên cứu và biên soạn thành sách giảng giải và phân tích
nó, và các học viên nhanh chóng học thuộc lòng nó.
Vì muốn truyền bá cũng như góp phần tạo điều kiện
dễ dàng cho việc tìm hiểu và nghiên cứu nguồn kiến thức giá
trị này, tôi đã tập hợp từ nhiều nguồn sách giảng giải khác

.


nhau biên soạn thành một cuốn sách được sắp xếp theo các
chương mục của Kitab Tawhid.
Tôi đã nghiên cứu và thu nhặt từ các nguồn tài liệu
giảng giải khác nhau của các Ulama về nó, như (Chú thích
Kitab Tawhid) của Sheikh Abdurrahman bin Qasim , (Lời
nói hữu ích về Kitab Tawhid) của Sheikh Muhammad Bin
Uthaymeen , các nguồn tài liệu giảng giải khác của giới
học giả; và tôi cũng đã thu thập được từ các chương trình
giảng dạy thuộc bậc trung về tầm quan trọng của Tawhid
trong cuộc sống cá nhân cũng như tập thể và toàn xã hội
trong lúc hầu hết mọi người đều không hiểu biết gì về giáo
lý Tawhid.
Sheikh Muhammad Bin Ibrahim  nói trong
Fatawa của ông: Đừng xao lãng trong Tawhid bởi sự xao
lãng sẽ khiến rơi vào sự đối nghịch với nó, sự hư hại không
phải đối với những ai nói rằng mình là Islam mà sự hư hại là
ở chỗ họ đã không cho Islam cái đích thực của nó, họ nghĩ
rằng chỉ cần nói lời tuyên thệ Shahadah và với cái tên Islam
là đủ nhưng họ lại không xem xét những điều làm mất đi giá
trị của nó hay mất đi tính hoàn thiện của nó, họ không hề
biết Islam đang tồn tại trong họ hay đã biến mất?.
Sheikh  nói: Sự mê tín dịش đoan đã nhảy vào khi
kiến thức về Tawhid được hiểu một cách qua loa và những
người ngoan đạo được tôn kính quá mức, và quan niệm rằng
chỉ cần với cái tên Islam là đủ nên đã khiến một người dễ
dàng rơi vào đại tội Shirk. Do đó, việc tôn vinh và quan
trọng hóa kiến thức Tawhid là cách săn sóc đặc biệt cho
những ai bị “bệnh Shirk”, bởi lẽ Tawhid là nền tảng căn bản
. . .

Kitab Tawhid của Imam, Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab là một cuốn sách vĩ đại bao quát tất cả các sách viết về Tawhid như đã được giới học giả Ulama hết lòng khen ngợi.
Vì muốn truyền bá cũng như góp phần tạo điều kiện dễ dàng cho việc tìm hiểu và nghiên cứu nguồn kiến thức giá trị này, tôi đã tập hợp từ nhiều nguồn sách giải thích khác nhau biên soạn thành một cuốn sách được sắp xếp theo các chương mục của Kitab Tawhid.
Tôi đã nghiên cứu và thu nhặt từ các nguồn tài liệu giải thích khác nhau của các Ulama về nó, như Chú thích Kitab Tawhid của Sheikh Abdurrahman bin Qasim , Lời nói bổ ích về Kitab Tawhid của Sheikh Muhammad Bin Uthaymeen , các nguồn tài liệu giải thích khác của giới học giả và tôi cũng đã thu thập được từ chương trình giảng dạy thuộc bậc trung về tầm quan trọng của Tawhid trong cuộc sống cá nhân cũng như tập thể và toàn xã hội trong lúc hầu hết mọi người đều không hiểu biết gì về giáo lý Tawhid.
عبد الملك القاسم - داعية إسلامي ، له العديد من الكتيبات والمطويات الدينية ، ولعل من أبرزها وأقدمها الزمن القادم .

صاحب دار القاسم للنشر والتوزيع
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تفسير القرآن العظيم: جزء عم ❝ ❞ الزمن القادم (3) مجموعة قصص ❝ ❞ يا أبي زوجني ❝ ❞ الرزق أبوابه ومفاتحه ❝ ❞ دروس عشر ذي الحجة ❝ ❞ تمشي على استحياء ❝ ❞ 40 قاعدة في حل المشاكل ❝ ❞ أين نحن من هؤلاء ؟! ❝ ❞ يوم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ دار الإسلام للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار القاسم للنشر والتوزيع ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة الفيتنامية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
Giảng giải Kitab Tawhid theo c aacute ch dễ hiểu

2013م - 1446هـ


Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài. Cầu xin bằng an
và phúc lành cho vị cao quý nhất trong các vị Nabi và các vị
Thiên sứ, Nabi của chúng ta Muhammad, và cho gia quyến
của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người . . .
Kitab Tawhid của Imam, Sheikh Muhammad Bin
Abdul Wahab  là một cuốn sách vĩ đại bao quát tất cả các
sách viết về Tawhid như đã được giới học giả Ulama hết
lòng khen ngợi.
Sheikh Sulayman Bin Abdullah A-li Ashsheikh 
nói: Về mặt nội dung thì nó là cuốn sách độc nhất chưa từng
có cuốn sách nào giống như vậy trước đó và là một cuốn
sách chưa từng có người nào bổ sung sau đó.
Sheikh Abdurrahman Bin Qasim  nói: Không cần
phải xem xét về sự có mặt của nó, quả thật cuốn sách đã nổi
tiếng và mang lại giá trị hữu ích, đã có rất nhiều học giả đã
nghiên cứu và biên soạn thành sách giảng giải và phân tích
nó, và các học viên nhanh chóng học thuộc lòng nó.
Vì muốn truyền bá cũng như góp phần tạo điều kiện
dễ dàng cho việc tìm hiểu và nghiên cứu nguồn kiến thức giá
trị này, tôi đã tập hợp từ nhiều nguồn sách giảng giải khác

.


nhau biên soạn thành một cuốn sách được sắp xếp theo các
chương mục của Kitab Tawhid.
Tôi đã nghiên cứu và thu nhặt từ các nguồn tài liệu
giảng giải khác nhau của các Ulama về nó, như (Chú thích
Kitab Tawhid) của Sheikh Abdurrahman bin Qasim , (Lời
nói hữu ích về Kitab Tawhid) của Sheikh Muhammad Bin
Uthaymeen , các nguồn tài liệu giảng giải khác của giới
học giả; và tôi cũng đã thu thập được từ các chương trình
giảng dạy thuộc bậc trung về tầm quan trọng của Tawhid
trong cuộc sống cá nhân cũng như tập thể và toàn xã hội
trong lúc hầu hết mọi người đều không hiểu biết gì về giáo
lý Tawhid.
Sheikh Muhammad Bin Ibrahim  nói trong
Fatawa của ông: Đừng xao lãng trong Tawhid bởi sự xao
lãng sẽ khiến rơi vào sự đối nghịch với nó, sự hư hại không
phải đối với những ai nói rằng mình là Islam mà sự hư hại là
ở chỗ họ đã không cho Islam cái đích thực của nó, họ nghĩ
rằng chỉ cần nói lời tuyên thệ Shahadah và với cái tên Islam
là đủ nhưng họ lại không xem xét những điều làm mất đi giá
trị của nó hay mất đi tính hoàn thiện của nó, họ không hề
biết Islam đang tồn tại trong họ hay đã biến mất?.
Sheikh  nói: Sự mê tín dịش đoan đã nhảy vào khi
kiến thức về Tawhid được hiểu một cách qua loa và những
người ngoan đạo được tôn kính quá mức, và quan niệm rằng
chỉ cần với cái tên Islam là đủ nên đã khiến một người dễ
dàng rơi vào đại tội Shirk. Do đó, việc tôn vinh và quan
trọng hóa kiến thức Tawhid là cách săn sóc đặc biệt cho
những ai bị “bệnh Shirk”, bởi lẽ Tawhid là nền tảng căn bản
. . .

Kitab Tawhid của Imam, Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab là một cuốn sách vĩ đại bao quát tất cả các sách viết về Tawhid như đã được giới học giả Ulama hết lòng khen ngợi.
Vì muốn truyền bá cũng như góp phần tạo điều kiện dễ dàng cho việc tìm hiểu và nghiên cứu nguồn kiến thức giá trị này, tôi đã tập hợp từ nhiều nguồn sách giải thích khác nhau biên soạn thành một cuốn sách được sắp xếp theo các chương mục của Kitab Tawhid.
Tôi đã nghiên cứu và thu nhặt từ các nguồn tài liệu giải thích khác nhau của các Ulama về nó, như Chú thích Kitab Tawhid của Sheikh Abdurrahman bin Qasim , Lời nói bổ ích về Kitab Tawhid của Sheikh Muhammad Bin Uthaymeen , các nguồn tài liệu giải thích khác của giới học giả và tôi cũng đã thu thập được từ chương trình giảng dạy thuộc bậc trung về tầm quan trọng của Tawhid trong cuộc sống cá nhân cũng như tập thể và toàn xã hội trong lúc hầu hết mọi người đều không hiểu biết gì về giáo lý Tawhid. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Chủ đề Trang
Lời mở đầu ................................................................... 9
Kitab Tawhid ............................................................... 13
Ân phúc của Tawhid và những điều bôi xóa tội lỗi 29
Ai chứng thực Tawhid sẽ được vào Thiên Đàng không
bị thanh ........................ .............................................. 52
Sợ phạm tội Shirk .......................................................... 63
Sự kêu gọi đến với lời tuyên thệ Shahadah (Chứng
nhận): “
ُ
ّ االله
لاَ
ِ
َ
76 ” ........................................................... إِهلَ

 “
ُ
ّ اا
َ
88 ” ......... إِهلَ
Đeo khoen, đeo dây bùa chú hoặc đeo những gì tương tự
với niềm tin tránh được điều dữ .............................. 112
Đọc thần chú và bùa hộ mạng .................................. 123
Tìm phúc lành từ cây cối, đá, hoặc những gì khác 136
Giết tế dâng cúng ai (vật) khác Allah ...................... 145
Không được phép giết tế dâng lên Allah tại nơi giết tế
dâng lên ai (vật) khác Allah ...................................... 158
Nguyện thề với ai (vật) khác Allah là Shirk ............ 167
Cầu xin sự phù hộ và che chở từ ai (vật) khác Allah là
Shirk ........................................................................... 173
Cầu xin giải nạn từ ai (vật) khác Allah là Shirk ...... 183


Nói về lời phán của Allah: Phải chăng họ tổ hợp với
Allah những vật không tạo được cái gì mà chính bản
thân chúng là những vật được tạo ra? Chúng không thể
giúp họ cũng không thể tự giúp mình được. (Chương 7
– Al-Araf, câu 191, 192)............................................... 196
Nói về lời phán của Allah: Mãi đến khi lòng của họ
(các Thiên thần) hết sợ, lúc đó họ mới lên tiếng hỏi:
“Thượng Đế của quí vị phán gì vậy?”. Họ (các tín đồ)
đáp: “Chân lý”. Quả thật, Ngài là Đấng Tối Cao và Vĩ
Đại. (Chương 34 – Saba’, câu 23).......................... 209
Shafa’ah (Sự can thiệp)............................................. 215
Nói về lời phán của Allah: Quả thật, Ngươi
(Muhammad) không thể hướng dẫn được ai mà Ngươi
yêu thương. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 56)... 227
Nguyên nhân khiến con cháu Adam trở nên vô đức tin
và rời bỏ tôn giáo của họ là ngưỡng mộ quá mức các vị
ngoan đạo..................................................................... 236
Người thờ phượng Allah ngay tại mộ của một người
ngoan đạo sẽ phải chịu trừng phạt, nói chi đến việc một
người thờ phượng người trong mộ?........................... 246
Sự thái quá đối với các mộ của những người ngoan đạo
sẽ biến chúng thành những thần tượng được thờ cúng
ngoài Allah.................................................................... 258
Sự bảo toàn Tawhid, ngăn chặn mọi con đường dẫn đến
Shirk của Nabi ........................................................ 269
Nói về một số tín đồ trong cộng đồng này thờ phượng
các thần tượng............................................................. 280

. .

 

Nói về ma thuật và bùa ngải....................................... 293
Trình bày về những thứ thuộc các hình thức ma thuật
và bùa ngải ................................................................ 304
Nói về bói toán và xem tướng số ............................. 313
Giải bùa ngải và phép thuật .................................... 319
Giải bùa ngải và phép thuật .................................... 327
Nói về thuật chiêm tinh ........................................... 339
Nói về việc cầu mưa từ các ngôi sao ..................... 348
Nói về lời phán của Allah: Và trong nhân loại, có
những kẻ đã dựng lên những thần linh ngang hàng cùng
với Allah. Họ yêu thương chúng giống như tình yêu họ
dành cho Allah ......................................................... 358
Nói về lời phán của Allah: Chỉ Shaytan mới xúi giục
các ngươi sợ bạn bè của nó; bởi thế, chớ sợ chúng mà
hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những người có đức
tin. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 175) ...................... 373
Nói về lời phán của Allah: Và các ngươi hãy phó thác
cho Allah nếu các ngươi thực sự là những người có đức
tin. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 23) ...................... 388
Nói về lời phán của Allah: Hoặc phải chăng họ cảm
thấy an toàn trước kế hoạch bí mật của Allah? Quả
thật, chẳng ai cảm thấy an toàn trước kế hoạch của
Allah ngoại trừ đám người thua thiệt. (Chương 7 –
Al’Araf, câu 99) ........................................................ 400
Kiên nhẫn chịu đựng về sự an bài của Allah là một phần
của đức tin Iman ....................................................... 408

.

 

Nói về Riya’ ................................................................ 422
Một người hành đạo vì muốn được lợi ích trần gian là
điều Shirk .................................................................... 432
Ai tuân lệnh các học giả, các vị lãnh đạo trong việc
nghiêm cấm những gì Allah cho phép và cho phép
những gì Ngài nghiêm cấm thì người đó đã nhận lấy họ
làm Thượng Đế cùng với Allah ................................. 445
Nói về lời phán của Allah: Há Ngươi (Muhammad!)
không lưu ý đến những kẻ đã xác nhận việc chúng tin
nơi điều (mặc khải) đã được ban xuống cho Ngươi và
nơi điều đã được ban xuống vào thời trước Ngươi hay
sao? Chúng muốn nhờ Tà thần xét xử công việc của
chúng trong lúc chúng được lệnh phải tẩy chay Tà thần.
Và Shaytan muôn dắt chúng lạc xa khỏi đạo. (Chương
4 – Annisa, câu 60) ...................................................... 457
Nói về những ai phủ nhận một điều gì đó từ các tên và
các thuộc tính của Allah ............................................. 466
Nói về lời phán của Allah: Họ đều công nhận Ân huệ
của Allah, nhưng rồi lại phủ nhận nó. (Chương 16 –
Annahl, câu 83) ........................................................... 474
Nói về lời phán của Allah: Chớ dựng những thần linh
ngang vai cùng với Allah trong lúc các ngươi biết rõ
điều đó (là không đúng). (Chương 2 – Albaqarah, câu
21, 22) ........................................................................... 482
Nói về những ai không thỏa lòng khi ......................... 490
Nói về câu nói “َ
ْ
م” - “Đấy là điều Allah và
anh muốn” .................................................................... 498

 

 

Ai chửi rủa thời gian là đã xúc phạm Allah .............. 508
Nói về việc đặt tên Qadi AlQuda-h (Thẩm phán của các
vị thẩm phán) và những tên gọi tương tự ..................513
Tôn kính các tên gọi của Allah và thay đổi tên gọi vì
mục đích đó ................................................................ 521
Thái độ giễu cợt về một điều gì đó có nhắc đến Allah,
Qur’an và thiên sứ ................................................... 527
Nói về lời phán của Allah: Và chắc chắn nếu TA cho y
nếm mùi của sự thương xót từ nơi TA sau khi y gặp
hoạn nạn thì chắc chắn y sẽ nói: “Điều này là do tôi làm
ra” (Chương 41 – Fussilat, câu 50) .......................... 537
Nói về lời phán của Allah: Nhưng khi Ngài ban cho hai
vợ chồng một đứa con tốt lành, thì hai người bắt đầu tổ
hợp những thần linh cùng với Ngài về (đứa con) mà
Ngài đã ban cho họ. Nhưng Allah ở bên trên những điều
(hay kẻ) mà họ đã tổ hợp với Ngài (Chương 7 –
Al’Araf, câu 190) ......................................................... 547
Nói về lời phán của Allah: Và Allah có những tên gọi
tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi thế, hãy gọi Ngài bằng các
tên gọi đó. Và hãy tránh xa những kẻ bóp méo tên gọi
của Ngài. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180) ............... 556
Không được phép nói “ِااللهََ
ىل ع
ُ
َ م
لا” - “َّCầu xin bằng an
cho Allah!” ................................................................... 563
Nói về lời cầu nguyện “Lạy Allah, nếu muốn xin Ngài
hãy tha thứ tội lỗi cho bề tôi!” ................................... 573

 

 

Chớ đừng nói: “Người bề tôi của tôi, nữ ................... 585
Đừng khước từ người nhờ vả và xin giúp đỡ ............ 590
Hãy tha thiết cầu xin Thiên Đàng của Allah ............. 599
Nói về cách dùng từ “Phải chi, giá mà, giá như” ..... 608
Nói về việc chửi rủa gió ............................................... 617
Nói về lời phán của Allah: Họ đã nghĩ không đúng về
Allah, lối suy nghĩ của chúng là lối suy nghĩ của thời kỳ
ngu muội (trước Islam). Họ nói: “Há chúng tôi đã
không có ý kiến trong sự việc này hay sao?” Hãy bảo họ
(Muhammad! .............................................................. 623
Nói về sự phủ nhận số mệnh ....................................... 630
Nói về những người vẽ tranh, ảnh ............................. 643
Nói về việc quá nhiều lời thề thốt ............................... 650
Chiến đấu vì Allah và Nabi của Ngài ........................ 661
Nói về việc thề nguyện với Allah ................................ 671
Không được lấy Allah làm trung gian để xin nhờ ai đó
trong tạo vật của Ngài ................................................. 677
Không được lấy Allah làm trung gian để xin nhờ ai đó
trong tạo vật của ngài  ............................................686
Nói về lời phán của Allah: Và họ đã đánh giá Allah
không đúng với giá trị của Ngài. Vào Ngày Phục sinh
toàn thể trái đất sẽ bị nắm trọn trong Tay của Ngài và
tất cả các tầng trời sẽ được cuộn lại trong Tay phải của
Ngài. Thật quang vinh ................................................ 696

 

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài. Cầu xin bằng an
và phúc lành cho vị cao quý nhất trong các vị Nabi và các vị
Thiên sứ, Nabi của chúng ta Muhammad, và cho gia quyến
của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người . . .
Kitab Tawhid của Imam, Sheikh Muhammad Bin
Abdul Wahab  là một cuốn sách vĩ đại bao quát tất cả các
sách viết về Tawhid như đã được giới học giả Ulama hết
lòng khen ngợi.
Sheikh Sulayman Bin Abdullah A-li Ashsheikh 
nói: Về mặt nội dung thì nó là cuốn sách độc nhất chưa từng
có cuốn sách nào giống như vậy trước đó và là một cuốn
sách chưa từng có người nào bổ sung sau đó.
Sheikh Abdurrahman Bin Qasim  nói: Không cần
phải xem xét về sự có mặt của nó, quả thật cuốn sách đã nổi
tiếng và mang lại giá trị hữu ích, đã có rất nhiều học giả đã
nghiên cứu và biên soạn thành sách giảng giải và phân tích
nó, và các học viên nhanh chóng học thuộc lòng nó.
Vì muốn truyền bá cũng như góp phần tạo điều kiện
dễ dàng cho việc tìm hiểu và nghiên cứu nguồn kiến thức giá
trị này, tôi đã tập hợp từ nhiều nguồn sách giảng giải khác

 .


nhau biên soạn thành một cuốn sách được sắp xếp theo các
chương mục của Kitab Tawhid.
Tôi đã nghiên cứu và thu nhặt từ các nguồn tài liệu
giảng giải khác nhau của các Ulama về nó, như (Chú thích
Kitab Tawhid) của Sheikh Abdurrahman bin Qasim , (Lời
nói hữu ích về Kitab Tawhid) của Sheikh Muhammad Bin
Uthaymeen , các nguồn tài liệu giảng giải khác của giới
học giả; và tôi cũng đã thu thập được từ các chương trình
giảng dạy thuộc bậc trung về tầm quan trọng của Tawhid
trong cuộc sống cá nhân cũng như tập thể và toàn xã hội
trong lúc hầu hết mọi người đều không hiểu biết gì về giáo
lý Tawhid.
Sheikh Muhammad Bin Ibrahim  nói trong
Fatawa của ông: Đừng xao lãng trong Tawhid bởi sự xao
lãng sẽ khiến rơi vào sự đối nghịch với nó, sự hư hại không
phải đối với những ai nói rằng mình là Islam mà sự hư hại là
ở chỗ họ đã không cho Islam cái đích thực của nó, họ nghĩ
rằng chỉ cần nói lời tuyên thệ Shahadah và với cái tên Islam
là đủ nhưng họ lại không xem xét những điều làm mất đi giá
trị của nó hay mất đi tính hoàn thiện của nó, họ không hề
biết Islam đang tồn tại trong họ hay đã biến mất?.
Sheikh  nói: Sự mê tín dịش đoan đã nhảy vào khi
kiến thức về Tawhid được hiểu một cách qua loa và những
người ngoan đạo được tôn kính quá mức, và quan niệm rằng
chỉ cần với cái tên Islam là đủ nên đã khiến một người dễ
dàng rơi vào đại tội Shirk. Do đó, việc tôn vinh và quan
trọng hóa kiến thức Tawhid là cách săn sóc đặc biệt cho
những ai bị “bệnh Shirk”, bởi lẽ Tawhid là nền tảng căn bản
. . .

 

thiết yếu, là mục tiêu của tôn giáo Islam, là điều mà tất cả
mọi dân tộc của loài người cần đến. Cho nên, sẽ không có
bất cứ ai được vào Thiên Đàng ngoại trừ đó là người của
Tawhid (thờ phượng Allah duy nhất) và không có bất cứ một
việc làm nào được chấp nhận ngoại trừ những việc làm đó
đến từ người của Tawhid bởi lẽ những hành động và những
việc làm của người không có Tawhid thì đều không được
chấp nhận ở Ngày Sau, như Allah, Đấng Tối Cao phán:

 

 

 

 


 Kitab Tawhid của Imam, Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab là một cuốn sách vĩ đại bao quát tất cả các sách viết về Tawhid như đã được giới học giả Ulama hết lòng khen ngợi.
 Vì muốn truyền bá cũng như góp phần tạo điều kiện dễ dàng cho việc tìm hiểu và nghiên cứu nguồn kiến thức giá trị này, tôi đã tập hợp từ nhiều nguồn sách giải thích khác nhau biên soạn thành một cuốn sách được sắp xếp theo các chương mục của Kitab Tawhid.
 Tôi đã nghiên cứu và thu nhặt từ các nguồn tài liệu giải thích khác nhau của các Ulama về nó, như Chú thích Kitab Tawhid của Sheikh Abdurrahman bin Qasim , Lời nói bổ ích về Kitab Tawhid của Sheikh Muhammad Bin Uthaymeen , các nguồn tài liệu giải thích khác của giới học giả và tôi cũng đã thu thập được từ chương trình giảng dạy thuộc bậc trung về tầm quan trọng của Tawhid trong cuộc sống cá nhân cũng như tập thể và toàn xã hội trong lúc hầu hết mọi người đều không hiểu biết gì về giáo lý Tawhid.سنة النشر : 2013م / 1434هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 4.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Giảng giải Kitab Tawhid theo c aacute ch dễ hiểu

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Giảng giải Kitab Tawhid theo c aacute ch dễ hiểu
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الملك القاسم - Abd El Malik Al Qasim

كتب عبد الملك القاسم داعية إسلامي ، له العديد من الكتيبات والمطويات الدينية ، ولعل من أبرزها وأقدمها الزمن القادم . صاحب دار القاسم للنشر والتوزيع ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ تفسير القرآن العظيم: جزء عم ❝ ❞ الزمن القادم (3) مجموعة قصص ❝ ❞ يا أبي زوجني ❝ ❞ الرزق أبوابه ومفاتحه ❝ ❞ دروس عشر ذي الحجة ❝ ❞ تمشي على استحياء ❝ ❞ 40 قاعدة في حل المشاكل ❝ ❞ أين نحن من هؤلاء ؟! ❝ ❞ يوم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ دار الإسلام للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار القاسم للنشر والتوزيع ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الملك القاسم
الناشر:
موقع دار الإسلام
كتب موقع دار الإسلام ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Что потерял мир по причине отхода мусульман от Ислама ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ محمد رسول الله " انجليزي " ❝ ❞ Priroda Boga u kr scaron ćanstvu ❝ ❞ Probleme und L ouml sungen ❝ ❞ ВЕРНОЕ СЛОВО О ДОСТОИНСТВАХ И ПРАВАХ СПОДВИЖНИКОВ да будет доволен ими Аллах ❝ ❞ Sự Hướng Dẫn Của Muhammad Trong Thờ Phượng Giao Tế Ứng Xử amp Đạo Đức Của Người ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ❞ 預言者たちの物語 ユースフ(ヨセフ) ❝ ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ أحمد خالد توفيق ❝ ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ محمد ابن قيم الجوزية ❝ ❞ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد ناصر الدين الألباني ❝ ❞ عمر سليمان عبد الله الأشقر ❝ ❞ صالح بن فوزان الفوزان ❝ ❞ راغب السرجاني ❝ ❞ شمس الدين الذهبي ❝ ❞ محمد صالح المنجد ❝ ❞ أبو زكريا يحي بن شرف النووي ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ محمد بن عبد الوهاب ❝ ❞ أبو حامد الغزالى ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ محمد عبدالرحمن العريفي ❝ ❞ سلمان العودة ❝ ❞ أحمد ديدات ❝ ❞ عبد الملك القاسم ❝ ❞ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله ❝ ❞ مجموعة من المؤلفين ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ ابن حجر العسقلاني ❝ ❞ الامام احمد ابن حنبل ❝ ❞ أمين بن عبد الله الشقاوي ❝ ❞ ماجد بن سليمان الرسي ❝ ❞ محمد بن جميل زينو ❝ ❞ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ❝ ❞ عبد المحسن بن حمد العباد البدر ❝ ❞ محمد بن إبراهيم التويجري ❝ ❞ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ❝ ❞ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ❝ ❞ منقذ بن محمود السقار ❝ ❞ عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة ❝ ❞ راشد بن حسين العبد الكريم ❝ ❞ محمد الأمين الشنقيطي ❝ ❞ ياسين أبو عبد الله ❝ ❞ عبدالرحمن عبدالخالق ❝ ❞ ياسين أبو عبد الله ❝ ❞ عمر بن عبد الله المقبل ❝ ❞ بكر بن عبدالله أبو زيد ❝ ❞ no data ❝ ❞ ذاكر نايك ❝ ❞ ناصر بن عبد الكريم العقل ❝ ❞ عبدالله الجبرين ❝ ❞ أمين الدين محمد إبراهيم ❝ ❞ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ❝ ❞ خالد بن علي المشيقح ❝ ❞ أحمد بن عثمان المزيد ❝ ❞ محمد علي الهاشمي ❝ ❞ السيد سابق ❝ ❞ محمد بن عبد الله السحيم ❝ ❞ صالح بن غانم السدلان ❝ ❞ إحسان برهان الدين ❝ ❞ محمد بن إبراهيم الحمد ❝ ❞ محمد بن إسماعيل البخاري ❝ ❞ محمد بن علي العرفج ❝ ❞ عبد الله بن صالح القصير ❝ ❞ محمد أحمد باشميل ❝ ❞ عبد الرحمن بن حماد آل عمر ❝ ❞ أمين بن عبد الله الشقاوي ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ موقع دين الإسلام ❝ ❞ عبد الله بن عبد المحسن التركي ❝ ❞ محمد أحمد محمد العماري ❝ ❞ ناجي بن إبراهيم العرفج ❝ ❞ محمد الأمين الجكنى الشنقيطي ❝ ❞ محمد بن خليفة التميمي ❝ ❞ عبدالله بن أحمد الحويل ❝ ❞ Plusieurs auteurs ❝ ❞ محمود الطحان ❝ ❞ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ❝ ❞ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ❝ ❞ جعفر شيخ إدريس ❝ ❞ عبدالله بن محمد السدحان ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❞ خالد الحسينان ❝ ❞ محمد الشريف ❝ ❞ علوي بن عبدالقادر السقاف ❝ ❞ محمد بن سرار اليامي ❝ ❞ صلاح الدين المنجد ❝ ❞ AbdulRahman Bin Abdulkarim Al Sheha ❝ ❞ محمد بن شاكر الشريف ❝ ❞ أحمد بن عبد الرحمن القاضي ❝ ❞ صالح بن عبد الله الدرويش ❝ ❞ عبد العزيز محمد الشناوي ❝ ❞ عادل بن على الشدي ❝ ❞ محمد بن عبد الرحمن الخميس ❝ ❞ عبد الله بن محمد السلفي ❝ ❞ عبدالله بن محمد العسكر ❝ ❞ إبراهيم بن محمد الحقيل ❝ ❞ Nh oacute m học giả Islam ❝ ❞ جمال الدين زرابوزو ❝ ❞ عبدالعزيز بن داخل المطيري ❝ ❞ بلال فليبس ❝ ❞ حكمت بشير ياسين ❝ ❞ القسم العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب ❝ ❞ Aischa Satasi ❝ ❞ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz ❝ ❞ أبو جعفر الطحاوي ❝ ❞ امين الانصاري ❝ ❞ Muhammad ibrahim Al tuwaijry ❝ ❞ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ❝ ❞ فوزي الغديري ❝ ❞ محمد بن ابراهيم الحمد ❝ ❞ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ❝ ❞ Grupa učenjaka ❝ ❞ Abu Bakar Zakaria ❝ ❞ ابو حسن الندوى ❝ ❞ أبو الحسن بن محمد الفقيه ❝ ❞ فيصل بن مشعل بن سعود ❝ ❞ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ❝ ❞ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ❝ ❞ أبو ياسين رسلان مالكوف ❝ ❞ محمد بن صالح بن العثمين ❝ ❞ عبد الله بن هادي القحطاني ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ❝ ❞ د.صالح بن عبدالعزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ شريف عبد العظيم ❝ ❞ Ибн Кайим аль Джаузийа ❝ ❞ لورانس براون ❝ ❞ أحمد جبريل سالاس ❝ ❞ إدريس علاء الدين ❝ ❞ فؤاد زيدان ❝ ❞ مانع بن حماد الجهنى ❝ ❞ صلاح بن محمد البدير ❝ ❞ أحمد الأمير ❝ ❞ جمال زارابوزو ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ محمد عيسى جارسيا ❝ ❞ ابوعلى عبدالله عجارى الحنبلى ❝ ❞ عبدالرازق بن عبد المحسن العباد ❝ ❞ صالح الصالح ❝ ❞ شبير علي ❝ ❞ محمد بن إسماعيل البخاري ❝ ❞ Abdulaziz b Abdullah b Baz Muhammed b Salih el Usejmin ❝ ❞ عائشة ستاسي ❝ ❞ Munqith ibn Mahmood As Saqqar ❝ ❞ محمود رضا مراد ❝ ❞ أبو كريم المراكشي ❝ ❞ عبد الله بن عبد الحميد الأثري ❝ ❞ عمران حسين ❝ ❞ عبدالله بن جارالله الجارالله ❝ ❞ يوسف بن عبد الله الأحمد ❝ ❞ عماد حسن أبو العينين ❝ ❞ محمدبن يحيى التوم ❝ ❞ صالح بن حسين العايد ❝ ❞ Muhammad jamil zainu ❝ ❞ أمين الدين محمد إبراهيم ❝ ❞ إسماعيل لطفي فطاني ❝ ❞ عبد المنعم الجداوي ❝ ❞ أنور إسماعيل ❝ ❞ Aisha Stacy ❝ ❞ المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية - ريجالوس كونستادينوس ❝ ❞ عبد الجبار فن دفن ❝ ❞ القسم العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب ❝ ❞ عبد الله بن أحمد بن علي الزيد ❝ ❞ سليمان بن حمد البطحى ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ فريق اللغة الصينية بموقع دار الاسلام ❝ ❞ عبد الملك علي الكليب ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ Pete Seda ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ Ahmad Al Amir ❝ ❞ محمد الالمانى ❝ ❞ Aisha sit aacute ssi ❝ ❞ محمد صبري يعقوب ❝ ❞ محمد العمرى ❝ ❞ حمود بن محمد اللاحم ❝ ❞ محب الدين الخطيب ❝ ❞ Абдуррахман ибн Насыр ас Саади ❝ ❞ يوسف آستس ❝ ❞ فهد بن سالم باهمام ❝ ❞ محمد بن علي بن جماح ❝ ❞ عبد العزيز بن داود الفايز ❝ ❞ المير كوليف ❝ ❞ Abdurrahman As Sa rsquo dy ❝ ❞ محمدزين ابن عيسى ❝ ❞ فريق الدعوة في ممفيس بالولايات المتحدة الأمريكية ❝ ❞ عبدالرزاق ابن عبدالمحسن البدر ❝ ❞ على بن حمد تميمى ❝ ❞ عبد الله القناعي ❝ ❞ Universitas Islam Madinah Bidang Riset amp kajian ilmiah ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ نجيب ابراهيم الفقى ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ جبريلا غرابلي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ مزلان محمد ❝ ❞ جيريمى بولتر ❝ ❞ المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية - ألينا لومينيتا ❝ ❞ خالد بن محمد الماجد ❝ ❞ محمد بن عبدالعزيز المسند ❝ ❞ بن ادم ❝ ❞ محمد سلطان الخجندي ❝ ❞ عمر بينالبير ❝ ❞ موقع دين الإسلام ❝ ❞ عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف ❝ ❞ عبد الله محمد الرحيلي ❝ ❞ محمد عيسى غارسيا ❝ ❞ ابو عبدالرحمن الداغساتانى ❝ ❞ القسم العلمى بمدار الوطن ❝ ❞ إبراهيم ماليباري ❝ ❞ عبدالمجيد بن سليمان الراسى ❝ ❞ محمدبن مسلم شاهين ❝ ❞ محمد صالح المنيسيد ❝ ❞ محمد صبري يعقوب ❝ ❞ Muhammad ibn Abdullah Salih As Suhaim ❝ ❞ محمود رضا مراد ❝ ❞ عدنان ناسي ❝ ❞ لويس إدواردو شافيس ذي كربالو ❝ ❞ Тамки́н РГ ❝ ❞ محمد إبراهيم فقير ❝ ❞ محمد المختار الشنقيطى ❝ ❞ عبدالله بن عبدالحميد الاثرى ❝ ❞ المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية - وانا فيالكوفسكي ❝ ❞ الودين بيزتش ❝ ❞ ابن فضل الاهى ❝ ❞ صالح السدلان ❝ ❞ عبدالعزيز بن محمد السعدان ❝ ❞ لورانس براون ❝ ❞ عثمان جمعه ابراهيم ❝ ❞ زيد عمر عبدالله العيص ❝ ❞ محمد طه علي ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ صافي عثمان ❝ ❞ عبد المحسن بن عبدالله العباد ❝ ❞ محمود افندى هاجيتش ❝ ❞ إعتدال البناوي ❝ ❞ شاهد اثر ❝ ❞ ساجد مير ❝ ❞ صالح الزهراني ❝ ❞ بير فوجل ❝ ❞ أبو سيف الله المغربي ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ مريم وانا ❝ ❞ عبد الحق آل أشانتي - عبد الرحمن باوز ❝ ❞ فاروق بوست ❝ ❞ عبد العزیز بن عبد الله مقبل ❝ ❞ غاي إيتون ❝ ❞ صاحب مستقيم بليهير ❝ ❞ عبد العزيز عبد العزيز آل الشيخ ❝ ❞ عثمان إدريس ❝ ❞ ربيعة فرنك ❝ ❞ اسامه ايوب ❝ ❞ موقع إسلام فريندز www.islamfriends.gr ❝ ❞ صالح بن حسين العايد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ فريق الدكتور عبدالرحمن المعلا ❝ ❞ محمد علي قطب ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ Scharif Abduladhim ❝ ❞ اسامه بن غرم الغامدى ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ حماد بن أبي سليمان ❝ ❞ الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلى ❝ ❞ عبدالعزيزبن محمد ال عبداللطيف ❝ ❞ محمد بن عبدالحاج عبدالحجاج ❝ ❞ عبد القادر الأرناؤوط ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ صالح بن عبدالرحمن بن عبدالله الاطرم ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ Amr Abdullah al Almani ❝ ❞ محمد فايد عبدالباقي ❝ ❞ حمزة مصطفى النيوزي ❝ ❞ ابو خليفة على بن محمد القضيبى ❝ ❞ محمد حسان ❝ ❞ ابى جعفر الوراق الطحاوى ❝ ❞ عماده البحث العلمى بالجامعه الاسلامية ❝ ❞ الحافظ عمر بن علي البزار ❝ ❞ حميد ابو صالح ❝ ❞ ابو بكر التترستانى ❝ ❞ سليمان بن سكر ❝ ❞ Abdul Muhsin Hamd Al rsquo Abbad Al Badr ❝ ❞ خالد بن عبدالله الحمودي ❝ ❞ يوسف بن عبدالله التركى ❝ ❞ محمد بورتشا ❝ ❞ إ.ر. علي إحسان بليريقت ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ ذاكرصالح بن سعد سحیمى ❝ ❞ عبدالرحمن الحناوى ❝ ❞ Muhammad Abdullah Amin ❝ ❞ على خان موسايف ❝ ❞ على بن عبدالله بن محمدالعمارى ❝ ❞ محمد بن على العرفج ❝ ❞ حمد بن عثمان ❝ ❞ محمد حسام الدين الخطيب ❝ ❞ براندن تروبوف ❝ ❞ لقمان عبده ❝ ❞ محمد عمر السويد ❝ ❞ عادل بن عبد العزيز المحلاوي ❝ ❞ بنت هارون ❝ ❞ عبد العزیز بن مرزوق طریفى ❝ ❞ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ❝ ❞ محمد سيفندي ❝ ❞ منقذ بن محمود السيقور ❝ ❞ محمد بن مرزوق الدعجانى ❝ ❞ عبدالله بن عبدالرحمن الدويش ❝ ❞ ابو اسماعيل محمد رجال ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ عادل بن علي السندي ❝ ❞ احمد بن عبدالله الصينى ❝ ❞ محمد معين الدين صديق ❝ ❞ عبد الله بن صالح القصير ❝ ❞ عائشة ليمو - فاطمة هيرين ❝ ❞ صالح بن عبدالله بن حميد ❝ ❞ إبراهيم حسين ❝ ❞ أحمد بن عبد الرحمن الصويان ❝ ❞ عبد الله بن حجي ❝ ❞ ابو حمزةعبد اللطيف بن هاجس الغامدي ❝ ❞ كارن أمسترنك ❝ ❞ نور جيد ماجيد ❝ ❞ ميلود الوهراني ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ فيصل عبد الهادي ❝ ❞ القسم العلمي بدار القاسم ❝ ❞ منير محمد ❝ ❞ محمد زكي يوسف جيءهأ ❝ ❞ القسم العلمي بدار ابن خزيمة ❝ ❞ عبده قايد الذريبي ❝ ❞ عثمان إدريس ❝ ❞ محمد ناصر هأبايي ❝ ❞ عبد الله المطرفي ❝ ❞ خديجة يسري ❝ ❞ ابراهيم بن عبدالله الدويش ❝ ❞ ناهد مصطفى - سمية جوان ❝ ❱.المزيد.. كتب موقع دار الإسلام