❞ كتاب توضيحاتي پيرامون اصول دعوت سلفيت ❝  ⏤ محمد ناصر الدین آلبانی

❞ كتاب توضيحاتي پيرامون اصول دعوت سلفيت ❝ ⏤ محمد ناصر الدین آلبانی


اصول عقیدتی رویکرد «سلفيّت» را بیان می‌کند و دیدگاههای مخالفان این رویکرد را نقد و بررسی می‌نمای برخی از مذاهب اسلامی، رویکرد کلامی و عقیدتی سلفيّت را درباره ی حُجّیت حدیث و مفهوم اسماء و صفات نمی‌پذیرند و پیروان این رویکرد را به تحجّر و تعصب دینی متهم می‌کنن نویسنده فاضل این کتاب می‌کوشد تا با استفاده از اصول عقلی و منطقی و بهره‌گیری از آیات قرآن و احادیث نبوی ـ صلی الله علیه وسلم ـ به منتقدان پاسخ می‌گوی وی بحث را با تعریف اصطلاح «سَلَف» آغاز می‌کند و نشان می‌دهد که بنا بر اصول اسلامی، پیروی از مذهب سلف واجب است. وی در ادامه به بحث در مورد اصالتِ «خبرِ واحد» می‌پردازد و آنگاه دیدگاه علمای اربعه را درباره پیروی از مذهب سلف نقل می‌کن دیگر مباحث کتاب عبارتند از: بحث در مورد «تشبیه» و «تعطیل»، قائده اهل‌سنت در اثبات صفات، نقد دیدگاه متعزله در مورد صفات الهی و اصول اساسی دعوت به قرآن و سنت.
محمد ناصر الدین آلبانی - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اعتماد به حديث آحاد در عقيده و احكام ❝ ❞ اجتهاد اتباع تقلید ❝ ❞ فتنه تکفیر ❝ ❞ شرح عقیده طحاویه ❝ ❞ چگونه باید قرآن را تفسیر کنیم ❝ ❞ وسیله گيری و توسل انواع توسل و احکام آن ❝ ❞ توضيحاتي پيرامون اصول دعوت سلفيت ❝ ❞ روش نماز پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
توضيحاتي پيرامون اصول دعوت سلفيت

2016م - 1445هـ

اصول عقیدتی رویکرد «سلفيّت» را بیان می‌کند و دیدگاههای مخالفان این رویکرد را نقد و بررسی می‌نمای برخی از مذاهب اسلامی، رویکرد کلامی و عقیدتی سلفيّت را درباره ی حُجّیت حدیث و مفهوم اسماء و صفات نمی‌پذیرند و پیروان این رویکرد را به تحجّر و تعصب دینی متهم می‌کنن نویسنده فاضل این کتاب می‌کوشد تا با استفاده از اصول عقلی و منطقی و بهره‌گیری از آیات قرآن و احادیث نبوی ـ صلی الله علیه وسلم ـ به منتقدان پاسخ می‌گوی وی بحث را با تعریف اصطلاح «سَلَف» آغاز می‌کند و نشان می‌دهد که بنا بر اصول اسلامی، پیروی از مذهب سلف واجب است. وی در ادامه به بحث در مورد اصالتِ «خبرِ واحد» می‌پردازد و آنگاه دیدگاه علمای اربعه را درباره پیروی از مذهب سلف نقل می‌کن دیگر مباحث کتاب عبارتند از: بحث در مورد «تشبیه» و «تعطیل»، قائده اهل‌سنت در اثبات صفات، نقد دیدگاه متعزله در مورد صفات الهی و اصول اساسی دعوت به قرآن و سنت. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

فهرست مطالب.......................................................أ
پیشگفتار ............................................................ ١
توضیحاتی پیرامون اصول دعوت سلفیت .......................... ٥
اصطلاح دعوت سلفی: ......................................................... ٨
موضع سلفیھا در برابر مذھب گرایی: ....................................... ٩
منتسب بودن به قرآن و سنت با عمل به این دو، فرق دارد:............ ١٣
حقیقت سلفیت: .............................................................. ١٥
وجوب اقتدا به سلف:......................................................... ٢١
ملاک تفاوت از ادعا تا عمل: ................................................ ٢٢
اقسام سنت و راه دست یابی به آن:........................................ ٢٥
وضعیت کنونی ما مسلمانان:................................................ ٢٧
[علت گروه گروه شدن در دین داری]: .................................... ٢٨
اتباع (پیروی): ................................................................ ٢٨
[فھم غلط از اموری که ذکر کردیم:]....................................... ٢٩
[نمونهھایی از مقایسهی منھج سلف با منھج خلف]:..................... ٣٢
[جدا کردن احادیث احاد از احادیث متواتر و حکم این عمل]: ......... ٣٣
دلیل حجیت خبر واحد: ..................................................... ٣٥
[نیاز به شناخت عملکرد سلف، در کنار فراگیری علم قرآ%9 و سنت:] ٣٧

ب توضیحاتی پیرامون اصول دعوت سلفیت
[استناد علیه پیروان خلف با احادیث احادی که در مورد احکام و عقاید
است:] .......................................................................... ٣٧
موضع سلف و ائمهی اربعه در این مسئله:................................. ٤٢
[مخالفت خلف با عقیده سلف در مورد صفات الله]: ..................... ٤٣
بحثی در مورد تشبیه و تعطیل:............................................. ٤٦
قاعدهی سلفیھا (یا اھل سنت به معنای دقیق) در اثبات صفات:..... ٤٧
مبتدعان روافض، اشاعره، ماتریدیه و معتزله معتقد به تعطیل صفاتاند]: ِ [
٥٠ ..................................................................................
[معتزله دو صفت سمع (شنوایی) و بصر (بینایی) را به علم تأویل
میکنند:] ...................................................................... ٥١
[اشعریھا و ماتریدیھا در این مسئله با معتزلیھا مخالفت کردهاند:] ٥١
[اضطراب و پریشانی اعتقادی اشاعره و ماتریدیھا در صفات خداوند:]٥٣
[تفویض (واگذاری کردن) معنا و کنار گیری از مذھب سلف:]......... ٥٣
[در واقع بسیاری از دعوتگران این زمان با مذھب سلف مخالف
ھستند:]........................................................................ ٥٥
[نقدی بر کسانی که میگویند: استواء به معنای استیلاء (چیره شدن)
است:] .......................................................................... ٥٨
[فرق بین کسی که از مذھب سلفیھا فارغ التحصیل میشود با کسی که
از مذھب خلفیھا فارغ التحصیل میشود:]............................... ٦٠
[سخنی در مورد حدیث جاریه:]............................................ ٦١
[موضع خلفیھا در برابر این حدیث و مانند این:]........................ ٦٢
[قاعدهی اساسی در دعوت به قرآن و سنت]:............................. ٦٤

 

 

 

 اصول عقیدتی رویکرد «سلفيّت» را بیان می‌کند و دیدگاههای مخالفان این رویکرد را نقد و بررسی می‌نمای برخی از مذاهب اسلامی، رویکرد کلامی و عقیدتی سلفيّت را درباره ی حُجّیت حدیث و مفهوم اسماء و صفات نمی‌پذیرند و پیروان این رویکرد را به تحجّر و تعصب دینی متهم می‌کنن نویسنده فاضل این کتاب می‌کوشد تا با استفاده از اصول عقلی و منطقی و بهره‌گیری از آیات قرآن و احادیث نبوی ـ صلی الله علیه وسلم ـ به منتقدان پاسخ می‌گوی وی بحث را با تعریف اصطلاح «سَلَف» آغاز می‌کند و نشان می‌دهد که بنا بر اصول اسلامی، پیروی از مذهب سلف واجب است. وی در ادامه به بحث در مورد اصالتِ «خبرِ واحد» می‌پردازد و آنگاه دیدگاه علمای اربعه را درباره پیروی از مذهب سلف نقل می‌کن دیگر مباحث کتاب عبارتند از: بحث در مورد «تشبیه» و «تعطیل»، قائده اهل‌سنت در اثبات صفات، نقد دیدگاه متعزله در مورد صفات الهی و اصول اساسی دعوت به قرآن و سنت.سنة النشر : 2016م / 1437هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 766.3 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة توضيحاتي پيرامون اصول دعوت سلفيت

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل توضيحاتي پيرامون اصول دعوت سلفيت
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد ناصر الدین آلبانی - Muhammad Nasir al Din Albani

كتب محمد ناصر الدین آلبانی ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اعتماد به حديث آحاد در عقيده و احكام ❝ ❞ اجتهاد اتباع تقلید ❝ ❞ فتنه تکفیر ❝ ❞ شرح عقیده طحاویه ❝ ❞ چگونه باید قرآن را تفسیر کنیم ❝ ❞ وسیله گيری و توسل انواع توسل و احکام آن ❝ ❞ توضيحاتي پيرامون اصول دعوت سلفيت ❝ ❞ روش نماز پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد ناصر الدین آلبانی