❞ كتاب چهل حدیث درباره جمعه ❝  ⏤ یونس یزدان پرست

❞ كتاب چهل حدیث درباره جمعه ❝ ⏤ یونس یزدان پرست

گلچین چهل حدیث نبوی دربارۀ احکام و فضایل نماز جمعه است. تمامی احادیثی که در این کتاب به آنها استناد شده، روایات «صحیح» یا «حسن» هستند و از نقل روایتهای «ضعیف» اجتناب شده است. موضوعات این احادیث مختلف هستند و به دنبال هر یک از آنها نویسنده توضیح و تفسیر مختصری نیز عرضه کرده است و نکات مهم و درسهای هر روایت را برجسته ساخته است. این کتاب، با وجود اختصار و کوتاهی‌اش، منبع ارزشمندی است که شأن و جایگاه این فریضۀ الهی را به خوبی تبیین می‌نماید و مسلمانان را به حضور هر چه بیشتر و پُرشورتر در نماز جمعه دعوت می‌کن
یونس یزدان پرست - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ چهل حدیث درباره جمعه ❝ ❞ پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله ❝ ❞ اهداف دعوتی داستان آدم نوح و ابراهیم ❝ ❞ چهل حدیث درباره مساجد ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
چهل حدیث درباره جمعه

1919م - 1442هـ
گلچین چهل حدیث نبوی دربارۀ احکام و فضایل نماز جمعه است. تمامی احادیثی که در این کتاب به آنها استناد شده، روایات «صحیح» یا «حسن» هستند و از نقل روایتهای «ضعیف» اجتناب شده است. موضوعات این احادیث مختلف هستند و به دنبال هر یک از آنها نویسنده توضیح و تفسیر مختصری نیز عرضه کرده است و نکات مهم و درسهای هر روایت را برجسته ساخته است. این کتاب، با وجود اختصار و کوتاهی‌اش، منبع ارزشمندی است که شأن و جایگاه این فریضۀ الهی را به خوبی تبیین می‌نماید و مسلمانان را به حضور هر چه بیشتر و پُرشورتر در نماز جمعه دعوت می‌کن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

فهرست مطالب........................................................أ
مؤل .........................................................١ ّ مقد ف ّ مه
ومخر احادیث ......................................٥ ّ محق ج ّ مقدمۀ ق
چهل حدیث اصلی این کتاب..........................................٧
او : تاریخچۀ روز جمعه .............................................١٤ ّ حدیث ل
حدیث دوم: جمعه برترین روز نزد خداوندأ.............................١٦
سو : روز ملاقات با خداوندأ در روز قیامت ....................١٨ ّ حدیث م
حدیث چھارم: جمعه روز خاص مسلمانان.................................٢١
حدیث پنجم: عید بودن جمعه ..............................................٢٢
م در روز جمعه ..........................................٢٤ ُ حدیث ششم: ردن
حدیث ھفتم: قرائت سورۀ کھف.............................................٢٩
صبح روز جمعه...٣١ ِ حدیث ھشتم: قرائت سورۀ سجده و إنسان در نماز
حدیث نھم: دعا کردن در جمعه ............................................٣٢
حدیث دھم: فضیلت زود رفتن به نماز جمعه.............................٤١
خصوصا لباس سفید.............٤٨ ً حدیث یازدھم: پوشیدن بھترین لباس
حدیث دوازدھم: استعمال عطر در موقع رفتن به نماز جمعه...........٥٠
حدیث سیزدھم: فضیلت عطر، مسواک وغسل کردن در روز جمعه ...٥٥
حدیث چھاردھم: نماز جمعه وسیلۀ بخشیده شدن گناھان.............٥٧

ب چهل حدیث درباره جمعه
حدیث پانزدھم: پیاده و با آرامش به نماز جمعه رفتن ...................٦٠
حدیث شانزدھم: وجوب نماز جمعه بر ھر مسلمان ......................٦٣
حدیث ھفدھم: سفردر روز جمعه ..........................................٦٥
حدیث ھجدھم: عدم وجوب جمعه بر بادیھنشینان ......................٦٨
حدیث بیستم: ترک نماز جمعه ..............................................٧٠
کف ۀ ترک نماز جمعه ................................٧٣ ّ حدیث بیست ویکم: ار
حدیث بیستم ودوم: وجود عذر دلیلی بر ترک نماز جمعه...............٨١
حدیث بیست وسوم: مقارن شدن روز عید با روز جمعه .................٨٢
حدیث بیست وچھارم: تاریخچۀ نماز جمعه ...............................٨٣
حدیث بیست وپنجم: خواندن نماز جمعه در ھر مکانی .................٨٦
حدیث بیست وششم: زمان برپایی نماز جمعه ............................٨٨
حدیث بیست وھفتم: أذان نماز جمعه .....................................٨٨
سن ھنگام دخول به مسجد.........٩١ ّ حدیث بیست وھشتم: دو رکعت ت
سن قبل از جمعه ...................................٩٣ ّ حدیث بیست ونھم: ت
سن ی بعد از نماز جمعه .................................٩٧ ّ حدیث سی ام: تھا
ات منبردر نماز جمعه...............................٩٨ ّ حدیث سی ویکم: خاذ
حدیث سی ودوم: رو کردن امام به مردم ھنگام خطبه..................٩٩
وسو : زمان اذان گفتن موذن...............................١٠٢ ّ حدیث سی م
حدیث سی وچھارم: خواندن دعای استفتاح خطبه....................١٠٢
حدیث سی وپنجم: تعداد خطبۀ جمعه...................................١٠٣
حدیث سی وششم: قرائت قرآن در خطبۀ جمعه .......................١٠٤
حدیث سی وھفتم: سکوت در موقع خطبۀ جمعه ......................١٠٦
حدیث سی وھشتم: حکم سخن گفتن در موقع خطبۀ جمعه ........١١١

فهرست مطالب ج
حدیث سی و نھم: اشاره کردن با انگشت سبابه در دعای اثنای خطبه
١١٣.................................................................................
حدیث چھلم: بلند کردن صدا به اندازۀ لازم و واجب..................١١٤
فهرست منابع و مآخذ ............................................ ١١٧

 

 


 گلچین چهل حدیث نبوی دربارۀ احکام و فضایل نماز جمعه است. تمامی احادیثی که در این کتاب به آنها استناد شده، روایات «صحیح» یا «حسن» هستند و از نقل روایتهای «ضعیف» اجتناب شده است. موضوعات این احادیث مختلف هستند و به دنبال هر یک از آنها نویسنده توضیح و تفسیر مختصری نیز عرضه کرده است و نکات مهم و درسهای هر روایت را برجسته ساخته است. این کتاب، با وجود اختصار و کوتاهی‌اش، منبع ارزشمندی است که شأن و جایگاه این فریضۀ الهی را به خوبی تبیین می‌نماید و مسلمانان را به حضور هر چه بیشتر و پُرشورتر در نماز جمعه دعوت می‌کنسنة النشر : 1919م / 1337هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.5 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة چهل حدیث درباره جمعه

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل چهل حدیث درباره جمعه
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
یونس یزدان پرست - Yunus Yazdan Prast

كتب یونس یزدان پرست ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ چهل حدیث درباره جمعه ❝ ❞ پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله ❝ ❞ اهداف دعوتی داستان آدم نوح و ابراهیم ❝ ❞ چهل حدیث درباره مساجد ❝ ❱. المزيد..

كتب یونس یزدان پرست
كتب الروايات والقصصالكتب العامةكتب الطبخ و المطبخ و الديكوراقتباسات ملخصات كتبقراءة و تحميل الكتبحروف توبيكات مزخرفة بالعربيأسمك عالتورتهكتب اسلاميةحكمةكورسات اونلاينزخرفة توبيكاتحكم قصيرةكتب القانون والعلوم السياسية زخرفة أسامي و أسماء و حروف..معاني الأسماءتورتة عيد ميلادكتب تعلم اللغاتكورسات مجانيةتورتة عيد الميلادالكتابة عالصورFacebook Text Artبرمجة المواقعكتب قصص و رواياتOnline يوتيوبزخرفة الأسماءالطب النبويالتنمية البشريةشخصيات هامة مشهورةكتب الأدبكتب التاريخكتب السياسة والقانونكتابة على تورتة الزفافالقرآن الكريممعاني الأسماءالمساعدة بالعربيكتب للأطفال مكتبة الطفلمعنى اسمSwitzerland United Kingdom United States of Americaكتابة على تورتة الخطوبةاصنع بنفسككتابة على تورتة مناسبات وأعيادخدماتكتابة أسماء عالصور