❞ كتاب چهل حدیث درباره جمعه ❝  ⏤ یونس یزدان پرست

❞ كتاب چهل حدیث درباره جمعه ❝ ⏤ یونس یزدان پرست

گلچین چهل حدیث نبوی دربارۀ احکام و فضایل نماز جمعه است. تمامی احادیثی که در این کتاب به آنها استناد شده، روایات «صحیح» یا «حسن» هستند و از نقل روایتهای «ضعیف» اجتناب شده است. موضوعات این احادیث مختلف هستند و به دنبال هر یک از آنها نویسنده توضیح و تفسیر مختصری نیز عرضه کرده است و نکات مهم و درسهای هر روایت را برجسته ساخته است. این کتاب، با وجود اختصار و کوتاهی‌اش، منبع ارزشمندی است که شأن و جایگاه این فریضۀ الهی را به خوبی تبیین می‌نماید و مسلمانان را به حضور هر چه بیشتر و پُرشورتر در نماز جمعه دعوت می‌کن
یونس یزدان پرست - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ چهل حدیث درباره جمعه ❝ ❞ پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله ❝ ❞ اهداف دعوتی داستان آدم نوح و ابراهیم ❝ ❞ چهل حدیث درباره مساجد ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
چهل حدیث درباره جمعه

1919م - 1445هـ
گلچین چهل حدیث نبوی دربارۀ احکام و فضایل نماز جمعه است. تمامی احادیثی که در این کتاب به آنها استناد شده، روایات «صحیح» یا «حسن» هستند و از نقل روایتهای «ضعیف» اجتناب شده است. موضوعات این احادیث مختلف هستند و به دنبال هر یک از آنها نویسنده توضیح و تفسیر مختصری نیز عرضه کرده است و نکات مهم و درسهای هر روایت را برجسته ساخته است. این کتاب، با وجود اختصار و کوتاهی‌اش، منبع ارزشمندی است که شأن و جایگاه این فریضۀ الهی را به خوبی تبیین می‌نماید و مسلمانان را به حضور هر چه بیشتر و پُرشورتر در نماز جمعه دعوت می‌کن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

فهرست مطالب........................................................أ
مؤل .........................................................١ ّ مقد ف ّ مه
ومخر احادیث ......................................٥ ّ محق ج ّ مقدمۀ ق
چهل حدیث اصلی این کتاب..........................................٧
او : تاریخچۀ روز جمعه .............................................١٤ ّ حدیث ل
حدیث دوم: جمعه برترین روز نزد خداوندأ.............................١٦
سو : روز ملاقات با خداوندأ در روز قیامت ....................١٨ ّ حدیث م
حدیث چھارم: جمعه روز خاص مسلمانان.................................٢١
حدیث پنجم: عید بودن جمعه ..............................................٢٢
م در روز جمعه ..........................................٢٤ ُ حدیث ششم: ردن
حدیث ھفتم: قرائت سورۀ کھف.............................................٢٩
صبح روز جمعه...٣١ ِ حدیث ھشتم: قرائت سورۀ سجده و إنسان در نماز
حدیث نھم: دعا کردن در جمعه ............................................٣٢
حدیث دھم: فضیلت زود رفتن به نماز جمعه.............................٤١
خصوصا لباس سفید.............٤٨ ً حدیث یازدھم: پوشیدن بھترین لباس
حدیث دوازدھم: استعمال عطر در موقع رفتن به نماز جمعه...........٥٠
حدیث سیزدھم: فضیلت عطر، مسواک وغسل کردن در روز جمعه ...٥٥
حدیث چھاردھم: نماز جمعه وسیلۀ بخشیده شدن گناھان.............٥٧

ب چهل حدیث درباره جمعه
حدیث پانزدھم: پیاده و با آرامش به نماز جمعه رفتن ...................٦٠
حدیث شانزدھم: وجوب نماز جمعه بر ھر مسلمان ......................٦٣
حدیث ھفدھم: سفردر روز جمعه ..........................................٦٥
حدیث ھجدھم: عدم وجوب جمعه بر بادیھنشینان ......................٦٨
حدیث بیستم: ترک نماز جمعه ..............................................٧٠
کف ۀ ترک نماز جمعه ................................٧٣ ّ حدیث بیست ویکم: ار
حدیث بیستم ودوم: وجود عذر دلیلی بر ترک نماز جمعه...............٨١
حدیث بیست وسوم: مقارن شدن روز عید با روز جمعه .................٨٢
حدیث بیست وچھارم: تاریخچۀ نماز جمعه ...............................٨٣
حدیث بیست وپنجم: خواندن نماز جمعه در ھر مکانی .................٨٦
حدیث بیست وششم: زمان برپایی نماز جمعه ............................٨٨
حدیث بیست وھفتم: أذان نماز جمعه .....................................٨٨
سن ھنگام دخول به مسجد.........٩١ ّ حدیث بیست وھشتم: دو رکعت ت
سن قبل از جمعه ...................................٩٣ ّ حدیث بیست ونھم: ت
سن ی بعد از نماز جمعه .................................٩٧ ّ حدیث سی ام: تھا
ات منبردر نماز جمعه...............................٩٨ ّ حدیث سی ویکم: خاذ
حدیث سی ودوم: رو کردن امام به مردم ھنگام خطبه..................٩٩
وسو : زمان اذان گفتن موذن...............................١٠٢ ّ حدیث سی م
حدیث سی وچھارم: خواندن دعای استفتاح خطبه....................١٠٢
حدیث سی وپنجم: تعداد خطبۀ جمعه...................................١٠٣
حدیث سی وششم: قرائت قرآن در خطبۀ جمعه .......................١٠٤
حدیث سی وھفتم: سکوت در موقع خطبۀ جمعه ......................١٠٦
حدیث سی وھشتم: حکم سخن گفتن در موقع خطبۀ جمعه ........١١١

فهرست مطالب ج
حدیث سی و نھم: اشاره کردن با انگشت سبابه در دعای اثنای خطبه
١١٣.................................................................................
حدیث چھلم: بلند کردن صدا به اندازۀ لازم و واجب..................١١٤
فهرست منابع و مآخذ ............................................ ١١٧

 

 


 گلچین چهل حدیث نبوی دربارۀ احکام و فضایل نماز جمعه است. تمامی احادیثی که در این کتاب به آنها استناد شده، روایات «صحیح» یا «حسن» هستند و از نقل روایتهای «ضعیف» اجتناب شده است. موضوعات این احادیث مختلف هستند و به دنبال هر یک از آنها نویسنده توضیح و تفسیر مختصری نیز عرضه کرده است و نکات مهم و درسهای هر روایت را برجسته ساخته است. این کتاب، با وجود اختصار و کوتاهی‌اش، منبع ارزشمندی است که شأن و جایگاه این فریضۀ الهی را به خوبی تبیین می‌نماید و مسلمانان را به حضور هر چه بیشتر و پُرشورتر در نماز جمعه دعوت می‌کنسنة النشر : 1919م / 1337هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.5 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة چهل حدیث درباره جمعه

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل چهل حدیث درباره جمعه
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
یونس یزدان پرست - Yunus Yazdan Prast

كتب یونس یزدان پرست ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ چهل حدیث درباره جمعه ❝ ❞ پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله ❝ ❞ اهداف دعوتی داستان آدم نوح و ابراهیم ❝ ❞ چهل حدیث درباره مساجد ❝ ❱. المزيد..

كتب یونس یزدان پرست