❞ كتاب آشنایی با ائمه حدیث کتب شش گانه ❝  ⏤ حسین تاجی گله داری

❞ كتاب آشنایی با ائمه حدیث کتب شش گانه ❝ ⏤ حسین تاجی گله داری


الحمد الله والـصلاة والـسلام علـى رسـول االله
وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد :
يكي از منتها ونعمتهاي بي كران خداوند كريم
بر اين بنده ي گنهكار اين است كه محبت وعـشق
حديث نبوي وعلـوم حـديث؛ بـويژه علـم رجـال
شناســي را در قلــبم جــاي دا د؛ تــا در روشــنايي

حديث رسول االله صلي االله عليه وآله وسلم بتـوانم
راه حق ومستقيم را از ميان راههـاي باطـل و كـج
بشناسم، واز حق پيروي نموده واز باطـل اجتنـاب
ورزم، خدا وند بزرگ قرآن كـريم را نـازل فرمـود
وآن را از تحريــف وتبــديل وتغييــر ودگرگــوني
محفوظ نمود ، همچنين شرح وبيان كننده قـرآن ؛
يعني حديث نبوي نيز توسط حافظان عـادل وثقـه
از تغيير وتبديل واضافه محفوظ داشت، بطوري كه
اگر شخصي شب در درون خانه اش حديثي جعل
كند وبه رسول خـدا صـلي االله عليـه وآلـه وسـلم
منــسوب نمايــد، پــيش از طلــوع صــبح ناقــدان
وحافظان حديث دروغ اش را بر مـلا نمـوده انـد،


از آنجایی که شناخت کتب سته ی حدیث ومؤلفین اش برای مسلمان بویژه نسل جوان وتحصیل کرده اهمیت بسزایی دارد در این کتاب با سیرت 6 تن از این بزرگان آشنا می شوید
حسین تاجی گله داری - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ تفسیر احسن الکلام ترجمه معانی قرآن کریم به زبان فارسی ❝ ❞ آشنایی با ائمه حدیث کتب شش گانه ❝ ❞ سیاه دانه داروی شفا بخش ❝ ❞ زمزم آب شفابخش ❝ ❞ منزلت سنت در اسلام ❝ ❞ نشانه zwnj های قیامت در پرتو روایات صحیح ❝ ❞ ایمان به روز قیامت و تأثیر آن بر مسلمان و مراحل روز قیامت ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
آشنایی با ائمه حدیث کتب شش گانه


الحمد الله والـصلاة والـسلام علـى رسـول االله
وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد :
يكي از منتها ونعمتهاي بي كران خداوند كريم
بر اين بنده ي گنهكار اين است كه محبت وعـشق
حديث نبوي وعلـوم حـديث؛ بـويژه علـم رجـال
شناســي را در قلــبم جــاي دا د؛ تــا در روشــنايي

حديث رسول االله صلي االله عليه وآله وسلم بتـوانم
راه حق ومستقيم را از ميان راههـاي باطـل و كـج
بشناسم، واز حق پيروي نموده واز باطـل اجتنـاب
ورزم، خدا وند بزرگ قرآن كـريم را نـازل فرمـود
وآن را از تحريــف وتبــديل وتغييــر ودگرگــوني
محفوظ نمود ، همچنين شرح وبيان كننده قـرآن ؛
يعني حديث نبوي نيز توسط حافظان عـادل وثقـه
از تغيير وتبديل واضافه محفوظ داشت، بطوري كه
اگر شخصي شب در درون خانه اش حديثي جعل
كند وبه رسول خـدا صـلي االله عليـه وآلـه وسـلم
منــسوب نمايــد، پــيش از طلــوع صــبح ناقــدان
وحافظان حديث دروغ اش را بر مـلا نمـوده انـد،


از آنجایی که شناخت کتب سته ی حدیث ومؤلفین اش برای مسلمان بویژه نسل جوان وتحصیل کرده اهمیت بسزایی دارد در این کتاب با سیرت 6 تن از این بزرگان آشنا می شوید .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

سخن مؤلف ................................................................... 4
مختصرى اززندگي نامه امام محمد بن اسماعيل بخاري .....8
شيوخ ايشان.......................................................................... 13
شاگردان ايشان...................................................................... 14
تأليفات................................................................................. 16
صحيح بخاري وانگيزه ي تأليف ........................................... 18
ترتيب صحيح بخاري............................................................ 21
شرح صحيح بخاري ............................................................. 27
مختصر صحيح بخاري.......................................................... 28
وفات.................................................................................... 29
امام مسلم نيشاپوري30

شيوخ امام مسلم31
شاگردان ايشان32
تأليفات34
صحيح مسلم و ويژه گيهاي آن36
شرح صحيح مسلم39
مختصر صحيح مسلم......................................................40
وفات ...............................................................................41
امام ابوداود سيستاني......................................43
شيوخ امام........................................................................44
شاگ%Bدان امام....................................................................45
تأليفات ............................................................................46
سنن ابي داود...................................................................47
شرح سنن ابي داود..........................................................50
وفات ...............................................................................51
امام ابو عيسي ترمذي ....................................52
آشنايي با ائمه حديث

آشنايي با ائمه حديث 3 4
شيوخ امام ....................................................................... 54
شاگردان امام ................................................................... 55
تأليفات .................................................................... 56
جامع يا سنن ترمذي ....................................................... 58
شرح جامع ترمذي .......................................................... 60
وفات .............................................................................. 61
امام ابو عبد الرحمن نسايي............................62
شيوخ امام ....................................................................... 63
شاگردان .......................................................................... 64
تأليفات............................................................................ 45
سنن نسايي...................................................................... 46
شرح سنن نسايي............................................................. 49

وفات ..............................................................................70
امام ابن ماجه قزويني .................................. 71

شيوخ امام....................................................................... 72
شاگردان امام................................................................... 73
تأليفات ........................................................................... 74
كتاب سنن ابن ماجه........................................................ 75
چاپ وشرح سنن ابن ماجه............................................. 77
وفات ..............................................................................


الحمد الله والـصلاة والـسلام علـى رسـول االله
وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد :
يكي از منتها ونعمتهاي بي كران خداوند كريم
بر اين بنده ي گنهكار اين است كه محبت وعـشق
حديث نبوي وعلـوم حـديث؛ بـويژه علـم رجـال
شناســي را در قلــبم جــاي دا د؛ تــا در روشــنايي

حديث رسول االله صلي االله عليه وآله وسلم بتـوانم
راه حق ومستقيم را از ميان راههـاي باطـل و كـج
بشناسم، واز حق پيروي نموده واز باطـل اجتنـاب
ورزم، خدا وند بزرگ قرآن كـريم را نـازل فرمـود
وآن را از تحريــف وتبــديل وتغييــر ودگرگــوني
محفوظ نمود ، همچنين شرح وبيان كننده قـرآن ؛
يعني حديث نبوي نيز توسط حافظان عـادل وثقـه
از تغيير وتبديل واضافه محفوظ داشت، بطوري كه
اگر شخصي شب در درون خانه اش حديثي جعل
كند وبه رسول خـدا صـلي االله عليـه وآلـه وسـلم
منــسوب نمايــد، پــيش از طلــوع صــبح ناقــدان
وحافظان حديث دروغ اش را بر مـلا نمـوده انـد،

 

 


 از آنجایی که شناخت کتب سته ی حدیث ومؤلفین اش برای مسلمان بویژه نسل جوان وتحصیل کرده اهمیت بسزایی دارد در این کتاب با سیرت 6 تن از این بزرگان آشنا می شویدحجم الكتاب عند التحميل : 261.4 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة آشنایی با ائمه حدیث کتب شش گانه

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل آشنایی با ائمه حدیث کتب شش گانه
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
حسین تاجی گله داری - HSیN TAGی گLH DARی

كتب حسین تاجی گله داری ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ تفسیر احسن الکلام ترجمه معانی قرآن کریم به زبان فارسی ❝ ❞ آشنایی با ائمه حدیث کتب شش گانه ❝ ❞ سیاه دانه داروی شفا بخش ❝ ❞ زمزم آب شفابخش ❝ ❞ منزلت سنت در اسلام ❝ ❞ نشانه zwnj های قیامت در پرتو روایات صحیح ❝ ❞ ایمان به روز قیامت و تأثیر آن بر مسلمان و مراحل روز قیامت ❝ ❱. المزيد..

كتب حسین تاجی گله داری