❞ كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Bazı Hazineleri ❝  ⏤ محمدبن مسلم شاهين

❞ كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Bazı Hazineleri ❝ ⏤ محمدبن مسلم شاهين


Ubâde b. Sâmit'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna
göre, o: "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle buyururken işittim,
demiştir:
'Kim, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar için istiğfarda bulunursa
(Allah'tan bağışlanmalarını dilerse), Allah da ona her mü'min erkek ve mü'min
kadın sayısınca bir sevap yazar."1Abdullah b. Mesud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
"Kim, Allah'ın Kitabı'ndan bir harf okursa, kendisine bir sevap verilir. Her
sevap da on katı ile mükâfatlandırılır. Ben,'Elif, Lâm, Mîm' bir harftir,
demiyorum. Fakat 'Elif' bir harf, 'Lâm' bir harf ve 'Mîm' bir harftir."2Ebû Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
"Söylemesi dile kolay gelen, buna karşılık (kıyâmet günü)terâzinin sevâp
kefesinde ağır basan ve Rahmân (olan Allah)’a çok sevimli gelen iki söz
vardır ki, (bu iki söz:) 'Subhânallâhi ve bi hamdihi Subhânallahi'l-Azîm'
(Allahım! Sana hamd ederek, seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim ve
Yüce Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzîh ederim) sözüdür."1


E


Bu kitapçıkta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in ve kolay ama karşılığında sahibine büyük ecirler kazandıran altın değerindeki sözlerinden bazılarını bulacaksınız.
محمدبن مسلم شاهين - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Bazı Hazineleri ❝ ❞ Meleklere Icirc m acirc n ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغه التركية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Bazı Hazineleri

2008م - 1442هـ

Ubâde b. Sâmit'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna
göre, o: "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle buyururken işittim,
demiştir:
'Kim, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar için istiğfarda bulunursa
(Allah'tan bağışlanmalarını dilerse), Allah da ona her mü'min erkek ve mü'min
kadın sayısınca bir sevap yazar."1Abdullah b. Mesud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
"Kim, Allah'ın Kitabı'ndan bir harf okursa, kendisine bir sevap verilir. Her
sevap da on katı ile mükâfatlandırılır. Ben,'Elif, Lâm, Mîm' bir harftir,
demiyorum. Fakat 'Elif' bir harf, 'Lâm' bir harf ve 'Mîm' bir harftir."2Ebû Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
"Söylemesi dile kolay gelen, buna karşılık (kıyâmet günü)terâzinin sevâp
kefesinde ağır basan ve Rahmân (olan Allah)’a çok sevimli gelen iki söz
vardır ki, (bu iki söz:) 'Subhânallâhi ve bi hamdihi Subhânallahi'l-Azîm'
(Allahım! Sana hamd ederek, seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim ve
Yüce Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzîh ederim) sözüdür."1


E


Bu kitapçıkta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in ve kolay ama karşılığında sahibine büyük ecirler kazandıran altın değerindeki sözlerinden bazılarını bulacaksınız. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:


Ubâde b. Sâmit'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna
göre, o: "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle buyururken işittim,
demiştir:
'Kim, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar için istiğfarda bulunursa
(Allah'tan bağışlanmalarını dilerse), Allah da ona her mü'min erkek ve mü'min
kadın sayısınca bir sevap yazar."1

 

Abdullah b. Mesud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
"Kim, Allah'ın Kitabı'ndan bir harf okursa, kendisine bir sevap verilir. Her
sevap da on katı ile mükâfatlandırılır. Ben,'Elif, Lâm, Mîm' bir harftir,
demiyorum. Fakat 'Elif' bir harf, 'Lâm' bir harf ve 'Mîm' bir harftir."2

 

Ebû Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
"Söylemesi dile kolay gelen, buna karşılık (kıyâmet günü)terâzinin sevâp
kefesinde ağır basan ve Rahmân (olan Allah)’a çok sevimli gelen iki söz
vardır ki, (bu iki söz:) 'Subhânallâhi ve bi hamdihi Subhânallahi'l-Azîm'
(Allahım! Sana hamd ederek, seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim ve
Yüce Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzîh ederim) sözüdür."1


Ebû Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre,
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
"Allah -azze ve celle- sözlerden (hoşuna giden) dört tanesini seçmiştir.
(Bu sözler:) 'Subhânallah', 'Elhamdulillah', 'Lâ ilâhe illallah', 'Allahu Ekber'. Kim,
'Subhânallah' derse, bu sözle ona yirmi sevap verilir ve ondan yirmi (küçük)
günah silinir. Kim, 'Allahu Ekber' derse, bu sözle ona yirmi sevap verilir ve
ondan yirmi (küçük) günah silinir. Kim, 'Lâ ilâhe illallah' derse, bu sözle ona
1 Buhârî ve Müslim

 

aynı yirmi sevap verilir ve ondan yirmi (küçük) günah silinir. Kim de (zorlama
olmadan) kendi irâdesi ile, 'Elhamdulillahi Rabbil-Âlemîn' (Hamd, Âlemlerin
Rabbi olan Allah'a mahsustur) derse, bu sözle ona otuz sevap verilir ve ondan
otuz (küçük) günah silinir."1


Ebû Mâlik el-Eş'arî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
"Abdest, îmânın2

yarısıdır.'Elhamdulillah' (ecri büyük olduğundan dolayı
kıyâmet günü amellerin tartıldığı) terâziyi doldurur. 'Subhanallah' ve
'Elhamdulillah', (sahip olduğu büyük ecirden dolayı, cisim olarak takdir edilmiş
olsa idi) göklerle yer arasındaki mesafeyi doldururdu. Namaz nûrdur (ondan
aydınlanıldığı gibi,sahibini günahlardan, çirkinliklerden, kötülüklerden alıkor ve
onu doğruya iletir).
3
Sadaka, burhandır (delildir)4
. Sabır5
,ışıktır.6
Kur'an, (okur ve
gereği gibi hareket edip ondan faydalanırsan) senin lehine şâhitlik eder,
yoksa senin aleyhine şâhitlik eder. Her insan kendisi için çabalar durur. Kimisi
Allah'a itaat için nefsini satarak onu azaptan kurtarır. Kimisi de şeytan ve
hevâsına uyarak nefsini helâk eder."1

 

Ebû Umâme'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o
şöyle der:
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- dudaklarımı hareket ettirirken
beni görünce bana: 'Ey Ebû Umâme! Dudaklarını niçin hareket ettiriyorsun?
dedi.
Ben: Allah'ı zikrediyorum 'Ey Allah'ın elçisi! dedim.
Bunun üzerine:'Sana, gece ve gündüz yaptığın zikirden daha fazla ve
daha fazîletli olanını haber vereyim mi? diye sordu.
Ben de: 'Evet, ey Allah'ın elçisi! dedim.
Bana: 'Yarattıkları sayısınca Subhânallah, yarattıkları dolusunca
Subhânallah, yerde ve gökte bulunanlar sayısınca Subhânallah, yerde ve
göktekiler dolusunca Subhânallah, Kitab'ının saydıkları sayısınca Subhânallah,
1 Müslim

 

Kitab'ının saydıkları dolusunca Subhânallah, her şey sayısınca Subhânallah,
her şey dolusunca Subhânallah, yarattıkları sayısınca Elhamdulillah,
yarattıkları dolusunca Elhamdulillah, yerde ve gökte bulunanlar sayısınca
Elhamdulillah, Kitab'ının saydıkları sayısınca Elhamdulillah, her şey sayısınca
Elhamdulillah, her şey dolusunca 'Elhamdulillah' dersin, buyurdu."1


Ebû Musa el-Eş'arî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre,
o şöyle demiştir:
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bana: 'Sana cennet
hazinelerinden olan bir sözü veya cennet hazinelerinden olan bir hazineyi
göstereyim mi? diye buyurdu.
Ben de: 'Evet, dedim'.
Buyurdu ki: 'Lâ havle velâ kuvvete illâ billah' (Güç ve kuvvet, ancak
Allah'tandır)."2

 

Mü'minlerin annesi Cüveyriye'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet
olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sabah namazını
kılınca sabah erkenden, Cüveyriye namaz kıldığı yerde olduğu halde onun
yanından ayrıldı. Sonra kuşluk vakti döndüğünde onu aynı yerde otururken
görünce ona:
'Sen, hâlâ seni bıraktığım hal üzere misin? diye sordu.
(Cüveyriye): 'Evet, dedim'.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
'Hiç şüphe yok ki senin yanından ayrıldıktan sonra dört sözü üçer defa
söyledim. Şayet bu sözler, (sevap olarak) senin şu ana kadar söylediğin
sözlerle tartılmış olsaydı, bu dört söz senin söylediğin sözlere daha ağır gelirdi.
(Bu sözler:) 'Subhânallahi ve bihamdihi, adede halkıhi ve ridâ nefsihi ve zinete
arşihi ve midâde kelimâtih. (Allahım! Sana hamd ederek, bütün yarattıklarının
sayısınca,nefsin râzı oluncaya kadar, arşının ağırlığınca ve sözlerinin
miktarınca, seni bütün noksanlıklardan tenzîh ederim)."1

 

Ebû Tâlib'in kızı Ümmü Hâni'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet
olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
'Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- birgün yanıma uğradı. Ona
dedim ki:
'Ey Allah'ın elçisi! Artık yaşlandım, güç ve takatten düştüm' veya buna
benzer şeyler söyledi.
(Ümmü Hâni): 'Oturduğum halde yapabileceğim bir ameli yapmamı
bana emret' dedim. Buyurdu ki:
'Yüz defa 'Subhânallah' dersin. Hiç şüphe yok ki böyle demen, senin için
(ecir olarak) İsmâil -aleyhisselâm-'ın soyundan yüz tane köleyi hürriyetine
kavuşturmana denktir. Yüz defa 'Elhamdulillah' dersin. Hiç şüphe yok ki böyle
demen, senin için sırtına eyer, ağzına da gem vurulmuş yüz tane atı, (ecir
olarak) Allah yolunda (cihadda) kullanmana denktir. Yüz defa 'Allahu Ekber'
dersin. Hiç şüphe yok ki böyle demen, senin için haremde (Mekke'de)
kurban edilmek üzere takdim olunan ve Allah tarafından kabul olunan yüz
tane deveyi, (ecir olarak) kurban etmene denktir. Yüz defa 'Lâ ilâhe illallah'
dersin.
İbn-i Halef der ki:
"Zannedersem Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle de buyurdu:
'(Ecir olarak) gök ile yer arasındaki mesafeyi doldurur. Senin yaptığın amelin
benzerini yapan dışında, o gün hiç kimsenin ameli Allah'a arz edilmeyecektir.

 


 Bu kitapçıkta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in ve kolay ama karşılığında sahibine büyük ecirler kazandıran altın değerindeki sözlerinden bazılarını bulacaksınız.سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 279.2 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Bazı Hazineleri

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Bazı Hazineleri
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمدبن مسلم شاهين - Mohammed bin Muslim Shahin

كتب محمدبن مسلم شاهين ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Bazı Hazineleri ❝ ❞ Meleklere Icirc m acirc n ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❱. المزيد..

كتب محمدبن مسلم شاهين
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام
حكمةالتنمية البشريةالقرآن الكريمقراءة و تحميل الكتببرمجة المواقعكتابة على تورتة مناسبات وأعيادأسمك عالتورتهتورتة عيد الميلادكتب السياسة والقانونكتابة على تورتة الزفافكتب قصص و رواياتFacebook Text Artكورسات مجانيةOnline يوتيوبكتابة أسماء عالصورالمساعدة بالعربيSwitzerland United Kingdom United States of Americaزخرفة توبيكات زخرفة أسامي و أسماء و حروف..معنى اسمالطب النبويالكتابة عالصورحروف توبيكات مزخرفة بالعربيكتب تعلم اللغاتكتب التاريخكتب الأدبمعاني الأسماءاصنع بنفسككتب الطبخ و المطبخ و الديكوركتب الروايات والقصصخدماتكتابة على تورتة الخطوبةكتب اسلاميةكورسات اونلايناقتباسات ملخصات كتبزخرفة الأسماءالكتب العامةكتب القانون والعلوم السياسيةتورتة عيد ميلادشخصيات هامة مشهورةمعاني الأسماءحكم قصيرةكتب للأطفال مكتبة الطفل