❞ كتاب Tevhid za omladinu i početnike ❝  ⏤ عبدالعزيزبن محمد ال عبداللطيف

❞ كتاب Tevhid za omladinu i početnike ❝ ⏤ عبدالعزيزبن محمد ال عبداللطيف

Zahvala pripada Allahu, Njega hvalimo, od Njega
pomoć i oprost tražimo, Njemu se kajemo i Njemu se
utječemo od zla nas samih i naših loših djela. Koga Allah
uputi niko ga u zabludu odvesti neće, a koga On u
zabludu odvede niko ga uputiti neće. Svjedočim da nema
drugog boga osim Allaha Jedinog, Koji sudruga nema, i
svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Neka
je Allahov salavat i selam njemu, njegovoj časnoj
porodici i ashabima.
Kako je velika odgovornost upućivanja ljudi
dobru i ukazivanja na Pravi put, i kolika je Allahova
blagodat da se čovjek nađe u skupini Allahovih čestitih
robova, koji postupaju u skladu sa Njegovim šerijatom
(zakonom), slijedeći u tome Njegovog poslanika
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Želja nam je,
kada govorimo o tome, da naglasimo svakom ko radi na
polju daveta i podučavanja islamu da bude u svom nijjetu
iskren prema Allahu. Tako će učitelj nastojati da obavi
svoj zadatak na način koji će ostvariti očekivane ciljeve
predviđene planom i programom. A učenik je svjestan dakroz ove nauke koje uči sadi u sebi sadnicu koja će dati
plemenite plodove, svjetlo i uputu, te da se od njega
očekuje trud, čvrsta volja, rad na povećanju i traganju za
znanjem.
Nastojali smo, praveći ovaj plan i program,
pripremiti nužne teme koje odgovaraju nivou učenika.
Obzirom da se ove teme uče samo u jednoj godini,
nastojali smo obuhvatiti temeljne šerijatske znanosti i ono
što svaki musliman mora znati, izlažući tematiku na
jednostavan način, jasnim izrazima, čime se ostvaruje cilj
ne ostavljajući nedoumice kod učenika.
Knjiga Tevhid za omladinu i početnike koju je
napisao doktor Abdulaziz ibn Muhammed al Abdullatif
ostvaruje ove ideje, jer ukratko obrađuje, na
argumentovan način, najvažnije teme tevhida
pojašnjavajući vrste širka koje negiraju tevhid i
povezanost toga sa vjerovanjem, proučavajući suštinu
imana i ruknove od kojih se sastoji, kao i velike moralne
utiske i posljedice koje iz toga proizilaze na dunjaluku i
Ahiretu.
Uspješan učitelj je onaj koji oblikuje učenička
shvatanja kroz nastavni program i budi kod njih žudnju za
povećanjem znanja i razumijevanjem lekcija na ispravan
način. S te strane će nastojati da primjene naučeno, onako

Ova knjiga sadrži sažeto objašnjenje vjerovanja jednog muslimana, uz navođenje dokaza iz Kur’ana i Sunneta za svaki postulat tog vjerovanja.
عبدالعزيزبن محمد ال عبداللطيف -
سمه و نشأته:

عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. ولد في الرياض سنة 1380 هـ

المؤهلات العلمية:

تخرّج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين بالرياض سنة 1403/1404هـ .
حصل على درجة الماجستير في تخصص العقيدة سنة 1407 هـ بتقدير ممتاز.
حصل على درجة الدكتوراه في تخصص العقيدة سنة 1414 هـ مع مرتبة الشرف الأولى.

أعماله و مناصه:

درّس جملة من متون وكتب العقيدة مثل: (كتاب التوحيد , وفتح المجيد , والحموية , والعبودية , والتدمرية، ولمعة الاعتقاد، وعقيدة السلف للصابوني، والعقيدة الطحاوية وغيرها.
المشاركة في إعداد مناهج دراسية في العقيدة. فشارك في إعداد مناهج قسم العقيدة وموادها سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا. وشارك ضمن فريق تأليف العلوم الشرعية للمرحلة الثانوية بوزارة التربية والتعليم.
شارك في تحكيم وفحص جملة من الكتب والأبحاث .
أشرف و ناقش عدة رسائل علمية لنيل درجة الماجستير .
عضو هيئة التحرير ووحدة الدراسات لمجلة البيان .
عضو الهيئة الاستشارية لمجلة وموقع الصوفية.
له أكثر من 29 كتاباً وقد طُبعت هذه الكتب عدة طبعات، بمدار الوطن , ومكتبة الرشد , كما طبعت وزارة الشؤون الإسلامية كتاب مقرر التوحيد للناشئين، وترجم إلى عدة لغات، وطبعت رئاسة الإفتاء كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب .
وله أكثر من 104 مقالاً ، وأكتر من 55 جواباً ، وأكثر من 13 بيانات شارك في توقيعها .
له عدد كبير من المواد الصوتية ( 9 دروس, و 15 مادة مابين ندوات ، ومحاضرات , ومواد منوعة ) معظمها من إصدار تسجيلات التقوى الإسلامية.


❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Tevhid za omladinu i početnike ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة البوسنية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Tevhid za omladinu i početnike

2015م - 1442هـ
Zahvala pripada Allahu, Njega hvalimo, od Njega
pomoć i oprost tražimo, Njemu se kajemo i Njemu se
utječemo od zla nas samih i naših loših djela. Koga Allah
uputi niko ga u zabludu odvesti neće, a koga On u
zabludu odvede niko ga uputiti neće. Svjedočim da nema
drugog boga osim Allaha Jedinog, Koji sudruga nema, i
svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Neka
je Allahov salavat i selam njemu, njegovoj časnoj
porodici i ashabima.
Kako je velika odgovornost upućivanja ljudi
dobru i ukazivanja na Pravi put, i kolika je Allahova
blagodat da se čovjek nađe u skupini Allahovih čestitih
robova, koji postupaju u skladu sa Njegovim šerijatom
(zakonom), slijedeći u tome Njegovog poslanika
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Želja nam je,
kada govorimo o tome, da naglasimo svakom ko radi na
polju daveta i podučavanja islamu da bude u svom nijjetu
iskren prema Allahu. Tako će učitelj nastojati da obavi
svoj zadatak na način koji će ostvariti očekivane ciljeve
predviđene planom i programom. A učenik je svjestan dakroz ove nauke koje uči sadi u sebi sadnicu koja će dati
plemenite plodove, svjetlo i uputu, te da se od njega
očekuje trud, čvrsta volja, rad na povećanju i traganju za
znanjem.
Nastojali smo, praveći ovaj plan i program,
pripremiti nužne teme koje odgovaraju nivou učenika.
Obzirom da se ove teme uče samo u jednoj godini,
nastojali smo obuhvatiti temeljne šerijatske znanosti i ono
što svaki musliman mora znati, izlažući tematiku na
jednostavan način, jasnim izrazima, čime se ostvaruje cilj
ne ostavljajući nedoumice kod učenika.
Knjiga Tevhid za omladinu i početnike koju je
napisao doktor Abdulaziz ibn Muhammed al Abdullatif
ostvaruje ove ideje, jer ukratko obrađuje, na
argumentovan način, najvažnije teme tevhida
pojašnjavajući vrste širka koje negiraju tevhid i
povezanost toga sa vjerovanjem, proučavajući suštinu
imana i ruknove od kojih se sastoji, kao i velike moralne
utiske i posljedice koje iz toga proizilaze na dunjaluku i
Ahiretu.
Uspješan učitelj je onaj koji oblikuje učenička
shvatanja kroz nastavni program i budi kod njih žudnju za
povećanjem znanja i razumijevanjem lekcija na ispravan
način. S te strane će nastojati da primjene naučeno, onako

Ova knjiga sadrži sažeto objašnjenje vjerovanja jednog muslimana, uz navođenje dokaza iz Kur’ana i Sunneta za svaki postulat tog vjerovanja. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Zahvala pripada Allahu, Njega hvalimo, od Njega
pomoć i oprost tražimo, Njemu se kajemo i Njemu se
utječemo od zla nas samih i naših loših djela. Koga Allah
uputi niko ga u zabludu odvesti neće, a koga On u
zabludu odvede niko ga uputiti neće. Svjedočim da nema
drugog boga osim Allaha Jedinog, Koji sudruga nema, i
svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Neka
je Allahov salavat i selam njemu, njegovoj časnoj
porodici i ashabima.
Kako je velika odgovornost upućivanja ljudi
dobru i ukazivanja na Pravi put, i kolika je Allahova
blagodat da se čovjek nađe u skupini Allahovih čestitih
robova, koji postupaju u skladu sa Njegovim šerijatom
(zakonom), slijedeći u tome Njegovog poslanika
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Želja nam je,
kada govorimo o tome, da naglasimo svakom ko radi na
polju daveta i podučavanja islamu da bude u svom nijjetu
iskren prema Allahu. Tako će učitelj nastojati da obavi
svoj zadatak na način koji će ostvariti očekivane ciljeve
predviđene planom i programom. A učenik je svjestan da

 

kroz ove nauke koje uči sadi u sebi sadnicu koja će dati
plemenite plodove, svjetlo i uputu, te da se od njega
očekuje trud, čvrsta volja, rad na povećanju i traganju za
znanjem.
Nastojali smo, praveći ovaj plan i program,
pripremiti nužne teme koje odgovaraju nivou učenika.
Obzirom da se ove teme uče samo u jednoj godini,
nastojali smo obuhvatiti temeljne šerijatske znanosti i ono
što svaki musliman mora znati, izlažući tematiku na
jednostavan način, jasnim izrazima, čime se ostvaruje cilj
ne ostavljajući nedoumice kod učenika.
Knjiga Tevhid za omladinu i početnike koju je
napisao doktor Abdulaziz ibn Muhammed al Abdullatif
ostvaruje ove ideje, jer ukratko obrađuje, na
argumentovan način, najvažnije teme tevhida
pojašnjavajući vrste širka koje negiraju tevhid i
povezanost toga sa vjerovanjem, proučavajući suštinu
imana i ruknove od kojih se sastoji, kao i velike moralne
utiske i posljedice koje iz toga proizilaze na dunjaluku i
Ahiretu.
Uspješan učitelj je onaj koji oblikuje učenička
shvatanja kroz nastavni program i budi kod njih žudnju za
povećanjem znanja i razumijevanjem lekcija na ispravan
način. S te strane će nastojati da primjene naučeno, onako

 

kako to diktira obrazovna odgovornost. Ogromna je
obaveza stavljena na pleća daija i učitelja, a ona se ne
može ostvariti osim zajedničkim trudom predavača i
učenika, uz prisustvo sredstava koja olakšavaju shvatanje,
poput udžbenika, pribora za podučavanje i tome slično.
Allaha Uzvišenog molimo da Odjel za nauku pri
Organizaciji "Islamski vakuf" učini uspješnim u izboru i
ponudi, i molimo Ga da pomogne i nadahne učitelja i
učenika da upotpune sve neophodno za ostvarenje
plemenitog cilja u širenju šerijatskog znanja i objašnjenju
istine.
Naš cilj je Allahovo zadovoljstvo, neka je salavat
i selam na našeg poslanika Muhammeda.

Odjel za nauku

Opće smjernice

 

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat
i selam najčasnijem Vjerovjesniku i Poslaniku,
njegovoj porodici i svim njegovim ashabima.
Ova knjiga obrađuje akaidske teme na način koji
odgovara početnom stepenu uz nastojanje da se
ukratko prikažu najvažnija pitanja tevhida jasnim
izrazima, shodno tom stepenu, a obuhvata i skupinu
dokaza vezanih za pitanja tevhida. Svi ti podaci su
lijepo prikazani i raspoređeni uz ukazivanje na neke
odgojne i moralne strane vezane za to gradivo. Knjiga
je prilagođena za podučavanje omladine i početnika.
Molim Svemogućeg Allaha da učini ovo djelo
korisnim i iskrenim, u ime Allaha, podari bereket u
trudu onih koji rade za islam, opskrbi ih lijepom
namjerom i da ih učini od onih koji slijede istinu.
Neka je salavat i selam našem poslaniku
Muhammedu, njegovoj porodici i svim ashabima.

 

 


 Ova knjiga sadrži sažeto objašnjenje vjerovanja jednog muslimana, uz navođenje dokaza iz Kur’ana i Sunneta za svaki postulat tog vjerovanja.سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.2 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Tevhid za omladinu i početnike

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Tevhid za omladinu i početnike
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالعزيزبن محمد ال عبداللطيف - Abdul Aziz Mohammed Al Abdullatif

كتب عبدالعزيزبن محمد ال عبداللطيف سمه و نشأته: عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. ولد في الرياض سنة 1380 هـ المؤهلات العلمية: تخرّج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين بالرياض سنة 1403/1404هـ . حصل على درجة الماجستير في تخصص العقيدة سنة 1407 هـ بتقدير ممتاز. حصل على درجة الدكتوراه في تخصص العقيدة سنة 1414 هـ مع مرتبة الشرف الأولى. أعماله و مناصه: درّس جملة من متون وكتب العقيدة مثل: (كتاب التوحيد , وفتح المجيد , والحموية , والعبودية , والتدمرية، ولمعة الاعتقاد، وعقيدة السلف للصابوني، والعقيدة الطحاوية وغيرها. المشاركة في إعداد مناهج دراسية في العقيدة. فشارك في إعداد مناهج قسم العقيدة وموادها سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا. وشارك ضمن فريق تأليف العلوم الشرعية للمرحلة الثانوية بوزارة التربية والتعليم. شارك في تحكيم وفحص جملة من الكتب والأبحاث . أشرف و ناقش عدة رسائل علمية لنيل درجة الماجستير . عضو هيئة التحرير ووحدة الدراسات لمجلة البيان . عضو الهيئة الاستشارية لمجلة وموقع الصوفية. له أكثر من 29 كتاباً وقد طُبعت هذه الكتب عدة طبعات، بمدار الوطن , ومكتبة الرشد , كما طبعت وزارة الشؤون الإسلامية كتاب مقرر التوحيد للناشئين، وترجم إلى عدة لغات، وطبعت رئاسة الإفتاء كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وله أكثر من 104 مقالاً ، وأكتر من 55 جواباً ، وأكثر من 13 بيانات شارك في توقيعها . له عدد كبير من المواد الصوتية ( 9 دروس, و 15 مادة مابين ندوات ، ومحاضرات , ومواد منوعة ) معظمها من إصدار تسجيلات التقوى الإسلامية. ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Tevhid za omladinu i početnike ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالعزيزبن محمد ال عبداللطيف
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام
Switzerland United Kingdom United States of Americaبرمجة المواقعحروف توبيكات مزخرفة بالعربياصنع بنفسككتابة على تورتة مناسبات وأعيادكتب الروايات والقصصمعنى اسمكتب التاريختورتة عيد ميلاداقتباسات ملخصات كتبكورسات مجانيةكتب الأدبكتب للأطفال مكتبة الطفلكتب القانون والعلوم السياسيةكتابة على تورتة الزفافكتابة أسماء عالصورمعاني الأسماءكورسات اونلاينكتابة على تورتة الخطوبة زخرفة أسامي و أسماء و حروف..كتب اسلاميةالكتابة عالصورFacebook Text Artالكتب العامةكتب تعلم اللغاتقراءة و تحميل الكتبكتب الطبخ و المطبخ و الديكورOnline يوتيوبحكم قصيرةخدماتالقرآن الكريممعاني الأسماءزخرفة توبيكاتكتب قصص و رواياتحكمةشخصيات هامة مشهورةالمساعدة بالعربيالطب النبويأسمك عالتورتهتورتة عيد الميلادالتنمية البشريةزخرفة الأسماءكتب السياسة والقانون