❞ كتاب دین ستیزی نافرجام ❝  ⏤ مصطفی حسینی طباطبایی

❞ كتاب دین ستیزی نافرجام ❝ ⏤ مصطفی حسینی طباطبایی


بررسی تحلیلی و نقد کتاب «تولدی دیگر» اثر «شجاع الدین شفا» می‌باش کتاب مذکور که با هدف تخطئه ادیان توحیدی به رشته تحریر درآمده یهودیت، مسیحیت و اسلام و آموزه‌های دینی و اخلاقی آنها را یکسره دروغ و افسانه پنداشته است و نویسنده اثرِ حاضر، با استفاده از منابع گوناگون تاریخی و حدیثی و بهره‌گیری از آیات قرآن، انجیل و تورات می‌کوشد تا نادرستی قضاوت‌ها و انگاره‌های «تولدی دیگر» را اثبات نمای وی بحث را با نقش و جایگاه خداوند در آیین‌های توحیدی آغاز کرده و سپس رویکرد کتاب‌های مقدس را به موسی، عیسی و محمد و صلوات الله علیهم أجمعین بیان می‌کن ماجرای آفرینش در ادیان توحیدی و شباهت و همسویی آموزه‌ها و انگاره‌های آنها مباحثی است که در فصل‌های بعدی دنبال می‌شود، کتاب با بیان تناقض‌ها و تحریف‌های تاریخی در کتاب تولدی دیگر، پایان می‌پذیر
مصطفی حسینی طباطبایی - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ دعوت مسیحیان به توحید در پرتو تعالیم قرآن و انجیل ❝ ❞ بازنگری در معانی قرآن ❝ ❞ بررسی روایات ساختگی در کتب حدیث ❝ ❞ نقد آراء ابن سینا در الهیات ❝ ❞ نقد آثار خاور شناسان ❝ ❞ خیانت در گزارش تاریخ ❝ ❞ بررسی آراء اخباری و اصولی ❝ ❞ حقارت سلمان رشدی ❝ ❞ دین ستیزی نافرجام ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
دین ستیزی نافرجام


بررسی تحلیلی و نقد کتاب «تولدی دیگر» اثر «شجاع الدین شفا» می‌باش کتاب مذکور که با هدف تخطئه ادیان توحیدی به رشته تحریر درآمده یهودیت، مسیحیت و اسلام و آموزه‌های دینی و اخلاقی آنها را یکسره دروغ و افسانه پنداشته است و نویسنده اثرِ حاضر، با استفاده از منابع گوناگون تاریخی و حدیثی و بهره‌گیری از آیات قرآن، انجیل و تورات می‌کوشد تا نادرستی قضاوت‌ها و انگاره‌های «تولدی دیگر» را اثبات نمای وی بحث را با نقش و جایگاه خداوند در آیین‌های توحیدی آغاز کرده و سپس رویکرد کتاب‌های مقدس را به موسی، عیسی و محمد و صلوات الله علیهم أجمعین بیان می‌کن ماجرای آفرینش در ادیان توحیدی و شباهت و همسویی آموزه‌ها و انگاره‌های آنها مباحثی است که در فصل‌های بعدی دنبال می‌شود، کتاب با بیان تناقض‌ها و تحریف‌های تاریخی در کتاب تولدی دیگر، پایان می‌پذیر .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

پيشگفتار............................................................................................3
«سرآغاز».........................................................................................13
«خدا در آئينهاي توحيدي».................................................................41
پيامبران در آئينهاي توحيدي.............................................................71
«كتابهاي توحيدي» ..........................................................................91
«ماجراي آفرينش در اديان توحيدي» .................................................. 127
شباهت و همسويي در اديان توحيدي ................................................. 139
«قوانين حقوقي در آئينهاي توحيدي»................................................ 149
تناقضها و تحريفها در كتاب تولّدي ديگر........................................... 159
دين فردا ....................................................................................... 166
كتابنامه .........................................................................................175
فهرست اعلام (افراد)......................................................................... 179
فهرست اعلام (جاها)......................................................................... 185


يكي از دوستان كتابي را كه اخيراً از اروپا رسيده به من نشان داد و خواست تا پاسخي
بدان دهم. كتاب مزبور «تولّدي ديگر» نام دارد و در خـرده گيـري از سـاحت اديـان الهـي
نگاشته شده است. اين جانب پيش از اين كتابي بـا عنـوان «خيانـت در گـزارش تـاريخ »
نوشتهام و در خلال آن، كتاب «بيست و سه سال%2raquo; را نقد نمودهام و همچنين به «نقـد آثـار
خاورشناسان» دست زدهام و با آثاري كه بـر ضـد ديانـت يـا در رد اسـلام نگاشـته شـده
آشنايي دارم و خود را موظّف به دفاع از حقيقت دين (نه رفتار متـدين نماهـا)! مـي دانـم.
بنابراين به دوستم پاسخ مثبت دادم و بر آن شدم تا كتاب «تولّدي ديگر» را با دقّت بخوانم
و در ترازوي نقد نهم.
با خواندن كتاب مزبور كه اثر آقاي شجاع الدين شفا است دريافتم كه دشـمنان ديانـت
در بيدقّتي و ناآگاهي از حقيقت دين، چقـدر شـبيه يكديگرنـد و بـه قـول قـرآن مجيـد:
﴿ ﴾و بر خلاف كساني كه از خواندن اينگونـه كتـاب هـا، پريشـان خـاطر
ميشوند، بيش از پيش به اسلام عزيز دلباختم و خطاب به قرآن كريم گفتم:
به رغم مدعياني كه منع عشق كنند جمال چهرة تو حجت موجـه مـا اسـت
ايرادهاي آقاي شفا به ويژه از اسلام، نزد صرّافان فنّ اسلامشناسي، حقّـاً بسـيار دور از
انصاف و بدون وقوف از ژرفاي اين آئين خدايي صورت گرفته است. من گمان نميكردم
كه از دست دادن «معاونت فرهنگي دربار پهلوي» جناب شفا را تا اين اندازه آشفته خـاطر
سازد كه به سقوط گاه رزم با پيامبران خدا قدم گذارند! و البته بارها ثابت شده است كـه :
F«0 رِعص قالْح عارص نم«
1
.

 

 

 

 بررسی تحلیلی و نقد کتاب «تولدی دیگر» اثر «شجاع الدین شفا» می‌باش کتاب مذکور که با هدف تخطئه ادیان توحیدی به رشته تحریر درآمده یهودیت، مسیحیت و اسلام و آموزه‌های دینی و اخلاقی آنها را یکسره دروغ و افسانه پنداشته است و نویسنده اثرِ حاضر، با استفاده از منابع گوناگون تاریخی و حدیثی و بهره‌گیری از آیات قرآن، انجیل و تورات می‌کوشد تا نادرستی قضاوت‌ها و انگاره‌های «تولدی دیگر» را اثبات نمای وی بحث را با نقش و جایگاه خداوند در آیین‌های توحیدی آغاز کرده و سپس رویکرد کتاب‌های مقدس را به موسی، عیسی و محمد و صلوات الله علیهم أجمعین بیان می‌کن ماجرای آفرینش در ادیان توحیدی و شباهت و همسویی آموزه‌ها و انگاره‌های آنها مباحثی است که در فصل‌های بعدی دنبال می‌شود، کتاب با بیان تناقض‌ها و تحریف‌های تاریخی در کتاب تولدی دیگر، پایان می‌پذیرحجم الكتاب عند التحميل : 1.1 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة دین ستیزی نافرجام

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل دین ستیزی نافرجام
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
مصطفی حسینی طباطبایی - Mustafa Hosni Tabatbay

كتب مصطفی حسینی طباطبایی ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ دعوت مسیحیان به توحید در پرتو تعالیم قرآن و انجیل ❝ ❞ بازنگری در معانی قرآن ❝ ❞ بررسی روایات ساختگی در کتب حدیث ❝ ❞ نقد آراء ابن سینا در الهیات ❝ ❞ نقد آثار خاور شناسان ❝ ❞ خیانت در گزارش تاریخ ❝ ❞ بررسی آراء اخباری و اصولی ❝ ❞ حقارت سلمان رشدی ❝ ❞ دین ستیزی نافرجام ❝ ❱. المزيد..

كتب مصطفی حسینی طباطبایی

كتب شبيهة بـ دین ستیزی نافرجام:

قراءة و تحميل كتاب دین در خدمت مردم PDF

دین در خدمت مردم PDF

قراءة و تحميل كتاب دین در خدمت مردم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دین اسلام کے محاسن PDF

دین اسلام کے محاسن PDF

قراءة و تحميل كتاب دین اسلام کے محاسن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دین حق PDF

دین حق PDF

قراءة و تحميل كتاب دین حق PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دین کے تین اہم اصول PDF

دین کے تین اہم اصول PDF

قراءة و تحميل كتاب دین کے تین اہم اصول PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب دین در چالش سنت و مدرنیسم PDF

دین در چالش سنت و مدرنیسم PDF

قراءة و تحميل كتاب دین در چالش سنت و مدرنیسم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب خلفاي راشدین از خلافت تا شهادت PDF

خلفاي راشدین از خلافت تا شهادت PDF

قراءة و تحميل كتاب خلفاي راشدین از خلافت تا شهادت PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب اهل مدینه و منافقان از دیدگاه قرآن و سنت و گفتار اهل بیت PDF

اهل مدینه و منافقان از دیدگاه قرآن و سنت و گفتار اهل بیت PDF

قراءة و تحميل كتاب اهل مدینه و منافقان از دیدگاه قرآن و سنت و گفتار اهل بیت PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب مختصر منہاج القاصدین PDF

مختصر منہاج القاصدین PDF

قراءة و تحميل كتاب مختصر منہاج القاصدین PDF مجانا