❞ كتاب Itikaf ❝  ⏤ الودين بيزتش

❞ كتاب Itikaf ❝ ⏤ الودين بيزتش

Prije nego počnemo sa spominjanjem osnovnih propisa koji se
vezuju za i'tikaf, čovjekov boravak-povlačenje- u džamiji, potrebno
je spomenuti neke koristi koje nosi sa sobom ovaj ibadet i faktore
koji ukazuju na njegovu bitnost, nebi li se u onima koji imaju
mogućnost probudila želja za oživljavanjem ovog zapostavljenog
sunneta Allahovog Poslanika. Mnogo je faktora koji ukazuju na
bitnost ovog ibadeta, spomenut ću samo neke od njih kako se ovaj
tekst ne bi pretvorio u studiju.
Faktori koji ukazuju na bitnost i vrijednost ovog ibadeta.
Da ne postoji drugi faktor koji ukazuje na bitnost ovog ibadeta osim
da je to idealan način da čovjek traži noć lejletl-kadr, to bi bilo više
nego dovoljno da se čovjek odluči na taj ibadet, znajući kolika je
vrijednost noći lejletul-kadr.
Na bitnost ovog ibadeta ukazuje i to da je to bila neprestana praksa
Allahovog Poslanika. Allahov Poslanik je svake godine provodio
određen broj dana u i'tikafu.
Boravkom u i'tikafu postač čuva svoj post od svega što će umanjiti
njegovu nagradu. Postač u i'tikafu ima dovoljno vremena da posveti
pažnju samoobračunu, godišnjem inventaru djela, ima dovoljno
vremena da razmisli o grijesima koje je počinio tokom godine i da se
u tim mubarek noćima iskreno pokaje za počinjene grijehe.I'tikaf je idealna prilika da se čovjek privikne na činjenje ibadeta, da
se privikne na ostavljanje grijeha koje svakodnevno čini, da se
čovjek navikne na maksimalno iskorištavanje vremena u činjenju
dobrih djela.
I'tikaf je idealna prilika da se čovjek „osami sa Gospodarom“, da se
zapita kakva je njegova veza sa Gospodarom, da li je pokoran,
zahvalan na svim blagodatima, da li je ispunio emanet nošenja
Islama na svojim plećima i dr.
To su samo neki faktori koji bi trebali da pozitivno djeluju na osobu
koja razmišlja o ovom ibadetu, a i na one koje nisu razmišljale o
njemu da počnu da razmišljaju o ovom velikom i višestrano
korisnom ibadetu. Žalosno je da velik broj muslimana godinu dana
unaprijed planira kako će godišnji odmor provesti negdje na moru ili
obilazeći neka turistička znamenja, a malo je onih koji svoj godišnji
odmor, ili dio njega, provode u i'tikafu ili odlazeći na umru, pa da se
iz tih ibadeta vrate čisti od grijeha i spremni da nastave borbu sa
svakodnevnim problemima. Da to bude njihovo duhovno
pročišćenje koje će biti dopunsko gorivu u savladavanju životnih
nedaća i problema.
SAŽETAK FIKhSKIH PROPISA VEZANIH ZA I'TIKAF
Mnogo je propisa koje islamski učenjaci spominju vezano za i'tikaf,
u ovoj kraćoj studiji spomenut ćemo neke, najbitnije i najosnovnije,
one koje bi mogle da budu potrebni svakom onom ko se odluči da
oživi ovaj zapostavljeni sunnet Allahovog Poslanika. Maksimalno
ću se tokom pisanja truditi da propisi budu pojašnjeni na način koji
će biti razuman svim vrstama ljudi; i onima koji znaju nešto o ovjoj
tematici i onima koji se prvi put susreću sa ovom tematikom.
Šta je to i'tikaf?
Itikaf je boravak u džamiji –određeni vrmenski period- s namjerom
obožavanja Allaha i pokrnosti Njemu..

Pojasnio je pisac propise itikafa te kako se obavlja i način iskorištavanja vremena na najbolji način inače a posebno u mjesecu Ramazanu.
الودين بيزتش - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Tajne posta ❝ ❞ Itikaf ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة البوسنية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Itikaf

2008م - 1442هـ
Prije nego počnemo sa spominjanjem osnovnih propisa koji se
vezuju za i'tikaf, čovjekov boravak-povlačenje- u džamiji, potrebno
je spomenuti neke koristi koje nosi sa sobom ovaj ibadet i faktore
koji ukazuju na njegovu bitnost, nebi li se u onima koji imaju
mogućnost probudila želja za oživljavanjem ovog zapostavljenog
sunneta Allahovog Poslanika. Mnogo je faktora koji ukazuju na
bitnost ovog ibadeta, spomenut ću samo neke od njih kako se ovaj
tekst ne bi pretvorio u studiju.
Faktori koji ukazuju na bitnost i vrijednost ovog ibadeta.
Da ne postoji drugi faktor koji ukazuje na bitnost ovog ibadeta osim
da je to idealan način da čovjek traži noć lejletl-kadr, to bi bilo više
nego dovoljno da se čovjek odluči na taj ibadet, znajući kolika je
vrijednost noći lejletul-kadr.
Na bitnost ovog ibadeta ukazuje i to da je to bila neprestana praksa
Allahovog Poslanika. Allahov Poslanik je svake godine provodio
određen broj dana u i'tikafu.
Boravkom u i'tikafu postač čuva svoj post od svega što će umanjiti
njegovu nagradu. Postač u i'tikafu ima dovoljno vremena da posveti
pažnju samoobračunu, godišnjem inventaru djela, ima dovoljno
vremena da razmisli o grijesima koje je počinio tokom godine i da se
u tim mubarek noćima iskreno pokaje za počinjene grijehe.I'tikaf je idealna prilika da se čovjek privikne na činjenje ibadeta, da
se privikne na ostavljanje grijeha koje svakodnevno čini, da se
čovjek navikne na maksimalno iskorištavanje vremena u činjenju
dobrih djela.
I'tikaf je idealna prilika da se čovjek „osami sa Gospodarom“, da se
zapita kakva je njegova veza sa Gospodarom, da li je pokoran,
zahvalan na svim blagodatima, da li je ispunio emanet nošenja
Islama na svojim plećima i dr.
To su samo neki faktori koji bi trebali da pozitivno djeluju na osobu
koja razmišlja o ovom ibadetu, a i na one koje nisu razmišljale o
njemu da počnu da razmišljaju o ovom velikom i višestrano
korisnom ibadetu. Žalosno je da velik broj muslimana godinu dana
unaprijed planira kako će godišnji odmor provesti negdje na moru ili
obilazeći neka turistička znamenja, a malo je onih koji svoj godišnji
odmor, ili dio njega, provode u i'tikafu ili odlazeći na umru, pa da se
iz tih ibadeta vrate čisti od grijeha i spremni da nastave borbu sa
svakodnevnim problemima. Da to bude njihovo duhovno
pročišćenje koje će biti dopunsko gorivu u savladavanju životnih
nedaća i problema.
SAŽETAK FIKhSKIH PROPISA VEZANIH ZA I'TIKAF
Mnogo je propisa koje islamski učenjaci spominju vezano za i'tikaf,
u ovoj kraćoj studiji spomenut ćemo neke, najbitnije i najosnovnije,
one koje bi mogle da budu potrebni svakom onom ko se odluči da
oživi ovaj zapostavljeni sunnet Allahovog Poslanika. Maksimalno
ću se tokom pisanja truditi da propisi budu pojašnjeni na način koji
će biti razuman svim vrstama ljudi; i onima koji znaju nešto o ovjoj
tematici i onima koji se prvi put susreću sa ovom tematikom.
Šta je to i'tikaf?
Itikaf je boravak u džamiji –određeni vrmenski period- s namjerom
obožavanja Allaha i pokrnosti Njemu..

Pojasnio je pisac propise itikafa te kako se obavlja i način iskorištavanja vremena na najbolji način inače a posebno u mjesecu Ramazanu. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Prije nego počnemo sa spominjanjem osnovnih propisa koji se
vezuju za i'tikaf, čovjekov boravak-povlačenje- u džamiji, potrebno
je spomenuti neke koristi koje nosi sa sobom ovaj ibadet i faktore
koji ukazuju na njegovu bitnost, nebi li se u onima koji imaju
mogućnost probudila želja za oživljavanjem ovog zapostavljenog
sunneta Allahovog Poslanika. Mnogo je faktora koji ukazuju na
bitnost ovog ibadeta, spomenut ću samo neke od njih kako se ovaj
tekst ne bi pretvorio u studiju.
Faktori koji ukazuju na bitnost i vrijednost ovog ibadeta.
Da ne postoji drugi faktor koji ukazuje na bitnost ovog ibadeta osim
da je to idealan način da čovjek traži noć lejletl-kadr, to bi bilo više
nego dovoljno da se čovjek odluči na taj ibadet, znajući kolika je
vrijednost noći lejletul-kadr.
Na bitnost ovog ibadeta ukazuje i to da je to bila neprestana praksa
Allahovog Poslanika. Allahov Poslanik je svake godine provodio
određen broj dana u i'tikafu.
Boravkom u i'tikafu postač čuva svoj post od svega što će umanjiti
njegovu nagradu. Postač u i'tikafu ima dovoljno vremena da posveti
pažnju samoobračunu, godišnjem inventaru djela, ima dovoljno
vremena da razmisli o grijesima koje je počinio tokom godine i da se
u tim mubarek noćima iskreno pokaje za počinjene grijehe.

 

I'tikaf je idealna prilika da se čovjek privikne na činjenje ibadeta, da
se privikne na ostavljanje grijeha koje svakodnevno čini, da se
čovjek navikne na maksimalno iskorištavanje vremena u činjenju
dobrih djela.
I'tikaf je idealna prilika da se čovjek „osami sa Gospodarom“, da se
zapita kakva je njegova veza sa Gospodarom, da li je pokoran,
zahvalan na svim blagodatima, da li je ispunio emanet nošenja
Islama na svojim plećima i dr.
To su samo neki faktori koji bi trebali da pozitivno djeluju na osobu
koja razmišlja o ovom ibadetu, a i na one koje nisu razmišljale o
njemu da počnu da razmišljaju o ovom velikom i višestrano
korisnom ibadetu. Žalosno je da velik broj muslimana godinu dana
unaprijed planira kako će godišnji odmor provesti negdje na moru ili
obilazeći neka turistička znamenja, a malo je onih koji svoj godišnji
odmor, ili dio njega, provode u i'tikafu ili odlazeći na umru, pa da se
iz tih ibadeta vrate čisti od grijeha i spremni da nastave borbu sa
svakodnevnim problemima. Da to bude njihovo duhovno
pročišćenje koje će biti dopunsko gorivu u savladavanju životnih
nedaća i problema.
SAŽETAK FIKhSKIH PROPISA VEZANIH ZA I'TIKAF
Mnogo je propisa koje islamski učenjaci spominju vezano za i'tikaf,
u ovoj kraćoj studiji spomenut ćemo neke, najbitnije i najosnovnije,
one koje bi mogle da budu potrebni svakom onom ko se odluči da
oživi ovaj zapostavljeni sunnet Allahovog Poslanika. Maksimalno
ću se tokom pisanja truditi da propisi budu pojašnjeni na način koji
će biti razuman svim vrstama ljudi; i onima koji znaju nešto o ovjoj
tematici i onima koji se prvi put susreću sa ovom tematikom.
Šta je to i'tikaf?
Itikaf je boravak u džamiji –određeni vrmenski period- s namjerom
obožavanja Allaha i pokrnosti Njemu.

 

DOKAZI PROPISANOSTI OVOG IBADETA-I'TIKAFA
Na propisanost ovog ibadeta u Islamu ukazuju dokazi Kur'ana,
sunneta Allahovog Poslanika. Prije nego spomenemo argumente koji
ukazuju na propisanost i'tikafa, želio bih da spomenem, koristi radi,
zašto islamski učenjaci uvijek kada počinju da govore o nekom
ibadetu na početku spominju dokaze koji ukazuju na propisanost tog
djela. Odgovor je jednostavan. Kako bi se ova vjera sačuvla od
onoga što nije od nje, od novotarija.
Osnova je da čovjek, ako poziva ljude u činjenje određene stvari
smatrajući da je to ibadet, da je obavezan da za to spomene validan
dokaz, u suprotnom, ibadet u koji poziva nije validan. Islamski
učenjaci su na osnovu dokaza postavili jedno veliko pravilo koje
glasi: “Osnova u činjenu u ibadetima je zabrana, dok je osnova u
običajima dozvola“ To bi značilo, da je zabranjeno smatrati nešto
ibadetom ako ne postoji dokaz koji ukazuje da je to propisano u
Islamu, dok je u običajima suprotno, svaka stvar je dozvoljena sve
dok ne dođe dokaz koji zabranjuje određeni običaj. Zato ćemo naći u
knjigama prava, knjigama svih – pravnih škola- mezheba, da kada
počinju sa određenim poglavljem u kojem govore o nekom ibadetu
spominju dokaze na propisanost tog djela.
Na propisanost ovog ibadeta ukazuju riječi Uzvišenog: “I Ibrahimu
i Ismailu smo naredili: "Hram Moj očistite za one koji ga budu
obilazili, koji budu boravili u i'tikafu i koji budu molitvu obavljali."
Također, riječi Allaha: “Jedite i pijte sve dok ne budete mogli
razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći. Sa
ženama ne smijete imati snošaja dok ste u i’tikafu u džamijama. To
su Allahove granice, i ne približujte im se! Eto tako Allah
objašnjava ljudima propise Svoje da bi se onoga što im je zabranjeno
klonili.“
Što se tiče hadisa koji ukazuju na propisanost i ́tikafa, njih je mnogo
i oni su raznovrsni, neki su u govornoj formi a drugi su lična praksa
Allahovog Poslanika, velik broj njih su zabilježeni u
najvjerodostojni

Jedan od njih je hadis Aiše r.a. da je kazala: “Allahov Poslanik
boravio je u i ́tikafu zadnjih deset dana ramazana, sve dok nije
preselio, zatim su to isto nakon njegove smrti činile njegove
supruge.“(Buhari) Ova dva kur'anska ajeta i spomenuti hadis
nedvosmisleno ukazuju na propisanost ovog ibadet u Islamu.

 

 

 Pojasnio je pisac propise itikafa te kako se obavlja i način iskorištavanja vremena na najbolji način inače a posebno u mjesecu Ramazanu.سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 486.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Itikaf

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Itikaf
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
الودين بيزتش - aloden bezetsh

كتب الودين بيزتش ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Tajne posta ❝ ❞ Itikaf ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❱. المزيد..

كتب الودين بيزتش
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام

كتب شبيهة بـ Itikaf:

قراءة و تحميل كتاب Al kashaafu Mwangaza Katika Adabu Za Itikafu PDF

Al kashaafu Mwangaza Katika Adabu Za Itikafu PDF

قراءة و تحميل كتاب Al kashaafu Mwangaza Katika Adabu Za Itikafu PDF مجانا

كتب اسلاميةشخصيات هامة مشهورة زخرفة أسامي و أسماء و حروف..كورسات مجانيةFacebook Text Artبرمجة المواقعOnline يوتيوبكورسات اونلاينكتب الأدبكتابة أسماء عالصورالكتابة عالصوركتابة على تورتة الزفافكتب الطبخ و المطبخ و الديكورحكمةتورتة عيد ميلاداقتباسات ملخصات كتبكتب التاريخكتابة على تورتة مناسبات وأعيادالطب النبويخدماتكتب القانون والعلوم السياسيةمعاني الأسماءالكتب العامةالمساعدة بالعربيحكم قصيرةكتب للأطفال مكتبة الطفلتورتة عيد الميلادحروف توبيكات مزخرفة بالعربيالقرآن الكريمزخرفة الأسماءاصنع بنفسكمعنى اسمكتب السياسة والقانونSwitzerland United Kingdom United States of Americaمعاني الأسماءزخرفة توبيكاتكتب قصص و رواياتكتب الروايات والقصصقراءة و تحميل الكتبكتب تعلم اللغاتالتنمية البشريةكتابة على تورتة الخطوبةأسمك عالتورته