❞ كتاب گفتگویی با حافظ ❝  ⏤ آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی

❞ كتاب گفتگویی با حافظ ❝ ⏤ آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانیردّیه‌ای است بر دیوان حافظ و اخلاق و منش و اعتقاداتی که در اشعار او بیان شده است. به گفته مولف، هدف از نگارش این اثر، مبارزه با تفکر اباحی‌گری و جلوگیری از بیکاری و تنبلی و ضعف جامعه است که به زعم وی، یکی از نتایج گسترش اشعار حافظ و امثال او در جامعه اسلامی است. بدین منظور، در برابر بسیاری از غزل‌های حفظ غزلی با همان وزن و سجع و بحر عروضی، تحت عنوان حافظ شکن سروده و بدین صورت، دیدگاه‌های اسلامی و توحیدی خویش را در اختیار خواننده قرار می‌ده وی در مقدمه‌ای مفصل به ویژگی‌های شعر و شاعر از نگاه شریعت پرداخته و رویکرد عمومی جامعه را در برخورد با اشعار حافظ نقد می‌کن در ادامه، مؤلفه‌های عرفان حقیقی را برشمرده و روایاتی از ائمه در کمالات انسانی می‌آورد و سپس نگاه فلاسفه و عرفا را نسبت به الهیات بازگو می‌کن
آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ خرافات وفور در زیارات قبور ❝ ❞ دعا با دعـاهایی از قرآن کریم ❝ ❞ مفاتیح الجنان و قرآن ❝ ❞ نقد مراجعات ❝ ❞ بررسی علمی در احادیث مهدی ❝ ❞ دعا ❝ ❞ درسی از ولایت ❝ ❞ تابشی از قرآن ترجمه و تفسیر قرآن کریم ❝ ❞ عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول بت شکن ❝ الناشرين : ❞ دار العقيدة ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
گفتگویی با حافظردّیه‌ای است بر دیوان حافظ و اخلاق و منش و اعتقاداتی که در اشعار او بیان شده است. به گفته مولف، هدف از نگارش این اثر، مبارزه با تفکر اباحی‌گری و جلوگیری از بیکاری و تنبلی و ضعف جامعه است که به زعم وی، یکی از نتایج گسترش اشعار حافظ و امثال او در جامعه اسلامی است. بدین منظور، در برابر بسیاری از غزل‌های حفظ غزلی با همان وزن و سجع و بحر عروضی، تحت عنوان حافظ شکن سروده و بدین صورت، دیدگاه‌های اسلامی و توحیدی خویش را در اختیار خواننده قرار می‌ده وی در مقدمه‌ای مفصل به ویژگی‌های شعر و شاعر از نگاه شریعت پرداخته و رویکرد عمومی جامعه را در برخورد با اشعار حافظ نقد می‌کن در ادامه، مؤلفه‌های عرفان حقیقی را برشمرده و روایاتی از ائمه در کمالات انسانی می‌آورد و سپس نگاه فلاسفه و عرفا را نسبت به الهیات بازگو می‌کن .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

يدر چه.........................................................................................................................6
سخن ناشر ..............................................................................................................10
زندگ ينامة مؤلف از زبان خودش ........................................................................13
[نسب مؤلف ]...............................................................................................................13
[تحصيلات ابتدايي ] ................................................................................................ 14 .....
[تحصيلات حوزوي ]................................................................................................ 15 ....
[برقعي ن از گاه ديگران ] ................................................................................................17
[جلوگيري از تجليل و دفن جنازه رضاشاه ] قم در ........................................................23
[اشعار مؤ لف راجع به مظلوميت خود ] ..........................................................................25
[شعري در باره اوضاع كنوني ايران ] .............................................................................28
[مطالعة كتاب الغديرا ميني و نظريه مؤلف در باره ]آن ..................................................29
[استادان ]......................................................................................................................30
[ و من دعبل خزاعي ] ................................................................................................ 36 ....
[خطاب به جوانان ] .......................................................................................................37
ي مقدمه مؤلف .........................................................................................................39
يعني شعر و چه شاعر خوب يك ست؟ ............................................................................39
چگونگ يد ي وان حافظ و زمان او ..................................................................................39
و انياع امرائ يد در ي وان حافظ مدح اند شده ................................................................41
نظرمردم در يد حق وان حافظ ......................................................................................43
عرفان و ينيد يقيحق اصطلاحات يرك ك ندارد ...........................................................49
كلمات امام باقر در كمالات انسان ي.........................................................................53
در نقصان عقول و ياحت اج بشر ياله در و اءيانب دييبتأ ات وح اله ي ي................................ 54 .

4 حافظ شكن
فلاسفه يعيطب در ات خطا كردند ياله در ات بطر اول قي ي خطا كارند ................................56
حرف الف .................................................................................................................58
58..................................................................................................................... حافظ 1-
-1 حافظ شكن ............................................................................................................58
59..................................................................................................................... حافظ 2-
-2 حافظ شكن ............................................................................................................60
حرف باء ..................................................................................................................75
حرف تاء ..................................................................................................................78
حرف ثاء ............................................................................................................... 163
حرف ميج .............................................................................................................. 164
حرف حاء .............................................................................................................. 165
حرف خاء .............................................................................................................. 166
حرف د ................................................................................................................... 167
حرف ر .................................................................................................................. 334
حرف ز .................................................................................................................. 354
حرف س ................................................................................................................ 365
حرف ش ................................................................................................................ 373
حرف نيع ............................................................................................................. 399
حرف غ .................................................................................................................. 404
حرف ف................................................................................................................. 405

حافظ شكن 5
حرف قاف.............................................................................................................. 407
حرف كاف ............................................................................................................. 410
حرف ل .................................................................................................................. 415
حرف م .................................................................................................................. 424
حرف ن .................................................................................................................. 488
حرف واو............................................................................................................... 505
حرف هاء............................................................................................................... 514
حرف ي اء ............................................................................................................... 534

 

 

 

 ردّیه‌ای است بر دیوان حافظ و اخلاق و منش و اعتقاداتی که در اشعار او بیان شده است. به گفته مولف، هدف از نگارش این اثر، مبارزه با تفکر اباحی‌گری و جلوگیری از بیکاری و تنبلی و ضعف جامعه است که به زعم وی، یکی از نتایج گسترش اشعار حافظ و امثال او در جامعه اسلامی است. بدین منظور، در برابر بسیاری از غزل‌های حفظ غزلی با همان وزن و سجع و بحر عروضی، تحت عنوان حافظ شکن سروده و بدین صورت، دیدگاه‌های اسلامی و توحیدی خویش را در اختیار خواننده قرار می‌ده وی در مقدمه‌ای مفصل به ویژگی‌های شعر و شاعر از نگاه شریعت پرداخته و رویکرد عمومی جامعه را در برخورد با اشعار حافظ نقد می‌کن در ادامه، مؤلفه‌های عرفان حقیقی را برشمرده و روایاتی از ائمه در کمالات انسانی می‌آورد و سپس نگاه فلاسفه و عرفا را نسبت به الهیات بازگو می‌کنحجم الكتاب عند التحميل : 2.8 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة گفتگویی با حافظ

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل گفتگویی با حافظ
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی - Grand Ayatollah Sayyid Abul Fadl Ibn Al Ridha, Barqi, head of Tehran

كتب آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ خرافات وفور در زیارات قبور ❝ ❞ دعا با دعـاهایی از قرآن کریم ❝ ❞ مفاتیح الجنان و قرآن ❝ ❞ نقد مراجعات ❝ ❞ بررسی علمی در احادیث مهدی ❝ ❞ دعا ❝ ❞ درسی از ولایت ❝ ❞ تابشی از قرآن ترجمه و تفسیر قرآن کریم ❝ ❞ عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول بت شکن ❝ الناشرين : ❞ دار العقيدة ❝ ❱. المزيد..

كتب آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی

كتب شبيهة بـ گفتگویی با حافظ:

قراءة و تحميل كتاب گفتگویی آرام با دوست شیعه ام PDF

گفتگویی آرام با دوست شیعه ام PDF

قراءة و تحميل كتاب گفتگویی آرام با دوست شیعه ام PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب گفتگویی آرام با دکتر محمد حسینی قزوینی شیعه اثنا عشری PDF

گفتگویی آرام با دکتر محمد حسینی قزوینی شیعه اثنا عشری PDF

قراءة و تحميل كتاب گفتگویی آرام با دکتر محمد حسینی قزوینی شیعه اثنا عشری PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الفراسة دليلك لمعرفة اخلاق الناس وطبائعهم وكأنهم كتاب مفتوح PDF

الفراسة دليلك لمعرفة اخلاق الناس وطبائعهم وكأنهم كتاب مفتوح PDF

قراءة و تحميل كتاب الفراسة دليلك لمعرفة اخلاق الناس وطبائعهم وكأنهم كتاب مفتوح PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نبأ يقين PDF

نبأ يقين PDF

قراءة و تحميل كتاب نبأ يقين PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من الدين PDF

متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من الدين PDF

قراءة و تحميل كتاب متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من الدين PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان PDF

آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان PDF

قراءة و تحميل كتاب آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الخطب المنبرية  PDF

الخطب المنبرية PDF

قراءة و تحميل كتاب الخطب المنبرية PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك PDF

متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك PDF

قراءة و تحميل كتاب متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك PDF مجانا