❞ كتاب FİTNELERİN VE HALLERİN DEĞİŞİMİNDE M Uuml rsquo MİNLERİN Ouml ZELLİKLERİ ❝  ⏤ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

❞ كتاب FİTNELERİN VE HALLERİN DEĞİŞİMİNDE M Uuml rsquo MİNLERİN Ouml ZELLİKLERİ ❝ ⏤ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ


amd, âlemlerin Rabbi Allah'adır. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O,
birdir, ortağı yoktur.Ve Muhammed'in O'nun kulu ve resûlu olduğuna şehadet ederim.
Bu ümmetten hiçbir zaman kesilmeyen ilimle bizi bol bol nimetlendirmesi nedeniyle Allah'a
çokça hamd olsun. Bu dinin korunması, onun esas ve asıllarının korunması ile bizi nimetlendirmesi
sebebiyle Allah'a hamd olsun.
O (celle ve alâ)'ya şükrederim ve O (subhânehû)'dan, bana ve size, şüpheler gelip çattığı
zaman faydalı ilim; şüpheli şeyler gelip yaklaştığı vakit derin bir basiret bahşetmesini dilerim.
Fazilet ehline ve hatiplere, sahih ilmin, selîm menhecin, Ehli Sünnet ve'l-Cemaat'ın Kitab ve
Sünnet nasslarından anladıkları ve üzerinde ittifak ettikleri hususlarda söylediklerinin gerektirdiği
hâl üzere sebatkâr olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.
Allah'tan herkes için daha fazla ilim ve anlayış vermesini ve bizi bu hâl üzere, -özellikle de bu
gibi sarsıntılı durumlarda- sebatkâr kılmasını diliyorum.1

1 Bu telifin aslı, Şeyh Salih bin Fevzan el-Fevzan'ın önünde, Riyad şehrinde, hicrî 1422 yılının Şaban ayının birinci gününde,
imamlara, hatiplere ve davetçilere vermiş olduğum bir konferanstır. (Müellif)

FĠTNE VE KARGAġADA


Bu kitap, fitne ve hallerin değişmesinde mü’minlerin bazı özelliklerinin beyanını ihtiva etmektedir. Bu özellikler: Öfke ve acele davranmaktan uzak durmak, fetvâda yavaş davranıp onu ehline havale etmek, yumuşak davranmak, ağır olmak ve ağırbaşlı olmak, fitne zamanında sözbirliği etmek, emir sahiplerine itaat etmek, âlimlere saygı göstermek ve onların dîndeki konumlarını bilmek, geçmiş ümmetlerin tarihinden ibret ve dersler almak, taraflı medyaya güvenmemek, cihada çağrı konusunda müslüman devlet başkanının emrine sıkı sıkıya bağlı kalmak ve sahâbeyi Allah onlardan râzı olsun karalamaktan dile engel olmak ve onlara dil uzatmamak...
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ La Meta Di Un Discepolo Nalla Spiegazione Del Libro Del Monoteismo - غاية المريد في شرح كتاب التوحيد (إيطالي) ❝ ❞ شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ت. آل الشيخ) ❝ ❞ الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن ❝ ❞ شرح متن الورقات للجويني ❝ ❞ الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي ❝ ❞ شرح فتح المجيد لشرح التوحيد ❝ ❞ أسباب الثبات على طلب العلم ❝ ❞ المنهجية في قراءة كتب أهل العلم ❝ ❞ شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد (ط. دار المنهاج) ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ دار الإسلام للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار العاصمة للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار التوحيد للنشر ❝ ❞ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ❝ ❞ دار الإمام مالك ❝ ❞ مكتبة دار الحجاز ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغه التركية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
FİTNELERİN VE HALLERİN DEĞİŞİMİNDE M Uuml rsquo MİNLERİN Ouml ZELLİKLERİ

2013م - 1446هـ

amd, âlemlerin Rabbi Allah'adır. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O,
birdir, ortağı yoktur.Ve Muhammed'in O'nun kulu ve resûlu olduğuna şehadet ederim.
Bu ümmetten hiçbir zaman kesilmeyen ilimle bizi bol bol nimetlendirmesi nedeniyle Allah'a
çokça hamd olsun. Bu dinin korunması, onun esas ve asıllarının korunması ile bizi nimetlendirmesi
sebebiyle Allah'a hamd olsun.
O (celle ve alâ)'ya şükrederim ve O (subhânehû)'dan, bana ve size, şüpheler gelip çattığı
zaman faydalı ilim; şüpheli şeyler gelip yaklaştığı vakit derin bir basiret bahşetmesini dilerim.
Fazilet ehline ve hatiplere, sahih ilmin, selîm menhecin, Ehli Sünnet ve'l-Cemaat'ın Kitab ve
Sünnet nasslarından anladıkları ve üzerinde ittifak ettikleri hususlarda söylediklerinin gerektirdiği
hâl üzere sebatkâr olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.
Allah'tan herkes için daha fazla ilim ve anlayış vermesini ve bizi bu hâl üzere, -özellikle de bu
gibi sarsıntılı durumlarda- sebatkâr kılmasını diliyorum.1

1 Bu telifin aslı, Şeyh Salih bin Fevzan el-Fevzan'ın önünde, Riyad şehrinde, hicrî 1422 yılının Şaban ayının birinci gününde,
imamlara, hatiplere ve davetçilere vermiş olduğum bir konferanstır. (Müellif)

FĠTNE VE KARGAġADA


Bu kitap, fitne ve hallerin değişmesinde mü’minlerin bazı özelliklerinin beyanını ihtiva etmektedir. Bu özellikler: Öfke ve acele davranmaktan uzak durmak, fetvâda yavaş davranıp onu ehline havale etmek, yumuşak davranmak, ağır olmak ve ağırbaşlı olmak, fitne zamanında sözbirliği etmek, emir sahiplerine itaat etmek, âlimlere saygı göstermek ve onların dîndeki konumlarını bilmek, geçmiş ümmetlerin tarihinden ibret ve dersler almak, taraflı medyaya güvenmemek, cihada çağrı konusunda müslüman devlet başkanının emrine sıkı sıkıya bağlı kalmak ve sahâbeyi Allah onlardan râzı olsun karalamaktan dile engel olmak ve onlara dil uzatmamak... .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 MUKADDİME.........................................................................................................................5
TEMHÎD/ÖNSÖZ....................................................................................................................7
(1.) İlim Ehline ve İlimde Kökleşenlere Müracaat Etmek......................................................8
İLİM İKİ KISIMDIR............................................................................................................................9
(2.) İslam'da Mescid, İbadet ve İlim İçindir.......................................................................................10
(3.) Haddi Aşmaktan ve Tevilden Sakınmak......................................................................................12
BİRİNCİ ÖZELLİK...........................................................................................................................13
İKİNCİ ÖZELLİK..............................................................................................................................15
ÜÇÜNCÜ ÖZELLİK.........................................................................................................................19
DÖRDÜNCÜ ÖZELLİK....................................................................................................................21
BEŞİNCİ ÖZELLİK...........................................................................................................................25
ALTINCI ÖZELLİK...........................................................................................................................31
YEDİNCİ ÖZELLİK..........................................................................................................................34
SEKİZİNCİ ÖZELLİK.......................................................................................................................35
DOKUZUNCU ÖZELLİK.................................................................................................................37
ONUNCU ÖZELLİK.........................................................................................................................40
SONSÖZ.............................................................................................................................................42

 


amd, âlemlerin Rabbi Allah'adır. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O,
birdir, ortağı yoktur.Ve Muhammed'in O'nun kulu ve resûlu olduğuna şehadet ederim.
Bu ümmetten hiçbir zaman kesilmeyen ilimle bizi bol bol nimetlendirmesi nedeniyle Allah'a
çokça hamd olsun. Bu dinin korunması, onun esas ve asıllarının korunması ile bizi nimetlendirmesi
sebebiyle Allah'a hamd olsun.
O (celle ve alâ)'ya şükrederim ve O (subhânehû)'dan, bana ve size, şüpheler gelip çattığı
zaman faydalı ilim; şüpheli şeyler gelip yaklaştığı vakit derin bir basiret bahşetmesini dilerim.
Fazilet ehline ve hatiplere, sahih ilmin, selîm menhecin, Ehli Sünnet ve'l-Cemaat'ın Kitab ve
Sünnet nasslarından anladıkları ve üzerinde ittifak ettikleri hususlarda söylediklerinin gerektirdiği
hâl üzere sebatkâr olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.
Allah'tan herkes için daha fazla ilim ve anlayış vermesini ve bizi bu hâl üzere, -özellikle de bu
gibi sarsıntılı durumlarda- sebatkâr kılmasını diliyorum.1

1 Bu telifin aslı, Şeyh Salih bin Fevzan el-Fevzan'ın önünde, Riyad şehrinde, hicrî 1422 yılının Şaban ayının birinci gününde,
imamlara, hatiplere ve davetçilere vermiş olduğum bir konferanstır. (Müellif)

FĠTNE VE KARGAġADA

 

 

TEMHÎD/ÖNSÖZ
Bu giriş, üç mihver üzerinde durmaktadır:2
(1.) Ġlim Ehline ve Ġlimde KökleĢenlere Müracaat Etmek
(2.) Ġslam'da Mescid, Ġbadet ve Ġlim Ġçindir
(3.) Haddi AĢmaktan ve Tevilden Sakınmak
Bunları sırasıyla görelim:
(1.) Ġlim Ehline ve Ġlimde KökleĢenlere Müracaat Etmek
Şüphe zamanında ve haller değiştiğinde, Selefin görüşüne muvafık olan doğru bakış üzere
hırslı ol.
Ömer bin AbdulAziz (rahimehUllahu teâlâ), Sahabeyi ve Tabiînin önde gelenlerini bu vasıfla
nitelemiştir. O'nun bu husustaki sözü şöyledir:
"Şüphesiz ki onlar, bir ilim üzere durdular ve nüfuzlu bir basiretle geri çekildiler."3
Dedi ki: "Bir ilim üzere durdular." Şüphesiz ki, kişiye ve özellikle de ilim ve tevcih ehline,
ilim üzere durmak vaciptir.
ĠLĠM ĠKĠ KISIMDIR
1.1.Kişinin henüz idrak etmediği, yetişemediği bir konu hakkında mevcut olan ilimdir. Kişi bu
ilmi, olay başa gelmeden önce öğrenir ve öğrendiği ilimle, Allah (celle ve alâ)'nın kendisine
verdiğini ihata eder veya ihata edemeyebilir de.
1.2.Sadece olay anında araştırdığı ilimdir. Bu durumda insan genelde, ilim ehlinin o husustaki
sözlerini, onları önceden öğrenmediği için, ihata edemez.
O halde her kim, ancak olaylar başa geldiği vakit meselelerin mahiyetine muttali olduğunu
bilirse, ona vacip olan kendi bakışının kalitesine güvenmemesidir... Ona düşen; ilim ehline, ilimde
kökleşenlere müracaat ederek şüphenin izalesini talep etmesidir.
(2.) Ġslam'da Mescid, Ġbadet ve Ġlim Ġçindir:
İslam'da mescidin işlevi aşağıdaki gibidir:
2.1.Şüphesiz ki orası, Allah (celle ve alâ)'ya ibadet/kulluk mekânıdır.

 

 

2.2.Şüphesiz ki orası, içinde Allah (celle ve alâ)'nın dîninin kemâli ile gerçekleştirilmesinin
vacip olduğu yerlerin en büyüğüdür.
2.3.Orada farz namazlar ikame edilir.
2.4.Orada hayrın neşri ve cahillerin eğitilmesi tahakkuk eder.
2.5.Orada, şerîatın gereğine uygun ölçüde, emri bi'l-maruf ve nehyi ani'l-münker icrâ edilir.
2.6.Orada faydalı hutbeler verilir.
Hatip orada, Nebî (sallAllâhu aleyhi ve sellem)'in makamında durur.
Bunun için, mansıp ve mesuliyetin azametine bağlı olarak sorumluluk da büyük olur.
2.7.İmam orada bu görevin îfâ edilmesinde Nebî (sallAllâhu aleyhi ve sellem)'in makamını
alır. Çünkü imametin aslı Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem) ve O (aleyhis salâtu ve-s selâm)'ın
seçtiği veya mükellef kıldığı kişiler içindir. İmamet bu durumda, mescidlerin çok olduğu zamanda
işleri idare edenler/yöneticiler içindir.
O halde imam ve hatiplere vacip olan; Selefin Menheci'ni gerçekleştirmeleri, kendilerini ve
Müslümanları, içinde ukûbet/cezalandırma olan durumlara maruz bırakmamalarıdır.
(3.) Haddi AĢmaktan ve Tevilden Sakınmak
Sizi ve tüm müslümanları haddi aşmaktan ve tevilden sakındırıyorum. Çünkü bu ikisi, İslam
ümmetinin ferdleri arasındaki bölünmenin, fitnenin ve buğzun temelidir.
Ulu'l-emri/Emir sahibini dinlemek ve ona itaat etmek vaciptir. Çünkü bunda "Seddu'z-Zerâi"4
vardır.
Ve Ba'du Ey Kardeşlerim:
Şüphesiz ki mü'minlerin, ahlak edinmeleri gereken özellikleri vardır.
Bunlar şunlardır:


Bu kitap, fitne ve hallerin değişmesinde mü’minlerin bazı özelliklerinin beyanını ihtiva etmektedir. Bu özellikler: Öfke ve acele davranmaktan uzak durmak, fetvâda yavaş davranıp onu ehline havale etmek, yumuşak davranmak, ağır olmak ve ağırbaşlı olmak, fitne zamanında sözbirliği etmek, emir sahiplerine itaat etmek, âlimlere saygı göstermek ve onların dîndeki konumlarını bilmek, geçmiş ümmetlerin tarihinden ibret ve dersler almak, taraflı medyaya güvenmemek, cihada çağrı konusunda müslüman devlet başkanının emrine sıkı sıkıya bağlı kalmak ve sahâbeyi Allah onlardan râzı olsun karalamaktan dile engel olmak ve onlara dil uzatmamak...سنة النشر : 2013م / 1434هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 636.3 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة FİTNELERİN VE HALLERİN DEĞİŞİMİNDE M Uuml rsquo MİNLERİN Ouml ZELLİKLERİ

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل FİTNELERİN VE HALLERİN DEĞİŞİMİNDE M Uuml rsquo MİNLERİN Ouml ZELLİKLERİ
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ - Saleh bin Abdulaziz Al Sheikh

كتب صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ La Meta Di Un Discepolo Nalla Spiegazione Del Libro Del Monoteismo - غاية المريد في شرح كتاب التوحيد (إيطالي) ❝ ❞ شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ت. آل الشيخ) ❝ ❞ الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن ❝ ❞ شرح متن الورقات للجويني ❝ ❞ الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي ❝ ❞ شرح فتح المجيد لشرح التوحيد ❝ ❞ أسباب الثبات على طلب العلم ❝ ❞ المنهجية في قراءة كتب أهل العلم ❝ ❞ شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد (ط. دار المنهاج) ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ دار الإسلام للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار العاصمة للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار التوحيد للنشر ❝ ❞ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ❝ ❞ دار الإمام مالك ❝ ❞ مكتبة دار الحجاز ❝ ❱. المزيد..

كتب صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

كتب شبيهة بـ FİTNELERİN VE HALLERİN DEĞİŞİMİNDE M Uuml rsquo MİNLERİN Ouml ZELLİKLERİ:

قراءة و تحميل كتاب Ouml NCE TEVHİD EY İSL Acirc M D Acirc VET Ccedil İLERİ PDF

Ouml NCE TEVHİD EY İSL Acirc M D Acirc VET Ccedil İLERİ PDF

قراءة و تحميل كتاب Ouml NCE TEVHİD EY İSL Acirc M D Acirc VET Ccedil İLERİ PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Who will enter Heaven by Allah rsquo s Mercy PDF

Who will enter Heaven by Allah rsquo s Mercy PDF

قراءة و تحميل كتاب Who will enter Heaven by Allah rsquo s Mercy PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب 10 MEIOS PARA RECEBER O RAMADAN E 10 EST Iacute MULOS PARA APROVEIT Aacute LO PDF

10 MEIOS PARA RECEBER O RAMADAN E 10 EST Iacute MULOS PARA APROVEIT Aacute LO PDF

قراءة و تحميل كتاب 10 MEIOS PARA RECEBER O RAMADAN E 10 EST Iacute MULOS PARA APROVEIT Aacute LO PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Muhammed b Abdulvahhab rsquo ın D acirc vetinin Hakikati ve Bu D acirc vetin İsl acirc m D uuml nyasındaki Etkileri PDF

Muhammed b Abdulvahhab rsquo ın D acirc vetinin Hakikati ve Bu D acirc vetin İsl acirc m D uuml nyasındaki Etkileri PDF

قراءة و تحميل كتاب Muhammed b Abdulvahhab rsquo ın D acirc vetinin Hakikati ve Bu D acirc vetin İsl acirc m D uuml nyasındaki Etkileri PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب İsim ve Sıfatlar Tevhidinde Ehl i S uuml nnet rsquo in Muhaliflere Cevabı PDF

İsim ve Sıfatlar Tevhidinde Ehl i S uuml nnet rsquo in Muhaliflere Cevabı PDF

قراءة و تحميل كتاب İsim ve Sıfatlar Tevhidinde Ehl i S uuml nnet rsquo in Muhaliflere Cevabı PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Provisions for the Hereafter Zaad Al Ma rsquo ad PDF

Provisions for the Hereafter Zaad Al Ma rsquo ad PDF

قراءة و تحميل كتاب Provisions for the Hereafter Zaad Al Ma rsquo ad PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Hisnul Muslim ndash Bittgebete aus dem Qur rsquo an und der Sunnah PDF

Hisnul Muslim ndash Bittgebete aus dem Qur rsquo an und der Sunnah PDF

قراءة و تحميل كتاب Hisnul Muslim ndash Bittgebete aus dem Qur rsquo an und der Sunnah PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad shalallahu rsquo alaihi wasallam PDF

Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad shalallahu rsquo alaihi wasallam PDF

قراءة و تحميل كتاب Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad shalallahu rsquo alaihi wasallam PDF مجانا