❞ كتاب Trideset savremenih pitanja vezanih za post ❝  ⏤ علوي بن عبدالقادر السقاف

❞ كتاب Trideset savremenih pitanja vezanih za post ❝ ⏤ علوي بن عبدالقادر السقاف

Trideset savremenih pitanja vezanih za post
1. Kada čovjek iftari, a zatim otputuje
avionom, te u zraku vidi sunce koje još gore nije zašlo
Ko se po završetku dana iftari u jednom području,
a zatim otputuje avionom ili se iftari u avionu prije nego
što poleti, a zatim, nakon što poleti, vidi Sunce, post mu
je ispravan i može nastaviti da jede i pije. Ovo je stav
Abdurrezzaka Afifija, Ibn Baza i Usejmina.
2. Da li će osoba koja je u avionu pratiti
zalazak Sunca kako bi se iftarila ili će se oslanjati na
vrijeme iftara u najbližoj državi ili onoj koja graniči
sa njom?
Ko putuje avionom i posti, a zatim pomoću sahata
ili drugog sredstva sazna da je nastupilo vrijeme u državi
iz koje putuje ili u državi koja je blizu njega, ali zbog
visine u kojoj se nalazi i dalje vidi Sunce, neće se iftariti
sve dok Sunce ne zađe. Ovo je fetva Abdurrezzaka
Afifija, Ibn Baza i Usejmina.
3. Vrijeme iftara u državi gdje je velika dužina
dana
Obaveza je postaču da posti od pojave zore do
zalaska Sunca gdje god da bio, bez obzira da li dan biokratak ili dug, pod uslovom da se dan i noć smjenjuju u
periodu od dvadeset i četiri sata.
Međutim, ako post postane težak do te mjere da se
ne može izdržati i postoji bojazan od štete ili bolesti,
dozvoljeno je prekinuti post i napostiti u danima kada se
za to bude imala mogućnost. Ovo je stav Ibn Baza,
Usejmina i dr. Također je ovo stav Kolegija za islamski
fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-islamijj).
4. Način određivanja početka i kraja posta u
zemljama gdje se noć i dan ne smjenjuju u periodu od
dvadeset i četiri sata
Ko živi u državi gdje se noć i dan ne smjenjuju u
periodu od dvadeset četiri sata, kao npr. da dan traje
četrdeset osam sati ili sedmicu ili mjesec ili čak više od
toga, onda će dužinu noći i dana određivati na osnovu
posmatranja noći i dana u državi koja mu je najbliža, a u
kojoj oni traju ukupno dvadeset i četiri sata. Ovo je fetva
Ibn Baza, Usejmina i dr. Također je ovo stav Kolegija za
islamski fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-islamijj).


U ovoj knjizi se obrađuje trideset savremenih pitanja vezanih za post.
علوي بن عبدالقادر السقاف - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ❝ ❞ التوسط والإقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الإعتقاد ❝ ❞ مختصر كتاب الإعتصام ❝ ❞ المنتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ❝ ❞ تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن ❝ ❞ فقه الصوم ❝ ❞ مختصر الاعتصام ❝ ❞ ملخص إجماعات الزكاة ❝ ❞ ملحق وشرح العقيدة الواسطية ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ دار ابن القيم ❝ ❞ دار الهجرة للنشر والتوزيع ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة البوسنية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
Trideset savremenih pitanja vezanih za post

2014م - 1444هـ
Trideset savremenih pitanja vezanih za post
1. Kada čovjek iftari, a zatim otputuje
avionom, te u zraku vidi sunce koje još gore nije zašlo
Ko se po završetku dana iftari u jednom području,
a zatim otputuje avionom ili se iftari u avionu prije nego
što poleti, a zatim, nakon što poleti, vidi Sunce, post mu
je ispravan i može nastaviti da jede i pije. Ovo je stav
Abdurrezzaka Afifija, Ibn Baza i Usejmina.
2. Da li će osoba koja je u avionu pratiti
zalazak Sunca kako bi se iftarila ili će se oslanjati na
vrijeme iftara u najbližoj državi ili onoj koja graniči
sa njom?
Ko putuje avionom i posti, a zatim pomoću sahata
ili drugog sredstva sazna da je nastupilo vrijeme u državi
iz koje putuje ili u državi koja je blizu njega, ali zbog
visine u kojoj se nalazi i dalje vidi Sunce, neće se iftariti
sve dok Sunce ne zađe. Ovo je fetva Abdurrezzaka
Afifija, Ibn Baza i Usejmina.
3. Vrijeme iftara u državi gdje je velika dužina
dana
Obaveza je postaču da posti od pojave zore do
zalaska Sunca gdje god da bio, bez obzira da li dan biokratak ili dug, pod uslovom da se dan i noć smjenjuju u
periodu od dvadeset i četiri sata.
Međutim, ako post postane težak do te mjere da se
ne može izdržati i postoji bojazan od štete ili bolesti,
dozvoljeno je prekinuti post i napostiti u danima kada se
za to bude imala mogućnost. Ovo je stav Ibn Baza,
Usejmina i dr. Također je ovo stav Kolegija za islamski
fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-islamijj).
4. Način određivanja početka i kraja posta u
zemljama gdje se noć i dan ne smjenjuju u periodu od
dvadeset i četiri sata
Ko živi u državi gdje se noć i dan ne smjenjuju u
periodu od dvadeset četiri sata, kao npr. da dan traje
četrdeset osam sati ili sedmicu ili mjesec ili čak više od
toga, onda će dužinu noći i dana određivati na osnovu
posmatranja noći i dana u državi koja mu je najbliža, a u
kojoj oni traju ukupno dvadeset i četiri sata. Ovo je fetva
Ibn Baza, Usejmina i dr. Također je ovo stav Kolegija za
islamski fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-islamijj).


U ovoj knjizi se obrađuje trideset savremenih pitanja vezanih za post. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Trideset savremenih pitanja vezanih za post
1. Kada čovjek iftari, a zatim otputuje
avionom, te u zraku vidi sunce koje još gore nije zašlo
Ko se po završetku dana iftari u jednom području,
a zatim otputuje avionom ili se iftari u avionu prije nego
što poleti, a zatim, nakon što poleti, vidi Sunce, post mu
je ispravan i može nastaviti da jede i pije. Ovo je stav
Abdurrezzaka Afifija, Ibn Baza i Usejmina.
2. Da li će osoba koja je u avionu pratiti
zalazak Sunca kako bi se iftarila ili će se oslanjati na
vrijeme iftara u najbližoj državi ili onoj koja graniči
sa njom?
Ko putuje avionom i posti, a zatim pomoću sahata
ili drugog sredstva sazna da je nastupilo vrijeme u državi
iz koje putuje ili u državi koja je blizu njega, ali zbog
visine u kojoj se nalazi i dalje vidi Sunce, neće se iftariti
sve dok Sunce ne zađe. Ovo je fetva Abdurrezzaka
Afifija, Ibn Baza i Usejmina.
3. Vrijeme iftara u državi gdje je velika dužina
dana
Obaveza je postaču da posti od pojave zore do
zalaska Sunca gdje god da bio, bez obzira da li dan bio

 

kratak ili dug, pod uslovom da se dan i noć smjenjuju u
periodu od dvadeset i četiri sata.
Međutim, ako post postane težak do te mjere da se
ne može izdržati i postoji bojazan od štete ili bolesti,
dozvoljeno je prekinuti post i napostiti u danima kada se
za to bude imala mogućnost. Ovo je stav Ibn Baza,
Usejmina i dr. Također je ovo stav Kolegija za islamski
fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-islamijj).
4. Način određivanja početka i kraja posta u
zemljama gdje se noć i dan ne smjenjuju u periodu od
dvadeset i četiri sata
Ko živi u državi gdje se noć i dan ne smjenjuju u
periodu od dvadeset četiri sata, kao npr. da dan traje
četrdeset osam sati ili sedmicu ili mjesec ili čak više od
toga, onda će dužinu noći i dana određivati na osnovu
posmatranja noći i dana u državi koja mu je najbliža, a u
kojoj oni traju ukupno dvadeset i četiri sata. Ovo je fetva
Ibn Baza, Usejmina i dr. Također je ovo stav Kolegija za
islamski fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-islamijj).

 

5. Propis onoga ko izgubi razum i svijest pod
uticajem anestezije
Propis onoga ko izgubi razum i svijest pod
uticajem anestezije je kao i propis onoga ko je imao
nesvjesticu.
Ko nanijeti post, a zatim padne u nesvjest
obuhvata ga jedna od dvije situacije:
Prva: Da nesvjestica traje cijeli dan, tj. da padne u
nesvjest prije pojave zore i da to stanje traje sve dok
Sunce ne zađe. Takvoj osobi post nije ispravan i mora taj
dan napostiti i ovo je stav većine učenjaka: malikijskog,
šafijskog i hanbelijskog mezheba.
Druga: Da se osvjesti jedan dio dana, pa makar i
na tren. Tada mu je post ispravan i nije dužan da naposti
taj dan. To je stav šafijskih i hanbelijskih učenjaka.
Nekada se uz anesteziju dadne i neka hranjiva materija
što kvari post, pa makar stanje nesvjesti trajalo i cijeli
dan.
6. Propis uzimanja tableta kojima se spriječava
mjesečni ciklus s ciljem da se isposti cijeli ramazan
Ako se potvrdi da su tablete kojima se sprečava
trudnoća, i mjesečni ciklus štetne po zdravlje žene, onda
joj je obaveza da ih ne konzumira, bez obzira da li to bilo
u ramazanu s ciljem posta cijelog mjeseca ili u drugim

 

mjesecima. Ovo je fetva Stalne komisije za islamska
pitanja u S. Arabiji, sektora za fetve u Kuvajtu, te fetva
Ibn Baza i Usejmina.
7. Razlike u vremenskim zonama
Islamski učenjaci se razilaze da li su dužni postiti
svi ljudi ukoliko samo stanovnici jedne države vide
mlađak ili svaka država ima svoje posebno viđenje
mlađaka:
Prvi stav: Svi su u toj situaciji obavezni da poste i
to je govor većine učenjaka, hanefija, šafija i hanbelija,
Ibn Tejmije, Ibn Baza, Albanija, te Kolegija za islamski
fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-islamijj).
Drugi stav: Nije obavezno svima postiti, jer se
vremenske zone razlikuju, nego je obaveza samo onima
koji vide mlađak, što je stav učenjaka šafijskog mezheba,
nekoliko učenjaka od naših dobrih prethodnika, a izabrali
su ga i imam San'ani i šejh Usejmin.
8. Oslanjanje na satelite prilikom gledanja u
mlađak
Nije dozvoljeno oslanjanje na satelite prilikom
gledanja u mlađak i ovo je stav Ibn Usejmina.


9. Propis astronomskih opservatorija pri
praćenju mlađaka
Dozvoljeno je koristiti astronomske opservatorije,
durbine i sl., ali nije obaveza. Kada bi se mlađak vidio na
takav način, viđenje bi bilo pouzdano. Ovo je stav Ibn
Baza, Ibn Usjemina, Vijeća velikih učenjaka i Kolegija za
islamski fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-islamijj).
10. Astronomski proračuni
Nije se dozvoljeno oslanjati na astronomske
proračune kada je u pitanju nastupanje mjeseca ramazana
i u vezi ovog pitanja postoji koncenzus islamskih
učenjaka kojeg prenose imam El-Džessas, Ibn Rušd,
Kurtubi, Ibn Temijje.
11. Post putnika koji putuje prevoznim
sredstvima prilikom čega se ne umara
Dozvoljeno je mršenje putniku, pa makar putovao
i takvom vrstom prevoznih sredstava i putniku koji ima
poteškoća prilikom putovanja, a i onome ko ih nema.
Jednoglasan stav učenjaka po ovom pitanju prenosi Ibn
Tejmijje.

 

 


12. Konzumiranje duhana u toku posta
Po jednoglasnom stavu islamskih pravnika
konzimiranje duhana kvari post.
13. Propis flebotomije i vađenja krvi za analizu
U vezi flebotomije, vađenja krvi zbog analize i
doniranja krvi postoje dva stava islamskih učenjaka:
Prvi stav: Sve ovo ne kvari post, a to se temelji na
stavu većine uleme koji kaže da hidžama1

ne kvari post,
iako je bolje takvo nešto odgoditi nakon iftara. Ovo je
stav Ibn Baza.
Drugi stav: Kvari post, i to je jedan od stavova u
hanbelijskom mezhebu, stav Ibn Tejmijje. Ibn Usejmin
smatra da flebotomija i doniranje krvi kvari post,
analogno hidžami, dok davanje krvi za analizu ne kvari.
14. Propis klistiranja
Taj postupak ne kvari post i ovo je stav zahirija,
grupe malikijskih učenjaka, Kadija Husejna, učenjaka
šafijskog mezheba, Hasana b. Saliha, Ibn Tejmijje, Ibn
Usejmina. Ako bi se klistiranje obavilo noću bilo bi bolje,
a većina učenjaka smatra da taj postupak kvari post.

1 Hidžama je medicinska metoda koja spada u domen male
hirurgije. Predstavlja metodu lokalnog puštanja krvi.

9
15. Kapi za nos
Korištenje kapi za nos kvari post i ovo je stav
većine učenjaka, hanefija, šafija, malikija i hanbelija.
16. Dijaliza
Svaki oblik dijalize kvari post, i ovo je stav Ibn
Baza i Stalne komisije.
17. Inhalator
Inhalator ne kvari post po mišljenju Ibn Baza, Ibn
Usejmina i dr. Na ovom stavu je i većina učesnika
devetog simpozija islamskog prava i medicine pri
islamskog organizaciji za medicinska pitanja u Kuvajtu,
održanog 1997. godine.
18. Tablete koje se stavljaju pod jezik
To su tablete koje se stavljaju pod jezik radi
liječenja nekih od srčanih bolesti, a koje se neposredno
nakon stavljanja tope i putem krvi odlaze do srca, te na
takav način sprečavaju iznenadne srčane udare. Ništa od
ovih tableta ne ulazi u trbuh. Korištenje ovih tableta ne
kvari post pod uslovom da se ništa od tih tableta ne
proguta.
Ovo je stav Ibn Baza i jednoglasan stav Kolegija
za islamski fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-islamijj).

10
11. Davanje kisika
Korištenje kisika za disanje ne kvari post, i ovo je
stav donesen na desetom zasjedanju Kolegija islamskih
pravnika pri Organizaciji islamske konferencije.
20. Injekcije koje nisu hranjive
Korištenje takvih injekcija koje nisu hranjive ne
kvari post, bez obzira davale se u mišić, venu ili ispod
kože. Ovo je stav Ibn Baza, Ibn Usejmina, i drugih poput

Kolegija za islamski fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-
islamijj), Stalne komisije i sektora za fetve u Kuvajtu.

11. Uzimanje hranjive infuzije
Taj postupak kvari post i ovo je stav Ibn Baza, Ibn

Usejmina, Kolegija za islamski fikh (El-Mudžemme'-l-
fikhi-l-islamijj), i Stalne komisije.

22. Čepići
Korištenje čepića ne kvari post i ovo je ono što se
razumije iz zahirijskog mezheba, grupe malikijskih
učenjaka, stav Ibn Usejmina, a na ovom stavu je i većina
učesnika devetog simpozija islamskog prava i medicine
pri islamskog organizaciji za medicinska pitanja u
Kuvajtu.

11

23. Kateter, optički pregled unutrašnjosti
jednjaka, unošenje lijekova, otopine za pranje
mjehura, medicinskog pribora ili sredstava koji se
unosi u tijelo radi jasnijeg pregleda
Kada postač u svoju uretru2

unese neku tekućinu
ili mast, to ne kvari post i to je stav većine učenjaka,
hanefija, malikija i hanbelija.
Također, ni kateter, ni optički pregled
unutrašnjosti jednjaka, unošenje lijekova, otopine za
pranje mjehura, medicinskog pribora ili sredstava koji se
unosi u tijelo radi jasnijeg pregleda ne kvari post i ovo je

fetva Kolegija za islamski fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-
islamijj).

24. Kapi koje se kapaju u spolni organ žene,
vaginalni supozitoriji, zračenje i sl.
Ništa od ovog ne kvari post po stavu Kolegija za islamski
fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-islamijj). Suvremena
medicina je dokazala da nema otvora između
reproduktivnog i probavnog sustava.
25. Pasta za zube
Dozvoljeno je postaču koristiti pastu za zube pod
uslovom da ne dođe do grla. Ovo je stav Ibn Baza, Ibn
2 Uretra je otvaor koji omogućuje odlazak mokraće iz mjehura.

1

Usejmina, i Kolegija za islamski fikh (El-Mudžemme'-l-
fikhi-l-islamijj).

26. Kapi za oči
Dozvoljava se postaču da koristi kapi za oči i ovo
je stav hanefija, šafija, Ibn Baza, Ibn Usejmina.
27. Kapi za uši
Dozvoljava se postaču da koristi kapi za uši i to je
stav Ibn Hazma, Ibn Usejmina i Ibn Baza.
28. Losion za uši
Većinom ovi losioni sadrže vodu, pa ako to
dospije u grlo i postač ga proguta pokvario je post, kao
npr. ako su bubnjići puknuti, voda dopire do grla. Ako
ništa do grla ne dolazi, onda je post ispravan i to je stav

Kolegija za islamski fikh (El-Mudžemme'-l-fikhi-l-
islamijj).

29. Boje i masti
Boje i masti ne kvare post i ovo je stav Ibn

Tejmijje, Ibn Usejmina, i Kolegija za islamski fikh (El-
Mudžemme'-l-fikhi-l-islamijj).

 

 

 

 U ovoj knjizi se obrađuje trideset savremenih pitanja vezanih za post.سنة النشر : 2014م / 1435هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 787.2 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Trideset savremenih pitanja vezanih za post

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Trideset savremenih pitanja vezanih za post
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
علوي بن عبدالقادر السقاف - Alawi bin Abdul Qader Al Saqqaf

كتب علوي بن عبدالقادر السقاف ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ❝ ❞ التوسط والإقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الإعتقاد ❝ ❞ مختصر كتاب الإعتصام ❝ ❞ المنتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ❝ ❞ تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن ❝ ❞ فقه الصوم ❝ ❞ مختصر الاعتصام ❝ ❞ ملخص إجماعات الزكاة ❝ ❞ ملحق وشرح العقيدة الواسطية ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ دار ابن القيم ❝ ❞ دار الهجرة للنشر والتوزيع ❝ ❱. المزيد..

كتب علوي بن عبدالقادر السقاف
الناشر:
موقع دار الإسلام
كتب موقع دار الإسلام ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Что потерял мир по причине отхода мусульман от Ислама ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ محمد رسول الله " انجليزي " ❝ ❞ Priroda Boga u kr scaron ćanstvu ❝ ❞ Probleme und L ouml sungen ❝ ❞ ВЕРНОЕ СЛОВО О ДОСТОИНСТВАХ И ПРАВАХ СПОДВИЖНИКОВ да будет доволен ими Аллах ❝ ❞ Sự Hướng Dẫn Của Muhammad Trong Thờ Phượng Giao Tế Ứng Xử amp Đạo Đức Của Người ❝ ❞ 預言者たちの物語 ユースフ(ヨセフ) ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ أحمد خالد توفيق ❝ ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ محمد ابن قيم الجوزية ❝ ❞ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد ناصر الدين الألباني ❝ ❞ عمر سليمان الأشقر ❝ ❞ صالح بن فوزان الفوزان ❝ ❞ محمد صالح المنجد ❝ ❞ راغب السرجاني ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ يحي بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ محمد بن عبدالوهاب ❝ ❞ شمس الدين الذهبي ❝ ❞ أبو حامد الغزالى ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ محمد عبدالرحمن العريفي ❝ ❞ أحمد ديدات ❝ ❞ عبد الملك القاسم ❝ ❞ مجموعة من المؤلفين ❝ ❞ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله ❝ ❞ الشيخ سلمان بن فهد العودة ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ الامام احمد ابن حنبل ❝ ❞ ابن حجر العسقلاني ❝ ❞ أمين بن عبد الله الشقاوي ❝ ❞ ماجد بن سليمان الرسي ❝ ❞ محمد بن جميل زينو ❝ ❞ عبد المحسن بن حمد العباد البدر ❝ ❞ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ❝ ❞ محمد بن إبراهيم التويجري ❝ ❞ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ❝ ❞ منقذ بن محمود السقار ❝ ❞ عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة ❝ ❞ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ❝ ❞ محمد الأمين الشنقيطي ❝ ❞ راشد بن حسين العبد الكريم ❝ ❞ عبدالرحمن عبدالخالق ❝ ❞ ياسين أبو عبد الله ❝ ❞ ياسين أبو عبد الله ❝ ❞ عبد الله بن صالح الفوزان ❝ ❞ بكر بن عبدالله أبو زيد ❝ ❞ ذاكر نايك ❝ ❞ no data ❝ ❞ ناصر بن عبد الكريم العقل ❝ ❞ عمر بن عبد الله المقبل ❝ ❞ عبدالله الجبرين ❝ ❞ خالد بن علي المشيقح ❝ ❞ أحمد بن عثمان المزيد ❝ ❞ السيد سابق ❝ ❞ أمين الدين محمد إبراهيم ❝ ❞ محمد علي الهاشمي ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي ❝ ❞ صالح بن غانم السدلان ❝ ❞ محمد بن عبد الله السحيم ❝ ❞ إحسان برهان الدين ❝ ❞ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ❝ ❞ محمد بن إسماعيل البخاري ❝ ❞ عبد الله بن صالح القصير ❝ ❞ محمد بن إبراهيم الحمد ❝ ❞ محمد أحمد باشميل ❝ ❞ محمد بن علي العرفج ❝ ❞ عبد الرحمن بن حماد آل عمر ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ أمين بن عبد الله الشقاوي ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ عبد الله بن عبد المحسن التركي ❝ ❞ موقع دين الإسلام ❝ ❞ محمد أحمد محمد العماري ❝ ❞ عبدالله بن أحمد الحويل ❝ ❞ ناجي بن إبراهيم العرفج ❝ ❞ محمد بن خليفة التميمي ❝ ❞ Plusieurs auteurs ❝ ❞ محمد الأمين الجكنى الشنقيطي ❝ ❞ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ❝ ❞ الحافظ ابن حجر العسقلانى ❝ ❞ محمود الطحان ❝ ❞ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ❝ ❞ عبدالله بن محمد السدحان ❝ ❞ جعفر شيخ إدريس ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❞ محمد الشريف ❝ ❞ علوي بن عبدالقادر السقاف ❝ ❞ خالد الحسينان ❝ ❞ محمد بن سرار اليامي ❝ ❞ صلاح الدين المنجد ❝ ❞ محمد بن شاكر الشريف ❝ ❞ AbdulRahman Bin Abdulkarim Al Sheha ❝ ❞ أحمد بن عبد الرحمن القاضي ❝ ❞ صالح بن عبد الله الدرويش ❝ ❞ عبد العزيز محمد الشناوي ❝ ❞ عادل بن على الشدي ❝ ❞ إبراهيم بن محمد الحقيل ❝ ❞ عبد الله بن محمد السلفي ❝ ❞ Nh oacute m học giả Islam ❝ ❞ عبدالله بن محمد العسكر ❝ ❞ حكمت بشير ياسين ❝ ❞ محمد بن عبد الرحمن الخميس ❝ ❞ Aischa Satasi ❝ ❞ جمال الدين زرابوزو ❝ ❞ بلال فليبس ❝ ❞ القسم العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب ❝ ❞ أبو جعفر الطحاوي ❝ ❞ عبدالعزيز بن داخل المطيري ❝ ❞ امين الانصاري ❝ ❞ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz ❝ ❞ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ❝ ❞ Muhammad ibrahim Al tuwaijry ❝ ❞ فوزي الغديري ❝ ❞ محمد بن ابراهيم الحمد ❝ ❞ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ❝ ❞ Grupa učenjaka ❝ ❞ ابو حسن الندوى ❝ ❞ Abu Bakar Zakaria ❝ ❞ أبو الحسن بن محمد الفقيه ❝ ❞ فيصل بن مشعل بن سعود ❝ ❞ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ❝ ❞ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ❝ ❞ أبو ياسين رسلان مالكوف ❝ ❞ محمد بن صالح بن العثمين ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ❝ ❞ د.صالح بن عبدالعزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ عبد الله بن هادي القحطاني ❝ ❞ شريف عبد العظيم ❝ ❞ Ибн Кайим аль Джаузийа ❝ ❞ محمد بن عبد الوهاب ❝ ❞ أحمد جبريل سالاس ❝ ❞ Muhammad bin Shaleh Al Munajjid ❝ ❞ لورانس براون ❝ ❞ إدريس علاء الدين ❝ ❞ مانع بن حماد الجهنى ❝ ❞ فؤاد زيدان ❝ ❞ صلاح بن محمد البدير ❝ ❞ أحمد الأمير ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ محمد عيسى جارسيا ❝ ❞ جمال زارابوزو ❝ ❞ صالح الصالح ❝ ❞ ابوعلى عبدالله عجارى الحنبلى ❝ ❞ عبدالرازق بن عبد المحسن العباد ❝ ❞ شبير علي ❝ ❞ Abdulaziz b Abdullah b Baz Muhammed b Salih el Usejmin ❝ ❞ عمران حسين ❝ ❞ عائشة ستاسي ❝ ❞ Munqith ibn Mahmood As Saqqar ❝ ❞ محمود رضا مراد ❝ ❞ عبد الله بن عبد الحميد الأثري ❝ ❞ أبو كريم المراكشي ❝ ❞ محمد بن إسماعيل البخاري ❝ ❞ عماد حسن أبو العينين ❝ ❞ عبدالله بن جارالله الجارالله ❝ ❞ يوسف بن عبد الله الأحمد ❝ ❞ محمد صالح المنجد - القسم العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب ❝ ❞ صالح بن حسين العايد ❝ ❞ ابو زكريا النووى ❝ ❞ Muhammad jamil zainu ❝ ❞ أمين الدين محمد إبراهيم ❝ ❞ محمدبن يحيى التوم ❝ ❞ إسماعيل لطفي فطاني ❝ ❞ Aisha Stacy ❝ ❞ عبد المنعم الجداوي ❝ ❞ أنور إسماعيل ❝ ❞ المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية - ريجالوس كونستادينوس ❝ ❞ عبد الله بن أحمد بن علي الزيد ❝ ❞ سليمان بن حمد البطحى ❝ ❞ القسم العلمي بموقع الإسلام سؤال وجواب ❝ ❞ عبد الجبار فن دفن ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ عبد الملك علي الكليب ❝ ❞ Pete Seda ❝ ❞ فريق اللغة الصينية بموقع دار الاسلام ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ Ahmad Al Amir ❝ ❞ Aisha sit aacute ssi ❝ ❞ محمد الالمانى ❝ ❞ محمد العمرى ❝ ❞ محمد صبري يعقوب ❝ ❞ حمود بن محمد اللاحم ❝ ❞ محمد بن عبدالرحمن الخميس ❝ ❞ Абдуррахман ибн Насыр ас Саади ❝ ❞ محمد بن علي بن جماح ❝ ❞ يوسف آستس ❝ ❞ فهد بن سالم باهمام ❝ ❞ المير كوليف ❝ ❞ Abdurrahman As Sa rsquo dy ❝ ❞ عبد العزيز بن داود الفايز ❝ ❞ فريق الدعوة في ممفيس بالولايات المتحدة الأمريكية ❝ ❞ محمدزين ابن عيسى ❝ ❞ Universitas Islam Madinah Bidang Riset amp kajian ilmiah ❝ ❞ عبد الله القناعي ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ على بن حمد تميمى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ عبدالرزاق ابن عبدالمحسن البدر ❝ ❞ جبريلا غرابلي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ نجيب ابراهيم الفقى ❝ ❞ المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية - ألينا لومينيتا ❝ ❞ خالد بن محمد الماجد ❝ ❞ مزلان محمد ❝ ❞ جيريمى بولتر ❝ ❞ محمد سلطان الخجندي ❝ ❞ بن ادم ❝ ❞ عمر بينالبير ❝ ❞ موقع دين الإسلام ❝ ❞ محمد بن عبدالعزيز المسند ❝ ❞ عبد الله محمد الرحيلي ❝ ❞ محمد عيسى غارسيا ❝ ❞ ابو عبدالرحمن الداغساتانى ❝ ❞ القسم العلمى بمدار الوطن ❝ ❞ إبراهيم ماليباري ❝ ❞ عبدالمجيد بن سليمان الراسى ❝ ❞ محمد صالح المنيسيد ❝ ❞ محمدبن مسلم شاهين ❝ ❞ Muhammad ibn Abdullah Salih As Suhaim ❝ ❞ محمد صبري يعقوب ❝ ❞ محمود رضا مراد ❝ ❞ لويس إدواردو شافيس ذي كربالو ❝ ❞ Тамки́н РГ ❝ ❞ محمد إبراهيم فقير ❝ ❞ لورانس براون ❝ ❞ عبدالله بن عبدالحميد الاثرى ❝ ❞ عدنان ناسي ❝ ❞ محمد المختار الشنقيطى ❝ ❞ الودين بيزتش ❝ ❞ ابن فضل الاهى ❝ ❞ صالح السدلان ❝ ❞ المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية - وانا فيالكوفسكي ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ عبدالعزيز بن محمد السعدان ❝ ❞ عثمان جمعه ابراهيم ❝ ❞ محمد طه علي ❝ ❞ محب الدين الخطيب ❝ ❞ زيد عمر عبدالله العيص ❝ ❞ صافي عثمان ❝ ❞ محمود افندى هاجيتش ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ إعتدال البناوي ❝ ❞ عبد المحسن بن عبدالله العباد ❝ ❞ بير فوجل ❝ ❞ ساجد مير ❝ ❞ أبو سيف الله المغربي ❝ ❞ شاهد اثر ❝ ❞ غاي إيتون ❝ ❞ فاروق بوست ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح الزهراني ❝ ❞ مريم وانا ❝ ❞ عثمان إدريس ❝ ❞ عبد الحق آل أشانتي - عبد الرحمن باوز ❝ ❞ صاحب مستقيم بليهير ❝ ❞ اسامه ايوب ❝ ❞ موقع إسلام فريندز www.islamfriends.gr ❝ ❞ ربيعة فرنك ❝ ❞ صالح بن حسين العايد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ فريق الدكتور عبدالرحمن المعلا ❝ ❞ محمد علي قطب ❝ ❞ عبد العزيز بن عبدالله المقبل ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ اسامه بن غرم الغامدى ❝ ❞ Scharif Abduladhim ❝ ❞ عبد العزيز عبد العزيز آل الشيخ ❝ ❞ حماد بن أبي سليمان ❝ ❞ عبدالعزيزبن محمد ال عبداللطيف ❝ ❞ الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلى ❝ ❞ محمد بن عبدالحاج عبدالحجاج ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ عبد القادر الأرناؤوط ❝ ❞ Amr Abdullah al Almani ❝ ❞ حمزة مصطفى النيوزي ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ صالح بن عبدالرحمن بن عبدالله الاطرم ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ابو خليفة على بن محمد القضيبى ❝ ❞ محمد حسان ❝ ❞ محمد فايد عبدالباقي ❝ ❞ ابى جعفر الوراق الطحاوى ❝ ❞ عماده البحث العلمى بالجامعه الاسلامية ❝ ❞ Abdul Muhsin Hamd Al rsquo Abbad Al Badr ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ الحافظ عمر بن علي البزار ❝ ❞ عبد العزيز بن محمد علي عبد اللطيف ❝ ❞ حميد ابو صالح ❝ ❞ سليمان بن سكر ❝ ❞ ابو بكر التترستانى ❝ ❞ محمد بورتشا ❝ ❞ إ.ر. علي إحسان بليريقت ❝ ❞ على خان موسايف ❝ ❞ خالد بن عبدالله الحمودي ❝ ❞ Muhammad Abdullah Amin ❝ ❞ ذاكرصالح بن سعد سحیمى ❝ ❞ محمد بن على العرفج ❝ ❞ يوسف بن عبدالله التركى ❝ ❞ على بن عبدالله بن محمدالعمارى ❝ ❞ منقذ بن محمود السيقور ❝ ❞ عبدالرحمن الحناوى ❝ ❞ براندن تروبوف ❝ ❞ محمد حسام الدين الخطيب ❝ ❞ عادل بن عبد العزيز المحلاوي ❝ ❞ بنت هارون ❝ ❞ لقمان عبده ❝ ❞ محمد بن مرزوق الدعجانى ❝ ❞ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ❝ ❞ احمد بن عبدالله الصينى ❝ ❞ حمد بن عثمان ❝ ❞ عبدالله بن عبدالرحمن الدويش ❝ ❞ محمد عمر السويد ❝ ❞ محمد سيفندي ❝ ❞ عائشة ليمو - فاطمة هيرين ❝ ❞ عبد العزیز بن مرزوق طریفى ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ صالح بن عبدالله بن حميد ❝ ❞ عبد الله بن حجي ❝ ❞ عادل بن علي السندي ❝ ❞ عبد الله بن صالح القصير ❝ ❞ ابو اسماعيل محمد رجال ❝ ❞ محمد معين الدين صديق ❝ ❞ إبراهيم حسين ❝ ❞ أحمد بن عبد الرحمن الصويان ❝ ❞ كارن أمسترنك ❝ ❞ نور جيد ماجيد ❝ ❞ ابو حمزةعبد اللطيف بن هاجس الغامدي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ ميلود الوهراني ❝ ❞ فيصل عبد الهادي ❝ ❞ منير محمد ❝ ❞ القسم العلمي بدار القاسم ❝ ❞ محمد زكي يوسف جيءهأ ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ القسم العلمي بدار ابن خزيمة ❝ ❞ محمد ناصر هأبايي ❝ ❞ عبد الله المطرفي ❝ ❞ عبده قايد الذريبي ❝ ❞ عثمان إدريس ❝ ❞ خديجة يسري ❝ ❞ ابراهيم بن عبدالله الدويش ❝ ❞ ناهد مصطفى - سمية جوان ❝ ❱.المزيد.. كتب موقع دار الإسلام

كتب شبيهة بـ Trideset savremenih pitanja vezanih za post:

قراءة و تحميل كتاب Ramazanski post fikhski propisi PDF

Ramazanski post fikhski propisi PDF

قراءة و تحميل كتاب Ramazanski post fikhski propisi PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Poja scaron njenje velikog broja pitanja hadždža umre i zijareta u svjetlu Kur rsquo ana i Sunneta PDF

Poja scaron njenje velikog broja pitanja hadždža umre i zijareta u svjetlu Kur rsquo ana i Sunneta PDF

قراءة و تحميل كتاب Poja scaron njenje velikog broja pitanja hadždža umre i zijareta u svjetlu Kur rsquo ana i Sunneta PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Arapski jezik za osnovne i srednje scaron kole PDF

Arapski jezik za osnovne i srednje scaron kole PDF

قراءة و تحميل كتاب Arapski jezik za osnovne i srednje scaron kole PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب iquest Has Descubierto Su Verdadera Belleza PDF

iquest Has Descubierto Su Verdadera Belleza PDF

قراءة و تحميل كتاب iquest Has Descubierto Su Verdadera Belleza PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب 90 dokaza iz Biblije koji dokazuju da Isus ne može biti Bog PDF

90 dokaza iz Biblije koji dokazuju da Isus ne može biti Bog PDF

قراءة و تحميل كتاب 90 dokaza iz Biblije koji dokazuju da Isus ne može biti Bog PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Hukum Hukum Jenazah PDF

Hukum Hukum Jenazah PDF

قراءة و تحميل كتاب Hukum Hukum Jenazah PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Body Count a quantitative review of political violence across world civilizations PDF

Body Count a quantitative review of political violence across world civilizations PDF

قراءة و تحميل كتاب Body Count a quantitative review of political violence across world civilizations PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Life in Al Barzakh PDF

Life in Al Barzakh PDF

قراءة و تحميل كتاب Life in Al Barzakh PDF مجانا