❞ كتاب Namaz faz icirc leti ve kılınma şekli ❝  ⏤ عبد الله بن عبد الحميد الأثري

❞ كتاب Namaz faz icirc leti ve kılınma şekli ❝ ⏤ عبد الله بن عبد الحميد الأثري

Hamd, âlemlerin Rabbi Alah’adır. Sa-
lât ve selâm, peygamberlerin sonuncusu Ra-
sulullah’a, ailesine, sahâbîlerine ve kıyamet

gününe kadar onun dostu olanlaradır.
Namazın, İslâm’da büyük bir önemi
ve hiçbir ibadetin ona denk olmadığı, bir
mevkii vardır. O, farz kılınan ilk ibadettir.

Tevhidden sonra, İslâm’ın en önemli esası-
dır. Amellerin en faziletlisi ve Allah tara-
fından en çok sevilenidir. Allah, Kitab’ında

onun şanını yüceltmiş, onu ve onu kılanları
şereflendirmiştir. Diğer ibadetler arasında

özellikle onu zikretmiş, kullarına onu tav-
siye etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem onun, kendi gözünün aydınlığı ve

ruhunun rahatlatıcısı olduğunu söylemiş-
tir. Ashabına namazın faziletini öğretmiş,

böylece onların hem kalpleri hem organla-

الصالة: تعريف، ترغيب، ترهيب 6
rı haşyetle dolmuş, davranışları düzelmiş,
ahlakları güzelleşmiş, bundan dolayı onlar
önderler ve liderler olmuşlardır.
Sahih ve huşulu bir namazın, ümmeti

zafere götüren en belirgin sebeplerden oldu-
ğunda kuşku duymuyoruz. Çünkü o, umu-
lana ermenin, korkulandan emin olmanın

yolu ve iki cihanda kurtuluşun sebebidir.
Buna dayanarak, namazı tarif etmek,

önemini belirtmek ve onda gevşeklik gös-
termeme konusunda uyarıda bulunmak ve

namazın Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’in eda ettiği gibi sahih şeklini açık-
lamak için bu kısa risaleyi yazmaya karar

verdim.
Yüce Allah’tan, bu risaleyi okuyanlara

dinleyenlere, basıp dağıtanlara yararlı kıl-
masını dilerim. O, işiten ve icabet edendir.Namazın, İslâm’da büyük bir önemi ve hiçbir ibadetin ona denk olmadığı, bir mevkii vardır. O, farz kılınan ilk ibadettir. Tevhidden sonra, İslâm’ın en ِönemli esasıdır. Amellerin en faziletlisi ve Allah tarafından en çok sevilenidir.Allah, Kitab’ında onun şanını yüceltmiş, onu ve onu kılanları şereflendirmiştir.Diğer ibadetler arasında özellikle onu zikretmiş, kullarına onu tavsiye etmiştir.
عبد الله بن عبد الحميد الأثري - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ Icirc m acirc n Hakikati Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan Şeyler ❝ ❞ Namaz faz icirc leti ve kılınma şekli ❝ ❞ Icirc m acirc n Esasları ❝ ❞ S ouml ylenti ve Yaygaranın İslam Toplumu Uuml zerindeki Etkisi ❝ ❞ التوسل المشروع والممنوع - Mendigo legítimo e proibido ❝ ❞ التوسل المشروع والممنوع - การขอทานที่ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ مكتبة الغرباء ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغه التركية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
Namaz faz icirc leti ve kılınma şekli

2009م - 1445هـ
Hamd, âlemlerin Rabbi Alah’adır. Sa-
lât ve selâm, peygamberlerin sonuncusu Ra-
sulullah’a, ailesine, sahâbîlerine ve kıyamet

gününe kadar onun dostu olanlaradır.
Namazın, İslâm’da büyük bir önemi
ve hiçbir ibadetin ona denk olmadığı, bir
mevkii vardır. O, farz kılınan ilk ibadettir.

Tevhidden sonra, İslâm’ın en önemli esası-
dır. Amellerin en faziletlisi ve Allah tara-
fından en çok sevilenidir. Allah, Kitab’ında

onun şanını yüceltmiş, onu ve onu kılanları
şereflendirmiştir. Diğer ibadetler arasında

özellikle onu zikretmiş, kullarına onu tav-
siye etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem onun, kendi gözünün aydınlığı ve

ruhunun rahatlatıcısı olduğunu söylemiş-
tir. Ashabına namazın faziletini öğretmiş,

böylece onların hem kalpleri hem organla-

الصالة: تعريف، ترغيب، ترهيب 6
rı haşyetle dolmuş, davranışları düzelmiş,
ahlakları güzelleşmiş, bundan dolayı onlar
önderler ve liderler olmuşlardır.
Sahih ve huşulu bir namazın, ümmeti

zafere götüren en belirgin sebeplerden oldu-
ğunda kuşku duymuyoruz. Çünkü o, umu-
lana ermenin, korkulandan emin olmanın

yolu ve iki cihanda kurtuluşun sebebidir.
Buna dayanarak, namazı tarif etmek,

önemini belirtmek ve onda gevşeklik gös-
termeme konusunda uyarıda bulunmak ve

namazın Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’in eda ettiği gibi sahih şeklini açık-
lamak için bu kısa risaleyi yazmaya karar

verdim.
Yüce Allah’tan, bu risaleyi okuyanlara

dinleyenlere, basıp dağıtanlara yararlı kıl-
masını dilerim. O, işiten ve icabet edendir.Namazın, İslâm’da büyük bir önemi ve hiçbir ibadetin ona denk olmadığı, bir mevkii vardır. O, farz kılınan ilk ibadettir. Tevhidden sonra, İslâm’ın en ِönemli esasıdır. Amellerin en faziletlisi ve Allah tarafından en çok sevilenidir.Allah, Kitab’ında onun şanını yüceltmiş, onu ve onu kılanları şereflendirmiştir.Diğer ibadetler arasında özellikle onu zikretmiş, kullarına onu tavsiye etmiştir. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Hamd, âlemlerin Rabbi Alah’adır. Sa-
lât ve selâm, peygamberlerin sonuncusu Ra-
sulullah’a, ailesine, sahâbîlerine ve kıyamet

gününe kadar onun dostu olanlaradır.
Namazın, İslâm’da büyük bir önemi
ve hiçbir ibadetin ona denk olmadığı, bir
mevkii vardır. O, farz kılınan ilk ibadettir.

Tevhidden sonra, İslâm’ın en önemli esası-
dır. Amellerin en faziletlisi ve Allah tara-
fından en çok sevilenidir. Allah, Kitab’ında

onun şanını yüceltmiş, onu ve onu kılanları
şereflendirmiştir. Diğer ibadetler arasında

özellikle onu zikretmiş, kullarına onu tav-
siye etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem onun, kendi gözünün aydınlığı ve

ruhunun rahatlatıcısı olduğunu söylemiş-
tir. Ashabına namazın faziletini öğretmiş,

böylece onların hem kalpleri hem organla-

الصالة: تعريف، ترغيب، ترهيب 6
rı haşyetle dolmuş, davranışları düzelmiş,
ahlakları güzelleşmiş, bundan dolayı onlar
önderler ve liderler olmuşlardır.
Sahih ve huşulu bir namazın, ümmeti

zafere götüren en belirgin sebeplerden oldu-
ğunda kuşku duymuyoruz. Çünkü o, umu-
lana ermenin, korkulandan emin olmanın

yolu ve iki cihanda kurtuluşun sebebidir.
Buna dayanarak, namazı tarif etmek,

önemini belirtmek ve onda gevşeklik gös-
termeme konusunda uyarıda bulunmak ve

namazın Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem’in eda ettiği gibi sahih şeklini açık-
lamak için bu kısa risaleyi yazmaya karar

verdim.
Yüce Allah’tan, bu risaleyi okuyanlara

dinleyenlere, basıp dağıtanlara yararlı kıl-
masını dilerim. O, işiten ve icabet edendir.

 

Namaz (salât)ın dildeki asıl anla-
mı, duadır. Meselâ Arapça “Sallâ aleyhi”

yani ona hayır duada bulundu denilir.
Allah’ın salâtı, temize çıkarmak ve

övmek; meleklerin salâtı ise dua demek-
tir.

• Namaz (salât) dinî bir terim ola-
rak, farz ve sünnetleriyle, rükû, secde,

kıyâm, istikbal-i kıble gibi belirli hare-
ketleri olan, Allah’a mahsus bir ibadet-
tir. Birtakım şartları, rükünleri, farz ve

sünnetleri vardır.
• Namaz, dini ayakta tutan direktir.

Direk yıkılırsa, ona dayanan yapı da yı-
kılır. O, Allah’ın farz kıldığı ilk ibadet

الصالة: تعريف، ترغيب، ترهيب 10
ve en büyük bedeni ibadettir. Allah’ın
onu, diğer ibadetler gibi yeryüzünde ve

Cebrail vasıtasıyla farz kılmaması, de-
recesinin yüksekliğini göstermektedir.

Allah onu, kendisiyle Peygamber’i sallal-
lahu aleyhi ve sellem arasında bir vasıta

olmaksızın farz kılmıştır. Bu ise Miraç
gecesi, yedi kat göğün üstünde olmuştu.

Önemi sebebiyle Yüce Allah onu elli va-
kit olarak farz kılmış, sonra onu bir gün

ve gecede (24 saatte) beş vakte indirmiş-
tir. O, fiiliyatta beş olmakla birlikte mi-
zanda ellidir.

Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ger-
çekten ben, (evet) ben Allah’ım. Benden

başka hak ilâh yoktur. Onun için bana
ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.”
(Tâhâ, 14)
“Ey iman edenler! Rükû edin, secde
edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin
ki felâh bulabilesiniz.” (Hac, 77)

Namaz Tanımı Fazileti Kılınma Şekli 11

“Namaz, müminler üzerine belirli va-
kitlerde yazılı bir farzdır.” (Nisâ, 103)

“Söyle iman etmiş olan kullarıma, na-
mazı kılsınlar.” (İbrahim, 31)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve
sellem’de şöyle buyurmuştur: “İşin başı
İslam, direği namaz, zirvesi de cihattır.”
(Tirmizî)

“İslam, beş temel üzerine kurulmuş-
tur: Allah’tan başka hak ilâh olmadığı-
na ve Muhammed’in Allah’ın elçisi ol-
duğuna şehadet etmek, namaz kılmak,

zekât vermek, Ramazan ayında oruç

tutmak, imkân bulanın Beyt’i haccet-
mesi.” (Buhârî ve Müslim)

• Namaz, erkek veya kadın, hür veya
köle, zengin veya fakir, mukim (ikamet

eden) veya yolcu, sağlıklı veya hasta, er-
genlik çağına ulaşmış, akıllı her müslü-
mana farzdır. Aklı yerinde olduğu süre-
ce, hastadan ölünceye kadar namaz kıl-

الصالة: تعريف، ترغيب، ترهيب 12
ma yükümlülüğü kalkmaz. O, bir gün
ve gecede (24 saatte) beş defadır. Yüce
Allah: “Namaz, müminler üzerine belirli
vakitlerde yazılı bir farzdır.” (Nisâ, 103)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-
lem, Muâz radıyallahu anh’ı Yemen’e

gönderirken şöyle buyurmuştu: Onlara,

Allah’ın her gün ve gecede beş vakit na-
mazı farz kıldığını bildir.” (Buhârî)

• Beş vakit namaz şunlardır:
1- Sabah namazı: İki rekattır. Vakti,
sabahın aydınlığının güneşin doğduğu
yerde ortaya çıkmasından yani fecr-i
sadığın (sabaha karşı doğu ufkunda tan

yeri boyunca genişleyerek yayılan ay-
dınlık) doğmasından başlar. Güneşin

doğuşuna kadar sürer. Son vaktine ka-
dar geciktirilmesi caiz değildir.

2- Öğle namazı: Dört rekattir. Vak-
ti, güneşin tepe noktasını geçip batıya

doğru kaymasından başlar, her şeyin

Namaz Tanımı Fazileti Kılınma Şekli 13
gölgesi, zevalin gölgesinden sonra bir
misli oluncaya kadar devam eder.

3- İkindi Namazı: Dört rekattır. Vak-
ti, öğle namazının vaktinin sona erme-
sinden sonra başlar, güneşin sararmasına

kadar sürer, zaruret dışında, son vaktine
kadar geciktirilmesi caiz değildir.

4- Akşam namazı: Üç rekattir. Vak-
ti, güneşin yuvarlaklığı battıktan he-
men sonra başlar ve şafak kızıllığının

kaybolmasıyla sona erer. Ancak; zaru-
retten dolayı son vaktine bırakılabilir.

5- Yatsı namazı: Dört rekattır. Vakti
akşam namazının vakti sona erdikten
sonra başlar, gece yarısına kadar sürer.
Ondan sonrasına bırakılamaz.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurdu:

“Öğle namazının vakti, güneş ze-
vale vardığı zamandan başlayarak, bir

kimsenin gölgesi uzunluğu kadar olun-

الصالة: تعريف، ترغيب، ترهيب 14

caya kadar yani ikindinin vakti girme-
diği müddetçedir, ikindinin vakti güneş

sararmadığı müddetçedir, akşam vakti
şafak kaybolmadığı müddetçedir. Yatsı
namazının vakti mutedil uzunluktaki

gecenin yarısına kadardır; sabah nama-
zının vakti tan yeri ağardıktan sonra,

güneşin doğmasına az kalıncaya kadar
devam eder.” (Müslim)

Bu arada, beş vakit farz namazlar-
la birlikte kılınan revâtib sünnetleri,

teheccüd namazı, vitir namazı, teravih

namazı, iki rekat kuşluk namazı, iki re-
kat tahıyyetu’l-mescid, iki rekat abdest

namazı, tevbe namazı, yolculuktan dö-
nenin kıldığı namaz, istihare namazı,

küsûf ve hüsûf namazları (Güneş ve ay
tutulması esnasında kılınan namaz),

Cuma namazından sonra kılınan sün-
net, Beyt-i atîki (Kabe) tavaftan sonra

kılınan iki rekatlik namaz, ezanla kâmet

Namaz Tanımı Fazileti Kılınma Şekli 15
arasında kılınan namaz gibi sünnet ve
müstehap olan namazlar vardır.
• Namazın şartları şunlardır:
Bunların namaz kılanda bulunması
gerekir. Namaz kılan bunlardan birisini
terkederse, namazı olmaz:

1- Müslüman olmak: Kâfirin nama-
zı geçersizdir.

2- Akıllı olmak: Akılsız olana na-
maz farz değildir.

3- Ergen

 


 Namazın, İslâm’da büyük bir önemi ve hiçbir ibadetin ona denk olmadığı, bir mevkii vardır. O, farz kılınan ilk ibadettir. Tevhidden sonra, İslâm’ın en ِönemli esasıdır. Amellerin en faziletlisi ve Allah tarafından en çok sevilenidir.Allah, Kitab’ında onun şanını yüceltmiş, onu ve onu kılanları şereflendirmiştir.Diğer ibadetler arasında özellikle onu zikretmiş, kullarına onu tavsiye etmiştir.سنة النشر : 2009م / 1430هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 550.9 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Namaz faz icirc leti ve kılınma şekli

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Namaz faz icirc leti ve kılınma şekli
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الله بن عبد الحميد الأثري - Abdullah bin Abdul Hamid elaasry

كتب عبد الله بن عبد الحميد الأثري ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ Icirc m acirc n Hakikati Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan Şeyler ❝ ❞ Namaz faz icirc leti ve kılınma şekli ❝ ❞ Icirc m acirc n Esasları ❝ ❞ S ouml ylenti ve Yaygaranın İslam Toplumu Uuml zerindeki Etkisi ❝ ❞ التوسل المشروع والممنوع - Mendigo legítimo e proibido ❝ ❞ التوسل المشروع والممنوع - การขอทานที่ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ مكتبة الغرباء ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الله بن عبد الحميد الأثري
الناشر:
مكتبة الغرباء
كتب مكتبة الغرباء ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (ماجستير) ❝ ❞ سبل السلام من صحيح سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام ❝ ❞ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ابن أبي الدنيا) ❝ ❞ 99 Hadiste İsl acirc m rsquo ın Temel Esasları ❝ ❞ Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı ❝ ❞ رسالة شرح السنة ❝ ❞ İb acirc det Mu acirc mel acirc t ve Ahl acirc kta Muhammed icirc Yol ❝ ❞ العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون ❝ ❞ Kalpten Kalbe ❝ ❞ البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ جلال الدين السيوطي ❝ ❞ عبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا ❝ ❞ عبد المحسن بن حمد العباد البدر ❝ ❞ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ❝ ❞ أحمد بن عثمان المزيد ❝ ❞ صالح بن عبد الله الدرويش ❝ ❞ عثمان بن محمد الخميس ❝ ❞ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري ❝ ❞ عبد الله بن عبد الحميد الأثري ❝ ❞ عمر عبدالمنعم سليم ❝ ❞ بكر بن عبد الله زيد ❝ ❞ بركة بنت مضيف الطلحي ❝ ❞ شريف عبد المقصود ❝ ❞ إسماعيل بن يحي المزني ❝ ❞ ناجى بن دايل السلطان ❝ ❞ خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور ❝ ❞ عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري ❝ ❱.المزيد.. كتب مكتبة الغرباء

كتب شبيهة بـ Namaz faz icirc leti ve kılınma şekli:

قراءة و تحميل كتاب Ehl i Beytin Faz icirc leti ve Y uuml ce Makamı PDF

Ehl i Beytin Faz icirc leti ve Y uuml ce Makamı PDF

قراءة و تحميل كتاب Ehl i Beytin Faz icirc leti ve Y uuml ce Makamı PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Namaz ve onu terk edenin durumu PDF

Namaz ve onu terk edenin durumu PDF

قراءة و تحميل كتاب Namaz ve onu terk edenin durumu PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Namaz Kılış Şekli PDF

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Namaz Kılış Şekli PDF

قراءة و تحميل كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Namaz Kılış Şekli PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı PDF

Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı PDF

قراءة و تحميل كتاب Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب İb acirc det Mu acirc mel acirc t ve Ahl acirc kta Muhammed icirc Yol PDF

İb acirc det Mu acirc mel acirc t ve Ahl acirc kta Muhammed icirc Yol PDF

قراءة و تحميل كتاب İb acirc det Mu acirc mel acirc t ve Ahl acirc kta Muhammed icirc Yol PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Tevh icirc d ve H acirc lis Selef icirc Ak icirc denin Beyanı PDF

Tevh icirc d ve H acirc lis Selef icirc Ak icirc denin Beyanı PDF

قراءة و تحميل كتاب Tevh icirc d ve H acirc lis Selef icirc Ak icirc denin Beyanı PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Eacute p icirc tre sur les ablutions les ablutions majeures et la pri egrave re PDF

Eacute p icirc tre sur les ablutions les ablutions majeures et la pri egrave re PDF

قراءة و تحميل كتاب Eacute p icirc tre sur les ablutions les ablutions majeures et la pri egrave re PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Kendi Kaynaklarından C acirc fer icirc Şi icirc ve R acirc fiz icirc lerin İnan ccedil Esasları PDF

Kendi Kaynaklarından C acirc fer icirc Şi icirc ve R acirc fiz icirc lerin İnan ccedil Esasları PDF

قراءة و تحميل كتاب Kendi Kaynaklarından C acirc fer icirc Şi icirc ve R acirc fiz icirc lerin İnan ccedil Esasları PDF مجانا