❞ كتاب شمع های فروزان تاریخ ❝  ⏤ عبد الله حيدري

❞ كتاب شمع های فروزان تاریخ ❝ ⏤ عبد الله حيدري


الحمد الله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.
و بعد: دير زماني بود كه ملت ما از بلندترين قلههاي شامخ عزت و شرف به پستترين گودالهاي ذلت
و رسوايي تنازل كرده و راه تكامل و رسيدن آنرا كاملاً از دست داده بود.
و هر چه ميكوشيد كه چگونه بايد آن مجد و بزرگي اش را در يابد و بار ديگر حاكميت و بـر تـري
اسلام را بر بيگانگان ثابت كند باز هم خودش را عاجز ميدانست، و نمي توانست كه علتش را در يابد.
تا بالآخره چنين دريافت كه علت همه اين نابساماني ها بنابر فرموده مربي عالم بشريت و قهرمان نبرد
آفرين ميدانهاي جهاد ومبارزه (حضرت محمد  (دو چيزبـوده اسـت: (حب الدنيا وكراهية المـوت)
بدنيا و لذتهايش عشق ورزيدن و از مرگ و مردن ترسيدن. پس تو اي مبارز هدفمنـد و آزاديخـواه كـه
بخاطر دفاع از مكتب مقدس و ارمان گراميات در راه جهاد و مبارزه قدم گذاشتهاي، بيا و اين درس را
از پيشگامان تاريخ وسپهسالاران ايـن قافلـه بيـاموز و بـاور كـن كـه رمـز آزادي و نجـات مستضـعفين و
مظلومين و رها كردن ملتهاي در بنـد اسـارت از قيـد زنجيرهـاي طواغيـت و مسـتبدين زمـان وسـرانجام
حاصل كردن رضاي الهي جز با خون حمزههـا، عميرهـا و قربـاني مـادراني چـون نسـيبههـا و خنسـاها و
امخلادها ممكن نيست.راز پیروزی امت اسلامی در فداکاری و شهادت طلبی و جانبازی نهفته است ماننداصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و قهرمانهایی که در طول تاریخ اسلامی با جان خود شمعای فروزانی در مسیر هدایت امت افروختند
عبد الله حيدري - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ افراطی گری منزوی می شود ❝ ❞ آب در هاون کوبیدن ردی بر رسول جعفریان ❝ ❞ شمع های فروزان تاریخ ❝ ❞ شرح کوتاهی بر دعای کمیل ❝ ❞ شيعه در دادگاه وجدان و عقل ❝ ❞ آیت الله برقعی علامه ای مظلوم و بی نظیر ❝ ❞ نامه ای به لندن ❝ ❞ گره های کور در مذهب شیعه ❝ ❞ اسلام خالص ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
شمع های فروزان تاریخ

1958م - 1445هـ

الحمد الله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.
و بعد: دير زماني بود كه ملت ما از بلندترين قلههاي شامخ عزت و شرف به پستترين گودالهاي ذلت
و رسوايي تنازل كرده و راه تكامل و رسيدن آنرا كاملاً از دست داده بود.
و هر چه ميكوشيد كه چگونه بايد آن مجد و بزرگي اش را در يابد و بار ديگر حاكميت و بـر تـري
اسلام را بر بيگانگان ثابت كند باز هم خودش را عاجز ميدانست، و نمي توانست كه علتش را در يابد.
تا بالآخره چنين دريافت كه علت همه اين نابساماني ها بنابر فرموده مربي عالم بشريت و قهرمان نبرد
آفرين ميدانهاي جهاد ومبارزه (حضرت محمد  (دو چيزبـوده اسـت: (حب الدنيا وكراهية المـوت)
بدنيا و لذتهايش عشق ورزيدن و از مرگ و مردن ترسيدن. پس تو اي مبارز هدفمنـد و آزاديخـواه كـه
بخاطر دفاع از مكتب مقدس و ارمان گراميات در راه جهاد و مبارزه قدم گذاشتهاي، بيا و اين درس را
از پيشگامان تاريخ وسپهسالاران ايـن قافلـه بيـاموز و بـاور كـن كـه رمـز آزادي و نجـات مستضـعفين و
مظلومين و رها كردن ملتهاي در بنـد اسـارت از قيـد زنجيرهـاي طواغيـت و مسـتبدين زمـان وسـرانجام
حاصل كردن رضاي الهي جز با خون حمزههـا، عميرهـا و قربـاني مـادراني چـون نسـيبههـا و خنسـاها و
امخلادها ممكن نيست.راز پیروزی امت اسلامی در فداکاری و شهادت طلبی و جانبازی نهفته است ماننداصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و قهرمانهایی که در طول تاریخ اسلامی با جان خود شمعای فروزانی در مسیر هدایت امت افروختند

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

تقديم 1
5 پيشگفتار 2
3 ارزش شهادت 6
4 حرام ابن ملحام  7
5 بنان طنطاوي (رحمها االله) 8
6 خبيب ابن عدي  9
7 خواهري از شام ( رحمها االله) 10
11  حمام عميرابن 8
9 خواهري از فلسطين ( رحمها االله) 12
10 ام حارثهل 13
15 خنساءل 11
12 عاصم ابن ثابت  16
13 عميرابن ابي وقاص  17
14 ام خلادب 18
15 سرباز گم نام  19


الحم%F الله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.
و بعد: دير زماني بود كه ملت ما از بلندترين قلههاي شامخ عزت و شرف به پستترين گودالهاي ذلت
و رسوايي تنازل كرده و راه تكامل و رسيدن آنرا كاملاً از دست داده بود.
و هر چه ميكوشيد كه چگونه بايد آن مجد و بزرگي اش را در يابد و بار ديگر حاكميت و بـر تـري
اسلام را بر بيگانگان ثابت كند باز هم خودش را عاجز ميدانست، و نمي توانست كه علتش را در يابد.
تا بالآخره چنين دريافت كه علت همه اين نابساماني ها بنابر فرموده مربي عالم بشريت و قهرمان نبرد
آفرين ميدانهاي جهاد ومبارزه (حضرت محمد  (دو چيزبـوده اسـت: (حب الدنيا وكراهية المـوت)
بدنيا و لذتهايش عشق ورزيدن و از مرگ و مردن ترسيدن. پس تو اي مبارز هدفمنـد و آزاديخـواه كـه
بخاطر دفاع از مكتب مقدس و ارمان گراميات در راه جهاد و مبارزه قدم گذاشتهاي، بيا و اين درس را
از پيشگامان تاريخ وسپهسالاران ايـن قافلـه بيـاموز و بـاور كـن كـه رمـز آزادي و نجـات مستضـعفين و
مظلومين و رها كردن ملتهاي در بنـد اسـارت از قيـد زنجيرهـاي طواغيـت و مسـتبدين زمـان وسـرانجام
حاصل كردن رضاي الهي جز با خون حمزههـا، عميرهـا و قربـاني مـادراني چـون نسـيبههـا و خنسـاها و
امخلادها ممكن نيست.

 

 راز پیروزی امت اسلامی در فداکاری و شهادت طلبی و جانبازی نهفته است ماننداصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و قهرمانهایی که در طول تاریخ اسلامی با جان خود شمعای فروزانی در مسیر هدایت امت افروختند

 سنة النشر : 1958م / 1377هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 226 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة شمع های فروزان تاریخ

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل شمع های فروزان تاریخ
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الله حيدري - Abdullah Haidari

كتب عبد الله حيدري ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ افراطی گری منزوی می شود ❝ ❞ آب در هاون کوبیدن ردی بر رسول جعفریان ❝ ❞ شمع های فروزان تاریخ ❝ ❞ شرح کوتاهی بر دعای کمیل ❝ ❞ شيعه در دادگاه وجدان و عقل ❝ ❞ آیت الله برقعی علامه ای مظلوم و بی نظیر ❝ ❞ نامه ای به لندن ❝ ❞ گره های کور در مذهب شیعه ❝ ❞ اسلام خالص ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الله حيدري

كتب شبيهة بـ شمع های فروزان تاریخ:

قراءة و تحميل كتاب مشعل های فروزان در شناخت یزدان PDF

مشعل های فروزان در شناخت یزدان PDF

قراءة و تحميل كتاب مشعل های فروزان در شناخت یزدان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب سنت در گذرگاههای تاریخ PDF

سنت در گذرگاههای تاریخ PDF

قراءة و تحميل كتاب سنت در گذرگاههای تاریخ PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب درس های از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم PDF

درس های از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم PDF

قراءة و تحميل كتاب درس های از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF

حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF

قراءة و تحميل كتاب حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب باغچه های مرگ PDF

باغچه های مرگ PDF

قراءة و تحميل كتاب باغچه های مرگ PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب درسهای مهم برای مسلمانان PDF

درسهای مهم برای مسلمانان PDF

قراءة و تحميل كتاب درسهای مهم برای مسلمانان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF

شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF

قراءة و تحميل كتاب شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF

فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF

قراءة و تحميل كتاب فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF مجانا