❞ كتاب start guide paleo diet PDF ❝

❞ كتاب start guide paleo diet PDF ❝

TABLE OF CONTENTS
CH 1. Introductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Why Paleo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Overview of the Challenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CH 2. About the Diet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Quiz: Should You Go Paleo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A Little History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A Little Science. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gluten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Certain Lectins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Phytic Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Legumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nuts and Seeds? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Refined Sugars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Vegetable Oils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pasteurized and Homogenized Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Unnecessary Additives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Exercise, Sleep, Stress, and Cortisol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Research to Support Paleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Real-Life Testimonials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CH 3. Food Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Unrestricted Foods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Consume in Moderation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Foods to Avoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CH 4. FAQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Diabetes and Paleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nuts and Protein Powders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Budgeting for the Diet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Breakfast and Intermittent Fasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
High-Protein Diet Myths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nutrients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Saturated Fat Cholesterol Myths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nut and Egg Allergies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Troubleshooting Weight Loss and Cravings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
What to Drink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fatigue and Detoxification . .
-
من الدايت واللياقة البدنية الدايت باللغة العربية - مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة.

نبذة عن الكتاب:
start guide paleo diet PDF

TABLE OF CONTENTS
CH 1. Introductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Why Paleo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Overview of the Challenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CH 2. About the Diet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Quiz: Should You Go Paleo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A Little History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A Little Science. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gluten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Certain Lectins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Phytic Acid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Legumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nuts and Seeds? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Refined Sugars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Vegetable Oils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pasteurized and Homogenized Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Unnecessary Additives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Exercise, Sleep, Stress, and Cortisol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Research to Support Paleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Real-Life Testimonials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CH 3. Food Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Unrestricted Foods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Consume in Moderation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Foods to Avoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CH 4. FAQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Diabetes and Paleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nuts and Protein Powders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Budgeting for the Diet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Breakfast and Intermittent Fasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
High-Protein Diet Myths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nutrients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Saturated Fat Cholesterol Myths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nut and Egg Allergies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Troubleshooting Weight Loss and Cravings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
What to Drink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fatigue and Detoxification . . .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

This section contains many distinctive and important books on weight loss and slimming different regimes

Dietary habits are the habitual decisions an individual or culture makes when choosing what foods to eat. The word diet often implies the use of specific intake of nutrition for health or weight-management reasons (with the two often being related). Although humans are omnivores, each culture and each person holds some food preferences or some food taboos. This may be due to personal tastes or ethical reasons. Individual dietary choices may be more or less healthy.

Complete nutrition requires ingestion and absorption of vitamins, minerals, and food energy in the form of carbohydrates, proteins, and fats. Dietary habits and choices play a significant role in the quality of life, health and longevityحجم الكتاب عند التحميل : 1.6 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة start guide paleo diet PDF

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل start guide paleo diet PDF
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'