❞ كتاب Studija o sljedbenicima strasti i novotarija te stav selefa po tom pitanju ❝  ⏤ ناصر بن عبد الكريم العقل

❞ كتاب Studija o sljedbenicima strasti i novotarija te stav selefa po tom pitanju ❝ ⏤ ناصر بن عبد الكريم العقل

Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nas obavijeãtava, a
njegova obavijest je sama istina, da üe se pred kraj vremena
(ahiruz-zeman), pojavljivati haridåijske skupine, opisujuüi ih
slijedeüim rijeþima: "Pred kraj svijeta üe se pojaviti ljudi,
mlaÿih godina, i nesuvislih snova; koristiüe se govorom
najboljeg stvorenja na Zemlji. Vjera njihova im neüe grla
prelaziti. Ispadaüe iz vjere kao ãto strijela probada svoj cilj.
Gdje god ih sretnete – ubijajte ih, jer se u njihovom ubojstvu
nalazi nagrada na Sudnjeme danu!"2
Nakon detaljne obrade osnova prvih haridåija, kao i njihovih
ostataka poput Ibadija, i nakon obrade njihovih metoda rada,
obiljeåja, osnova i vjerskih ubjeÿenja, kao i stava Selefa prema
njima, vidio sam za shodno upotpuniti datu materiju onim ãto joj
sliþi, a susreüemo se s time u svakodnevnom åivotu tj.
karakteristike savremenih pokreta haridåizma, stremljenja, sklonosti
i tendencije, kako na grupnim osnovama, tako i na pojedinaþnim.
Nemam za cilj ulaziti u detalje dogaÿaja koji su se ranije
deãavali, niti u stavove ili rijeþi odreÿenih pojedinaca. Ono ãto åelim
jeste samo upozorenje i opomena - stavljanjem znakova na
opasnim krivinama - kako bi na trenutak usporili, i pouku uzeli!
Uz Boåiju pomoü, pojasniüu neke od tih osobina, stremljenja i
specifika, koje svojim odreÿenim dijelom, sliþe prvim haridåijama i
njihovim stavovima, ili se u potpunosti s njima poistovjeüuju.
Ove osobine i karakteristike ± na åalost ± se javljaju u
odreÿenim omladinskim krugovima, meÿu muslimanskom djecom, u
raznoraznim oblicima, na grupnoj ili pojedinaþnoj razini, oliþenim u
raznoraznim pokretima, pravcima, sloganima, metodama,
sredstvima, stavovima, postupcima, strijemljenjima ±
organizovanim ili neorganizovanim. Sve to moåe odvesti jednom
novom nastajanju haridåijskih stavova i ubjeÿenja, ideologije i
ponaãanja karakteristiþnog samo za njih!

1
Pogledaj: Dirasat fil-Ehva'i vel-Fireki vel-Bide', 2/93-121., dr. Nasir el-'Akl.
2
Pogledaj: Sahihul-Buhari, br. 3138, 3344, 5057-58., 6930; Sahihu Muslim, br.
1063-64-66..Čvrsto znamo da temelji ubjeđenja kod ehlu sunneta vel džemata stoje na ispravnim izvorima Kur’ana i Sunneta te na ispravnom načinu dokazivanja i prihvatanja. Što se tiče sljedbenika novotarija i strasti, njihov put u dokazivanju i uzimanju akide je potpuno suprotan prvom.
ناصر بن عبد الكريم العقل - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الإتجاهات العقلانية الحديثة ❝ ❞ مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة ❝ ❞ الغلو الأسباب والعلاج ❝ ❞ أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد (ط. الأوقاف السعودية) ❝ ❞ دراسات في الأهواء والفرق والبدع ❝ ❞ الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ❝ ❞ أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد ❝ ❞ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ❝ ❞ کفار سے مشابہت ایک شرعی وتحقیقی جائزہ ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ دار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع - السعودية ❝ ❞ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ❝ ❞ دار القاسم للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار الفضيلة ❝ ❞ دار الصميعي للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❞ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة البوسنية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
Studija o sljedbenicima strasti i novotarija te stav selefa po tom pitanju

Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nas obavijeãtava, a
njegova obavijest je sama istina, da üe se pred kraj vremena
(ahiruz-zeman), pojavljivati haridåijske skupine, opisujuüi ih
slijedeüim rijeþima: "Pred kraj svijeta üe se pojaviti ljudi,
mlaÿih godina, i nesuvislih snova; koristiüe se govorom
najboljeg stvorenja na Zemlji. Vjera njihova im neüe grla
prelaziti. Ispadaüe iz vjere kao ãto strijela probada svoj cilj.
Gdje god ih sretnete – ubijajte ih, jer se u njihovom ubojstvu
nalazi nagrada na Sudnjeme danu!"2
Nakon detaljne obrade osnova prvih haridåija, kao i njihovih
ostataka poput Ibadija, i nakon obrade njihovih metoda rada,
obiljeåja, osnova i vjerskih ubjeÿenja, kao i stava Selefa prema
njima, vidio sam za shodno upotpuniti datu materiju onim ãto joj
sliþi, a susreüemo se s time u svakodnevnom åivotu tj.
karakteristike savremenih pokreta haridåizma, stremljenja, sklonosti
i tendencije, kako na grupnim osnovama, tako i na pojedinaþnim.
Nemam za cilj ulaziti u detalje dogaÿaja koji su se ranije
deãavali, niti u stavove ili rijeþi odreÿenih pojedinaca. Ono ãto åelim
jeste samo upozorenje i opomena - stavljanjem znakova na
opasnim krivinama - kako bi na trenutak usporili, i pouku uzeli!
Uz Boåiju pomoü, pojasniüu neke od tih osobina, stremljenja i
specifika, koje svojim odreÿenim dijelom, sliþe prvim haridåijama i
njihovim stavovima, ili se u potpunosti s njima poistovjeüuju.
Ove osobine i karakteristike ± na åalost ± se javljaju u
odreÿenim omladinskim krugovima, meÿu muslimanskom djecom, u
raznoraznim oblicima, na grupnoj ili pojedinaþnoj razini, oliþenim u
raznoraznim pokretima, pravcima, sloganima, metodama,
sredstvima, stavovima, postupcima, strijemljenjima ±
organizovanim ili neorganizovanim. Sve to moåe odvesti jednom
novom nastajanju haridåijskih stavova i ubjeÿenja, ideologije i
ponaãanja karakteristiþnog samo za njih!

1
Pogledaj: Dirasat fil-Ehva'i vel-Fireki vel-Bide', 2/93-121., dr. Nasir el-'Akl.
2
Pogledaj: Sahihul-Buhari, br. 3138, 3344, 5057-58., 6930; Sahihu Muslim, br.
1063-64-66..Čvrsto znamo da temelji ubjeđenja kod ehlu sunneta vel džemata stoje na ispravnim izvorima Kur’ana i Sunneta te na ispravnom načinu dokazivanja i prihvatanja. Što se tiče sljedbenika novotarija i strasti, njihov put u dokazivanju i uzimanju akide je potpuno suprotan prvom. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nas obavijeãtava, a
njegova obavijest je sama istina, da üe se pred kraj vremena
(ahiruz-zeman), pojavljivati haridåijske skupine, opisujuüi ih
slijedeüim rijeþima: "Pred kraj svijeta üe se pojaviti ljudi,
mlaÿih godina, i nesuvislih snova; koristiüe se govorom
najboljeg stvorenja na Zemlji. Vjera njihova im neüe grla
prelaziti. Ispadaüe iz vjere kao ãto strijela probada svoj cilj.
Gdje god ih sretnete – ubijajte ih, jer se u njihovom ubojstvu
nalazi nagrada na Sudnjeme danu!"2
Nakon detaljne obrade osnova prvih haridåija, kao i njihovih
ostataka poput Ibadija, i nakon obrade njihovih metoda rada,
obiljeåja, osnova i vjerskih ubjeÿenja, kao i stava Selefa prema
njima, vidio sam za shodno upotpuniti datu materiju onim ãto joj
sliþi, a susreüemo se s time u svakodnevnom åivotu tj.
karakteristike savremenih pokreta haridåizma, stremljenja, sklonosti
i tendencije, kako na grupnim osnovama, tako i na pojedinaþnim.
Nemam za cilj ulaziti u detalje dogaÿaja koji su se ranije
deãavali, niti u stavove ili rijeþi odreÿenih pojedinaca. Ono ãto åelim
jeste samo upozorenje i opomena - stavljanjem znakova na
opasnim krivinama - kako bi na trenutak usporili, i pouku uzeli!
Uz Boåiju pomoü, pojasniüu neke od tih osobina, stremljenja i
specifika, koje svojim odreÿenim dijelom, sliþe prvim haridåijama i
njihovim stavovima, ili se u potpunosti s njima poistovjeüuju.
Ove osobine i karakteristike ± na åalost ± se javljaju u
odreÿenim omladinskim krugovima, meÿu muslimanskom djecom, u
raznoraznim oblicima, na grupnoj ili pojedinaþnoj razini, oliþenim u
raznoraznim pokretima, pravcima, sloganima, metodama,
sredstvima, stavovima, postupcima, strijemljenjima ±
organizovanim ili neorganizovanim. Sve to moåe odvesti jednom
novom nastajanju haridåijskih stavova i ubjeÿenja, ideologije i
ponaãanja karakteristiþnog samo za njih!

1
Pogledaj: Dirasat fil-Ehva'i vel-Fireki vel-Bide', 2/93-121., dr. Nasir el-'Akl.
2
Pogledaj: Sahihul-Buhari, br. 3138, 3344, 5057-58., 6930; Sahihu Muslim, br.
1063-64-66..

 


Dotiþne skupine i pojedinci bi se mogli podijeliti na dvije grupe:
1. Grupacije onih koji se u potpunosti poistovjetiãe sa
prvim Haridåijama, nanovo oåivljavajuüi njihove principe i
pravila, poput, svima poznate, skupine Dåema'atul-Tekfir
vel-Hidåre, poznatiji pod imenom Dåema'atul-Muslimin...
2. Grupacije onih koji se djelomiþno poistovjetiãe sa
prvim Haridåijama, podudarajuüi se s njima u nekim njihovim
principima ili pravilima bilo akidetske, pravne ili metodoloãke
provijencije. Osoba koja se bavi njihovim prouþavanjem ih ne
moåe svrstati u prave haridåije, ali ono ãto je fakat jeste da
odreÿenim postupcima ili razmiãljanjima streme njima!
Ova vrsta je brojnija, i viãe je zastupljenija, kako meÿu
pojedincima, tako i meÿu grupama. Njihovi stavovi joã nisu
iskristalizirani. Ako im se na vrijeme ne priÿe s pravilnim podukom,
mogu prerasti u prave haridåijske pravce, kao ãto se to desilo sa
Gåema'atima tekfira, hidåre i tebejjuna. Ovakve ideje i razmiãljanja
se, u globalu, javljaju meÿu dvjema skupinama ljudi:
1. Meÿu omladinom, slabijeg znanja i iskustva.
2. Meÿu ovosvjetski-obrazovanim 'daijama', koji svoju
ljubomoru prema vjeri pomjeãDãe sa slabim poznavanjem
ãerijatskih propisa i njegovih normi; obiþno, svrãenici
druãtveno-prirodnih ili socijalnih fakulteta i odsjeka, u
svakom sluþaju neislamskih odnosno neãerijatskih fakulteta!
Potrudio sam se da ãto jasnije ukaåem na navedenu
problematiku, kako bi obavezu davanja savjeta, kojom nas
Allah, dåelle ãa'nuhu, duåi, skinuo sa svojih pleüa.
S ovom temom, prije svega, åelim upoznati sljedeüu skupinu
ljudi: Ehlul-Hill vel-'Akd - þelne ljude ove vjere i da'ave, a to su:
1. Ulema, ãejhovi i studenti± daije u pravom smislu te rijeþi
± koje Allah, dåelle ãa'nuhu, odlikova poznavanjem ãerijatskog
znanja, radom po njemu, kao i razumjevanjem ove vjere i
pozivanjem njoj, kako bi pristupili lijeþenju ovih bolesti uz
maksimalnu upotrebu znanja, mudrosti, pravilnog razumjevanja, i
ostalih metoda selefa

 

 Čvrsto znamo da temelji ubjeđenja kod ehlu sunneta vel džemata stoje na ispravnim izvorima Kur’ana i Sunneta te na ispravnom načinu dokazivanja i prihvatanja. Što se tiče sljedbenika novotarija i strasti, njihov put u dokazivanju i uzimanju akide je potpuno suprotan prvom.حجم الكتاب عند التحميل : 118 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Studija o sljedbenicima strasti i novotarija te stav selefa po tom pitanju

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Studija o sljedbenicima strasti i novotarija te stav selefa po tom pitanju
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
ناصر بن عبد الكريم العقل - Naser Ben Abed alkrem Aqil

كتب ناصر بن عبد الكريم العقل ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الإتجاهات العقلانية الحديثة ❝ ❞ مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة ❝ ❞ الغلو الأسباب والعلاج ❝ ❞ أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد (ط. الأوقاف السعودية) ❝ ❞ دراسات في الأهواء والفرق والبدع ❝ ❞ الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ❝ ❞ أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد ❝ ❞ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ❝ ❞ کفار سے مشابہت ایک شرعی وتحقیقی جائزہ ❝ الناشرين : ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ دار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع - السعودية ❝ ❞ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ❝ ❞ دار القاسم للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار الفضيلة ❝ ❞ دار الصميعي للنشر والتوزيع ❝ ❞ دار كنوز إشبيليا ❝ ❞ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ❝ ❱. المزيد..

كتب ناصر بن عبد الكريم العقل

كتب شبيهة بـ Studija o sljedbenicima strasti i novotarija te stav selefa po tom pitanju:

قراءة و تحميل كتاب Stoning for Adultery in Christianity and Islam and its Implementation in Contemporary Muslim Societies PDF

Stoning for Adultery in Christianity and Islam and its Implementation in Contemporary Muslim Societies PDF

قراءة و تحميل كتاب Stoning for Adultery in Christianity and Islam and its Implementation in Contemporary Muslim Societies PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب La r eacute ponse eacute clair eacute e ou la d eacute fense de notre Proph egrave te bien aim eacute PDF

La r eacute ponse eacute clair eacute e ou la d eacute fense de notre Proph egrave te bien aim eacute PDF

قراءة و تحميل كتاب La r eacute ponse eacute clair eacute e ou la d eacute fense de notre Proph egrave te bien aim eacute PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Studija o murdžijama PDF

Studija o murdžijama PDF

قراءة و تحميل كتاب Studija o murdžijama PDF مجانا


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/books/public_html/includes/functions.php on line 178
قراءة و تحميل كتاب  PDF

PDF

قراءة و تحميل كتاب PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Kingdom of Saudi Arabia Seen by a Diplomat rsquo s Spouse PDF

Kingdom of Saudi Arabia Seen by a Diplomat rsquo s Spouse PDF

قراءة و تحميل كتاب Kingdom of Saudi Arabia Seen by a Diplomat rsquo s Spouse PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Ljubav prema Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem između dosljednog sljeđenja i novotarija PDF

Ljubav prema Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem između dosljednog sljeđenja i novotarija PDF

قراءة و تحميل كتاب Ljubav prema Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem između dosljednog sljeđenja i novotarija PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Provisions for the Hereafter Zaad Al Ma rsquo ad PDF

Provisions for the Hereafter Zaad Al Ma rsquo ad PDF

قراءة و تحميل كتاب Provisions for the Hereafter Zaad Al Ma rsquo ad PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب La historia del Profeta Jos eacute PDF

La historia del Profeta Jos eacute PDF

قراءة و تحميل كتاب La historia del Profeta Jos eacute PDF مجانا