❞ كتاب İlim Tahsilinde Temel Kurallar ❝  ⏤ عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري

❞ كتاب İlim Tahsilinde Temel Kurallar ❝ ⏤ عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري

Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder,

O’ndan yardım ve bağışlanma dileriz. Peygam-
berlerin sonuncusu Muhammed’e, âilesine ve

ashâbına salât ve selam olsun.

Yüce Allah, kullarına kendini tanıtmak ve on-
lardan ne istediğini bildirmek için peygamberler

göndermiş, kitaplar indirmiştir. Bu yüce ilimlerin

peygamberlere öğretilmesinde Cebrâil aleyhisse-
lam aracı olduğu gibi, ümmetlere öğretilmesin-
de de peygamberler aracı olmuştur. Dînin esası

olan ilmin insana ulaşması işte böyle olmuştur.
Ümmetlerin en hayırlısı olan bu ümmetin de dîni
Yüce Allah tarafından Cebrail aleyhisselam’a,

Cebrâil aleyhisselam tarafından Peygamberimiz sal-
lallahu aleyhi ve sellem’e onun tarafından da ashaba

ulaştırılmıştır. Bilindiği gibi, Peygamberimizden

İlim Tahsilinde Temel Kurallarilim alanların tamamı aynı seviyede değildiler.
Onlardan bir kısmı sadece gündelik hayatında
gerekli olan ilimleri sorarak öğrendiği gibi bir

kısmı da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sü-
rekli beraber olup etraflı bir şekilde ilim tahsilinde

bulunmuşlardır. Tabiin nesli de, onlardan sonra
gelenler de ilmi hocalarının dizlerinin dibinde
oturup onların ağzından tahsil etmişlerdir. Bizzat
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in uyguladığı
bu yöntem sahabe neslini ortaya çıkardığı gibi
tarih boyunca uygulanan aynı yöntem ile büyük
ilim adamları yetişmiştir. Ümmetin tarih boyunca
uygulaya geldiği bu yöntem hakikatte şer‘î bir
asla dayandığı için buna muhalif bir yöntemi ilim
adamları asla doğru bulmamışlardır. Hele ilmi,
ehlinden yüz çevirip kitaplar aracılığı ile veya ilmî

yetkinliği olmayan kişilerden elde etmeye çalış-
ma yöntemi hiçbir surette tasvib edilmemiştir.

Çünkü bu, ilmî bir başıboşluğu ve heva doğrultu-
sunda amel etmeyi netice verecektir. Kitaplar va-
sıtası ile ilim öğrenmenin kişiyi ulaştıracağı nihâî

derece dînî açıdan bilinçlenmiş bir aydın olmak-
tan ibarettir. Yoksa kitaplar hiçbir zaman kişiyi, bir

Abdülaziz el-Kârî el-Buhârîilim talebesi seviyesine yükseltecek değildir. İlim
talebelerinin dahi hakkında sınırlı bir şekilde söz
edebileceği konularda elbette kitap okuyucusu

olan aydın bir kişinin herhangi bir görüş öne sür-
mesi doğru olamaz.

Elinizdeki kitapçık, dîni hususlarda bilinçlen-
mek isteyen kimseleri değil, ilim talep etmek iste-
yen kimseleri hedef almaktadır. Büyük ilim adamı

Abdülaziz el-Kârî el-Buhârî ümmetin tarihî tec-
rübesini sekiz ana başlık halinde ilim öğrenmek

isteyenlere sunmaktadır. Özellikle ülkemizde ilim

heveslisi bazı gençlerin, herhangi bir usûl ve yön-
tem izlemeksizin, ilmi, kitaplardan tahsil etmeye

çalıştıkları, hatta kitaplar vasıtası ile elde ettikleri

kısır bilgiler ile ümmetin ilim mirasını hiçe saydık-
ları, başta dört mezhep imamı olmak üzere üm-
metin büyük imamlarına yönelik saygısız tutumla-
rı göze çarpmaktadır.

İşte bu sebepten dolayı yayınevimiz bu bü-
yük ilim adamına ait değerli araştırmanın yayın-
lanmasını gerekli görmüştür.

Yüce Allah’tan bütün Müslümanlara ve özel-


Bu kitap, ilim tahsilinde şu önemli kuralları içermektedir:
1. İlim talep etmenin yolları iki türlüdür:
İlmi, âlimlerden öğrenmek ve ilim ehline sormak.
İlim öğrenirken niyeti düzeltmek.
2. Her müslümanın ilim öğrenirken dînden ilk öğrenmesi gereken husus:
Îmân fıkhı.
Ahkâm fıkhıdır.
3. Akîdeyi, selefin metoduna göre öğrenmek.
4. Fıkıh ilmini öğrenmek.
5. Taassub ve donukluktan sakınmak.
6. İlmin en gereklisinden başlamak.
7. İlim basamaklarını sırayla çıkmak.
8. ilim, ilim ehlinden alınmalıdır.
عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري - عبد العزيز بن عبد الفتاح بن عبد الرحيم القارئ : ولد بمكـة المكرمـة أواخر عام (1365) هـ، ودَرَسَ بالمعهد العلمـي بالرياض من عـام (1375) هـ إلى عـام (1380) هـ، ثم بالجامعة الإسلامية حتى تخرَّجَ في كلية الشريعة بها عام (1389) هـ، ثم واصل دراسته العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة، وحصَلَ على درجة "الماجستير" من كلية الشريعة والقانون عام (1393) هـ، ثم على "الدكتوراه" في فقه السياسة الشرعية عام (1399) هـ.
- عُيِّنَ عميدًا لكلية القرآن الكريـم والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة عامَ (1401) هـ، ورئيـسًا لِلجْنَـةِ تصحيحِ مصحفِ المدينـة النبويـة الذي طُبِـعَ بمُجَمَّع الملكِ فهدٍ لِطِباعِ المصـحف الشـريف بالمدينة المنورة عامَ (1405) هـ، وإمامًا وخطيـبًا بمسـجد قباء بالمدينـة النبويـة من عام (1405) هـ إلى عام (1414) هـ.
- حصل على عدد من الإجازات والأسانيد من بعض علماء العصر في الحديث والفق


❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ İlim Tahsilinde Temel Kurallar ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الغرباء ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغه التركية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
İlim Tahsilinde Temel Kurallar

2008م - 1445هـ
Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder,

O’ndan yardım ve bağışlanma dileriz. Peygam-
berlerin sonuncusu Muhammed’e, âilesine ve

ashâbına salât ve selam olsun.

Yüce Allah, kullarına kendini tanıtmak ve on-
lardan ne istediğini bildirmek için peygamberler

göndermiş, kitaplar indirmiştir. Bu yüce ilimlerin

peygamberlere öğretilmesinde Cebrâil aleyhisse-
lam aracı olduğu gibi, ümmetlere öğretilmesin-
de de peygamberler aracı olmuştur. Dînin esası

olan ilmin insana ulaşması işte böyle olmuştur.
Ümmetlerin en hayırlısı olan bu ümmetin de dîni
Yüce Allah tarafından Cebrail aleyhisselam’a,

Cebrâil aleyhisselam tarafından Peygamberimiz sal-
lallahu aleyhi ve sellem’e onun tarafından da ashaba

ulaştırılmıştır. Bilindiği gibi, Peygamberimizden

İlim Tahsilinde Temel Kurallarilim alanların tamamı aynı seviyede değildiler.
Onlardan bir kısmı sadece gündelik hayatında
gerekli olan ilimleri sorarak öğrendiği gibi bir

kısmı da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sü-
rekli beraber olup etraflı bir şekilde ilim tahsilinde

bulunmuşlardır. Tabiin nesli de, onlardan sonra
gelenler de ilmi hocalarının dizlerinin dibinde
oturup onların ağzından tahsil etmişlerdir. Bizzat
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in uyguladığı
bu yöntem sahabe neslini ortaya çıkardığı gibi
tarih boyunca uygulanan aynı yöntem ile büyük
ilim adamları yetişmiştir. Ümmetin tarih boyunca
uygulaya geldiği bu yöntem hakikatte şer‘î bir
asla dayandığı için buna muhalif bir yöntemi ilim
adamları asla doğru bulmamışlardır. Hele ilmi,
ehlinden yüz çevirip kitaplar aracılığı ile veya ilmî

yetkinliği olmayan kişilerden elde etmeye çalış-
ma yöntemi hiçbir surette tasvib edilmemiştir.

Çünkü bu, ilmî bir başıboşluğu ve heva doğrultu-
sunda amel etmeyi netice verecektir. Kitaplar va-
sıtası ile ilim öğrenmenin kişiyi ulaştıracağı nihâî

derece dînî açıdan bilinçlenmiş bir aydın olmak-
tan ibarettir. Yoksa kitaplar hiçbir zaman kişiyi, bir

Abdülaziz el-Kârî el-Buhârîilim talebesi seviyesine yükseltecek değildir. İlim
talebelerinin dahi hakkında sınırlı bir şekilde söz
edebileceği konularda elbette kitap okuyucusu

olan aydın bir kişinin herhangi bir görüş öne sür-
mesi doğru olamaz.

Elinizdeki kitapçık, dîni hususlarda bilinçlen-
mek isteyen kimseleri değil, ilim talep etmek iste-
yen kimseleri hedef almaktadır. Büyük ilim adamı

Abdülaziz el-Kârî el-Buhârî ümmetin tarihî tec-
rübesini sekiz ana başlık halinde ilim öğrenmek

isteyenlere sunmaktadır. Özellikle ülkemizde ilim

heveslisi bazı gençlerin, herhangi bir usûl ve yön-
tem izlemeksizin, ilmi, kitaplardan tahsil etmeye

çalıştıkları, hatta kitaplar vasıtası ile elde ettikleri

kısır bilgiler ile ümmetin ilim mirasını hiçe saydık-
ları, başta dört mezhep imamı olmak üzere üm-
metin büyük imamlarına yönelik saygısız tutumla-
rı göze çarpmaktadır.

İşte bu sebepten dolayı yayınevimiz bu bü-
yük ilim adamına ait değerli araştırmanın yayın-
lanmasını gerekli görmüştür.

Yüce Allah’tan bütün Müslümanlara ve özel-


Bu kitap, ilim tahsilinde şu önemli kuralları içermektedir:
1. İlim talep etmenin yolları iki türlüdür:
İlmi, âlimlerden öğrenmek ve ilim ehline sormak.
İlim öğrenirken niyeti düzeltmek.
2. Her müslümanın ilim öğrenirken dînden ilk öğrenmesi gereken husus:
Îmân fıkhı.
Ahkâm fıkhıdır.
3. Akîdeyi, selefin metoduna göre öğrenmek.
4. Fıkıh ilmini öğrenmek.
5. Taassub ve donukluktan sakınmak.
6. İlmin en gereklisinden başlamak.
7. İlim basamaklarını sırayla çıkmak.
8. ilim, ilim ehlinden alınmalıdır. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder,

O’ndan yardım ve bağışlanma dileriz. Peygam-
berlerin sonuncusu Muhammed’e, âilesine ve

ashâbına salât ve selam olsun.

Yüce Allah, kullarına kendini tanıtmak ve on-
lardan ne istediğini bildirmek için peygamberler

göndermiş, kitaplar indirmiştir. Bu yüce ilimlerin

peygamberlere öğretilmesinde Cebrâil aleyhisse-
lam aracı olduğu gibi, ümmetlere öğretilmesin-
de de peygamberler aracı olmuştur. Dînin esası

olan ilmin insana ulaşması işte böyle olmuştur.
Ümmetlerin en hayırlısı olan bu ümmetin de dîni
Yüce Allah tarafından Cebrail aleyhisselam’a,

Cebrâil aleyhisselam tarafından Peygamberimiz sal-
lallahu aleyhi ve sellem’e onun tarafından da ashaba

ulaştırılmıştır. Bilindiği gibi, Peygamberimizden

İlim Tahsilinde Temel Kurallar

 

ilim alanların tamamı aynı seviyede değildiler.
Onlardan bir kısmı sadece gündelik hayatında
gerekli olan ilimleri sorarak öğrendiği gibi bir

kısmı da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sü-
rekli beraber olup etraflı bir şekilde ilim tahsilinde

bulunmuşlardır. Tabiin nesli de, onlardan sonra
gelenler de ilmi hocalarının dizlerinin dibinde
oturup onların ağzından tahsil etmişlerdir. Bizzat
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in uyguladığı
bu yöntem sahabe neslini ortaya çıkardığı gibi
tarih boyunca uygulanan aynı yöntem ile büyük
ilim adamları yetişmiştir. Ümmetin tarih boyunca
uygulaya geldiği bu yöntem hakikatte şer‘î bir
asla dayandığı için buna muhalif bir yöntemi ilim
adamları asla doğru bulmamışlardır. Hele ilmi,
ehlinden yüz çevirip kitaplar aracılığı ile veya ilmî

yetkinliği olmayan kişilerden elde etmeye çalış-
ma yöntemi hiçbir surette tasvib edilmemiştir.

Çünkü bu, ilmî bir başıboşluğu ve heva doğrultu-
sunda amel etmeyi netice verecektir. Kitaplar va-
sıtası ile ilim öğrenmenin kişiyi ulaştıracağı nihâî

derece dînî açıdan bilinçlenmiş bir aydın olmak-
tan ibarettir. Yoksa kitaplar hiçbir zaman kişiyi, bir

Abdülaziz el-Kârî el-Buhârî

 

ilim talebesi seviyesine yükseltecek değildir. İlim
talebelerinin dahi hakkında sınırlı bir şekilde söz
edebileceği konularda elbette kitap okuyucusu

olan aydın bir kişinin herhangi bir görüş öne sür-
mesi doğru olamaz.

Elinizdeki kitapçık, dîni hususlarda bilinçlen-
mek isteyen kimseleri değil, ilim talep etmek iste-
yen kimseleri hedef almaktadır. Büyük ilim adamı

Abdülaziz el-Kârî el-Buhârî ümmetin tarihî tec-
rübesini sekiz ana başlık halinde ilim öğrenmek

isteyenlere sunmaktadır. Özellikle ülkemizde ilim

heveslisi bazı gençlerin, herhangi bir usûl ve yön-
tem izlemeksizin, ilmi, kitaplardan tahsil etmeye

çalıştıkları, hatta kitaplar vasıtası ile elde ettikleri

kısır bilgiler ile ümmetin ilim mirasını hiçe saydık-
ları, başta dört mezhep imamı olmak üzere üm-
metin büyük imamlarına yönelik saygısız tutumla-
rı göze çarpmaktadır.

İşte bu sebepten dolayı yayınevimiz bu bü-
yük ilim adamına ait değerli araştırmanın yayın-
lanmasını gerekli görmüştür.

Yüce Allah’tan bütün Müslümanlara ve özel-

 

 


Bu kitap, ilim tahsilinde şu önemli kuralları içermektedir:
 1. İlim talep etmenin yolları iki türlüdür:
 İlmi, âlimlerden öğrenmek ve ilim ehline sormak.
 İlim öğrenirken niyeti düzeltmek.
 2. Her müslümanın ilim öğrenirken dînden ilk öğrenmesi gereken husus:
 Îmân fıkhı.
 Ahkâm fıkhıdır.
 3. Akîdeyi, selefin metoduna göre öğrenmek.
 4. Fıkıh ilmini öğrenmek.
 5. Taassub ve donukluktan sakınmak.
 6. İlmin en gereklisinden başlamak.
 7. İlim basamaklarını sırayla çıkmak.
 8. ilim, ilim ehlinden alınmalıdır.سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.3 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة İlim Tahsilinde Temel Kurallar

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل İlim Tahsilinde Temel Kurallar
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري - Abdulaziz bin Abdul Fattah al KariI

كتب عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري عبد العزيز بن عبد الفتاح بن عبد الرحيم القارئ : ولد بمكـة المكرمـة أواخر عام (1365) هـ، ودَرَسَ بالمعهد العلمـي بالرياض من عـام (1375) هـ إلى عـام (1380) هـ، ثم بالجامعة الإسلامية حتى تخرَّجَ في كلية الشريعة بها عام (1389) هـ، ثم واصل دراسته العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة، وحصَلَ على درجة "الماجستير" من كلية الشريعة والقانون عام (1393) هـ، ثم على "الدكتوراه" في فقه السياسة الشرعية عام (1399) هـ. - عُيِّنَ عميدًا لكلية القرآن الكريـم والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة عامَ (1401) هـ، ورئيـسًا لِلجْنَـةِ تصحيحِ مصحفِ المدينـة النبويـة الذي طُبِـعَ بمُجَمَّع الملكِ فهدٍ لِطِباعِ المصـحف الشـريف بالمدينة المنورة عامَ (1405) هـ، وإمامًا وخطيـبًا بمسـجد قباء بالمدينـة النبويـة من عام (1405) هـ إلى عام (1414) هـ. - حصل على عدد من الإجازات والأسانيد من بعض علماء العصر في الحديث والفق ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ İlim Tahsilinde Temel Kurallar ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الغرباء ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري
الناشر:
مكتبة الغرباء
كتب مكتبة الغرباء ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى (ماجستير) ❝ ❞ سبل السلام من صحيح سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام ❝ ❞ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ابن أبي الدنيا) ❝ ❞ 99 Hadiste İsl acirc m rsquo ın Temel Esasları ❝ ❞ Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı ❝ ❞ رسالة شرح السنة ❝ ❞ İb acirc det Mu acirc mel acirc t ve Ahl acirc kta Muhammed icirc Yol ❝ ❞ العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون ❝ ❞ Kalpten Kalbe ❝ ❞ البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ جلال الدين السيوطي ❝ ❞ عبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا ❝ ❞ عبد المحسن بن حمد العباد البدر ❝ ❞ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ❝ ❞ أحمد بن عثمان المزيد ❝ ❞ صالح بن عبد الله الدرويش ❝ ❞ عثمان بن محمد الخميس ❝ ❞ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري ❝ ❞ عبد الله بن عبد الحميد الأثري ❝ ❞ عمر عبدالمنعم سليم ❝ ❞ بكر بن عبد الله زيد ❝ ❞ بركة بنت مضيف الطلحي ❝ ❞ شريف عبد المقصود ❝ ❞ إسماعيل بن يحي المزني ❝ ❞ ناجى بن دايل السلطان ❝ ❞ خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور ❝ ❞ عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري ❝ ❱.المزيد.. كتب مكتبة الغرباء

كتب شبيهة بـ İlim Tahsilinde Temel Kurallar:

قراءة و تحميل كتاب İlim amel etmeyi gerektirir PDF

İlim amel etmeyi gerektirir PDF

قراءة و تحميل كتاب İlim amel etmeyi gerektirir PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب İlim d icirc n icirc bir zorunluluktur PDF

İlim d icirc n icirc bir zorunluluktur PDF

قراءة و تحميل كتاب İlim d icirc n icirc bir zorunluluktur PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب İlim Talebesinin S uuml s uuml PDF

İlim Talebesinin S uuml s uuml PDF

قراءة و تحميل كتاب İlim Talebesinin S uuml s uuml PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب On İki İmam Şi acirc İnancı Temelinin Genel Hatları PDF

On İki İmam Şi acirc İnancı Temelinin Genel Hatları PDF

قراءة و تحميل كتاب On İki İmam Şi acirc İnancı Temelinin Genel Hatları PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب 99 Hadiste İsl acirc m rsquo ın Temel Esasları PDF

99 Hadiste İsl acirc m rsquo ın Temel Esasları PDF

قراءة و تحميل كتاب 99 Hadiste İsl acirc m rsquo ın Temel Esasları PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Tri temelja PDF

Tri temelja PDF

قراءة و تحميل كتاب Tri temelja PDF مجانا