❞ كتاب خواهر مسلمان مواظب باش ❝  ⏤ محمد جمالزهی

❞ كتاب خواهر مسلمان مواظب باش ❝ ⏤ محمد جمالزهی


الحمد الله والصلاة والسلام علی رسول االله وعلی آله وصحبه ومن والاه.
دختر جوان در آستانه ي بلوغ تولد جديدي را تجربه مي كند؛ زيرا مرحله اي است كه تحولات
و دگرگوني هايي اساسي؛ شامل رشد جسمي و روحي و فكري را در دختر جوان به همراه
دارد. اين دگرگوني كه با دوره هاي بلوغ همراه است، يك دو راهي محسوب مي شود كه در
آن شخصيت زن مسلمان شكل مي گيرد و در اين فرايند از عوامل اثر گذار رواني، اجتماعي و
اقتصادي اشباع مي شود؛ از اين رو عنصر جهت دهي سالم در ارتقا دادن شخصيت هر دختر
جوان به سوي بلندي و رفعت نقش مهمي را بازي مي كند. بنابر اين دختر جوان در مراحل
نخست جواني شديداً نياز دارد كه تحت حمايت و مراقبت قرار گيرد و از خير خواهي به او
دريغ نشود و توانايي هاي جديدش به سويي هدايت شود كه مايه ي خير و صلاح او و امت
است.
طبيعي است كه هر انساني به سوي بر آوردن خواسته هاي نفس خويش گرايش دارد؛ اما
اين گرايش در شروع جواني شديدتر است و به گونه اي طبيعي، اصرار بر بر آوردن خواهشات
نفس شدت مي يابد و در وجود هر پسر و دختر نوجوان احساس استقلال در تفكر پديد مي
آيد و آتش شهوت در قلب شعله ور ميشود كه اين وضعيت ايجاب ميكند هر شخصي كه
مراقب تربيت فرزندش باشد و هر دختر جواني كه به رويكرد استقامت و عفت چشم دوخته
است از طبعيت اين مرحله ي حساس از عمر انسان كه دركي عميق و فهمي دقيق داشته باشد.
خواهرم، پيشنهاد ميكنم براي اينكه بتواني لحظات طلايي جواني ات را حفظ كني و دامن
شرفت بي آلايش بماند و در كشمكش زندگي بر قايق نجات سوار شوي، پيشنهاد مي كنم اين
صفحات را با تامل و تدبر و پندگيري و تفكر مطالعه كن تا تو را به ساحل امنيت رهنمون شودخواهرم، پیشنهاد می کنم برای اینکه بتوانی لحظات طلایی جوانی ات را حفظ کنی و دامن شرفت بی آلایش بماند و در کشمکش زندگی بر قایق نجات سوار شوی، پیشنهاد می کنم این صفحات را با تامل %9 تدبر و پندگیری و تفکر مطالعه کن تا تو را به ساحل امنیت رهنمون شود و به خوشبختی و آرامش برسان
محمد جمالزهی - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مرگ در می زند ❝ ❞ جوان و جواني ❝ ❞ سیرت عثمان ذی الالكتبین ❝ ❞ خواهر مسلمان مواظب باش ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
خواهر مسلمان مواظب باش


الحمد الله والصلاة والسلام علی رسول االله وعلی آله وصحبه ومن والاه.
دختر جوان در آستانه ي بلوغ تولد جديدي را تجربه مي كند؛ زيرا مرحله اي است كه تحولات
و دگرگوني هايي اساسي؛ شامل رشد جسمي و روحي و فكري را در دختر جوان به همراه
دارد. اين دگرگوني كه با دوره هاي بلوغ همراه است، يك دو راهي محسوب مي شود كه در
آن شخصيت زن مسلمان شكل مي گيرد و در اين فرايند از عوامل اثر گذار رواني، اجتماعي و
اقتصادي اشباع مي شود؛ از اين رو عنصر جهت دهي سالم در ارتقا دادن شخصيت هر دختر
جوان به سوي بلندي و رفعت نقش مهمي را بازي مي كند. بنابر اين دختر جوان در مراحل
نخست جواني شديداً نياز دارد كه تحت حمايت و مراقبت قرار گيرد و از خير خواهي به او
دريغ نشود و توانايي هاي جديدش به سويي هدايت شود كه مايه ي خير و صلاح او و امت
است.
طبيعي است كه هر انساني به سوي بر آوردن خواسته هاي نفس خويش گرايش دارد؛ اما
اين گرايش در شروع جواني شديدتر است و به گونه اي طبيعي، اصرار بر بر آوردن خواهشات
نفس شدت مي يابد و در وجود هر پسر و دختر نوجوان احساس استقلال در تفكر پديد مي
آيد و آتش شهوت در قلب شعله ور ميشود كه اين وضعيت ايجاب ميكند هر شخصي كه
مراقب تربيت فرزندش باشد و هر دختر جواني كه به رويكرد استقامت و عفت چشم دوخته
است از طبعيت اين مرحله ي حساس از عمر انسان كه دركي عميق و فهمي دقيق داشته باشد.
خواهرم، پيشنهاد ميكنم براي اينكه بتواني لحظات طلايي جواني ات را حفظ كني و دامن
شرفت بي آلايش بماند و در كشمكش زندگي بر قايق نجات سوار شوي، پيشنهاد مي كنم اين
صفحات را با تامل و تدبر و پندگيري و تفكر مطالعه كن تا تو را به ساحل امنيت رهنمون شودخواهرم، پیشنهاد می کنم برای اینکه بتوانی لحظات طلایی جوانی ات را حفظ کنی و دامن شرفت بی آلایش بماند و در کشمکش زندگی بر قایق نجات سوار شوی، پیشنهاد می کنم این صفحات را با تامل %9 تدبر و پندگیری و تفکر مطالعه کن تا تو را به ساحل امنیت رهنمون شود و به خوشبختی و آرامش برسان .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه................................................................................................................................ 3
خواهر! مواظب باش حجاب را رعايت كن ...................................................................5
خواهرم! مواظب باش بازار كمين گاه گرگهاست .....................................................13
خواهرم! مواظب باش؛ همنشين انسان را جذب ميكند...........................................16
خواهرم! مجالس را آدابي است ..................................................................................20


الحمد الله والصلاة والسلام علی رسول االله وعلی آله وصحبه ومن والاه.
دختر جوان در آستانه ي بلوغ تولد جديدي را تجربه مي كند؛ زيرا مرحله اي است كه تحولات
و دگرگوني هايي اساسي؛ شامل رشد جسمي و روحي و فكري را در دختر جوان به همراه
دارد. اين دگرگوني كه با دوره هاي بلوغ همراه است، يك دو راهي محسوب مي شود كه در
آن شخصيت زن مسلمان شكل مي گيرد و در اين فرايند از عوامل اثر گذار رواني، اجتماعي و
اقتصادي اشباع مي شود؛ از اين رو عنصر جهت دهي سالم در ارتقا دادن شخصيت هر دختر
جوان به سوي بلندي و رفعت نقش مهمي را بازي مي كند. بنابر اين دختر جوان در مراحل
نخست جواني شديداً نياز دارد كه تحت حمايت و مراقبت قرار گيرد و از خير خواهي به او
دريغ نشود و توانايي هاي جديدش به سويي هدايت شود كه مايه ي خير و صلاح او و امت
است.
طبيعي است كه هر انساني به سوي بر آوردن خواسته هاي نفس خويش گرايش دارد؛ اما
اين گرايش در شروع جواني شديدتر است و به گونه اي طبيعي، اصرار بر بر آوردن خواهشات
نفس شدت مي يابد و در وجود هر پسر و دختر نوجوان احساس استقلال در تفكر پديد مي
آيد و آتش شهوت در قلب شعله ور ميشود كه اين وضعيت ايجاب ميكند هر شخصي كه
مراقب تربيت فرزندش باشد و هر دختر جواني كه به رويكرد استقامت و عفت چشم دوخته
است از طبعيت اين مرحله ي حساس از عمر انسان كه دركي عميق و فهمي دقيق داشته باشد.
خواهرم، پيشنهاد ميكنم براي اينكه بتواني لحظات طلايي جواني ات را حفظ كني و دامن
شرفت بي آلايش بماند و در كشمكش زندگي بر قايق نجات سوار شوي، پيشنهاد مي كنم اين
صفحات را با تامل و تدبر و پندگيري و تفكر مطالعه كن تا تو را به ساحل امنيت رهنمون شود

 

 خواهرم، پیشنهاد می کنم برای اینکه بتوانی لحظات طلایی جوانی ات را حفظ کنی و دامن شرفت بی آلایش بماند و در کشمکش زندگی بر قایق نجات سوار شوی، پیشنهاد می کنم این صفحات را با تامل و تدبر و پندگیری و تفکر مطالعه کن تا تو را به ساحل امنیت رهنمون شود و به خوشبختی و آرامش برسانحجم الكتاب عند التحميل : 278.2 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة خواهر مسلمان مواظب باش

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل خواهر مسلمان مواظب باش
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد جمالزهی - MHMD GMALZHی

كتب محمد جمالزهی ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مرگ در می زند ❝ ❞ جوان و جواني ❝ ❞ سیرت عثمان ذی الالكتبین ❝ ❞ خواهر مسلمان مواظب باش ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد جمالزهی

كتب شبيهة بـ خواهر مسلمان مواظب باش:

قراءة و تحميل كتاب ای خواهر مسلمان چه کسی شما را به حجاب امر نموده است PDF

ای خواهر مسلمان چه کسی شما را به حجاب امر نموده است PDF

قراءة و تحميل كتاب ای خواهر مسلمان چه کسی شما را به حجاب امر نموده است PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب آموزش ارکان اسلام مجموعه کودک مسلمان PDF

آموزش ارکان اسلام مجموعه کودک مسلمان PDF

قراءة و تحميل كتاب آموزش ارکان اسلام مجموعه کودک مسلمان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب ارمغان آسمان : در بیان عوامل و علل ارتقاء و انحطاط مسلمانان PDF

ارمغان آسمان : در بیان عوامل و علل ارتقاء و انحطاط مسلمانان PDF

قراءة و تحميل كتاب ارمغان آسمان : در بیان عوامل و علل ارتقاء و انحطاط مسلمانان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب درسهای مهم برای مسلمانان PDF

درسهای مهم برای مسلمانان PDF

قراءة و تحميل كتاب درسهای مهم برای مسلمانان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب اعتقادات صحیح واجب برای هر مسلمان PDF

اعتقادات صحیح واجب برای هر مسلمان PDF

قراءة و تحميل كتاب اعتقادات صحیح واجب برای هر مسلمان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب عقیدۀ مسلمان در پرتو قرآن PDF

عقیدۀ مسلمان در پرتو قرآن PDF

قراءة و تحميل كتاب عقیدۀ مسلمان در پرتو قرآن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب احکامی که هر شخص مسلمان باید بداند PDF

احکامی که هر شخص مسلمان باید بداند PDF

قراءة و تحميل كتاب احکامی که هر شخص مسلمان باید بداند PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب ماجرای غدیر از نظر ما مسلمانان اهل سنت PDF

ماجرای غدیر از نظر ما مسلمانان اهل سنت PDF

قراءة و تحميل كتاب ماجرای غدیر از نظر ما مسلمانان اهل سنت PDF مجانا