❞ كتاب Icirc m acirc n Hakikati Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan Şeyler ❝  ⏤ عبد الله بن عبد الحميد الأثري

❞ كتاب Icirc m acirc n Hakikati Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan Şeyler ❝ ⏤ عبد الله بن عبد الحميد الأثري

Hamd, âlemlerin Rabbi, amellerin karşılık göreceği günün
mâliki, öncekilerin ve sonrakilerin ilâhı Allah’a mahsustur.
Salât ve selam olsun! O’nun emîn rasûlü, nebi ve rasûllerin

sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed’e! O’nun temiz ailesine, nur-
lu, saygıdeğer ve mübarek ashabına da salât ve selam olsun. Onlar,

müminler ve sâlihler için uyulacak birer örnektirler. O Nebi’yi ken-
disine dost edinenlere, ona yardım edenlere ve kıyâmete kadar onu

rehber edinenlere de salât ve selâm olsun!
“Eğer şükrederseniz size olan nimetlerimi artırırım”
(İbrahim: 7) buyuran Allah’a hamd olsun.
Bana verdiği sayısız ve büyük nimetlerden dolayı her zaman ve
her yerde O, yüce ve her şeye güç yetiren Allah’a zâhiren ve bâtınen
hamd ve şükrederim. “Allah’ın nimetlerini saymak isteseydi‐
niz sayamazdınız.” (İbrahim: 34)

O’na lâyık olduğu şekilde senâ eder ve överim. Bununla bera-
ber ben onu kendisinin senâ ettiği şekilde senâ edemem. Dünyada ve

âhirette bütün hamdler ve bütün övgüler O’nadır. İzzet, şeref, yüce-
lik ve büyüklük O’nundur.

Bu büyük, yüce ve –inşallah- kalıcı nimetlerden birisi de el-
İman: Hakikatuhu, Havarimuhu, Nevakıduhu Inde Ehli’s-Sunne

ve’l-Cemaa) “İman: Hakikati, Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan
Şeyler” adını verdiğim bu değerli ve Allah’ın izniyle faydalı kitabı
yazma imkânını bana lütfetmiş olmasıdır.

Bu kitapta imanla ilgili meselelerin tamamı veya büyük çoğun-
luğu, her okuyucunun istifade edebileceği kolay ve anlaşılır bir üs-

Bu kitapta îmânla ilgili meselelerin tamamı veya büyük çoğunluğu, her okuyucunun istifade edebileceği kolay ve anlaşılır bir üsİupla, güzel ve ayrıntılı bir düzenleme içinde bir araya getirilmiştir. Bu konuları ilk defa öğrenecek bir kişiye bu kitabı okumak hiç zor gelmeyeceği gibi, bu konuları çok iyi bilen kişi için de kitabın seviyesi düşük değildir.
عبد الله بن عبد الحميد الأثري - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Icirc m acirc n Hakikati Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan Şeyler ❝ ❞ Namaz faz icirc leti ve kılınma şekli ❝ ❞ Icirc m acirc n Esasları ❝ ❞ S ouml ylenti ve Yaygaranın İslam Toplumu Uuml zerindeki Etkisi ❝ ❞ التوسل المشروع والممنوع - Mendigo legítimo e proibido ❝ ❞ التوسل المشروع والممنوع - การขอทานที่ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❞ دار الغرباء ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغه التركية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Icirc m acirc n Hakikati Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan Şeyler

2006م - 1442هـ
Hamd, âlemlerin Rabbi, amellerin karşılık göreceği günün
mâliki, öncekilerin ve sonrakilerin ilâhı Allah’a mahsustur.
Salât ve selam olsun! O’nun emîn rasûlü, nebi ve rasûllerin

sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed’e! O’nun temiz ailesine, nur-
lu, saygıdeğer ve mübarek ashabına da salât ve selam olsun. Onlar,

müminler ve sâlihler için uyulacak birer örnektirler. O Nebi’yi ken-
disine dost edinenlere, ona yardım edenlere ve kıyâmete kadar onu

rehber edinenlere de salât ve selâm olsun!
“Eğer şükrederseniz size olan nimetlerimi artırırım”
(İbrahim: 7) buyuran Allah’a hamd olsun.
Bana verdiği sayısız ve büyük nimetlerden dolayı her zaman ve
her yerde O, yüce ve her şeye güç yetiren Allah’a zâhiren ve bâtınen
hamd ve şükrederim. “Allah’ın nimetlerini saymak isteseydi‐
niz sayamazdınız.” (İbrahim: 34)

O’na lâyık olduğu şekilde senâ eder ve överim. Bununla bera-
ber ben onu kendisinin senâ ettiği şekilde senâ edemem. Dünyada ve

âhirette bütün hamdler ve bütün övgüler O’nadır. İzzet, şeref, yüce-
lik ve büyüklük O’nundur.

Bu büyük, yüce ve –inşallah- kalıcı nimetlerden birisi de el-
İman: Hakikatuhu, Havarimuhu, Nevakıduhu Inde Ehli’s-Sunne

ve’l-Cemaa) “İman: Hakikati, Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan
Şeyler” adını verdiğim bu değerli ve Allah’ın izniyle faydalı kitabı
yazma imkânını bana lütfetmiş olmasıdır.

Bu kitapta imanla ilgili meselelerin tamamı veya büyük çoğun-
luğu, her okuyucunun istifade edebileceği kolay ve anlaşılır bir üs-

Bu kitapta îmânla ilgili meselelerin tamamı veya büyük çoğunluğu, her okuyucunun istifade edebileceği kolay ve anlaşılır bir üsİupla, güzel ve ayrıntılı bir düzenleme içinde bir araya getirilmiştir. Bu konuları ilk defa öğrenecek bir kişiye bu kitabı okumak hiç zor gelmeyeceği gibi, bu konuları çok iyi bilen kişi için de kitabın seviyesi düşük değildir. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Hamd, âlemlerin Rabbi, amellerin karşılık göreceği günün
mâliki, öncekilerin ve sonrakilerin ilâhı Allah’a mahsustur.
Salât ve selam olsun! O’nun emîn rasûlü, nebi ve rasûllerin

sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed’e! O’nun temiz ailesine, nur-
lu, saygıdeğer ve mübarek ashabına da salât ve selam olsun. Onlar,

müminler ve sâlihler için uyulacak birer örnektirler. O Nebi’yi ken-
disine dost edinenlere, ona yardım edenlere ve kıyâmete kadar onu

rehber edinenlere de salât ve selâm olsun!
“Eğer şükrederseniz size olan nimetlerimi artırırım”
(İbrahim: 7) buyuran Allah’a hamd olsun.
Bana verdiği sayısız ve büyük nimetlerden dolayı her zaman ve
her yerde O, yüce ve her şeye güç yetiren Allah’a zâhiren ve bâtınen
hamd ve şükrederim. “Allah’ın nimetlerini saymak isteseydi‐
niz sayamazdınız.” (İbrahim: 34)

O’na lâyık olduğu şekilde senâ eder ve överim. Bununla bera-
ber ben onu kendisinin senâ ettiği şekilde senâ edemem. Dünyada ve

âhirette bütün hamdler ve bütün övgüler O’nadır. İzzet, şeref, yüce-
lik ve büyüklük O’nundur.

Bu büyük, yüce ve –inşallah- kalıcı nimetlerden birisi de el-
İman: Hakikatuhu, Havarimuhu, Nevakıduhu Inde Ehli’s-Sunne

ve’l-Cemaa) “İman: Hakikati, Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan
Şeyler” adını verdiğim bu değerli ve Allah’ın izniyle faydalı kitabı
yazma imkânını bana lütfetmiş olmasıdır.

Bu kitapta imanla ilgili meselelerin tamamı veya büyük çoğun-
luğu, her okuyucunun istifade edebileceği kolay ve anlaşılır bir üs-

8 İman Hakikati, Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Şeyler
lupla, güzel ve ayrıntılı bir düzenleme içinde bir araya getirilmiştir.
Bu konuları ilk defa öğrenecek bir kişiye bu kitabı okumak hiç zor
gelmeyeceği gibi, bu konuları çok iyi bilen kişi için de kitabın
seviyesi düşük değildir. Bu sebepledir ki çeşitli seviyelerdeki değerli
okuyucular tarafından büyük bir kabul görmüş ve kitabın birinci
baskısı tükenmiştir. Bunların hepsi Yüce Allah’ın lütfu, ihsanı ve
kereminin bir sonucudur.
Her türlü noksanlıktan münezzeh Yüce Allah’ın bana olan
lütuf ve iyiliklerinden birisi de –ki O’nun bana olan lütfu ve ihsanı
çok büyüktür- ilim adamlarının bu kitap hakkında söyledikleri
övücü sözlerdir. Onların övgüleri ve kitap için yazdıkları takdim
yazıları, kitabı yeniden gözden geçirerek tekrar basıma hazırlamam
için beni teşvik etti ve cesaretlendirdi. Bu yeni baskıda kitaba önemli
ve çok faydalı yeni bölümler ve konular ilave ettim. İzaha muhtaç
gördüğüm yerleri izah ettim. Bazı ibarelerinde ve konu başlıklarında
değişiklikler, takdim ve tehirler yaptım. Böylece kitap, ilk kitabın
ayrıntılı bir şerhi olarak yeni bir elbiseye bürünmüş oldu.
Değerli okuyucu! Kitabın her iki baskısı arasında hacim
yönünden büyük bir fark göreceksin. Kitabın bu yeni şekliyle şerefli
ismine lâyık olacağını ümit ediyorum.
Kitabın birinci baskısına gelince onu, pek çok ilim adamı ve
değerli davetçinin taleplerini de dikkate alarak olduğu gibi muhafaza

edeceğim. Çünkü ibaresinin kolaylığı ve sayfa sayısının azlığı sebe-
biyle Müslümanların genelinin ona da acil ihtiyaçları vardır. Çok

değerli hocamız, araştırmacı âlim ve büyük eğitimci Prof. Dr. Ab-
durrahman b. Sâlih el-Mahmûd birinci baskının da olduğu gibi mu-
hafaza edilmesini isteyenlerin başında yer alır. Her hayırlı işinde

Allah onu muvaffak eylesin, onu her türlü kötülükten korusun ve
onun ilmini ve amelini bereketli kılsın. Bu değerli hocamız o kitabı
da “el-Vecîz fi’l-İman: Hakikatuhu, Mesâiluhu, Nevakıduhu İnde
Ehli’s-Sunne ve’l-Cemaa ” diye isimlendirmemi teklif etti.

Müellifin Yeni Baskıya Önsözü 9
Son olarak -Yüce Allah’a şükrettikten sonra- üzerimde emeği

ve hakkı olan herkese şükranlarımı arz ediyorum. Özellikle bu kita-
bın her iki baskısını da inceleyip takdim yazıları yazmak nezaketini

gösteren hocalarımız ve değerli ilim adamlarımıza şükranlarımı arz

ediyorum. Onların etkileyici pek çok fikirlerinden, başarılı görüş-
lerinden ve isabetli düzeltmelerinden yararlandım. Allah hepsinden

razı olsun. Onların ilimlerini Müslümanlara yararlı ve bereketli
kılsın. Allah’ım, bu duamı kabul et.
• Kitabın birinci baskısını inceleyen ve takdim yazısı yazan
âlimler şunlardır:
Faziletli Şeyh Allâme Abdullah b. Abdilaziz b. Akîl el-Akîl.
Faziletli Şeyh Allâme Abdulaziz b. Abdillah er-Râcihî.
Faziletli Şeyh Muhaddis Abdullah b. Abdirrahman es-Sa’d.
Faziletli Şeyh Prof. Dr. Abdurrahman b. Sâlih el-Mahmûd.
Faziletli Şeyh Dr. Abdulaziz b. Muhammed el-Abdullatîf.

(Muhammed b. Suûd Üniversitesi Usûluddin Fakültesi Akîde Bölü-
mü profesörüdür. Kitabı sadece incelemiştir.)

•• Kitabın genişletilmiş ikinci baskısını inceleyen ve takdim
yazısı yazan âlimler ise şunlardır:
Faziletli Şeyh Prof. Dr. Abdurrahman b. Sâlih el-Mahmûd.
Faziletli Şeyh Dr. Nâsır b. Yahya el-Hanînî.

Faziletli Şeyh Muhammed b. Raşid b. Halid Dündar el-Kara-
köylü

Bu ilim ehlinin hepsine en içten teşekkürlerimi sunuyorum ve
yaptıklarının karşılığında ve gayretlerinin mükâfatı olarak Allah’tan

kendilerine kat kat ecir ve sevap vermesini, onları en yüksek dere-
celere yükseltmesini ve ilimleri

 

 Bu kitapta îmânla ilgili meselelerin tamamı veya büyük çoğunluğu, her okuyucunun istifade edebileceği kolay ve anlaşılır bir üsİupla, güzel ve ayrıntılı bir düzenleme içinde bir araya getirilmiştir. Bu konuları ilk defa öğrenecek bir kişiye bu kitabı okumak hiç zor gelmeyeceği gibi, bu konuları çok iyi bilen kişi için de kitabın seviyesi düşük değildir.سنة النشر : 2006م / 1427هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 2.5 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Icirc m acirc n Hakikati Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan Şeyler

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Icirc m acirc n Hakikati Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan Şeyler
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الله بن عبد الحميد الأثري - Abdullah bin Abdul Hamid elaasry

كتب عبد الله بن عبد الحميد الأثري ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Icirc m acirc n Hakikati Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan Şeyler ❝ ❞ Namaz faz icirc leti ve kılınma şekli ❝ ❞ Icirc m acirc n Esasları ❝ ❞ S ouml ylenti ve Yaygaranın İslam Toplumu Uuml zerindeki Etkisi ❝ ❞ التوسل المشروع والممنوع - Mendigo legítimo e proibido ❝ ❞ التوسل المشروع والممنوع - การขอทานที่ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❞ دار الغرباء ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الله بن عبد الحميد الأثري

كتب شبيهة بـ Icirc m acirc n Hakikati Onu Zedeleyen ve Ona Aykırı Olan Şeyler:

قراءة و تحميل كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Hayatından Icirc m acirc n icirc Dersler PDF

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Hayatından Icirc m acirc n icirc Dersler PDF

قراءة و تحميل كتاب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rsquo in Hayatından Icirc m acirc n icirc Dersler PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Muhammed b Abdulvahhab rsquo ın D acirc vetinin Hakikati ve Bu D acirc vetin İsl acirc m D uuml nyasındaki Etkileri PDF

Muhammed b Abdulvahhab rsquo ın D acirc vetinin Hakikati ve Bu D acirc vetin İsl acirc m D uuml nyasındaki Etkileri PDF

قراءة و تحميل كتاب Muhammed b Abdulvahhab rsquo ın D acirc vetinin Hakikati ve Bu D acirc vetin İsl acirc m D uuml nyasındaki Etkileri PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Kur rsquo acirc n ve S uuml nnet Işığında Sihir Hakikati Etkisi H uuml km uuml Korunma ve Ted acirc vi Yolları PDF

Kur rsquo acirc n ve S uuml nnet Işığında Sihir Hakikati Etkisi H uuml km uuml Korunma ve Ted acirc vi Yolları PDF

قراءة و تحميل كتاب Kur rsquo acirc n ve S uuml nnet Işığında Sihir Hakikati Etkisi H uuml km uuml Korunma ve Ted acirc vi Yolları PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Icirc m acirc n Esasları PDF

Icirc m acirc n Esasları PDF

قراءة و تحميل كتاب Icirc m acirc n Esasları PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Icirc s acirc aleyhissel acirc m rsquo ın Nuz ucirc l uuml Meselesi PDF

Icirc s acirc aleyhissel acirc m rsquo ın Nuz ucirc l uuml Meselesi PDF

قراءة و تحميل كتاب Icirc s acirc aleyhissel acirc m rsquo ın Nuz ucirc l uuml Meselesi PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı PDF

Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı PDF

قراءة و تحميل كتاب Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Meleklere Icirc m acirc n PDF

Meleklere Icirc m acirc n PDF

قراءة و تحميل كتاب Meleklere Icirc m acirc n PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب D icirc n ve dindarlarla alay etmek PDF

D icirc n ve dindarlarla alay etmek PDF

قراءة و تحميل كتاب D icirc n ve dindarlarla alay etmek PDF مجانا

تورتة عيد الميلادSwitzerland United Kingdom United States of Americaالمساعدة بالعربيالكتابة عالصوركتابة على تورتة مناسبات وأعيادكورسات مجانيةOnline يوتيوبكتب الروايات والقصصالتنمية البشريةكتب قصص و رواياتشخصيات هامة مشهورةحكم قصيرةتورتة عيد ميلادزخرفة الأسماءFacebook Text Artاصنع بنفسكخدماتقراءة و تحميل الكتبأسمك عالتورتهزخرفة توبيكاتكتابة على تورتة الخطوبةمعاني الأسماءالقرآن الكريممعنى اسمكورسات اونلاينكتب للأطفال مكتبة الطفلكتب تعلم اللغاتكتب اسلاميةحكمةالطب النبويبرمجة المواقعمعاني الأسماءكتب التاريخكتب الأدبكتب القانون والعلوم السياسيةكتب الطبخ و المطبخ و الديكورالكتب العامةاقتباسات ملخصات كتبكتابة أسماء عالصوركتابة على تورتة الزفاف زخرفة أسامي و أسماء و حروف..كتب السياسة والقانونحروف توبيكات مزخرفة بالعربي